Çözücü, benzetim çözümlemesi için kullanabileceğiniz bir Microsoft Excel eklenti programıdır. Bir hücredeki (amaç hücre denir)  bir formül için optimum (en büyük veya en küçük) değeri bulmak için Çözücü'yü kullanın. Çözücü, karar değişkenleri veya daha basit şekilde değişken hücreleri de denen ve amaç ve kısıtlama hücrelerindeki hesaplama formüllerinde kullanılan bir hücre grubuyla çalışır. Çözücü kısıtlama hücrelerindeki sınırlamaları sağlamak için karar değişken hücrelerindeki değerleri ayarlar ve amaç hücre için istediğiniz değeri oluşturur.

Basitçe ifade etmek gerekirse, diğer hücreleri değiştirerek bir hücrenin en yüksek veya en düşük değerini belirlemek için Çözücü'dür. Örneğin, reklam bütçenizin miktarını değiştirebilir ve bu tutarın, projeli kar miktarınıza etkisinin nasıl etkiyle ilgili olduğunu görebilirsiniz.

Not: Çözücü'nün Excel 2007 öncesi sürümlerinde, amaç hücreye "hedef hücre" ve karar değişken hücrelerine "değiştirme hücreleri" veya "ayarlanabilir hücreler" deniyordu. Excel 2010'da Çözücü eklentisinde birçok geliştirme yapıldı, dolayısıyla Excel 2007 kullanıyorsanız deneyiminiz biraz farklı olur.

Aşağıdaki örnekte, her üç aydaki Reklam oranı, Satılan Birimler'i etkiler ve Satış Geliri miktarını, ilişkili masrafları ve Kar'ı dolaylı olarak belirler. Çözücü, üç aylık reklam bütçelerini (karar değişken hücreleri B5:C5), 20.000 liralık toplam bütçe kısıtlamasıyla (F5 hücresi), toplam kar (amaç hücresi F7) olası en yüksek miktara ulaşana kadar değiştirebilir. Değişken hücrelerdeki değerler, her üç ayın Kar'ını hesaplamakta kullanılır; bu nedenle, F7 amaç hücresindeki formül olan =TOPLA (ÜçAy1 Kar:ÜçAy2 Kar) ile ilişkilidir.

Çözücü değerlendirmesinden önce

1. Değişken hücreler

2. Kısıtlanmış hücre

3. Amaç hücre

Çözücü çalıştıktan sonra, yeni değerler aşağıdaki gibidir.

Çözücü değerlendirmesinden sonra

 1. Veri sekmesinde, Çözümleme grubunda, Çözücü'ye tıklayın.
  Powerpoint 2010 alıştırması

  Not:  Çözücü komutu veya Çözümleme grubu yoksa, Çözücü eklenti etkinleştirmeniz gerekir. Bkz. Çözücü eklentiyi etkinleştirme.

  Excel 2010+ Çözücü iletişim kutusunun resmi
 2. Hedef Ayarla kutusunda, amaç hücre için bir hücre başvurusu veya ad girin. Amaç hücre bir formül içermelidir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca büyük olmasını istiyorsanız, En Büyük'ü tıklatın.

  • Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca küçük olmasını istiyorsanız, En Küçük'ü tıklatın.

  • Amaç hücrenin belirli bir değerde olmasını istiyorsanız, Değeri seçeneğini tıklatıp kutuya değeri yazın.

  • Değişken Hücreleri Değiştirerek kutusunda, her karar değişken hücre aralığı için bir ad veya başvuru girin. Bitişik olmayan başvuruları virgülle birbirinden ayırabilirsiniz. Değişken hücrelerin, doğrudan veya dolaylı olarak amaç hücreyle ilişkili olması gerekir. En fazla 200 değişken hücre belirtebilirsiniz.

 4. Kısıtlamalara Bağlıdır kutusuna uygulamak istediğiniz kısıtlamaları şunları yaparak girin:

  1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

  2. Hücre Başvurusu kutusunda, değerini kısıtlamak istediğiniz hücre aralığının hücre başvurusu veya adını girin.

  3. Başvurulan hücreyle<arasındaistediğiniz ilişkiyi (<, =, >=, int, binveya dif ) tıklatın. int 'etıklarsanız Kısıtlama kutusunda tamsayı görüntülenir. ikili 'ye tıklarsanız, ikili Kısıtlama kutusunda görüntülenir. Kısıtlama kutusunda dif'e tıklarsanız, farklı görünür.

  4. Kısıtlama kutusunda ilişki için <=, = veya >= seçerseniz, bir sayı, hücre başvurusu veya adı ya da bir formül yazın.

  5. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Kısıtlamayı benimsemek ve başka bir kısıtlama eklemek için Ekle'yi tıklatın.

   • Kısıtlamayı benimsemek ve Çözücü Parametreleri iletişim kutusuna dönmek için Tamam’a tıklayın.
    Not   int, bin ve dif ilişkilerini yalnızca karar değişkeni hücrelerindeki kısıtlamalara uygulayabilirsiniz.

    Varolan kısıtlamayı şunları yaparak değiştirebilir veya silebilirsiniz:

  6. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, değiştirmek veya silmek istediğiniz kısıtlamayı tıklatın.

  7. Değiştir'i tıklatıp değişikliklerinizi yapabileceğiniz gibi, silmek için de Sil'i tıklatabilirsiniz.

 5. Çöz'ü tıklatıp aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çözüm değerlerini çalışma sayfasında saklamak için Çözücü Sonuçları iletişim kutusunda, Çözücü Çözümünü Sakla seçeneğini tıklatın.

  • Çöz'ü tıklatmanızdan önceki özgün değerleri geri yüklemek için Özgün Değerleri Geri Yükle seçeneğini tıklatın.

  • Esc tuşuna basarak çözüm işlemini kesebilirsiniz. Excel, karar değişken hücreleri için bulunan son değerlerle çalışma sayfasını yeniden hesaplar.

  • Çözücü bir çözüm bulduktan sonra kendi çözümünüzü temel alan bir rapor oluşturmak için Raporlar kutusunda bir rapor türünü tıklatıp ardından Tamam'ı tıklatabilirsiniz. Rapor, çalışma kitabınızda yeni bir çalışma sayfasında oluşturulur. Çözücü bir çözüm bulamazsa, yalnızca belirli raporlar kullanılabilir veya hiçbir rapor kullanılamaz.

  • Karar değiş hücresi değerlerinizi daha sonra görüntüleyebileceğiniz bir senaryo olarak kaydetmek için Çözücü Sonuçları iletişim kutusunda Senaryo Kaydet'i tıklatın ve ardından Senaryo Adı kutusuna senaryo için bir ad yazın.

 1. Sorunu tanımladıktan sonra, Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda Seçenekler'i tıklatın.

 2. Seçenekler iletişim kutusunda, her deneme çözümünün değerlerini görmek için Yineleme Sonuçlarını Göster onay kutusunu seçip Tamam'ı tıklatın.

 3. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Çöz'ü tıklatın.

 4. Deneme Çözümünü Göster iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çözüm işlemini durdurmak ve Çözücü Sonuçları iletişim kutsunu görüntülemek için Dur'u tıklatın.

  • Çözüm işlemini devam ettirmek ve sonraki deneme çözümünü görüntülemek için Devam'ı tıklatın.

 1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Seçenekler'i tıklatın.

 2. İletişim kutusundaki Tüm Yöntemler, Doğrusal Olmayan GRG ve Açılım sekmelerinde bulunan seçeneklerinden istedikleriniz için değerler seçin veya girin.

 1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda Yükle/Kaydet'i tıklatın.

 2. Model alanı için bir hücre aralığı girin ve Kaydet'i veya Yükle'yi tıklatın.

  Bir modeli kaydederken, içine problem modelini yerleştirmek istediğiniz dikey bir boş hücre aralığının ilk hücresinin başvurusunu girin. Bir modeli yüklerken, sorun modelini içeren hücre aralığının tamamının başvurusunu girin.

  İpucu: Çalışma kitabını kaydederek Çözücü Parametreleri iletişim kutusundaki son seçimleri, bir çalışma sayfasıyla kaydedebilirsiniz. Çalışma kitabındaki her çalışma sayfasının kendi Çözücü seçimleri olabilir ve bunların tümü kaydedilir. Problemleri ayrı ayrı kaydetmek için Yükle/Kaydet'i tıklatarak, bir çalışma sayfası için birden fazla problem de tanımlayabilirsiniz.

Çözücü Parametreleri iletişim kutusundaki aşağıdaki üç algoritmadan veya çözme yönteminden istediğinizi seçebilirsiniz:

 • Genelleştirilmiş Sınırlı Gradyan (GRG) Doğrusal Olmayan    Doğrusal olmayan düzgün problemler için kullanın.

 • LP Simpleks    Doğrusal olan problemler için kullanın.

 • Gelişimsel    Düzgün olmayan problemler için kullanın.

Önemli: Önce Çözücü eklentiyi etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Çözücü eklentiini yükleme.

Aşağıdaki örnekte, her üç aydaki Reklam oranı, Satılan Birimler'i etkiler ve Satış Geliri miktarını, ilişkili masrafları ve Kar'ı dolaylı olarak belirler. Çözücü, üç aylık reklam bütçelerini (karar değişken hücreleri B5:C5), 20.000 LIRAlık toplam bütçe kısıtlamasına (D5 hücresi), toplam kar (amaç hücresi D7) olası en yüksek miktara ulaşana kadar değiştirebilir. Değişken hücrelerde yer alan değerler her üç aylık dönemlerin karını hesaplamak için kullanılır, bu nedenle D7 formül amaç hücresi olan =TOPLA(Üç Ay(Üç Ay:Üç Ay Kar:Üç Ay) ile ilişkili olur.

Örnek Çözücü hesaplaması

Açıklama Balonu 1 Değişken hücreler

Açıklama Balonu 2 Kısıtlanmış hücre

Açıklama balonu 3 Amaç hücre

Çözücü çalıştıktan sonra, yeni değerler aşağıdaki gibidir.

Yeni değerlerle örnek Çözücü hesaplaması

 1. Veri Mac için Excel 2016: Veri Kaynağı Çözücü > tıklayın.

  Çözücü

  Veri Mac için Excel 2011'de: Veri sekmesine tıklayın,Çözümleme'nin altındaÇözücü'ye tıklayın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Hedef Ayarla altında,amaç hücre başvurusu hücre için bir ad veya ad girin.

  Not: Amaç hücre bir formül içermelidir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Amaç hücrenin değerini mümkün olduğunca büyük yapma

  En Büyük 'e tıklayın.

  Amaç hücrenin değerini mümkün olduğunca küçük yapma

  En Küçük 'e tıklayın.

  Amaç hücreyi belirli bir değere ayarlama

  Değeri öğesinitıklatın ve kutuya değeri yazın.

 4. Değişken Hücreleri Değiştirerek kutusunda, her karar değişken hücre aralığı için bir ad veya başvuru girin. Bitişik olmayan başvuruları noktalı virgüllerle ayırın.

  Değişken hücrelerin, doğrudan veya dolaylı olarak amaç hücreyle ilişkili olması gerekir. En fazla 200 değişken hücre belirtebilirsiniz.

 5. Kısıtlamalara Konu kutusuna, uygulamak istediğiniz tüm kısıtlamaları ekleyin.

  Kısıtlama eklemek için şu adımları izleyin:

  1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

  2. Hücre Başvurusu kutusunda, değerini kısıtlamak istediğiniz hücre aralığının hücre başvurusu veya adını girin.

  3. Hücre <= ilişki açılır menüsünde, başvurulan hücreyle kısıtlama arasında istediğiniz ilişkiyi seçin. Kısıtlama kutusuna<= , =veya>=seçerseniz, bir sayı, hücre başvurusu veya adı ya da bir formül yazın.

   Not: Karar değişken hücrelerinde yalnızca int, bin ve dif ilişkilerini uygulayabilirsiniz.

  4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Kısıtlamayı kabul etme ve başka bir kısıtlama ekleme

  Ekle'ye tıklayın.

  Kısıtlamayı kabul etme ve Çözücü Parametreleri iletişim kutusuna dönme

  Tamam'a tıklayın.

 6. Çöz 'etıklayın ve sonra da aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Çözüm değerlerini sayfada tutma

  Çözücü Sonuçları iletişim kutusunda Çözücü Çözümünü Tut'a tıklayın.

  Özgün verileri geri yükleme

  Özgün Değerleri Geri Yükle 'ye tıklayın.

Notlar: 

 1. Çözüm işlemini kesmek için ESC tuşuna basın. Excel, sayfayı ayarlanabilir hücreler için bulunan son değerlerle yeniden hesaplanır.

 2. Çözücü bir çözüm bulduktan sonra kendi çözümünüzü temel alan bir rapor oluşturmak için Raporlar kutusunda bir rapor türünü tıklatıp ardından Tamam'ı tıklatabilirsiniz. Rapor, çalışma kitabınızda yeni bir sayfada oluşturulur. Çözücü bir çözüm bulamazsa, rapor oluşturma seçeneği kullanılamaz.

 3. Ayarlayarak hücre değerlerinizi daha sonra görüntü gerekeceğimiz bir senaryo olarak kaydetmek için Çözücü Sonuçları iletişim kutusunda Senaryo Kaydet'e tıklayın ve Senaryo Adı kutusuna senaryo için bir ad yazın.

 1. Veri Mac için Excel 2016: Veri Kaynağı Çözücü > tıklayın.

  Çözücü

  Veri Mac için Excel 2011'de: Veri sekmesine tıklayın,Çözümleme'nin altındaÇözücü'ye tıklayın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Sorunu tanımdikten sonra, Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda Seçenekler'e tıklayın.

 3. Her deneme çözümünün değerlerini görmek için Yineleme Sonuçlarını Göster onay kutusunu seçin ve ardından Tamam'a tıklayın.

 4. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Çöz'ü tıklatın.

 5. Deneme Çözümünü Göster iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Çözüm işlemini durdurma ve Çözücü Sonuçları iletişim kutusunu görüntüleme

  Durdur 'a tıklayın.

  Çözüm işlemini devam eder ve bir sonraki deneme çözümünü görüntüler

  Devam'ı tıklatın.

 1. Veri Mac için Excel 2016: Veri Kaynağı Çözücü > tıklayın.

  Çözücü

  Veri Mac için Excel 2011'de: Veri sekmesine tıklayın,Çözümleme'nin altındaÇözücü'ye tıklayın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Seçenekler'etıklayın ve ardından Seçenekler veya Çözücü Seçenekleri iletişim kutusunda, aşağıdaki seçeneklerden birini veya birden fazlasını seçin:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Çözüm süresi ve yinelemelerini ayarlama

  Tüm Yöntemler sekmesindeki Sınırları Çözme'nin altındaki En Uzun Süre (Saniye) kutusuna çözüm süresi için izin vermek istediğiniz saniye sayısını yazın. Ardından, Yinelemeler kutusuna izin vermek istediğiniz en fazla yineleme sayısını yazın.

  Not: Çözücü bir çözüm bulmadan önce çözüm süreci en uzun süreye veya yineleme sayısına ulaşırsa, Çözücü Deneme Çözümünü Göster iletişim kutusunu görüntüler.

  Duyarlılık derecesini ayarlama

  Tüm Yöntemler sekmesindeki Kısıtlama Duyarlığı kutusuna istediğiniz duyarlılık derecesini yazın. Sayı ne kadar küçük olursa, duyarlılık o kadar yüksek olur.

  Yakınsama derecesini ayarlama

  GRGAr olmayan veya Gelişimsel sekmesindeki Yakınsay kutusunda, Çözücü çözümle birlikte durmadan önce son beş yinelemede izin vermek istediğiniz göreli değişiklik miktarını yazın. Sayı ne kadar küçük olursa, göreli değişiklik o kadar az olur.

 3. Tamam'a tıklayın.

 4. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Çöz veya Kapat'atıklayın.

 1. Veri Mac için Excel 2016: Veri Kaynağı Çözücü > tıklayın.

  Çözücü

  Veri Mac için Excel 2011'de: Veri sekmesine tıklayın,Çözümleme'nin altındaÇözücü'ye tıklayın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Yükle/Kaydet'etıklayın, model alanı için bir hücre aralığı girin ve Kaydet'e veya Yükle'yetıklayın.

  Bir modeli kaydederken, içine problem modelini yerleştirmek istediğiniz dikey bir boş hücre aralığının ilk hücresinin başvurusunu girin. Bir modeli yüklerken, sorun modelini içeren hücre aralığının tamamının başvurusunu girin.

  İpucu: Çalışma kitabını kaydederek Çözücü Parametreleri iletişim kutusundaki son seçimleri bir sayfayla kaydedebilirsiniz. Çalışma kitabındaki her sayfa kendi Çözücü seçimleri olabilir ve bunların hepsi kaydedilir. Problemleri ayrı ayrı kaydetmek için Yükle/Kaydet'e tıklayarak, bir sayfa için birden çok sorun da tanımlayabilirsiniz.

 1. Veri Mac için Excel 2016: Veri Kaynağı Çözücü > tıklayın.

  Çözücü

  Veri Mac için Excel 2011'de: Veri sekmesine tıklayın,Çözümleme'nin altındaÇözücü'ye tıklayın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Çözme Yöntemi Seç açılır menüsünde, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Çözme Yöntemi

Açıklama

GRG (Genelleştirilmiş Azaltılmış Gradyan) Satır dışı

EĞER, SEÇ, ARA ve diğer "adım" işlevleri Excel işlevlerin çoğunu kullanan modeller için varsayılan seçim.

Simplex LP

Bu yöntemi doğrusal programlama sorunları için kullanın. Modeliniz değişken hücrelere bağlı formüllerde TOPLA, TOPLA.TOPLA., + - ve * karakterlerini kullan uygular.

Gelişimsel

Genetik algoritmalara dayalı bu yöntem, modeliniz değişken hücrelere bağımlı bağımsız değişkenlerle EĞER, SEÇ veya ARA işlevini kullandığında en iyisidir.

Not: Çözücü program kodunun bazı kısımlarının telif hakkı 1990-2010 Frontline Systems, Inc.

Web için Excel 'ta eklenti programları destek göstermemektedir, çünkü verileriniz üzerinde en iyi çözümleri bu sorunlara yardımcı olması için çözücü eklentiyi kullanarak nasıl bir çözümleme çalıştırabilirsiniz?

Excel masaüstü Excel, Çözücü eklentinizi kullanmak üzere çalışma kitabınızı açmak için Excel uygulamasında aç düğmesini kullanabilirsiniz.

Çözücü'yü kullanmayla ilgili daha fazla yardım

Çözücü kişisi hakkında daha ayrıntılı yardım için:

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Eğilim Köyleri, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Web sitesi: http://www.solver.com
E-posta:
info@solver.com'da Çözücü Yardımı'www.solver.com.

Çözücü program kodunun bazı kısımlarının telif hakkı 1990-2009 Frontline Systems, Inc. şirketine aittir. Bazı kısımların telif hakkı 1989 Optimal Methods Inc. şirketine aittir.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğuuzmanlarına sorabilir veya Yanıt topluluğu içinden destek alabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Büyük bütçe için Çözücü'leri kullanma

Çözücü'leri kullanarak en iyi ürün karışımını belirleme

Durum çözümlemesine giriş

Excel’deki formüllere genel bakış

Bozuk formülleri önleme

Formüllerde hataları algılama

Excel'de klavye kısayolları

Excel işlevleri (alfabetik)

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×