Çalışma sayfasındaki değerleri saymanın yolları

Sayım işlemi, kurumunuzun bir departmanındaki kaç kişi bulunduğunu hesaplama veya çeyreklere göre satış rakamlarını çıkarma gibi veri çözümlemesi süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Excel; veri hücrelerini, satırlarını veya sütunlarını saymak için kullanabileceğiniz birçok teknik sunar. En iyi seçimi yapmanıza yardımcı olmak için bu makalede, etkileşimli örneklerle birlikte yüklenebilen bir çalışma kitabı, etkileşimli örneklerle yüklenebilen bir çalışma kitabı ve daha fazla anlaşılması için ilgili konulara bağlantılar sağlanmaktadır.

Not: Sayım, toplam ile karıştırılmamalıdır. Hücrelerdeki, sütunlardaki veya satırlardaki değerleri toplama hakkında daha fazla bilgi için Excel verilerini eklemenin ve saymanın yollarını toplamakonusuna bakın.

Örneklerimizi indirin

Bu makaledeki bilgileri tamamlayacak örnekler veren örnek bir çalışma kitabını indirebilirsiniz. Bu makaledeki birçok bölüm örnek çalışma kitabında örnekler ve daha fazla bilgi sağlayan uygun çalışma sayfasına başvuracaktır.

Elektronik tablodaki değerleri saymak için örnekleri indirin

Bu makalede

Basit sayım

Basit bir formül kullanarak, bir düğmeye tıklayarak ya da bir çalışma sayfası işlevi kullanarak bir aralık veya tablodaki değerleri sayabilirsiniz.

Excel, Excel durum çubuğu seçili hücrelerin sayısını da görüntüleyebilir. Durum çubuğunu kullanma konusunda hızlı bir görünüm için takip edilen video gösterisini görün. Ayrıca, daha fazla bilgi için Hesaplama ve sayıları görüntüleme bölümüne bakın. Verilerinize hızlı bir bakış istediğinizde ve formülleri girmek için zaman olmadığında, durum çubuğunda gösterilen değerlere başvurabilirsiniz.

Video: Excel durum çubuğunu kullanarak hücreleri sayma

Durum çubuğundaki sayıları görüntülemeyi öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin.

Duyurular ile büyük bir etki bırakın

Otomatik Toplam’ı kullanma

En az bir sayısal değer içeren bir hücre aralığı seçerek Otomatik Toplam kullanın. Ardından, formüller sekmesinde Otomatik Toplam > sayıları sayı'ya tıklayın.

Sayıları Say

Excel, seçtiğiniz aralığın yanındaki bir hücrede, aralık içindeki sayısal değerlerin sayısını döndürür. Genellikle bu sonuç, yatay aralıklar için sağdaki bir hücrede, dikey aralıklar için ise aşağıdaki bir hücrede görüntülenir.

Sayfanın Başı

Alt toplam satırı ekleme

Excel verilerinize alt toplam satırı ekleyebilirsiniz. Verilerinizin içinde herhangi bir yeri tıklatın ve sonra veri > alt toplamı'nı tıklatın.

Not: Alt toplam seçeneği yalnızca normal Excel verilerinde, Excel tabloları, PivotTable 'Larda veya PivotChart 'larda çalışır.

Excel verilerinize alt toplam satırı eklemek için veri sekmesindeki alt toplam 'a tıklayın

Ayrıca, aşağıdaki makalelere bakın:

Sayfanın Başı

ALTTOPLAM işlevini kullanarak bir listedeki veya Excel tablosu sütunundaki hücreleri sayma

Excel tablosundaki veya hücre aralığındaki değer sayısını saymak için ALTTOPLAM işlevini kullanın. Tablo veya Aralık gizli hücreler içeriyorsa, bu gizli hücreleri eklemek veya dışlamak için alt TOPLAMı kullanabilirsiniz ve bu, topla ve alt toplam işlevleri arasındaki en büyük farktır.

ALT toplam söz dizimi şuna benzer:

ALTTOPLAM(işlev_sayısı,başv1,[başv2],...)

ALT toplam örneği

Gizli değerleri aralığınıza eklemek için, function_num bağımsız değişkenini 2olarak ayarlamalısınız.

Aralığınızda gizli değerleri dışlamak için function_num bağımsız değişkenini 102olarak ayarlayın.

Sayfanın Başı

Bir veya daha çok koşula göre sayma

Bir aralıktaki yer alan ve bir dizi çalışma sayfası işlevi kullanarak belirttiğiniz koşulları (ölçütler olarak da bilinir) karşılayan hücreleri sayabilirsiniz.

Video: BAĞ_DEĞ_SAY, EĞERSAY ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevlerini kullanma

BAĞ_DEĞ_SAY işlevinin yanı sıra yalnızca belirttiğiniz koşullara uyan hücreleri saymak için EĞERSAY ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevlerinin nasıl kullanılacağını öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin.

Duyurular ile büyük bir etki bırakın

Sayfanın Başı

BAĞ_DEĞ_SAY işlevini kullanarak bir aralıktaki hücreleri sayma

Bir aralıktaki sayısal değerleri saymak için BAĞ_DEĞ_SAY işlevini bir formülde kullanın.

COUNT işlevi örneği

Yukarıdaki örnekte, a2, a3 ve A6, aralıktaki sayısal değerleri içeren tek hücrelerdir, dolayısıyla çıktı 3 olur.

Not: A7 bir saat değeridir ancak metin içeriyor (a.m.), bu nedenle Count bunu sayısal bir değer olarak kabul etmez. Bir. m. hücrede, A7 sayısal değer olarak kabul edilir ve çıktıyı 4 olarak değiştirin.

Sayfanın Başı

EĞERSAY işlevini kullanarak bir aralıktaki hücreleri tek bir koşula göre sayma

Bir hücre aralığında belirli bir değerin kaç kez yinelendiğini saymak için EĞERSAY işlevini kullanın.

EĞERSAY örnekleri

Sayfanın Başı

VSEÇSAY işlevini kullanarak bir sütundaki hücreleri bir veya birden fazla koşula göre sayma

VSEÇSAY işlevi , belirttiğiniz koşullarla eşleşen bir liste veya veritabanındaki kayıtların alan (sütun) içindeki sayıları içeren hücreleri sayar.

Aşağıdaki örnekte, 2016 Mart veya üzeri gibi, satılan 400 biriminden fazla olan ayların sayısını bulmak istersiniz. Çalışma sayfasındaki ilk tablo, a1 ile B7 arasındaki bir satış verisini içerir.

VSEÇSAY için örnek veriler

VSEÇSAY, değerlerin nereden döndürülmesini gerektiğini belirlemek için koşulları kullanır. Koşullar genellikle çalışma sayfasının kendisindeki hücrelere girilir ve ardından ölçüt bağımsız değişkeninde bu hücrelere başvurursunuz. Bu örnekte, A10 ve B10 hücreleri iki koşul içerir: dönüş değerinin 400 'tan büyük olması gerektiğini belirten, diğeri de son ayın 'dan büyük veya bu tarihten 2016 sonra

Aşağıdaki söz dizimini kullanmalısınız:

= VSEÇSAY (a1: B7, "month bitiriliyor", A9: B10)

VSEÇSAY , a1 ile B7 aralığındaki verileri denetler, A10 ve B10 'te belirtilen koşulları uygular ve iki koşulu (satır 5 ve 7) karşılayan toplam satır sayısını verir.

Sayfanın Başı

VSEÇSAY işlevini kullanarak bir aralıktaki hücreleri birden çok koşula göre sayma

ÇOKEĞERSAY işlevi, EĞERSAY işlevine benzemekle birlikte bu işlevden önemli bir farkı vardır: ÇOKEĞERSAY işlevi, birden fazla aralıkta bulunan hücrelere ölçüt uygulamanıza izin verir ve tüm ölçütlerin kaç kez karşılandığını sayar. ÇOKEĞERSAY ile en çok 127 aralık/ölçüt çifti kullanabilirsiniz.

ÇOKEĞERSAY işlevinin söz dizimi:

ÇOKEĞERSAY(ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2];…)

Aşağıdaki örneğe bakın:

ÇOKEĞERSAY örneği

Sayfanın Başı

BAĞ_DEĞ_SAY ve EĞER işlevlerini birlikte kullanarak ölçütlere göre sayma

Diyelim ki, belirli bir bölgede kaç satıcının belirli bir malı sattığını belirlemeniz gerekiyor veya bir satıcının belirli bir değerin üzerinde ne kadar satış yaptığını bilmek istiyorsunuz. EĞER ve BAĞ_DEĞ_SAY işlevlerini kullanabilirsiniz; yani, önce bir koşulu sınamak için EĞER işlevini kullanır ve sonra EĞER işlevinin sonucunun True olması koşuluyla hücreleri saymak için BAĞ_DEĞ_SAY işlevini kullanırsınız.

Notlar: 

 • Bu örnekteki formüller dizi formülleri olarak girilmelidir. Bu çalışma kitabını Windows için Excel veya Mac için Excel 2016’da açtıysanız ve formülü değiştirmek ya da benzer bir formül oluşturmak istiyorsanız, F2'ye basın ve ardından, formülün istediğiniz sonuçları getirmesini sağlamak için Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın. Mac için Excel 'in önceki sürümlerinde COMMAND + SHIFT + enter tuşlarını kullanın.

 • Örnek formüllerin çalışması için, EĞER işlevinin ikinci bağımsız değişkeni bir sayı olmalıdır.

SAY ve EĞER işlevlerinin iç içe örnekleri

Sayfanın Başı

TOPLA ve EĞER işlevlerini birlikte kullanarak birden çok metin veya sayı değerinin kaç kez yinelendiğini sayma

Aşağıdaki örneklerde EĞER ve TOPLA işlevlerini birlikte kullanıyoruz. Önce EĞER işlevi belirli hücrelerdeki değerleri sınar ve sonra, sınama sonucu Doğru çıkarsa, TOPLA işlevi sınamayı geçen değerleri toplar.

Örnek 1

Örnek 1: TOPLA ve EĞER bir formülde iç içe

Yukarıdaki işlev, C2:C7 aralığı Koç ve Demir değerlerini içeriyorsa TOPLA işlevinin koşula uyan kayıtların toplamını görüntüleyeceğini söyler. Formül verilen aralıkta Koç için üç kayıt ve Demir için bir kayıt bulur ve 4 değerini görüntüler.

Örnek 2

Örnek 2: TOPLA ve EĞER bir formülde iç içe

Yukarıdaki işlev, D2:D7 aralığı 9000 TL’den küçük veya 19.000 TL’den büyük değerler içeriyorsa TOPLA işlevinin koşula uyan tüm bu kayıtların toplamını görüntüleyeceğini söyler. Formül 9000 TL’den küçük değer içeren iki kayıt (D3, D5) ve 19.000 TL’den büyük değer içeren D4 ve D6 kayıtlarını bulur ve 4 değerini görüntüler.

Örnek 3

Örnek 3: TOPLA ve EĞER bir formülde iç içe

Yukarıdaki işlev, D2: D7 ' $9000 dan daha az burun faturaları olup olmadığını söylüyor, Topla işlevinin karşılanması gereken kayıtların toplamını görüntülemelidir. Formül C6’nın koşula uyduğunu bulur ve 1 değerini görüntüler.

Önemli: Bu örnekteki formüller dizi formülleri olarak girilmelidir. Bu, F2’ye ve ardından Ctrl+Shift+Enter’a basmanız gerektiğidir. Mac için Excel’in önceki sürümlerinde COMMAND +Shift+Enter tuşlarını kullanın.

Ek ipuçları için aşağıdaki Bilgi Bankası makalelerine bakın:

Sayfanın Başı

PivotTable 'da bir sütun veya satırdaki hücreleri sayma

PivotTable verilerinizi özetler ve verilerinizi görüntülemek istediğiniz kategorileri seçmenize izin vererek verilerinizi çözümlemenize ve detaya gitmeyi yapmanıza yardımcı olur.

PivotTable raporunu hızlıca oluşturmak için, bir veri aralığında ya da Excel tablosunda bulunan hücreyi seçtikten sonra Ekle sekmesindeki Tablolar grubunda PivotTable‘a tıklamanız yeterlidir.

Alanlar listesi ile Alanlar arasındaki bağıntıyı gösteren bir PivotTable örneği.

Bir satış elektronik tablosunun örnek senaryosuna bakarak belirli üç aylık dönemlerde Golf ve tenis için kaç tane satış değeri olduğunu sayabilirsiniz.

Not: Etkileşimli bir deneyim için, bu adımları indirilebilir çalışma kitabındaki PivotTable sayfasında sağlanan örnek verilerle çalıştırabilirsiniz.

 1. Excel elektronik tablosuna aşağıdaki verileri girin.

  PivotTable için örnek veriler
 2. A2:C8 aralığını seçin

 3. Ekle > PivotTable'a tıklayın.

 4. PivotTable Oluştur iletişim kutusunda Tablo veya aralık seçin öğesine tıklayın ve ardından Yeni Çalışma Sayfası’na ve Tamam’a tıklayın.

  Yeni sayfada boş bir PivotTable oluşturulur.

 5. PivotTable Alanları bölmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Spor’u Satırlar alanına sürükleyin.

  2. Çeyrek’i Sütunlar alanına sürükleyin.

  3. Satış’ı Değerler alanına sürükleyin.

  4. Adım c’yi yineleyin.

   Hem PivotTable’da hem de Değerler alanında alan adı SatışToplamı2 olarak görüntülenir.

   Bu noktada, PivotTable Alanları bölmesi şöyle görünür:

   PivotTable Alanları
  5. Değerler alanında, SatışToplamı2’nin yanındaki açılan listeye tıklayın ve Değer Alanı Ayarları’nı seçin.

  6. Değer Alanı Ayarları iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

   1. Değer alanını özetle bölümünde Say’ı seçin.

   2. Özel Ad alanında, adı Sayım olarak değiştirin.

    Alan Ayarları iletişim kutusu
   3. Tamam'ı tıklatın.

  PivotTable, 3. Çeyrek ve 4. Çeyrek’te Golf ve Tenis kayıtlarının sayısını, satış rakamlarıyla birlikte görüntüler.

  PivotTable

Sayfanın Başı

Verileriniz boş değer içerdiğinde sayma

Çalışma sayfası işlevlerini kullanarak veri içeren veya boş olan hücreleri sayabilirsiniz.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevini kullanarak bir aralıktaki boş olmayan hücreleri sayma

Yalnızca değerler içeren aralıktaki hücreleri saymak için Bağ_değ_işlevi işlevini kullanın.

Hücreleri sayarken bazen yalnızca değer içeren hücrelerle ilgilendiğiniz için boş hücreleri yoksaymak isteyebilirsiniz. Örneğin, satış yapan satış temsilcilerinin toplam sayısını (sütun D) saymak isteyebilirsiniz.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY örneği

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY , D3, D4, D8 ve D11 'daki boş değerleri yoksayar ve yalnızca D sütununda değerleri içeren hücreleri sayar. İşlev, D sütununda değerleri içeren altı hücre bulur ve çıktı olarak 6 değerini görüntüler.

Sayfanın Başı

VSEÇSAYDOLU işlevini kullanarak bir listedeki boş olmayan hücreleri sayma

Bir listedeki veya veritabanındaki kayıt sütunundaki, belirttiğiniz koşullarla eşleşen ve boş olmayan hücreleri saymak için VSEÇSAYDOLU işlevini kullanın.

Aşağıdaki örnekte, A9: B10 ölçüt aralığında belirtilen koşullara uyan a1: B7 aralığında bulunan kayıtların sayısını saymak için Vseçbağ_değ_işlevi kullanılmıştır. Bu koşullar, ürün KIMLIĞI değerinin 2000 değerinden büyük veya buna eşit olması ve derecelendirme değerinin 50 değerinden büyük veya eşit olması gerekir.

VSEÇSAYDOLU işlevi örneği

VSEÇSAYDOLU, koşulları içeren iki satır bulur-satırlar 2 ve 4 ve çıkış olarak 2 değerini görüntüler.

Sayfanın Başı

BOŞLUKSAY işlevini kullanarak bir bitişik aralıktaki boş hücreleri sayma

Bir bitişik aralıktaki boş hücre sayısını döndürmek için COUNTBLANK işlevini kullanın (hücreler kesik olmayan bir sırayla birbirine bağlıysa, hücreler bitişik olur). Eğer bir hücre, boş metin ("") döndüren formüle sahipse o hücre sayılır.

Hücreleri sayarken boş hücreleri de saymak isteyeceğiniz durumlar olabilir. Aşağıdaki örnekte, Market satış elektronik tablosu. hangi hücrede sözü geçen satış rakamlarını öğrenmek istediğinizi varsayalım.

Bir COUNTBLANK örneği

Not: BOŞLUKSAY çalışma sayfası işlevi, bir aralıktaki boş hücrelerin sayısını belirlemede en uygun yöntemi sağlar, ancak ilgi hücreleri kapatılan bir çalışma kitabında veya bitişik bir Aralık belirlemediğinde çok iyi çalışmaz. Bilgi Bankası makalesi XL: say (()) yerıne topla (Eğer ()) yerine ne zaman kullanılır ()

Sayfanın Başı

TOPLA ve EĞER işlevlerini birlikte kullanarak bitişik olmayan hücreler içeren bir aralıktaki boş hücreleri sayma

TOPLA işlevini ve EĞER işlevini bir arada kullanın. Genel olarak, başvurulan her hücrenin bir değer içerip içermediğini belirlemek ve formülün döndürdüğü yanlış değerlerin sayısını belirlemek için bir dizi formülünde Eğer işlevini kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Topla ve eğer işlevlerini birlikte kullanarak, toplam ve eğer işlevlerini birlikte kullanarak birden çok metin veya sayı değerinin kaç kez toplam örneği olduğunu görün.

Sayfanın Başı

Benzersiz değer tekrarlarını sayma

Bir aralıktaki benzersiz değerleri PivotTable, EĞERSAY işlevi, topla ve eğer işlevlerini birlikteveya Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu kullanarak sayabilirsiniz.

Gelişmiş Filtre kullanarak bir liste sütunundaki benzersiz değerleri sayma

Bir veri sütunundaki benzersiz değerleri bulmak için Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu kullanın. Değerleri yerinde filtreleyebilir veya ayıklayıp yeni bir konuma yapıştırabilirsiniz. Sonrasında, yeni aralıktaki öğelerin sayısını hesaplamak için SATIRSAY işlevini kullanabilirsiniz.

Gelişmiş filtre kullanmak için veri sekmesine tıklayın ve Sırala & filtre grubunda Gelişmiş'e tıklayın.

Aşağıdaki şekilde, Gelişmiş Filtre işleviyle yalnızca benzersiz kayıtların çalışma sayfasındaki yeni bir konuma nasıl kopyalanacağı gösterilmektedir.

Gelişmiş Filtre

Aşağıdaki şekilde, E sütunu D sütunundaki aralıktan kopyalanan değerleri içerir.

Başka bir konumdan kopyalanan sütun

Notlar: 

 • Verilerinizi yerinde filtrelediyseniz, değerler çalışma sayfasından silinmez-bir veya daha fazla satır gizlenmiş olabilir. Bu değerleri yeniden görüntülemek için veri sekmesindeki Sırala & filtre grubunda Temizle 'yi tıklatın.

 • Yalnızca tek bakışta benzersiz değer sayısını görmek istiyorsanız Gelişmiş Filtre işlevini kullandıktan (verileri filtreledikten veya kopyaladıktan) sonra verileri seçin ve durum çubuğuna bakın. Durum çubuğundaki Sayı değeri, benzersiz değerlerin sayısını göstermelidir.

Daha fazla bilgi için bkz: Gelişmiş ölçütler kullanarak filtreleme

Sayfanın Başı

Eğer, topla, SıKLıK, kaçıncı ve uzunluk işlevlerini kullanarak bir veya daha fazla koşulu karşılayan bir aralıktaki benzersiz değerlerin sayısını sayma

EĞER, TOPLA, SIKLIK, KAÇINCI ve UZUNLUK işlevlerinin farklı birleşimlerini kullanın.

Daha fazla bilgi ve örnekler için, yinelemeler arasındaki benzersiz değerleri saymamakalesindeki "işlevleri kullanarak benzersiz değerlerin sayısını hesaplama" bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Özel durumlar (tüm hücreleri sayma, kelimeleri sayma)

Çalışma sayfası işlevlerinin farklı birleşimlerini kullanarak bir aralıktaki hücre sayısını veya kelime sayısını hesaplayabilirsiniz.

SATIRSAY ve SÜTUNSAY işlevlerini kullanarak bir aralıktaki hücrelerin toplam sayısını hesaplama

Çalışma kitabınızda hesaplamayı kendi kendinize yapmaya veya otomatik hesaplamayı kullanmaya karar vermek için büyük bir çalışma sayfasının boyutunu belirlemek istediğinizi varsayalım. Bir aralıktaki tüm hücreleri saymak için, Satırlar ve sütunlar işlevlerini kullanarak dönüş değerlerini çarpar. Örnek için aşağıdaki resme bakın:

Aralıktaki hücrelerin sayısını saymak için satır ve sütun örneği

Sayfanın Başı

TOPLA, Eğer, uzunluk, Kırp ve DEĞIŞTIR işlevlerinin birleşimini kullanarak aralıktaki sözcükleri sayma

Dizi formülünde topla, Eğer, uzunluk, Kırpve Değiştir işlevlerinin birleşimini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, bir 7 hücre aralığındaki sözcüklerin sayısını bulmak için iç içe formül kullanmanın sonucu gösterilmektedir (boş olan 3 ' ü). Bazı hücreler başında veya sonunda boşluk içeriyor; Kes ve Değiştir işlevleri, sayım gerçekleşmeden önce bu fazladan boşlukları kaldırır. Aşağıdaki örneğe bakın:

Sözcükleri saymak için iç içe formül örneği

Şimdi, yukarıdaki formülün düzgün çalışması için, bunu bir dizi formülü yapmanız gerekir; Aksi takdirde formül #VALUE döndürür! hatası oluşur. Bunu yapmak için, formülün bulunduğu hücreye tıklayın ve formül çubuğunda CTRL + SHIFT + enter tuşlarına basın. Excel, formülün başında ve sonuna küme ayracı ekler, böylece bunu bir dizi formülü yapar.

Dizi formülleri hakkında daha fazla bilgi için Excel 'de Formüllere genel bakış ve dizi formülü oluşturmakonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Hesaplamaları ve sayımları durum çubuğunda görüntüleme

Bir veya birden çok hücre seçiliyken, söz konusu hücrelerdeki verilere ilişkin bilgiler Excel durum çubuğunda gösterilir. Örneğin, çalışma sayfanızdaki dört hücre seçiliyse ve 2, 3, bir metin dizesi ("bulut" gibi) ve 4 değerlerini içeriyorsa durum çubuğunda aynı anda aşağıdaki değerlerin tümü gösterilebilir: Ortalama, Sayı, Sayısal Sayı, En Küçük, En Büyük ve Toplam. Bu değerlerin herhangi birini veya tümünü göstermek ya da gizlemek için durum çubuğuna sağ tıklayın. Bu değerler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Durum çubuğu

Sayfanın Başı

Excel’le ilgili belirli bir sorunuz mu var?

Excel topluluk forumuna bir soru gönderin

Excel’i geliştirmemize yardımcı olun

Excel’in sonraki sürümünü nasıl geliştirebileceğimiz konusunda önerileriniz var mı? Varsa lütfen Excel User Voice forumundaki başlıkları gözden geçirin.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×