İNDİS işlevi, tablo veya aralığın içindeki bir değeri veya değerin başvurusunu döndürür.

Tarayıcınız video desteklemiyor.

İNDİS işlevini kullanmanın iki yolu vardır:

 • Belirli bir hücre veya hücre dizisinin değerini döndürmek için Dizi biçimi konusuna bakın.

 • Belirli hücrelere başvuru döndürmek istiyorsanız Başvuru formu konusuna bakın.

Dizi biçimi

Açıklama

Satır ve sütun numarası dizinleri tarafından seçilen bir tablo veya dizideki bir öğenin değerini verir.

İNDİS işlevinin birinci bağımsız değişkeni bir dizi sabitiyse, dizi biçimini kullanın.

Söz dizimi

İNDİS(dizi, satır_sayısı, [sütun_sayısı])

İnD IŞLEVINIn dizi biçimi aşağıdaki bağımsız değişkenlere sahiptir:

 • dizi Gerekli. Bir hücre aralığı veya dizi sabitidir.

  • Dizi yalnızca bir satır veya sütun içeriyorsa, ilgili bağımsız row_num veya column_num isteğe bağlıdır.

  • Dizinin birden çok satırı ve birden çok sütunu varsa ve yalnızca tek row_num veya sütun column_num, İnDİrİ işlevi dizide tüm satır veya sütunun bir dizisini verir.

 • row_num    Gerekli, column_num yoksa. Dizinin içinden değeri verilecek satırı seçer. Bu row_num atlanırsa, column_num olması gerekir.

 • column_num    İsteğe bağlı. Dizinin içinden değeri verilecek sütunu seçer. Bir column_num atlanırsa, row_num gerekir.

Açıklamalar

 • Bağımsız değişkenlerin row_num column_num de kullanılırsa, İnD işlevi doğru ve bağımsız değişkenlerin kesişim noktasındaki hücrenin row_num column_num.

 • row_num ve column_num dizi içindeki bir hücreye işaret etmek gerekir; aksi halde, İnDİS işlevi #REF! hatası verir.

 • formül veya row_num 0 column_num olarak ayarlanırsa, İnD işlevi sırasıyla tüm sütun veya satır için değerlerin dizisini verir. Dizi olarak döndürülen değerleri kullanmak için, İnD IŞLEVINI bir dizi formülü olarak girin.

  Not:  Microsoft 365'ingeçerli bir sürümünüz varsa, formülü çıkış aralığının sol üst hücresine girebilirsiniz, sonra da formülün dinamik dizi formülü olduğunu onaylamak için ENTER tuşuna basın. Aksi takdirde, önce çıkış aralığı seçilip çıkış aralığının sol üst hücresine formül girilir ve ardından CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basarak formülün bir eski dizi formülü olarak girilir. Excel sizin için formülün başına ve sonuna küme ayraçları ekler. Dizi formülleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dizi formülleriyle ilgili yönergeler ve örnekler.

Örnekler

Örnek 1

Bu örneklerde, bir satır ve sütunun buluştuğu kesişen hücredeki değeri bulmak için İNDİS işlevi kullanılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçin, F2 tuşuna ve sonra da Enter tuşuna basın.

Veri

Veriler

Elma

Limon

Muz

Armut

Formül

Açıklama

Sonuç

=İNDİS(A2:B3,2,2)

Aralıktaki ikinci satırın ve ikinci sütunun kesişimindeki değer A2:B3.

Armutlar

=İNDİS(A2:B3,2,1)

Aralıktaki ikinci satırın ve birinci sütunun kesişimindeki değer A2:B3.

Muzlar

Örnek 2

Bu örnekte, 2x2 dizisinde belirtilen iki hücredeki değerleri bulmak için bir dizi formülü içinde İNDİS işlevi kullanılmaktadır.  

Not:  Microsoft 365'ingeçerli bir sürümünüz varsa, formülü çıkış aralığının sol üst hücresine girebilirsiniz, sonra da formülün dinamik dizi formülü olduğunu onaylamak için ENTER tuşuna basın. Aksi takdirde, önce iki boş hücre seçerek formülü eski bir dizi formülü olarak girebilirsiniz, ardından formülü çıkış aralığının sol üst hücresine girin ve doğrulamak için CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Excel sizin için formülün başına ve sonuna küme ayraçları ekler. Dizi formülleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dizi formülleriyle ilgili yönergeler ve örnekler.

Formül

Açıklama

Sonuç

=İNDİS({1,2;3,4},0,2)

Dizide ilk satırdaki ikinci sütunda bulunan değer. Dizi; ilk satırda 1 ve 2'yi, ikinci satırda 3 ve 4'ü içerir.

2

İkinci satırda bulunan değeri ikinci sütundaki bir dizi (yukarıdaki gibi aynı dizi).

4

Sayfanın Başı


Başvuru formu

Açıklama

Belirli bir satır ve sütunun kesişimindeki hücrenin başvurusunu verir. Başvuru bitişik olmayan seçimlerden geliyorsa, bakacak seçimi seçin.

Söz dizimi

İNDİS(başvuru, satır_sayısı, [sütun_sayısı], [alan_sayısı])

İnD IŞLEVINIn başvuru formunda aşağıdaki bağımsız değişkenler vardır:

 • başvuru    Gerekli. Bir ya da daha fazla hücre aralığına bir başvurudur.

  • Başvuru için bitişik olmayan bir aralık giriyorsanız, başvuruya parantez içine bakın.

  • Başvurudaki her alan yalnızca bir satır veya sütun içeriyorsa, row_num bağımsız column_num bağımsız değişkeni isteğe bağlıdır. Örneğin, tek bir satır başvurusu için, İNDİS(başv; sütun_sayısı) işlevini kullanın.

 • row_num    Gerekli. İçinden bir başvuru verilecek olan başvurudaki satırın sayısıdır.

 • column_num    İsteğe bağlı. İçinden bir başvuru verilecek olan başvurudaki sütunun sayısıdır.

 • area_num    İsteğe bağlı. Başvurudan, metin ve metin aralıklarının kesişimlerini row_num column_num. Seçilen ya da girilen ilk alana 1 numarası verilir, ikinci alan 2 olur, vb. Dizin area_num atlanırsa, İnDT 1. alanı kullanır.  Burada listelenen alanların tümü tek sayfada yer almalıdır.  Hepsi aynı sayfada olmayan alanlar belirtirseniz, bu durum #DEĞER! hatasının döndürülmesine neden olur.  Birbirinden farklı sayfalarda yer alan aralıklar kullanmanız gerekiyorsa, İNDİS işlevinin dizi biçimini kullanmanız ve diziyi oluşturan aralığı hesaplamak için başka bir işlevi kullanmanız önerilir.  Örneğin, hangi aralığın kullanılacağını hesaplamak için ELEMAN işlevini kullanabilirsiniz.

Örneğin, Başvuru hücreleri tanımıyorsa (A1:B4,D1:E4,G1:H4), area_num 1, A1:B4 aralığı, area_num 2, D1:E4 aralığı ve area_num 3, G1:H4 aralığıdır.

Açıklamalar

 • Başvuru ve area_num belirli bir aralığı seçtikten sonra, row_num ve column_num belirli bir hücreyi seçer: row_num 1 aralıkta ilk satırdır, column_num 1 ilk sütun olduğu gibi. İnDZ'den döndürülen başvuru, iki row_num column_num.

 • Dizin veya sütun row_num 0 column_num a ayarlanırsa, İnD işlevi, sırasıyla tüm sütun veya satırın başvurularını verir.

 • row_num, column_num ve area_num başvuru içindeki bir hücreye işaret etmek gerekir; aksi halde, İnDİS işlevi #REF! hatası verir. Dizin row_num column_num belirtilmezse, İnDİrİ işlevi, dizin tarafından belirtilen başvuru area_num.

 • İNDİS işlevinin sonucu bir başvurudur ve başka formüller tarafından başvuru olarak yorumlanır. Formüle bağlı olarak, İNDİS işlevinin sonuç değeri bir başvuru ya da bir değer olarak kullanılabilir. Örneğin, HÜCRE("en";İNDİS(A1:B2;1;2)) formülü, HÜCRE("en";B1) formülünün eşdeğeridir. HÜCRE işlevi, İNDİS işlevinin sonuç değerini bir hücre başvurusu olarak kullanır. Öte yandan, 2*İNDİS(A1:B2;1;2) gibi bir formül İNDİS işlevinin sonuç değerini B1 hücresindeki sayıya çevirir.

Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın.

Meyve

Fiyat

Sayı

Elma

0,69 TL

40

Muz

0,34 TL

38

Limon

0,55 TL

15

Portakal

0,25 TL

25

Armut

0,59 TL

40

Badem

2,80 TL

10

Mahun

3,55 TL

16

Fıstık

1,25 TL

20

Ceviz

1,75 TL

12

Formül

Açıklama

Sonuç

=İNDİS(A2:C6, 2, 3)

A2:C6 aralığında, ikinci sıranın ve üçüncü sütunun C3 hücresinin içeriğini oluşturan kesişimi.

38

=İNDİS((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2)

A8:C11'in ikinci alanında, ikinci satır ve ikinci sütunun B9 hücresinin içeriğini oluşturan kesişimi.

1,25

=TOPLA(İNDİS(A1:C11, 0, 3, 1))

A1:C11 aralığının birinci alanındaki üçüncü sütunun C1:C11'nın toplamına karşılık gelen toplamı.

216

=TOPLA(B2:İNDİS(A2:C6, 5, 2))

B2'de başlayan ve A2:A6 aralığının beşinci sırasının ve ikinci sütununun kesişiminde sona eren aralığın B2:B6'nın toplamına karşılık gelen toplamı.

2,42

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

DÜŞEYARA işlevi

KAÇINCI işlevi

DOLAYLI işlevi

Dizi formülleriyle ilgili yönergeler ve örnekler

Arama ve başvuru işlevleri (başvuru)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×