Excel'de, yazdırılan çalışma sayfasının altına veya üstüne alt bilgi ya da üst bilgi ekleyebilirsiniz. Örneğin, sayfa numaralarının, tarihin ve dosyanızın adının bulunduğu bir alt bilgi oluşturabilirsiniz. Kendi üst bilgilerinizi ve alt bilgilerinizi oluşturabilir ya da birçok yerleşik üst bilgi ve alt bilgiyi kullanabilirsiniz.

Üst bilgi ve alt bilgiler yalnızca Sayfa Düzeni görünümünde, Baskı Önizleme'de ve basılı sayfalarda görüntülenir. Ayrıca, bir kerede birden çok çalışma sayfasına üst bilgi veya alt bilgi eklemek istiyorsanız Sayfa Yapısı iletişim kutusunu da kullanabilirsiniz. Grafik sayfaları veya grafikler gibi diğer sayfa türlerinde, üst bilgi ve alt bilgileri ancak Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanarak ekleyebilirsiniz.

Sayfa Düzeni görünümünde üst bilgileri ve alt bilgilerini ekleme veya değiştirme

 1. Üst bilgi veya alt bilgilerini eklemek veya değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasına tıklayın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.

  Ekle sekmesinde Üstbilgi ve Altbilgi seçeneği

  Excel çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümünde gösterir.

 3. Üst bilgi veya alt bilgi eklemek veya düzenlemek için, çalışma sayfasının üstündeki veya altındaki sol, orta veya sağ üst bilgi veya alt bilgi metin kutusuna tıklayın (Üst Bilgi'nin altında veya Alt Bilgi'nin üstünde).

 4. Yeni üstbilgi veya altbilgi metnini yazın.

  Notlar: 

  • Üstbilgi veya altbilgi metin kutusunda yeni bir satıra başlamak için Enter tuşuna basın.

  • Üstbilgi veya altbilgi metnine tek bir VE işareti (&) eklemek için iki VE işareti kullanın. Örneğin, üstbilgiye "Yükleniciler & Hizmetler" eklemek için, Yükleniciler && Hizmetler yazın.

  • Üst bilgi veya alt bilgiyi kapatmak için çalışma sayfasında herhangi bir yere tıklayın. Yaptığınız değişiklikleri korumadan üst bilgileri veya alt bilgileri kapatmak için Esc tuşuna basın.

 1. Üst bilgi veya alt bilgilerini eklemek veya değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasına, çalışma sayfalarına, grafik sayfasına veya grafiğe tıklayın.

  İpucu:  Ctrl+Sağ tıklama ile birden çok çalışma sayfası seçebilirsiniz. Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Grup] sözcüğü gösterilir. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini kaldırmak için, seçilmemiş herhangi bir çalışma sayfasına tıklayın. Seçilmemiş hiçbir sayfa görünmüyorsa, seçilmiş bir sayfanın sekmesine sağ tıklayın ve Sayfa Grubunu Çöz'e tıklayın.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı'nı düğme görüntüsü.

  Sayfa Yapısı grubunun sağ alt köşesindeki oku tıklatın

  Excel Sayfa Yapısı iletişim kutusunu görüntüler.

 3. Üst Bilgi/Alt Bilgi sekmesinde Özel Üst Bilgi'ye veya Özel Alt Bilgi'ye tıklayın.

 4. Sol, Orta veya Sağ bölüm kutusuna tıklayın ve ardından bu bölümde bulunmasını istediğiniz üst bilgi veya alt bilgileri eklemek için ilgili düğmelere tıklayın.

  Sayfa Yapısı Özel Üst Bilgi iletişim kutusu
 5. Üst bilgi ve alt bilgi metni eklemek veya bunları değiştirmek için Sol, Orta veya Sağ bölüm kutusundaki metni düzenleyin veya ek metin yazın.

  Notlar: 

  • Üst bilgi veya alt bilgi metin kutusunda yeni bir satıra başlamak için Enter tuşuna basın.

  • Üstbilgi veya altbilgi metnine tek bir VE işareti (&) eklemek için iki VE işareti kullanın. Örneğin, üstbilgiye "Yükleniciler & Hizmetler" eklemek için, Yükleniciler && Hizmetler yazın.

Excel'de kullanabileceğiniz birçok yerleşik metin üst bilgisi ve alt bilgisi vardır. Çalışma sayfalarında, üst bilgi ve alt bilgilerle Sayfa Düzeni görünümünde çalışabilirsiniz. Grafik sayfaları veya grafiklerde Sayfa Yapısı iletişim kutusuna gitmelisiniz.

 1. Yerleşik üst bilgi veya alt bilgileri eklemek veya değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasına tıklayın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.

  Ekle sekmesinde Üstbilgi ve Altbilgi seçeneği

  Excel çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümünde gösterir.

 3. Çalışma sayfasının üstündeki veya altındaki sol, orta veya sağ üst bilgi veya alt bilgi metin kutusuna tıklayın.

  İpucu: Metin kutularından birinin tıklatılmasıyla üstbilgi veya altbilgi seçilir ve Tasarım sekmesi eklenmiş olarak Üstbilgi ve Altbilgi Araçları görüntülenir.

 4. Tasarım sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Üst Bilgi veya Alt Bilgi'ye tıklayın ve sonra da istediğiniz önceden tanımlı üst bilgi veya alt bilgiye tıklayın.

  Yerleşik Üst Bilgi ve Alt Bilgi seçenekleri

Yerleşik bir üst bilgi veya alt bilgi seçmek yerine, yerleşik bir öğe de seçebilirsiniz. Birçok öğe (Sayfa Numarası, Dosya Adı ve Geçerli Tarih gibi) şeritte bulunur. Çalışma sayfalarında, üst bilgi ve alt bilgilerle Sayfa Düzeni görünümünde çalışabilirsiniz. Grafik sayfaları veya grafiklerde, üst bilgi ve alt bilgilerle Sayfa Yapısı iletişim kutusunda çalışabilirsiniz.

 1. Belirli üstbilgi veya altbilgi öğeleri eklemek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.

  Ekle sekmesinde Üstbilgi ve Altbilgi seçeneği

  Excel çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümünde gösterir.

 3. Çalışma sayfasının üstündeki veya altındaki sol, orta veya sağ üstbilgi veya altbilgi metin kutusunu tıklatın.

  İpucu: Metin kutularından birinin tıklatılması ile üstbilgi veya altbilgi seçilir ve Tasarım sekmesi eklenmiş olarak Üstbilgi ve Altbilgi Araçları görüntülenir.

 4. Tasarım sekmesindeki Üstbilgi ve Altbilgi Öğeleri grubunda, istediğiniz öğeyi tıklatın.

  Üst Bilgiler ve Alt Bilgiler Tasarım Şerit sekmesi

 1. Üst bilgi veya alt bilgi öğesini eklemek veya değiştirmek istediğiniz grafik sayfasına veya grafiğe tıklayın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.

  Ekle sekmesinde Üstbilgi ve Altbilgi seçeneği

  Excel Sayfa Yapısı iletişim kutusunu görüntüler.

 3. Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi'yi tıklatın.

  Sayfa Yapısı Özel Üst Bilgi iletişim kutusu
 4. Belirli üstbilgi ve altbilgi öğelerini eklemek için Üstbilgi veya Altbilgi iletişim kutusu içindeki düğmeleri kullanın.

  İpucu: Fare işaretçisini bir düğme üzerinde bekletirseniz, bir Ekran İpucu, düğmenin ekleyeceği öğenin adını görüntüleyecektir.

Çalışma sayfalarında, üst bilgi ve alt bilgilerle Sayfa Düzeni görünümünde çalışabilirsiniz. Grafik sayfaları veya grafiklerde, üst bilgi ve alt bilgilerle Sayfa Yapısı iletişim kutusunda çalışabilirsiniz.

 1. Üst bilgi veya alt bilgi seçeneklerini belirtmek istediğiniz çalışma sayfasına tıklayın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.

  Ekle sekmesinde Üstbilgi ve Altbilgi seçeneği

  Excel çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümünde gösterir.

 3. Çalışma sayfasının üstündeki veya altındaki sol, orta veya sağ üstbilgi veya altbilgi metin kutusunu tıklatın.

  İpucu: Metin kutularından birinin tıklatılması ile üstbilgi veya altbilgi seçilir ve Tasarım sekmesi eklenmiş olarak Üstbilgi ve Altbilgi Araçları görüntülenir.

 4. Tasarım sekmesinde, Seçenekler grubunda, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını seçin:

  Şeridin Tasarım sekmesindeki Üst Bilgi ve Alt Bilgi seçenekleri
  • Yazdırılan ilk sayfadan üstbilgi ve altbilgileri kaldırmak çıkartmak için İlk Sayfada Farklı onay kutusunu seçin.

  • Tek numaralı sayfalardaki üstbilgilerin ve altbilgilerin çift numaralı sayfalardakinden farklı olması gerektiğini belirtmek için Tek ve Çift Sayfalarda Farklı onay kutusunu seçin.

  • Üstbilgilerin ve altbilgilerin çalışma sayfasıyla aynı yazı tipi boyutunu ve ölçeklendirmeyi kullanıp kullanmayacağını belirtmek için Belgeyle Ölçeklendir onay kutusunu seçin.

   Üstbilgi ve altbilgilerde kullanılan yazı tipi boyutuyla ölçeklendirmenin, birden çok sayfada tutarlı bir görüntü elde edilmesine yardımcı olan çalışma sayfasının ölçeklendirmesinden bağımsız olmasını sağlamak için bu onay kutusunun işaretini kaldırın.

  • Üstbilgi ve altbilgi kenar boşluklarının çalışma sayfasının sol ve sağ kenar boşluklarıyla hizalı olmasını sağlamak için Sayfa Kenarlıklarıyla hizala onay kutusunu seçin.

   Üstbilgi ve altbilgilerin sol ve sağ kenar boşluklarını çalışma sayfasının sol ve sağ kenar boşluklarından bağımsız olarak belirli bir değere ayarlamak için, bu onay kutusunun işaretini kaldırın.

 1. Üst bilgi veya alt bilgi seçeneklerini belirtmek istediğiniz grafik sayfasına veya grafiğe tıklayın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.

  Ekle sekmesinde Üstbilgi ve Altbilgi seçeneği

  Excel Sayfa Yapısı iletişim kutusunu görüntüler.

 3. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını seçin:

  Sayfa Yapısı iletişim kutusunda üst bilgi ve alt bilgi seçenekleri
  • Yazdırılan ilk sayfadan üstbilgi ve altbilgileri kaldırmak çıkartmak için İlk sayfada farklı onay kutusunu seçin.

  • Tek numaralı sayfalardaki üstbilgilerin ve altbilgilerin çift numaralı sayfalardakinden farklı olması gerektiğini belirtmek için Tek ve çift sayfalarda farklı onay kutusunu seçin.

  • Üstbilgilerin ve altbilgilerin çalışma sayfasıyla aynı yazı tipi boyutunu ve ölçeklendirmeyi kullanıp kullanmayacağını belirtmek için Belgeyle ölçeklendir onay kutusunu seçin.

   Üstbilgi ve altbilgilerde kullanılan yazı tipi boyutuyla ölçeklendirmenin, birden çok sayfada tutarlı bir görüntü elde edilmesine yardımcı olan çalışma sayfasının ölçeklendirmesinden bağımsız olmasını sağlamak için Belgeyle Ölçeklendir onay kutusunun işaretini kaldırın.

  • Üstbilgi ve altbilgi kenar boşluklarının çalışma sayfasının sol ve sağ kenar boşluklarıyla hizalı olmasını sağlamak için Sayfa kenar boşluklarıyla hizala onay kutusunu seçin.

   İpucu: Üstbilgi ve altbilgilerin sol ve sağ kenar boşluklarını çalışma sayfasının sol ve sağ kenar boşluklarından bağımsız olarak belirli bir değere ayarlamak için, bu onay kutusunun işaretini kaldırın.

Üstbilgi ve altbilgi kapatmak için Sayfa Düzeni görünümünden Normal görünüme geçmeniz gerekir.

 • Görünüm sekmesinin Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda, Normal'i tıklatın.

  Görünüm sekmesinde Normal'i tıklatın

  Durum çubuğundaki Normal Düğme resmi da tıklayabilirsiniz.

 1. Ekle sekmesinin Metin grubunda Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.

  Ekle sekmesinde Üstbilgi ve Altbilgi seçeneği

  Excel çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümünde gösterir.

 2. Çalışma sayfasının üstündeki veya altındaki sol, orta veya sağ üst bilgi veya alt bilgi metin kutusuna tıklayın.

  İpucu: Metin kutularından birinin tıklatılmasıyla üstbilgi veya altbilgi seçilir ve Tasarım sekmesi eklenmiş olarak Üstbilgi ve Altbilgi Araçları görüntülenir.

 3. Delete veya Geri Al tuşuna basın.

  Not: Birkaç çalışma sayfasının üst bilgilerini ve alt bilgilerini bir kerede silmek isterseniz, çalışma sayfalarını seçip Sayfa Yapısı iletişim kutusunu açın. Tüm üst bilgileri ve alt bilgileri silmek için, Üst Bilgi/Alt Bilgi sekmesinde Üst Bilgi veya Alt Bilgi kutusunda (yok) seçeneğini belirtin.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğuuzmanlarına sorabilir veya Yanıt topluluğu içinden destek alabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Excel’de yazdırma

Excel'ta Sayfa Yapısı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×