İçerik Sorgusu Web Bölümü ekleyerek sayfadaki içeriğin dinamik bir görünümünü gösterme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

İçerik Sorgusu Web Bölümü kullanarak içeriğinize dinamik görünümler oluşturabilirsiniz. Hangi içeriğin görüntüleneceğini tanımlayan sorgu özelleştirebilir ve sayfadaki içeriğin nasıl görüntüleneceğini saptar görünüm ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Bu makalede

İçerik Sorgusu Web Bölümü nedir?

İçerik Sorgusu Web Bölümü dinamik bir Web tarayıcısı kullanarak oluşturduğunuz bir sorguyu temel öğeler kümesi görüntüler. Hangi öğelerin görüntüleneceğini belirtmek için sorgu kullanın ve bu öğelerin Tamamlandı sayfasında nasıl görüntüleneceğini saptamak için sunu seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

İçerik Sorgusu Web bölümü tarafından her zaman görüntülenen öğeler en yansıtacak geçerli Sayfa Görüntüleyicisi olan sorgu tarafından alınmış olan öğeler kümesi yetkisi görmek için. İçerik Sorgusu Web Bölümü'nü içeren sayfayı görüntülenen her sorgu çalıştırılır. Yeni içerik eklenir ve sorgu ölçütü karşılayan, bu içerik sorgusu Web bölümü tarafından otomatik olarak görüntülenir.

Not: Birkaç dakika yeni içerik eklenir zaman arasında bir gecikme olabilir ve içerik sorgusu Web bölümü tarafından ne zaman görüntülenir.

İçerik Sorgusu Web Bölümü sayfaya ekledikten sonra hangi öğelerin görüntüler ve bunları nasıl görüntüler değiştirmek için Web bölümünü düzenleme. İçerik Sorgusu Web bölümü düzenlemek için Web bölümünün üzerine gelin, Web Bölümü'nün sağ üst köşesindeki aşağı oku tıklatın ve sonra da Web Bölümünü Düzenle'yitıklatın. Araç bölmesini açar ve içerik sorgusu Web Bölümü ayarlarını görüntüler.

Ayarları beş kategorisi vardır:

 • Sorgu   Sorguyu oluşturmak için bu ayarları kullanın.

 • Sunu   Sorgu tarafından alınan öğelerin sunuyu özelleştirmek için bu ayarları kullanın.

 • Görünüm   Web Bölümü'nün görünüşünü kendisini ayarlamak için bu ayarları kullanın. Bu ayarları değiştirerek, Web Bölümü başlık, yükseklik, genişlik ve chrome (Web Bölümü çerçevesi tasarım ve gezinti öğeleri) değiştirebilirsiniz.

 • Düzeni   Web Bölümü'nün düzenini ayarlamak için bu ayarları kullanın. Web bölümünün görünür olup olmadığını değiştirebilirsiniz, hangi Web Bölümü bölgesi yönlü (soldan sağa, sağdan sola veya hiçbiri), olup (üst, sol sütun veya sağ sütun içinde) görünür ve Web Bölümünün bölge dizini.

 • Gelişmiş   Çeşitli daha gelişmiş Web Bölümü seçeneklerini ayarlamak için bu ayarları kullanın.

Sayfanın Başı

Bir sorgu oluşturma

Aşağıdaki sorgu ayarları kullanarak sorguyu alır hangi içeriğin belirtebilirsiniz.

Kaynak Bu ayar, sorgunuzu kapsamını belirler. Bu ayar gereklidir. Üç seçenek vardır:

 • Bu site koleksiyonundaki tüm sitelerde öğeleri gösterme   Tüm site koleksiyonu sorgulamak için bu seçeneği belirleyin. Bu varsayılan ayardır.

 • Aşağıdaki site ve tüm alt siteler öğeleri gösterme   Site koleksiyonundaki belirli bir siteye sorguyu sınırlandırmak için bu seçeneği belirleyin. Site adresini yazabilirsiniz; ancak, bir site seçmek için Gözat düğmesini kullanmanızı öneririz. Gözat' ı tıklattığınızda, Sitesi Web Bölümü iletişim kutusu açılır ve site koleksiyonunun ağaç görünümünde görüntüler. Sorgulamak istediğiniz siteyi tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 • Aşağıdaki listeden öğeleri göster:  Belirli bir liste veya kitaplığı site koleksiyonundaki sorguya sınırlandırmak için bu seçeneği belirleyin. Adres listesi için yazabilirsiniz; ancak, bir liste veya kitaplık seçmek için Gözat düğmesini kullanmanızı öneririz. Gözat' ı tıklattığınızda, seçin liste veya kitaplık Web Bölümü iletişim kutusu açılır ve site koleksiyonu ağaç görünümünü görüntüler. Listenin veya kitaplığın sorgulamak istediğiniz belirli bir site içinde bulunuyorsa, bu sitenin adının yanındaki artı işaretini (+) tıklatın. Listenin veya kitaplığın sorgulamak istediğiniz gördüğünüzde, bunu tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Liste türü   Bu ayar gereklidir. Site koleksiyonunuzda bulunan listesini her türlü seçebilirsiniz. Hangi listeler veya kitaplıklar, sorguyu kapsamında olan belirler seçtiğiniz liste türü sorgu tarafından işlenir.

İçerik türü   İçerik türü için iki ayar vardır: İçerik türü grubunda ve İçerik türü. Bu ayarları isteğe bağlıdır. Site koleksiyonunuz için tanımlanan belirli içerik türlerinin öğeleri sorguya sınırlandırmak için şu ayarları kullanabilirsiniz.

Hedef kitleyi hedef   Bu ayar isteğe bağlıdır. Hedef kitleyi hedefseçerseniz, sorgu, Sayfa Görüntüleyicisi ait olduğu hedef kitlesine hedeflenen yalnızca içerik göstermek için alan içeriği filtre uygular. Hedef Kitleleri sistem genelinde tanımlanır ve içerik sorgusu Web Bölümü kullanarak değiştirilemez. Bu ayar yalnızca Web bölümünü hedef kitleyi hedef uyar olup olmadığını belirler.
Hedef kitleyi hedefseçtiğinizde, ikinci bir ayar kullanılabilir duruma gelir: değil hedeflenen öğeleri Ekle. Bu ayarı seçtiğinizde açıkça bir hedef kitleye değil herhangi bir içerik kimlerin sayfa görüntülemeyi ne olursa olsun, sorgu tarafından alınır. Hedef kitleyi hedef seçin, ancak bu ayarı seçmeyin açıkça bir hedef kitleye değil içeriği sorgu tarafından alınmaz.

Ek filtreler Bu ayar isteğe bağlıdır. Daha fazla sorgunun içeriği sınırlandırmak için bu ayarı kullanın. Filtre alanı, bir karşılaştırma işleci seçip ölçütünüzü girin. Örneğin, sorgunun sonuçlarını Toni Poe tarafından yazılmış öğelerle sınırlandırmak için Filtre alanını Yazar, Eşittirkarşılaştırma işleci ve Toni Poe, ölçütün kullanabilirsiniz. Filtre seçeneklerini seçtiğiniz filtre alanı bağlı olarak değişir. Örneğin, oluşturan alanı seçerseniz, ek seçenek sunulur:

 • [Ben] sizin oluşturduğunuz içeriği görüntüler.

 • Türü kişiye, dolayısıyla Web Bölümü göz atın veya , bunları tarafından oluşturulan içeriği görüntüler.

 • Özel değer veya sorgu Ayrıca, bu belirteçleri filtre değeri olarak girebilirsiniz:

  • PageFieldValue: alan adı – içeriğin dinamik olarak belirtilen geçerli sayfayı alanına göre filtrelemek için bu ayarı kullanın.

  • PageQueryString: sorgu dizesi parametre adı – içeriğin dinamik olarak geçerli sayfa URL'de belirtilen sorgu dizesi özelliğinin değeri göre filtrelemek için bu ayarı kullanın.

   Not: Sayfa alan değerini veya sorgu dizesi parametre değeri boşsa, filtre sorguda dahil edilmez.

Ek filtreler ayarı kullanılarak en çok üç filtreler belirtebilirsiniz. Birden fazla filtre kullanırsanız, nasıl ikinci ve üçüncü filtre önüne ve ve veya seçenekleri kullanarak topluca Filtrelerin uygulanma belirtmeniz gerekir.

Not: Ek filtreler altındaki seçenekleri seçili kaynağında değişebilir.

Sayfanın Başı

Veri sunuyu özelleştirme

Aşağıdaki Sunu ayarları kullanarak sorguyu alır içeriği sunusu özelleştirebilirsiniz. Bu ayarların isteğe bağlıdır.

Gruplandırma ve sıralama   Sorgu tarafından alınan öğeleri yerleştirmek için bu ayarları kullanın.

 • Öğeleri Gruplandır   Öğeleri gruplar halinde ayırmak için kullanılacak bir alanı seçin. Örneğin, kimin bunları yazarı olduğu bağlı öğeleri Gruplandır istiyorsanız, Yazarseçin.

 • Gruplandırma için bir alanı seçtiğinizde, artan veya azalan artan sırada grupları gösterme ve Azalan düzende grupları gösterme seçeneklerini kullanarak öğeleri yerleştirilmiş olup olmadığını belirtebilirsiniz.

 • Sütun sayısı   Öğeleri düzenlemek için kullanmak istediğiniz sütun sayısını belirtin. Öğeleri en çok beş sütunlar halinde düzenlenmiş.

 • Öğeleri sırala   Öğeleri sıralamak için kullanacağınız bir alan seçin. Öğeleri gruplandırılmış belirttiyseniz, öğeleri içinde bu gruplara göre sıralanır.

 • Sıralama ölçütü olacak bir alanı seçtiğinizde, öğeleri artan veya Azalan düzende öğeleri gösterme ve artan sırada öğeleri göster seçenekleri kullanarak azalan düzende yerleştirilmiş olup olmadığını belirtebilirsiniz.

 • Görüntülenecek öğe sayısını sınırlama   Bu seçenek ayarlayarak görüntülenen öğelerin sayısını sınırlayabilirsiniz. Bir sınırlama belirtmezseniz, sorgu tarafından alınan tüm öğeler görüntülenir. Çok sayıda öğe varsa, bunları uyması için sayfa genişler.

Stilleri   Grupları ve öğeleri görsel stilleri uygulamak için bu ayarları kullanın.

 • Grup stili   Grup başlığa uygulanacak bir stil seçin. Örneğin, yazara göre gruplandırmak, her öğe grubu tarafından yazar adı başlı ve bu ayarı kullanarak belirttiğiniz stilde yazar adı görüntülenir.

 • Öğe stili   Öğelere uygulanacak bir stil seçin

Görüntülenecek alanları Sorgunuzu kapsamını bağlı olarak, değerler, bu stili için görüntü yuvası göstermek istediğiniz bir veya birden çok site veya liste sütunları seçebilirsiniz. Belirli bir gruptan bir sütun belirtmek için sütun adından sonra Örneğin, sütun [grup] köşeli ayraç içinde grubun adını yazın. Noktalı virgülle girdiğiniz her sütun ayırmayı unutmayın.

İlk sütun, belirttiğiniz bir boş değere sahipse, Web bölümü sonraki sütunun değerini gösterir.

Akışı   İçerik Sorgusu Web Bölümü serve RSS akışı olarak sahip seçebilirsiniz. Böylece, sayfayı tekrar ziyaret zorunda kalmadan görüntülendiğinde aldıkları yeni öğeler bu Web bölümünün, sorgu sonuçlarını iletilir seçeneği sayfa görüntüleyicileri sağlar. Başlık ve açıklama RSS akışı için belirtmek için bu ayarları kullanın.

 • Özet Akışı Başlığı   RSS akışı için kullanmak istediğiniz bir ad girin. Bu ad kendi RSS Okuyucu akışa tanımlamak için aboneleri yardımcı olur.

 • Özet akışı açıklaması   RSS akışı için kullanmak istediğiniz bir açıklama girin. Bu açıklama kendi RSS Okuyucu akışa tanımlamak için aboneleri yardımcı olur.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×