Hücreler

Çalışma sayfasında metin ve sayı bulma veya değiştirme

Çalışma sayfasında metin ve sayı bulma veya değiştirme

Excel’de Bul ve Değiştir özelliklerini çalışma kitabınızda belirli bir sayı veya metin dizesi gibi öğeler aramak için kullanın. Başvuru için arama öğesini bulabilir veya başka bir şeyle değiştirebilirsiniz. Arama koşullarınıza soru işaretleri, tilde, yıldız işareti veya sayı gibi joker karakterler ekleyebilirsiniz. Satırlara ve sütunlara göre, açıklamaların veya değerlerin içinde ve çalışma sayfalarında veya çalışma kitaplarının tamamında arama yapabilirsiniz.

Bulma

Bir şeyler bulmak için CTRL + Ftuşlarına basın veya > >&>

Not: Aşağıdaki örnekte, tüm Bul iletişim kutusunu göstermek için seçenekler >> düğmesini tıklattık. Varsayılan olarak, Seçenekler gizlenir.

Bul iletişim kutusunu başlatmak için CTRL + F tuşlarına basın

 1. Aranan : kutusunda, bulmak istediğiniz metni veya sayıları yazın veya aranan : kutusunda bulunan oka tıklayın ve sonra listeden yeni bir arama öğesi seçin.

  İpuçları: Arama ölçütlerinizde joker karakter , soru işareti (?), yıldız (*), tilde (~) kullanabilirsiniz.

  • Tek bir karakter bulmak için soru işaretini (?) kullanın; örneğin, s? t "Sat" ve "set" sözcüklerini bulur.

  • Herhangi bir sayıda karakter bulmak için yıldız işareti (*) kullanın; örneğin, s * d "Sat" ve "başladı" sözcüklerini bulur.

  • Soru işaretlerini, yıldız işaretlerini veya başka bir tilde karakterini bulmak için (örneğin, fy91 ~ "fy91?" sözcüklerini bulur.

 2. Aramanızı çalıştırmak için Tümünü Bul veya Sonrakini Bul 'a tıklayın.

  İpucu: Tümünü Bul'a tıkladığınızda, aradığınız ölçütlerin her olayı listelenir ve listede belirli bir oluşumun tıklatılması bu hücrenin hücresini seçer. Bir sütun başlığını tıklatarak Tümünü Bul aramasının sonuçlarını sıralayabilirsiniz.

 3. Gerekirse aramanızı daha ayrıntılı tanımlamak için seçenekler>> 'ı tıklatın:

  • Kapsayıcılara Çalışma sayfasında veya çalışma kitabının tamamında veri aramak için sayfa veya çalışma kitabı'nı seçin.

  • Arama Satırları satır (varsayılan) veya sütunlaragöre arayabilirsiniz.

  • Bakılacak yer: Belirli ayrıntılarla verileri aramak için, kutusunda, formüller, değerler, Notlarveya açıklamalar'a tıklayın.

   Not:  Formüller, değerler, Notlar ve açıklamalar yalnızca bul sekmesinde kullanılabilir; Değiştir sekmesinde yalnızca formüller kullanılabilir.

  • Büyük/ küçük harf eşleştir-büyük/küçük harfe duyarlı verileri aramak istiyorsanız bunu işaretleyin.

  • Tüm hücre Içeriğini eşleştirme -yalnızca aranan : kutusuna yazdığınız karakterleri içeren hücreleri aramak istiyorsanız bunu işaretleyin.

 4. Belirli bir biçimlendirmeye sahip metni veya sayıları aramak istiyorsanız, Biçim'i tıklatın ve sonra da Biçim bul iletişim kutusunda seçimlerinizi yapın.

  İpucu: Yalnızca belirli bir biçimle eşleşen hücreleri bulmak istiyorsanız, Aranan kutusundaki ölçütleri silip örnek olarak belirli bir hücre biçimini seçebilirsiniz. Biçim’in yanındaki oka, Biçimi Hücreden Seç seçeneğine ve sonra aradığınız biçimlendirmeye sahip hücreye tıklayın.

Değiştir

Metin veya sayıları değiştirmek için CTRL + Htuşlarına basın veya > >&>

Not: Aşağıdaki örnekte, tüm Bul iletişim kutusunu göstermek için seçenekler >> düğmesini tıklattık. Varsayılan olarak, Seçenekler gizlenir.

Değiştir iletişim kutusunu başlatmak için CTRL + H tuşlarına basın.

 1. Aranan : kutusunda, bulmak istediğiniz metni veya sayıları yazın veya aranan : kutusunda bulunan oka tıklayın ve sonra listeden yeni bir arama öğesi seçin.

  İpuçları: Arama ölçütlerinizde joker karakter , soru işareti (?), yıldız (*), tilde (~) kullanabilirsiniz.

  • Tek bir karakter bulmak için soru işaretini (?) kullanın; örneğin, s? t "Sat" ve "set" sözcüklerini bulur.

  • Herhangi bir sayıda karakter bulmak için yıldız işareti (*) kullanın; örneğin, s * d "Sat" ve "başladı" sözcüklerini bulur.

  • Soru işaretlerini, yıldız işaretlerini veya başka bir tilde karakterini bulmak için (örneğin, fy91 ~ "fy91?" sözcüklerini bulur.

 • Yerine konan: kutusunda, arama metnini değiştirmek için kullanmak istediğiniz metni veya sayıları girin.

 1. Tümü Değiştir veya Değiştir’e tıklayın.

  İpucu: Tümünü Değiştir'e tıkladığınızda, aradığınız ölçütlerin her yinelenmesinde değiştirilir, ancak değiştirme sırasında aynı anda bir tekrarı güncelleştirilir.

 2. Gerekirse aramanızı daha ayrıntılı tanımlamak için seçenekler>> 'ı tıklatın:

  • Kapsayıcılara Çalışma sayfasında veya çalışma kitabının tamamında veri aramak için sayfa veya çalışma kitabı'nı seçin.

  • Arama Satırları satır (varsayılan) veya sütunlaragöre arayabilirsiniz.

  • Bakılacak yer: Belirli ayrıntılarla verileri aramak için, kutusunda, formüller, değerler, Notlarveya açıklamalar'a tıklayın.

   Not:  Formüller, değerler, Notlar ve açıklamalar yalnızca bul sekmesinde kullanılabilir; Değiştir sekmesinde yalnızca formüller kullanılabilir.

  • Büyük/ küçük harf eşleştir-büyük/küçük harfe duyarlı verileri aramak istiyorsanız bunu işaretleyin.

  • Tüm hücre Içeriğini eşleştirme -yalnızca aranan : kutusuna yazdığınız karakterleri içeren hücreleri aramak istiyorsanız bunu işaretleyin.

 3. Belirli bir biçimlendirmeye sahip metni veya sayıları aramak istiyorsanız, Biçim'i tıklatın ve sonra da Biçim bul iletişim kutusunda seçimlerinizi yapın.

  İpucu: Yalnızca belirli bir biçimle eşleşen hücreleri bulmak istiyorsanız, Aranan kutusundaki ölçütleri silip örnek olarak belirli bir hücre biçimini seçebilirsiniz. Biçim’in yanındaki oka, Biçimi Hücreden Seç seçeneğine ve sonra aradığınız biçimlendirmeye sahip hücreye tıklayın.

Mac 'te metin veya sayıları bulmanın veya bulmanın iki farklı yöntemi vardır. İlki bul & Değiştir iletişim kutusunu kullanmaktır. İkincisi Şeritteki Arama çubuğunu kullanmaktır.

& Değiştir iletişim kutusunu bul

Arama çubuğu ve Seçenekler

Bir çalışma kitabındaki veya çalışma sayfasındaki metni veya sayıları Ctrl + H tuşlarına basarak değiştirme

Arama çubuğu etkinleştirildiğinde, Büyüteç Camı 'nı tıklatarak diğer arama seçenekleri iletişim kutusunu etkinleştirin

Bir şeyler bulmak için CTRL + Ftuşlarına basın veya giriş > bul > &

CTRL + F tuşlarına basarak bir çalışma kitabında veya çalışma sayfasında metin veya sayı bulma

 1. Aranan : kutusuna bulmak istediğiniz metni veya sayıları yazın.

 2. Aramanızı çalıştırmak için Sonrakini Bul 'a tıklayın.

 3. Gerekirse aramanızı daha da tanımlayabilirsiniz:

  • Kapsayıcılara Çalışma sayfasında veya çalışma kitabının tamamında veri aramak için sayfa veya çalışma kitabı'nı seçin.

  • Arama Satırları satır (varsayılan) veya sütunlaragöre arayabilirsiniz.

  • Bakılacak yer: Belirli ayrıntılarla verileri aramak için, kutusunda, formüller, değerler, Notlarveya açıklamalar'a tıklayın.

   Not:  Formüller, değerler, Notlar ve açıklamalar yalnızca bul sekmesinde kullanılabilir; Değiştir sekmesinde yalnızca formüller kullanılabilir.

  • Büyük/ küçük harf eşleştir-büyük/küçük harfe duyarlı verileri aramak istiyorsanız bunu işaretleyin.

  • Tüm hücre Içeriğini eşleştirme -yalnızca aranan : kutusuna yazdığınız karakterleri içeren hücreleri aramak istiyorsanız bunu işaretleyin.

İpuçları: Arama ölçütlerinizde joker karakter , soru işareti (?), yıldız (*), tilde (~) kullanabilirsiniz.

 • Tek bir karakter bulmak için soru işaretini (?) kullanın; örneğin, s? t "Sat" ve "set" sözcüklerini bulur.

 • Herhangi bir sayıda karakter bulmak için yıldız işareti (*) kullanın; örneğin, s * d "Sat" ve "başladı" sözcüklerini bulur.

 • Soru işaretlerini, yıldız işaretlerini veya başka bir tilde karakterini bulmak için (örneğin, fy91 ~ "fy91?" sözcüklerini bulur.

Metin veya sayıları değiştirmek için CTRL + Htuşlarına basın veya giriş > & bul > Değiştir'i seçin.

Bir çalışma kitabındaki veya çalışma sayfasındaki metni veya sayıları Ctrl + H tuşlarına basarak değiştirme

 1. Aranan kutusuna, bulmak istediğiniz metni veya sayıları yazın.

 2. Yeni değer kutusuna, arama metnini değiştirmek için kullanmak istediğiniz metni veya sayıları girin.

 3. Değiştir veya Tümünü Değiştir'e tıklayın.

  İpucu: Tümünü Değiştir'e tıkladığınızda, aradığınız ölçütlerin her yinelenmesinde değiştirilir, ancak değiştirme sırasında aynı anda bir tekrarı güncelleştirilir.

 4. Gerekirse aramanızı daha da tanımlayabilirsiniz:

  • Kapsayıcılara Çalışma sayfasında veya çalışma kitabının tamamında veri aramak için sayfa veya çalışma kitabı'nı seçin.

  • Arama Satırları satır (varsayılan) veya sütunlaragöre arayabilirsiniz.

  • Büyük/ küçük harf eşleştir-büyük/küçük harfe duyarlı verileri aramak istiyorsanız bunu işaretleyin.

  • Tüm hücre Içeriğini eşleştirme -yalnızca aranan : kutusuna yazdığınız karakterleri içeren hücreleri aramak istiyorsanız bunu işaretleyin.

İpuçları: Arama ölçütlerinizde joker karakter , soru işareti (?), yıldız (*), tilde (~) kullanabilirsiniz.

 • Tek bir karakter bulmak için soru işaretini (?) kullanın; örneğin, s? t "Sat" ve "set" sözcüklerini bulur.

 • Herhangi bir sayıda karakter bulmak için yıldız işareti (*) kullanın; örneğin, s * d "Sat" ve "başladı" sözcüklerini bulur.

 • Soru işaretlerini, yıldız işaretlerini veya başka bir tilde karakterini bulmak için (örneğin, fy91 ~ "fy91?" sözcüklerini bulur.

 1. Tüm sayfayı aramak için herhangi bir hücreye tıklayın veya aranacak belirli bir hücre aralığı seçin.

 2. Arama çubuğunu genişletmek için MAC Command düğmesi simgesinin görüntüsü + F tuşlarına basın veya simgeye tıklayın, ardından ara alanına Arama kutusu bulmak istediğiniz metni veya sayıyı yazın.

  İpuçları: Arama ölçütlerinizde joker karakter , soru işareti (?), yıldız (*), tilde (~) kullanabilirsiniz.

  • Tek bir karakter bulmak için soru işaretini (?) kullanın; örneğin, s? t "Sat" ve "set" sözcüklerini bulur.

  • Herhangi bir sayıda karakter bulmak için yıldız işareti (*) kullanın; örneğin, s * d "Sat" ve "başladı" sözcüklerini bulur.

  • Soru işaretlerini, yıldız işaretlerini veya başka bir tilde karakterini bulmak için (örneğin, fy91 ~ "fy91?" sözcüklerini bulur.

 3. Return tuşuna basın.

 4. Aradığınız öğenin sonraki oluşumunu bulmak için, arama alanını tıklatın ve Returntuşuna basın veya bul iletişim kutusunda Sonrakini Bul'u tıklatın.

  İpucu: ESC tuşuna basarak devam eden bir aramayı iptal edebilirsiniz.

 5. Ek arama seçeneklerini belirtmek için, Büyüteç Camı 'na tıklayın ve sonra sayfada ara veya çalışma kitabındaara 'yı tıklatın. Ayrıca bul iletişim kutusunu başlatacak olan Gelişmiş seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

 1. Tüm sayfayı aramak için herhangi bir hücreye tıklayın veya aranacak belirli bir hücre aralığı seçin.

 2. Arama çubuğunu genişletmek için MAC Command düğmesi simgesinin görüntüsü + F tuşlarına basın, sonra ara alanına Arama kutusu bulmak istediğiniz metni veya sayıyı yazın.

  İpuçları: Arama ölçütlerinizde joker karakter , soru işareti (?), yıldız (*), tilde (~) kullanabilirsiniz.

  • Tek bir karakter bulmak için soru işaretini (?) kullanın; örneğin, s? t "Sat" ve "set" sözcüklerini bulur.

  • Herhangi bir sayıda karakter bulmak için yıldız işareti (*) kullanın; örneğin, s * d "Sat" ve "başladı" sözcüklerini bulur.

  • Soru işaretlerini, yıldız işaretlerini veya başka bir tilde karakterini bulmak için (örneğin, fy91 ~ "fy91?" sözcüklerini bulur.

 3. Arama alanında, büyütece tıklayın ve sonra da Değiştir’e tıklayın.

 4. Şununla değiştir kutusuna, diğerinin yerine geçecek karakterleri yazın.

  Aranan alanındaki karakterleri hiçbir karakterle değiştirmek Için, Değiştir alanını boş bırakın.

 5. Sonrakini Bul'a tıklayın.

 6. Vurgulanan örneği değiştirmek için tıklatın Değiştir'e tıklayın.

  Karakterleri önceden gözden geçirmeden, sayfadan her geçtiği yerde değiştirmek için, Tümünü Değiştir'e tıklayın.

  İpucu: Devam etmekte olan bir aramayı iptal etmek için ESCtuşuna basmanız yeterlidir.

 7. Ek arama seçeneklerini belirtmek için, Büyüteç Camı 'na tıklayın ve sonra sayfada ara veya çalışma kitabındaara 'yı tıklatın. Değiştir iletişim kutusunu başlatacak olan Gelişmiş seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Bulma

Bir şeyler bulmak için CTRL + Ftuşlarına basın veya > >&>

Not: Aşağıdaki örnekte, Bul iletişim kutusunun tamamını göstermek için arama seçenekleri> tıkladık. Varsayılan olarak, arama seçenekleri gizlenir.

CTRL + F tuşlarına basarak bir çalışma kitabında veya çalışma sayfasında metin veya sayı bulma

 1. Aranan : kutusuna bulmak istediğiniz metni veya sayıları yazın.

  İpuçları: Arama ölçütlerinizde joker karakter , soru işareti (?), yıldız (*), tilde (~) kullanabilirsiniz.

  • Tek bir karakter bulmak için soru işaretini (?) kullanın; örneğin, s? t "Sat" ve "set" sözcüklerini bulur.

  • Herhangi bir sayıda karakter bulmak için yıldız işareti (*) kullanın; örneğin, s * d "Sat" ve "başladı" sözcüklerini bulur.

  • Soru işaretlerini, yıldız işaretlerini veya başka bir tilde karakterini bulmak için (örneğin, fy91 ~ "fy91?" sözcüklerini bulur.

 2. Aramanızı çalıştırmak için Sonrakini Bul veya Tümünü Bul 'a tıklayın.

  İpucu: Tümünü Bul'a tıkladığınızda, aradığınız ölçütlerin her olayı listelenir ve listede belirli bir oluşumun tıklatılması bu hücrenin hücresini seçer. Bir sütun başlığını tıklatarak Tümünü Bul aramasının sonuçlarını sıralayabilirsiniz.

 3. Gerekirse aramanızı daha ayrıntılı tanımlamak için arama seçenekleri> tıklatın:

  • Kapsayıcılara Belirli bir seçim içindeki verileri aramak için seçim'i seçin. Çalışma sayfasında veya çalışma kitabının tamamında veri aramak için sayfa veya çalışma kitabı'nı seçin.

  • Yönüyle Aşağı (varsayılan) veya yukarıarama yapabilirsiniz.

  • Büyük/ küçük harf eşleştir-büyük/küçük harfe duyarlı verileri aramak istiyorsanız bunu işaretleyin.

  • Tüm hücre Içeriğini eşleştirme - Aranan kutusuna yazdığınız karakterleri içeren hücreleri aramak istiyorsanız, bunu işaretleyin.

Değiştir

Metin veya sayıları değiştirmek için CTRL + Htuşlarına basın veya > >&>

Not: Aşağıdaki örnekte, Bul iletişim kutusunun tamamını göstermek için arama seçenekleri> tıkladık. Varsayılan olarak, arama seçenekleri gizlenir.

Bir çalışma kitabındaki veya çalışma sayfasındaki metni veya sayıları Ctrl + H tuşlarına basarak değiştirme

 1. Aranan : kutusuna bulmak istediğiniz metni veya sayıları yazın.

  İpuçları: Arama ölçütlerinizde joker karakter , soru işareti (?), yıldız (*), tilde (~) kullanabilirsiniz.

  • Tek bir karakter bulmak için soru işaretini (?) kullanın; örneğin, s? t "Sat" ve "set" sözcüklerini bulur.

  • Herhangi bir sayıda karakter bulmak için yıldız işareti (*) kullanın; örneğin, s * d "Sat" ve "başladı" sözcüklerini bulur.

  • Soru işaretlerini, yıldız işaretlerini veya başka bir tilde karakterini bulmak için (örneğin, fy91 ~ "fy91?" sözcüklerini bulur.

 2. Yerine konan: kutusunda, arama metnini değiştirmek için kullanmak istediğiniz metni veya sayıları girin.

 3. Değiştir veya Tümünü Değiştir'e tıklayın.

  İpucu: Tümünü Değiştir'e tıkladığınızda, aradığınız ölçütlerin her yinelenmesinde değiştirilir, ancak değiştirme sırasında aynı anda bir tekrarı güncelleştirilir.

 4. Gerekirse aramanızı daha ayrıntılı tanımlamak için arama seçenekleri> tıklatın:

  • Kapsayıcılara Belirli bir seçim içindeki verileri aramak için seçim'i seçin. Çalışma sayfasında veya çalışma kitabının tamamında veri aramak için sayfa veya çalışma kitabı'nı seçin.

  • Yönüyle Aşağı (varsayılan) veya yukarıarama yapabilirsiniz.

  • Büyük/ küçük harf eşleştir-büyük/küçük harfe duyarlı verileri aramak istiyorsanız bunu işaretleyin.

  • Tüm hücre Içeriğini eşleştirme - Aranan kutusuna yazdığınız karakterleri içeren hücreleri aramak istiyorsanız, bunu işaretleyin.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×