Çalışma sayfasını yatay veya dikey yönde yazdırma

Varsayılan olarak, Microsoft Excel çalışma sayfalarını dikey yönde (genişliğe göre uzun) yazdırır. Tek tek çalışma sayfaları temelinde sayfa yönünü yatay olarak değiştirebilirsiniz.

Sayfa yönlendirmesini değiştirme

 1. Yönlendirmesini değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını veya sayfalarını seçin.

  İpucu: Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Grup] sözcüğü görünür. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini kaldırmak için, seçilmemiş herhangi bir çalışma sayfasına tıklayın. Seçilmemiş hiçbir sayfa görünmüyorsa, seçilmiş bir sayfanın sekmesini sağ tıklatın ve Tablo Grubunu Çöz'ü tıklatın.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Yönlendirme'yi tıklatın ve sonra da Dikey veya Yatay'ı tıklatın.

  Giriş sekmesinde Yönlendirme'ye tıklayın

  Notlar: 

  • Yazıcı kurulumunuz yoksa Yönlendirme seçeneği soluk görünür ve bunu seçemezseniz. Bunu çözmek için yazıcı kurmanız gerekir. Hücrenin içeriğini düzenlerken de bu seçenek soluk görünür. Bunu çözmek amacıyla, değişiklikleri kabul etmek için Enter, değişiklikleri iptal etmek için de Esc tuşuna basın.

  • Sayfa yönlendirmesini tek tek çalışma sayfaları temelinde ayarlayabildiğinizden, bir çalışma kitabındaki bazı çalışma sayfalarını belirli bir yönde (örneğin dikey yönde) ve aynı çalışma kitabındaki diğer çalışma sayfalarını ters yönde (örneğin yatay yönde) yazdırabilirsiniz. Yalnızca her çalışma sayfası için uygun yönlendirmeyi ayarlayın ve çalışma sayfasını veya çalışma kitabını yazdırın.

Yazdırmaya hazır olduğunuzda sayfa yönlendirmesini değiştirme

 1. Yazdırmak istediğiniz çalışma sayfasını, çalışma sayfalarını veya çalışma sayfası verilerini seçin.

 2. Dosya > Yazdır'a tıklayın.

 3. Kağıt Yönlendirmesi açılan kutusunda Ayarlar altında Dikey Yönlendirme veya Yatay Yönlendirme'yi tıklatın.

 4. Yazdırmaya hazır olduğunuzda Yazdır'ı tıklatın.

Varsayılan olarak yatay yönlendirmeyi kullanan şablonu oluşturma

Zamandan kazanmak için şablon olarak yatay yönlendirmede yazdırmak üzere yapılandırılan çalışma kitabını kaydedebilirsiniz. Başka çalışma kitapları oluşturmak için bu şablonu daha sonra kullanabilirsiniz.

Şablon oluşturma

 1. Bir çalışma kitabı oluşturun.

 2. Yönlendirmesini değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını veya sayfalarını seçin.

  Çalışma sayfaları nasıl seçilir?

  Bunu seçmek için

  Bunu yapın

  Tek bir sayfa

  Sayfa sekmesini tıklatın.

  Sayfa sekmesini tıklayın

  İstediğiniz sekmeyi göremiyorsanız, sekmeyi görüntülemek için sekme kaydırma düğmelerini ve ardından sekmeyi tıklatın.

  Sekme kaydırma oklarını tıklatın

  İki veya daha fazla bitişik sayfa

  İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Üst Karakter tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz son sayfanın sekmesini tıklatın.

  İki veya daha fazla bitişik olmayan sayfa

  İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Ctrl tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz diğer sayfaların sekmelerini tıklatın.

  Çalışma kitabındaki sayfaların tümü

  Bir sayfa sekmesini sağ tıklatın ve sonra Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın.

  Not: Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Grup] sözcüğü görünür. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini kaldırmak için, seçilmemiş herhangi bir çalışma sayfasına tıklayın. Seçilmemiş hiçbir sayfa görünmüyorsa, seçilmiş bir sayfanın sekmesini sağ tıklatın ve Tablo Grubunu Çöz'ü tıklatın.

 3. Sayfa Düzeni sekmesinde, Sayfa Yapısı grubunda Yönlendirme, ardından da Yatay seçeneklerini tıklatın.

  Giriş sekmesinde Yönlendirme'ye tıklayın

  Not: Yazıcı kurulumunuz yoksa Yönlendirme seçeneği soluk görünür ve bunu seçemezseniz. Bunu çözmek için yazıcı kurmanız gerekir. Hücrenin içeriğini düzenlerken de bu seçenek soluk görünür. Bunu çözmek amacıyla, değişiklikleri kabul etmek için Enter, değişiklikleri iptal etmek için de Esc tuşuna basın.

 4. Gereken diğer tüm özelleştirmeleri yapın.

  İpucu: Bir kerede birden fazla çalışma sayfasını özelleştirmek isterseniz çalışma sayfalarını geçici olarak gruplandırın, değişiklikleri yapıp bunların grubunu çözün. Çalışma sayfalarını gruplandırmak için çalışma sayfasının altındaki sekmeleri sağ tıklatın. Kısayol menüsünde Tüm Sayfaları Seç'e tıklayın. Başlık çubuğunda [Grup] sözcüğünün başında çalışma kitabı adını görmeniz gerekir. Ardından, yönlendirmeyi yatay olarak değiştirin veya istediğiniz diğer özelleştirmeleri yapın. Gruplandırmayı kapatmak için herhangi bir sekmeyi sağ tıklatıp Tablo Grubunu Çöz'ü tıklatın (veya başka bir çalışma sayfası sekmesini tıklatın).

 5. Dosya sekmesini tıklatın.

 6. Farklı Kaydet'e tıklayın ve çalışma sayfasını kaydetmek istediğiniz konumu seçin. Örneğin, Bilgisayar'a (veya Excel 2016'da Bu Bilgisayar'a) tıklayın ve sonra da Masaüstü'ne tıklayın.

 7. Dosya adı kutusuna şablon için kullanmak istediğiniz adı yazın.

 8. Kayıt türü kutusunda Excel Şablonu (*.xltx) seçeneğini veya çalışma kitabınız şablonda kullanılabilmesini istediğiniz makrolar içeriyorsa Makro İçerebilen Excel Şablonu (*.xltm) seçeneğini belirleyin.

 9. Kaydet'i tıklatın.

  Şablon otomatik olarak Şablonlar klasörüne gönderilir.

  Şablon kullanarak çalışma kitabı oluşturmak için aşağıdakileri yapın (yalnızca Excel 2016, Excel 2013 ve Excel 2010 için):

  1. Dosya > Yeni'yi tıklatın.

  2. Kişisel'i tıklatın.

  3. Kayıtlı şablonunuzun simgesini veya adını tıklatın.

Sayfanın Başı

Çalışma sayfasında sayfa yönlendirmesini değiştirme

 1. Yönlendirmesini değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını veya sayfalarını seçin.

  Çalışma sayfaları nasıl seçilir?

  Bunu seçmek için

  Bunu yapın

  Tek bir sayfa

  Sayfa sekmesini tıklatın.

  Etkin sayfa sekmesi

  İstediğiniz sekmeyi göremiyorsanız, sekmeyi görüntülemek için sekme kaydırma düğmelerini ve ardından sekmeyi tıklatın.

  Sekme kaydırma düğmeleri

  İki veya daha fazla bitişik sayfa

  İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Üst Karakter tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz son sayfanın sekmesini tıklatın.

  İki veya daha fazla bitişik olmayan sayfa

  İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Ctrl tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz diğer sayfaların sekmelerini tıklatın.

  Çalışma kitabındaki sayfaların tümü

  Bir sayfanın sekmesini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın.

  Not: Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Grup] sözcüğü görünür. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini kaldırmak için, seçilmemiş herhangi bir çalışma sayfasını tıklatın. Seçilmemiş hiçbir sayfa görünmüyorsa, seçilmiş bir sayfanın sekmesini sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Tablo Grubunu Çöz'ü tıklatın.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Yönlendirme'ye tıklayın ve sonra da Dikey veya Yatay'a tıklayın.

  Excel Şerit resmi

  İpucu: Yazdırılan sayfaların kenarlıklarını daha belirgin bir şekilde görmek için, Sayfa Düzeni görünümünde çalışabilirsiniz (Görünüm sekmesi, Çalışma Kitabı Görünümleri grubu).

Yazdırmaya hazır olduğunuzda sayfa yönlendirmesini değiştirme

 1. Yazdırmak istediğiniz çalışma sayfasını, çalışma sayfalarını veya çalışma sayfası verilerini seçin.

 2. Microsoft Office Düğmesi'ne Office düğmesi resmi ve sonra da Yazdır'a tıklayın.

 3. Yazdır iletişim kutusunda Özellikler'e tıklayın.

 4. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunda, Düzen sekmesindeki Yönlendirme'nin altında Dikey veya Yatay'a tıklayın ve ardından Tamam'a tıklayın.

 5. Yazdırmaya hazır olduğunuzda Yazdır'a tıklayın.

Not: Yazıcı kurulumunuz yoksa Yönlendirme seçeneği soluk görünür ve bunu seçemezseniz. Bunu çözmek için yazıcı kurmanız gerekir. Hücrenin içeriğini düzenleme aşamasındayken de bu seçenek soluk görünür. Bunu çözmek amacıyla, değişiklikleri kabul etmek için ENTER, değişiklikleri iptal etmek için de ESC tuşuna basın.

Varsayılan olarak yatay yönlendirmeyi kullanan şablonu oluşturma

Zamandan kazanmak için şablon olarak yatay yönlendirmede yazdırmak üzere yapılandırılan çalışma kitabını kaydedebilirsiniz. Başka çalışma kitapları oluşturmak için bu şablonu daha sonra kullanabilirsiniz.

Şablon oluşturma

 1. Yeni bir çalışma kitabı oluşturun.

 2. Yönlendirmesini değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını veya sayfalarını seçin.

  Çalışma sayfaları nasıl seçilir?

  Bunu seçmek için

  Bunu yapın

  Tek bir sayfa

  Sayfa sekmesini tıklatın.

  Etkin sayfa sekmesi

  İstediğiniz sekmeyi göremiyorsanız, sekmeyi görüntülemek için sekme kaydırma düğmelerini ve ardından sekmeyi tıklatın.

  Sekme kaydırma düğmeleri

  İki veya daha fazla bitişik sayfa

  İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Üst Karakter tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz son sayfanın sekmesini tıklatın.

  İki veya daha fazla bitişik olmayan sayfa

  İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Ctrl tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz diğer sayfaların sekmelerini tıklatın.

  Çalışma kitabındaki sayfaların tümü

  Bir sayfanın sekmesini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın.

  İpucu: Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Grup] sözcüğü görünür. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini kaldırmak için, seçilmemiş herhangi bir çalışma sayfasını tıklatın. Seçilmemiş hiçbir sayfa görünmüyorsa, seçilmiş bir sayfanın sekmesini sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Tablo Grubunu Çöz'ü tıklatın.

 3. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Yönlendirme'ye ve ardından Yatay'a tıklayın.

  Excel Şerit resmi

  Not: Yazıcı kurulumunuz yoksa Yönlendirme seçeneği soluk görünür ve bunu seçemezseniz. Bunu çözmek için yazıcı kurmanız gerekir. Hücrenin içeriğini düzenleme aşamasındayken de bu seçenek soluk görünür. Bunu çözmek amacıyla, değişiklikleri kabul etmek için ENTER, değişiklikleri iptal etmek için de ESC tuşuna basın.

 4. Gereken diğer tüm özelleştirmeleri yapın.

  İpucu: Bir kerede bir dizi çalışma sayfasını özelleştirmek isterseniz çalışma sayfalarını geçici olarak gruplandırın, değişiklikleri yapıp sonra bunların grubunu çözün. Çalışma sayfalarını gruplandırmak için çalışma sayfasının altındaki sekmelere sağ tıklayın. Kısayol menüsünde Tüm Sayfaları Seç'e tıklayın. Başlık çubuğunda [Grup] sözcüğünün başında çalışma kitabı adını görmeniz gerekir. Ardından, yönlendirmeyi yatay olarak değiştirin veya istediğiniz diğer özelleştirmeleri yapın. Gruplandırmayı kapatmak için herhangi bir sekmeye sağ tıklayıp Tablo Grubunu Çöz'e tıklayın (veya başka bir çalışma sayfası sekmesine tıklayın). Çalışma sayfalarının grubunu çözmeyi unutmayın. Çalışma sayfaları gruplandırıldığında, bir çalışma sayfasında yaptığınız her şey diğer tüm çalışma sayfalarını etkiler ve büyük olasılıkla bunu istemezsiniz.

 5. Microsoft Office Düğmesi'ne Office düğmesi resmi ve sonra da Farklı Kaydet'e tıklayın.

 6. Dosya adı kutusuna şablon için kullanmak istediğiniz adı yazın.

 7. Kayıt türü kutusunda Excel Şablonu (*.xltx) seçeneğini veya çalışma kitabınız şablonda kullanılabilmesini istediğiniz makrolar içeriyorsa Makro İçerebilen Excel Şablonu (*.xltm) seçeneğini belirleyin.

 8. Kaydet'i tıklatın.

  Şablon otomatik olarak Şablonlar klasörüne yerleştirilir.

  İpucu: Herhangi bir Excel çalışma kitabını Şablonlar klasörüne kopyalarsanız, bu çalışma kitabını şablon dosya biçiminde (.xltx veya .xltm) kaydetmeden şablon olarak kullanabilirsiniz. Windows Vista içinde, Şablonlar klasörü genellikle şu konumdadır: C:\Kullanıcılar\<adınız>\AppData\Roaming\Microsoft\Şablonlar. Microsoft Windows XP’de, Şablonlar klasörü genellikle şu konumdadır: C:\Documents and Settings\<adınız>\Application Data\Microsoft\Şablonlar.

 9. Şablon kullanarak yeni çalışma kitabı oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

  1. Microsoft Office Düğmesi'ne Office düğmesi resmi tıklayın ve ardından Yeni'ye tıklayın.

  2. Şablonlar'ın altında Şablonlarım'a tıklayın.

  3. Yeni iletişim kutusunda, yeni oluşturduğunuz şablona çift tıklayın.

   Excel, şablonunuzu temel alan yeni bir çalışma kitabı oluşturur.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×