Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

İşleç, ifadenin içinde gerçekleştirilecek hesaplama türünü belirten bir işaret veya simgedir. Matematiksel ve mantıksal işleçlerle karşılaştırma ve başvuru işleçleri vardır. Access, +, -, çarpma (*) ve bölme (/) gibi matematiksel işleçler, değerleri karşılaştırmaya yönelik karşılaştırma işleçleri, metinleri birleştirmeye yönelik metin işleçleri ve doğru veya yanlış değerleri belirlemeye yönelik mantıksal işleçler gibi çok çeşitli işleçleri destekler. Bu makalede, bu işleçlerin kullanımıyla ilgili ayrıntılar sağlanır.

Not: Access 2010'dan başlayarak, İfade Oluşturucusu'nun IntelliSense'i vardır ve bu sayede ifadenize hangi bağımsız değişkenlerin gerektiğini görebilirsiniz.

Bu makalede

Aritmetik işleçler

İki veya daha çok sayıdan bir değeri hesaplamak veya bir sayının pozitif olan değerini negatife (veya tersine) dönüştürmek için aritmetik işleçleri kullanırsınız.

İşleç

Amaç

Örnek

+

İki sayının toplamını alır.

[AltToplam]+[SatışVergisi]

-

İki sayı arasındaki farkı bulur veya sayının negatif değerini gösterir.

[Fiyat]-[İndirim]

*

İki sayının çarpımını alır.

[Miktar]*[Fiyat]

/

İlk sayıyı ikinci sayıya böler.

[Toplam]/[ÖğeSayısı]

\

Her iki sayıyı da tamsayıya yuvarlar, ilk sayıyı ikinci sayıya böler ve sonucu keserek tamsayı değerini gösterir.

[Kayıtlı]\[Odalar]

Mod

İlk sayıyı ikinci sayıya böler ve yalnızca kalan değeri döndürür.

[Kayıtlı] Mod [Odalar]

^

Sayıyı bir üsse yükseltir.

Sayı ^ Üs

Sayfanın Başı

Karşılaştırma işleçleri

Karşılaştırma işleçlerini, değerleri karşılaştırmak ve bir sonuç (Doğru, Yanlış veya Null) döndürülmesini sağlamak için kullanırsınız.

İşleç

Amaç

Örnek

<

İlk değer ikinci değerden küçükse Doğru döndürür.

Değer1 < Değer2

<=

İlk değer ikinci değerden küçük veya ona eşitse Doğru döndürür.

Değer1 <= Değer2

>

İlk değer ikinci değerden büyükse Doğru döndürür.

Değer1 > Değer2

>=

İlk değer ikinci değerden büyük veya ona eşitse Doğru döndürür.

Değer1 >= Değer2

=

İlk değer ikinci değere eşitse Doğru döndürür.

Değer1 = Değer2

<>

İlk değer ikinci değere eşit değilse Doğru döndürür.

Değer1 <> Değer2

Not: Her durumda, ilk değer veya ikinci değer null olduğunda, sonuç da null olur. Null bilinmeyen bir değeri temsil ettiğinden, bir null değerle yapılan karşılaştırmaların sonucu da bilinmeyen bir değerdir.

Sayfanın Başı

Mantıksal işleçler

Mantıksal işleçleri, iki Boole değerini karşılaştırmak ve bir sonuç (Doğru, Yanlış veya Null) döndürülmesini sağlamak için kullanırsınız. Mantıksal işleçler, Boole işleçleri olarak da adlandırılır.

İşleç

Amaç

Örnek

Ve

İfade1 ve İfade2 doğru olduğunda, Doğru döndürür.

İfade1 And İfade2

Veya

İfade1 veya İfade2'den herhangi biri doğru olduğunda, Doğru döndürür.

İfade1 Or İfade2

Eqv

Hem İfade1 hem de İfade2 doğru olduğunda veya hem İfade1 hem de İfade2 yanlış olduğunda Doğru döndürür.

İfade1 Eqv İfade2

Not

İfade doğru olmadığında Doğru döndürür.

Not İfade

Xor

İfade1 ve İfade2'den yalnızca biri doğru olduğunda Doğru döndürür.

İfade1 Xor İfade2

Sayfanın Başı

Birleştirme işleçleri

İki metin değerini tek bir metinde bir araya getirmek için birleştirme işleçlerini kullanırsınız.

İşleç

Amaç

Örnek

&

İki dizeyi birleştirerek tek bir dize oluşturur.

dize1 & dize2

+

İki dizeyi birleştirerek tek bir dize oluşturur ve null değerleri yayar (bir değer Null olduğunda, ifadenin tamamı Null olarak değerlendirilir).

dize1 + dize2

Sayfanın Başı

Özel işleçler

Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi Doğru veya Yanlış sonucunu döndürmek için özel işleçler kullanırsınız.

İşleç

Amaç

Örnek

Is Null veya Is Not Null

Bir değerin Null olduğunu veya Null olmadığını belirler.

Alan1 Is Not Null

Like "desen"

Dize değerlerini, ? ve * joker işleçlerini kullanarak eşleştirir.

Alan1 Like "yön*"

Between değer1 And değer2

Aralıkta sayısal bir değer veya tarih değeri bulunup bulunmadığını saptar.

Alan1 Between 1 And 10
- VEYA -
Alan1 Between #01-07-07# And #31-12-07#

In(değer1,değer2...)

Değer kümesi içinde bir değerin bulunup bulunmadığını saptar.

Alan1 In ("kırmızı","yeşil","mavi")
- VEYA -
Alan1 In (1,5,7,9)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×