Microsoft 365 ile randevuları, planları, bütçeleri yönetmek çok kolay.

Çalışma sayfasına etiket veya metin kutusu ekleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Birisi hatalı veri giriyor veya iş arkadaşı verileri girme hakkında kafanız düşünüyorsanız, bir etiket ekleyin. Etiketlerinizi daha karmaşık yönergeleri de sağlayabilir ve başkalarının bir hücrede getirmek ne olduğunu bilmeleri "Telefon," gibi basit bir ad verir.

Formlara ve ActiveX denetimlerine etiket ekleyebilirsiniz.

Etiket (Form denetimi) ekleme

 1. Geliştirici' yi tıklatın, Ekle' yi tıklatın ve Etiket Düğme resmi ' ı tıklatın.

  Denetimler grubu

 2. Sol üst köşesinde etiketinin gösterilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 3. Denetim özelliklerini belirtmek için denetimi sağ tıklatın ve sonra Denetim Biçimlendir'itıklatın.

 1. Geliştirici ' yi tıklatın ve sonra Ekle' yi tıklatın ve ActiveX denetimlerialtında Etiket Düğme resmi tıklatın.

  Denetimler grubu

 2. Sol üst köşesinde etiketinin gösterilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 3. Tasarım modu Düğme resmi ' ı tıklatın.

 4. Sol üst köşesinde etiketinin gösterilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 5. Denetim özelliklerini belirtmek için Özellikler Düğme resmi tıklatın.

  İpucu: Ayrıca etiketi sağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Her özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için özelliğini seçin ve bir Visual Basic Yardım konusunu görüntülemek için F1 tuşuna basın. Ayrıca Visual Basic Yardımı Ara kutusuna da özelliğin adını yazabilirsiniz. Bu tablo özelliklerini özetlenmektedir.

  İşlevsel kategoriye göre etiket özelliklerinin özeti

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Metin:

Yazı tipi öznitelikleri (kalın, italik, boyut, üstü çizili, altı çizili ve Ağırlık).

Kalın, İtalik, Boyut, üstü çizili, altı çizili, Ağırlık (Form)

Denetimi tanımlayan veya açıklayan metin.

Resim yazısı (Form)

(Sola, ortaya veya sağa) denetimde metnin nasıl hizalandığı.

TextAlign (Form)

Denetimin içeriği olup olmadığı bir satır sonunda otomatik olarak kaydırma.

Sözcük kaydırma (Form)

Boyut ve konum:

Denetimin boyutunun tüm içerik görüntülenecek şekilde otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmayacağı.

AutoSize (Form)

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Arka plan stili (saydam veya donuk).

BackStyle (Form)

Kenarlığın rengi.

KenarlıkRengi (Form)

Kenarlığın türü (yok veya tek çizgi).

KenarlıkStili (Form)

Ön plan rengi.

ÖnalanRengi (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Kenarlığın görüş açısı (düz, kabarık, basık, baskılı veya tümsekli).

SpecialEffect (Form)

Resim:

Denetim içinde görüntülenecek bit eşlem.

Picture (Form)

Resim yazısına (sol, üst, sağ vb.) göre konumu.

PicturePosition (Form)

Klavye ve fare:

Denetimin kısayol tuşu.

Kısayol tuşu (Form)

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde (örneğin, standart, OK veya ışın) konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü.

MousePointer (Form)

 1. Geliştirici ' yi tıklatın ve Ekle' yi tıklatın ve ActiveX denetimlerialtında Metin kutusu Düğme resmi tıklatın.

  Denetimler grubu

 2. Sol üst köşesinde metin kutusunun görünmesini istediğiniz yere çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 3. ActiveX denetimini düzenlemek için Tasarım modu Düğme resmi ' ı tıklatın.

 4. Denetim özelliklerini belirtmek için Özellikler Düğme resmi tıklatın.

  İpucu: Ayrıca metin kutusunu sağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Her özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için özelliğini seçin ve bir Visual Basic Yardım konusunu görüntülemek için F1 tuşuna basın. Ayrıca Visual Basic Yardımı Ara kutusuna da özelliğin adını yazabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde kullanılabilir özellikler özetlenmiştir.

  İşlevsel kategoriye göre metin kutusu özelliklerinin özeti

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Metin:

Bir sözcük veya karakter seçimi genişletmek için kullanılan temel birimin olup olmadığı.

Otomatiksözcükseçimi (Form)

Yazı tipi öznitelikleri (kalın, italik, boyut, üstü çizili, altı çizili ve Ağırlık).

Kalın, İtalik, Boyut, üstü çizili, altı çizili, Ağırlık (Form)

Denetimin odağa sahip olmadığında seçili metnin vurgulu kalıp kalmayacağı.

Seçimigizle (Form)

Varsayılan zaman modu Giriş Yöntemi Düzenleyicisi (IME) çalıştırın.

Imemodu (Form)

Olup tam veya kısmi metin satırları görüntülemek için denetimi boyutunu ayarlar.

Dahiliyükseklik (Form)

Bir kullanıcının girebileceği karakter sayısı üst sınırı.

Maksuzunluk (Form)

Denetimin birden çok metin satırı destekleyip desteklemediği.

Çok satırlı (Form)

Gerçek karakterler yerine görüntülenecek yıldız işareti (*) gibi yer tutucu karakterler.

PasswordChar (Form)

Olup kullanıcı metnin soluna tıklatarak bir metin satırı seçebilirsiniz.

Seçimkenarboşluğu (Form)

Denetimdeki metin.

Metin (Form)

(Sola, ortaya veya sağa) denetimde metnin nasıl hizalandığı.

TextAlign (Form)

Denetimin içeriği olup olmadığı bir satır sonunda otomatik olarak kaydırma.

Sözcük kaydırma (Form)

Veri ve bağlama:

Denetimin değerine bağlanan aralık.

Bağlıhücre'ye (Excel)

İçerik veya denetimin durumu.

Değer (Form)

Boyut ve konum:

Olup denetimin boyutunun, tüm içeriğini görüntülemek üzere otomatik olarak ayarlanır.

AutoSize (Form)

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Arka plan stili (saydam veya donuk).

BackStyle (Form)

Kenarlığın rengi.

KenarlıkRengi (Form)

Kenarlık türü (yok veya tek çizgili).

KenarlıkStili (Form)

Ön plan rengi.

ÖnalanRengi (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Kenarlığın görüş açısı (düz, kabarık, basık, baskılı veya tümsekli).

SpecialEffect (Form)

Bir kullanıcı denetime izin verilen en fazla karakter girdiğinde otomatik sekme olup gerçekleşir.

Otomatiksekme (Form)

Klavye ve fare:

Sürükle ve bırak etkin olup olmadığı.

Sürüklemedavranışı (Form)

Denetimi girerken seçim davranışı (Tümünü Seç veya).

Alangirmedavranışı (Form)

ENTER tuşuna basmanın etkisi (yeni bir satır oluştur veya odağı Taşı).

EnterKeyBehavior (Form)

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde (örneğin, standart, OK veya ışın) konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü.

MousePointer (Form)

Sekmeleri düzenleme bölgesinde izin verilip verilmeyeceği.

TabKeyBehavior (Form)

Metin kutusuna özgü:

Denetimde dikey kaydırma çubuklarının, yatay kaydırma çubuklarının veya her ikisini de olup olmadığı.

Kaydırma çubukları (Form)

 1. Dosya'ya ve ardından Seçenekler'e tıklayın, sonra da Şeridi Özelleştir'e tıklayın.

 2. Ana sekmeler altında Geliştirici onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Bir etiketi bir hücre veya metin kutusunun amacını tanımlar, kısa yönergeler görüntüler veya bir başlık veya resim yazısı sağlar. Bir etiket açıklayıcı bir resim de görüntüleyebilirsiniz. Metni vurgulamak için yönergeler, esnek yerleştirme için bir etiket kullanın ve birleştirilmiş hücreleri veya belirli hücre konumunu olmadığında pratik bir çözüm.

Metin kutusu görüntüleme, girin veya metin veya bir hücredeki verileri düzenleme dikdörtgen bir kutudur. Metin kutusu da statik olabilir ve görüntü veri kullanıcılar yalnızca okuyabilirsiniz. Serbestçe yerleşir nesneyi görüntülemek istediğinizde, hücre içinde metin girme alternatif olarak bir metin kutusu kullanın. Metin kutusu, görüntülemek veya bir kılavuz veya çalışma sayfasında veri tablosu düzenini koruyarak satır ve sütun sınırları, bağımsız bir metin görüntülemek için de kullanabilirsiniz.

Form denetimindeki etiket:

Bir Form etiket denetimi örneği

ActiveX denetimi etiketi:

ActiveX etiket denetimi örneği

ActiveX metin kutusu denetimi:

ActiveX metin kutusu denetimi örneği

Notlar: 

 • Parola kabul eden yer tutucu karakter kümesi bir metin kutusu oluşturmak için PasswordChar özelliğini kullanın. Bağlantılı hücre veya metin depolandığı başka bir konuma koruma emin olun. Büyük bir araya getirme güçlü parolalar ve küçük harf, sayı ve Y6dh gibi simgeleri kullanın! et5, House27 değil. Parolalar 8 veya daha fazla karakter olmalıdır; 14 daha iyi bir yöntemdir.

  Ve parolanızı unutmayın. Bunu yaparsanız, bunu almanıza yardımcı olamaz. Office herhangi bir şey kilidini açmak için bir ana anahtar ile ilişkilendirilmemiş. Parolaları güvenli bir yerde uzakta korumaya yardımcı bilgiler depolanır.

 • Bir kaydırma kümesi oluşturmak için yatay ve dikey kaydırma çubuklarının, birden çok satırlı metin kutusuyla çok satırlıdoğruOtomatik Boyutlandır ve Falsesözcük kaydırma , kaydırma çubukları için 3ve bağlıhücre'ye için metni içermesini istediğiniz hücre adresi (örneğin, D1). Yeni bir satır girmek için CTRL + ENTER veya bağlantılı hücrede saklanan özel karakter üretir SHIFT + ENTER, kullanıcı basmalısınız.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×