İlgili konular
×
İşlevlerin yaygın kullanımları
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
İşlevlerin yaygın kullanımları

İki tarih arasında gün sayısı hesaplama

İki tarih arasındaki farkı hesaplamak için TARİhLİ işlevini kullanın. Önce bir hücreye başlangıç tarihi, diğerine de bitiş tarihi koyma. Ardından aşağıdakine benzer bir formül yazın.

Uyarı:  Başlangıç_tarihi Bitiş_tarihi değerinden sonraysa #SAYI! sonucunu verecektir.

Günlerin farkı

=ETIF(D9,E9,"d") sonucu 856

Bu örnekte, başlangıç tarihi D9 hücresinde ve bitiş tarihi de E9'dadır. Formül F9'dadır. "d", iki tarih arasındaki tam gün sayısını verir.

Haftalar arasındaki fark

=(ETIF(D13,E13,"d")/7) ve sonuç: 122,29

Bu örnekte, başlangıç tarihi D13 hücresinde ve bitiş tarihi de E13'tedir. "d", gün sayısını verir. Ancak sonunda /7 olduğunu fark edin. Bu, haftanın 7 günü olduğu için gün sayısını 7'ye böler. Bu sonucun sayı olarak da biçimlendirilmiş olması gerektiğini unutmayın. CTRL + 1 tuşlarına basın. Ardından, Sayı ve> basamak sayısı: 2'ye tıklayın.

Aylarda fark

=ET ETIF(D5,E5,"m") ve sonuç: 28

Bu örnekte, başlangıç tarihi D5 hücresinde ve bitiş tarihi de E5 hücresindedir. Formülde, "m" iki gün arasındaki tam ay sayısını verir.

Yıllardaki fark

=ETIF(D2,E2,"y") ve sonuç: 2

Bu örnekte, başlangıç tarihi D2 hücresinde ve bitiş tarihi de E2 hücresindedir. "y", iki gün arasındaki tam yıl sayısını verir.

Birikimli yıl, ay ve gün olarak yaşı hesaplama

Ayrıca yaşı veya birinin hizmet sürelerini de hesapabilirsiniz. Sonuç "2 yıl, 4 ay, 5 gün" gibi bir sonuç olabilir.

1. Toplam yılı bulmak için DATEDIF kullanın.

=ETIF(D17,E17,"y") ve sonuç: 2

Bu örnekte, başlangıç tarihi D17 hücresinde ve bitiş tarihi de E17'dedir. Formülde, "y" iki gün arasındaki tam yıl sayısını verir.

2. AYLARı bulmak için DATEDIF ifadesini "ym" ile yeniden kullanın.

=ETALİ(D17,E17,"ym") ve sonuç: 4

Başka bir hücrede, DATEDIF formülünü "ym" parametresiyle kullanın. "ym", son tam yılı geçmiş kalan ay sayısını verir.

3. Günleri bulmak için farklı bir formül kullanın.

=ETARİHLİ(D17,E17,"ag") ve sonuç: 5

Şimdi kalan gün sayısını bu bulmamız gerekiyor. Bunu, yukarıda gösterilen farklı tür bir formül yazarak yapacağız. Bu formül biten ayın ilk gününü (1/5/2016) E17 hücresindeki özgün bitiş tarihinden (6/5/2016) çıkarır. Şöyle yapar: İlk olarak TARİH işlevi 1/5/2016 tarihini oluşturur. Bu tarihi oluşturmak için E17 hücresindeki tarihi ve E17 hücresindeki ayı kullanır. Ardından, 1 sayısı o ayın ilk gününü temsil eder. TARİH işlevinin sonucu 1/5/2016'dır. Sonra, bunu E17 hücresindeki özgün bitiş tarihinden (6/5/2016) çıkarırız. 6/5/2016 eksi 1/5/2016 eşittir 5 gün olur.

Uyarı: DATEDIF "md" bağımsız değişkeninin yanlış sonuçlar hesapl olabilir diye kullanılması önerilmez.

4. İsteğe bağlı: Üç formülü tek bir formülde birleştirin.

=ET ETALİ(D17,E17,"y")&" yıl, "&ETTALİ(D17,E17,"ym")&" ay, "&ETALİ(D17,E17,"aa")&" gün" ve sonucu: 2 yıl, 4 ay, 5 gün

Bu örnekteki gibi tek bir hücreye bu üç hesaplamanın üçünü de koyarak hesaplamaları kullanabilirsiniz. Ves, tırnak ve metin kullanın. Yaz formülü daha uzun, ama en azından hepsi bir hücrede. İpucu: Formüle satır sonları koymak için ALT+ENTER tuşlarına basın. Bu, okumayı kolaylaştırır. Formülün tamamını görmüyorsanız, CTRL+SHIFT+U tuşlarına da basın.

Örneklerimizi indirin

Bu makaledeki tüm örnekleri içeren bir örnek çalışma kitabı indirebilirsiniz. Bu adımları takip veya kendi formüllerinizi oluşturabilirsiniz.

İndirme tarihi hesaplama örnekleri

Diğer tarih ve saat hesaplamaları

Yukarıda da gördüğümüz gibi, DATEDIF işlevi başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki farkı hesaplar. Ancak, belirli tarihleri yazmak yerine, formülün içinde BUGÜN() işlevini de kullanabilirsiniz. BUGÜN() işlevini kullanırsanız, Excel tarih için bilgisayarınızın geçerli tarihini kullanır. Dosya gelecekteki bir günde yeniden açıldığında bu değişikliğin değişecek olduğunu unutmayın.

=DATEDIF(TODAY(),D28,"y") ve sonuç: 984

Bu yazının olduğu sırada, günün 6 Ekim 2016 olduğunu lütfen unutmayın.

NETWORKDAYS kullanın. İki tarih arasındaki iş günlerinin sayısını hesaplamak istediğiniz ZAMAN INTL işlevi. Hafta sonlarını ve tatilleri de hariç tutmak da s olabilir.

Başlamadan önce: Tatil tarihlerini dışarıda tutmak istediğinize karar verin. Biliyorsanız, tatil tarihlerini ayrı bir alana veya yaprıya yazın. Her tatil tarihini kendi hücresine koyarak. Ardından bu hücreleri seçin, Formüller ve Ad > seçin. Tatilgün aralığına bir ad ve ardındanTamam'a tıklayın. Ardından aşağıdaki adımları kullanarak formülü oluşturun.

1. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi yazın.

D53 hücresinde başlangıç tarihi 1/1/2016, bitiş tarihi E53 hücresindedir 31/12/2016

Bu örnekte, başlangıç tarihi D53 hücresinde, bitiş tarihi de E53 hücresindedir.

2. Başka bir hücreye şöyle bir formül yazın:

=NETWORKDAYS. INTL(D53,E53,1) ve sonuç: 261

Yukarıdaki örnekteki gibi bir formül yazın. Formülde 1 Cumartesi ve Pazar günlerini hafta sonu günleri olarak yorumlar ve toplam dışında tutmuştur.

Not: Excel 2007'de AĞGÜNÜ yok. INTL işlevi. Bununla birlikte TAMGÜN'leri vardır. Yukarıdaki örnek, Excel 2007'de şöyle olabilir: =NETWORKDAYS(D53,E53). 1'i belirtmezseniz TAMGÜNÜ, hafta sonunun Cumartesi ve Pazar olduğunu varsayıyor.

3. Gerekirse, 1.

2 'yi gösteren Intellisense listesi - Pazar, Pazartesi; 3 - Pazartesi, Salı, bu şekilde devam

Cumartesi ve Pazar hafta sonu günlerinizi değil de, IntelliSense listesinden 1 sayısını başka bir sayıyla değiştirebilirsiniz. Örneğin, 2 ile Pazarları ve Pazartesileri hafta sonu günleri olarak yer almaktadır.

Excel 2007 kullanıyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz. Excel 2007'NIN TAMGÜNÜ işlevi hafta sonunun her zaman Cumartesi ve Pazar olduğunu varsayıyor.

4. Tatil aralığı adını yazın.

=NETWORKDAYS. INTL(D53,E53,1,MyHolidays) ve sonuç: 252

Yukarıdaki "Başlamadan önce" bölümünde bir tatil aralığı adı oluşturduysanız, sonuna aşağıdaki gibi yazın. Tatil tatilleri yoksa virgül ve MyHolidays'i dışarıda bırakın. Excel 2007 kullanıyorsanız, bunun yerine yukarıdaki örnek şu olabilir: =TAMGÜN(D53,E53,MyHolidays).

İpucu: Bir tatil aralığı adına başvuru yapmak istemiyorsanız bunun yerine bir aralık da yazarak D35:E:39 gibi bir aralık yazın. Formülün içine her bayram yazarak da bunu girebilirsiniz. Örneğin tatillerinizi 1 Ocak 2016'da ise şöyle yazmanız gerekir: =NETWORKDAYS. INTL(D53,E53,1,{"1/1/2016","2/1/2016"}). Excel 2007'de şöyle olur: =TAMİşGÜNÜ(D53,E53,{"1/1/2016","2/1/2016"})

Bir saati diğer bir saati çıkararak geçen zamanı hesapabilirsiniz. Önce bir hücreye başlangıç saati, diğerine de bitiş saati koyma. Am veya PM'den önceki saat, dakika ve boşluk da dahil olmak üzere tam zamanlı bir metin yazmayı unutmayın. Şöyle yapılır:

1. Başlangıç ve bitiş saatlerini yazın.

Başlangıç tarihi/saati 07:15, Bitiş tarihi/saati 16:30

Bu örnekte, başlangıç saati D80 hücresinde ve bitiş saati de E80 hücresindedir. Am veya PM'den önce saat, dakika ve bir boşluk yazarak emin olun.

2. s:dd AM/PM biçimini ayarlayın.

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu, Özel komutu, s:dd AM/PM türü

Her iki tarihi de seçin ve CTRL + 1 (veya Mac MAC Command düğmesi simgesinin resmi + 1) tuşlarına basın. Henüz ayarlan değilse >0:dd AM/PMöğesini seçmeye emin olun.

3. İki kez çıkarma.

=E80-D80 ve sonuç: 9:15 AM

Başka bir hücrede, başlangıç saati hücresi bitiş saati hücrelerinden çıkarma.

4. s:dd biçimini ayarlayın.

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu, Özel komutu, s:dd türü

CTRL + 1 (veya Mac bilgisayarda MAC Command düğmesi simgesinin resmi + 1) tuşlarına basın. Sonucun AM > PM hariç tutulacak şekilde s:dd'yi seçmek için Özel Saat'i seçin.

İki tarih ve saat arasındaki zamanı hesaplamak için, birini diğerlerinden çıkarma işlemi yapmanız basit olur. Bununla birlikte, her hücreye biçimlendirme uygulayarak, Excel istediğiniz sonucu döndürenin.

1. İki tam tarih ve saat yazın.

1/1/16'nın başlangıç tarihi 13:00; 2/1/16'nın bitiş tarihi 14:00

Bir hücreye tam başlangıç tarihini/tarihini yazın. Başka bir hücreye de tam bitiş tarihi/saati yazın. Her hücrede ay, gün, yıl, saat, dakika ve AM veya PM'den önce bir boşluk olması gerekir.

2. 14.03.2012 13:30 biçimini ayarlayın.

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu, Tarih komutu, 14/03/12 1:30 PM türü

İki hücreyi de seçin ve ardından CTRL + 1 (veya Mac' MAC Command düğmesi simgesinin resmi + 1) tuşlarına basın. Ardından 14>14.03.2013'ü seçin. Bu tarih sizin ayar tarihi değil, yalnızca biçimin nasıl görünümden bir örnek olduğunu gösterir. Bu biçimin 14 Excel 2016 14/011:30 gibi farklı örnek bir tarihe sahip olabileceğini unutmayın.

3. İki değeri çıkarma.

=E84-D84 sonucu 1,041666667

Başka bir hücrede, başlangıç tarihini/saati bitiş tarihi/saati ile çıkarır. Sonuç büyük olasılıkla sayı ve ondalık gibi görünüyor olabilir. Bunu sonraki adımda düzelteceğiz.

4. [s]:dd biçimini ayarlayın.

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu, Özel komutu, [s]:dd türü

CTRL + 1 (veya Mac bilgisayarda MAC Command düğmesi simgesinin resmi + 1) tuşlarına basın. Özel’i seçin. Tür kutusuna [s]:dd yazın.

İlgili Konular

DATEDIF işlevi
NETWORKDAYS. INTL işlevi
NETWORKDAYS Diğertarih ve saat
işlevleriİki zaman arasındaki farkı
hesaplama

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×