Microsoft 365 ile randevuları, planları, bütçeleri yönetmek çok kolay.

Access ile programlamaya giriş

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni veritabanı oluştururken, normalde işe tablolar, formlar ve raporlar gibi çeşitli veritabanı nesneleri oluşturmakla başlarsınız. Sonunda, bazı süreçleri otomatikleştirmek ve veritabanı nesnelerinizi birbirine bağlamak için biraz programlama eklemeniz gereken bir noktaya ulaşırsınız. Bu makale, Access'teki programlama araçlarında yolunuzu bulmanıza yardımcı olur.

Bu makalede

Programlama nedir?

Makroları mı yoksa VBA kodunu mu kullanmalıyım?

Komut Düğmesi Sihirbazı'nı kullanarak yaygın programlama görevlerini gerçekleştirme

Makroları anlama

VBA kodunu anlama

Makroları VBA koduna dönüştürme

Programlama nedir?

Access'te programlama, Access makrolarını veya Visual Basic for Applications (VBA) kodunu kullanarak veritabanınıza işlevsellik ekleme sürecidir. Örneğin, bir formla bir rapor oluşturduğunuzu ve forma, tıklandığında raporu açan bir komut düğmesi eklemek istediğinizi varsayalım. Bu örnekte programlama, bir makro veya VBA yordamı oluşturma ve ardından komut düğmesinin OnClick olayı özelliğini, komut düğmesine tıklandığında makro veya yordam çalıştırılacak şekilde ayarlama sürecidir. Raporu açma gibi basit bir işlem için, Komut Düğmesi Sihirbazı'nı kullanıp bütün işi sihirbaza yaptırabilir veya sihirbazı kapatıp programlamayı kendiniz yapabilirsiniz.

Not: Birçok Microsoft Office programında "makro" terimi VBA koduna karşılık gelecek şekilde kullanılır. Bu Access kullanıcılarının kafasını karıştırabilir, çünkü Access'te "makro" terimi Makro Oluşturucusu'nu kullanarak birleştirebileceğiniz adlandırılmış bir makro eylemleri koleksiyonuna karşılık gelir. Access makro eylemleri, VBA'da sağlanan komutların yalnızca bir alt kümesini temsil eder. Makro Oluşturucusu size Visual Basic Düzenleyicisi'nden daha yapılandırılmış bir arabirim vererek, VBA kodunu öğrenmek zorunda kalmadan denetimlere ve nesnelere programlama eklemenize olanak tanır. Access Yardım makalelerinde, Access makrolarından makro olarak söz edildiğini unutmamalısınız. Buna karşılık, VBA kodundan VBA, kod, işlev veya yordam olarak söz edilir. VBA kodu, sınıf modülleri (tek tek form veya raporların parçası olan ve normalde yalnızca bu nesneler için kod içeren modüller) ve modüller (belirli nesnelere bağlı olmayan ve normalde veritabanı genelinde kullanılabilecek "genel" kodu içeren modüller) içinde yer alır.

Nesnelerin (formlar ve raporlar gibi) ve denetimlerin (komut düğmeleri ve metin kutuları gibi) çeşitli olay özellikleri vardır ve bunlara makro veya yordamlar ekleyebilirsiniz. Her olay özelliği fareyi tıklama, formu açma veya metin kutusundaki verileri değiştirme gibi belirli bir olayla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca olaylar, sistem olayları gibi Access'in dışındaki faktörler tarafından ya da başka olaylara eklenmiş makrolar veya yordamlar tarafından da tetiklenebilir. Birçok olayın çeşitli olay özelliklerine çok sayıda makro veya yordam eklerseniz veritabanınız karmaşık hale gelebilir, ama çoğu durumda çok az programlama kullanarak istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Makroları mı yoksa VBA kodunu mu kullanmalıyım?

Makroları, VBA'yı veya her ikisini birden kullanma kararı öncelikle veritabanını nasıl dağıtmayı planladığınıza bağlıdır. Örneğin, veritabanı bilgisayarınızda depolanıyorsa, veritabanını yalnızca siz kullanıyorsanız ve VBA kodunu rahatlıkla kullanabiliyorsanız, programlama görevlerinizi çoğunu gerçekleştirmek için VBA kullanmaya karar verebilirsiniz. Öte yandan, veritabanınızı bir dosya sunucusuna koyup başka kişilerle paylaşmayı hedefliyorsanız, güvenlik nedenleriyle VBA kullanmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz.

Makro veya VBA kodu kullanma kararını verirken iki noktayı temel almalısınız: güvenlik ve istediğiniz işlevsellik. Güvenlik sorun yaratabilir çünkü VBA, verilerinizin güvenliğini tehlikeye atacak veya bilgisayarınızdaki dosyalara zarar verecek bir kod oluşturmak için kullanılabilir. Kendi oluşturmadığınız bir veritabanını kullanırken, yalnızca veritabanının güvenilir bir kaynaktan geldiğini bildiğiniz durumlarda VBA kodunu etkinleştirmelisiniz. Başka kişilerin kullanacağı bir veritabanı oluştururken, kullanıcının veritabanına özel olarak güvenilir statüsü vermesini gerektiren programlama araçlarını kullanmaktan kaçınmaya çalışmanız gerekir. Kullanıcıların veritabanınıza güvenmesini gerektiren durumlardan kaçınmaya yönelik genel teknikler bu bölümün devamında açıklanacaktır.

Veritabanınızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için, mümkün olduğunca makroları kullanmaya çalın ve VBA programlamasını yalnızca makro eylemleri kullanılarak yapılamayan işlemler için kullanın. Buna ek olarak, yalnızca çalıştırmak için veritabanına güvenilir statüsü vermeyi gerektirmeyen makro eylemlerini kullanmaya çalışmalısınız. Makro eylemleri kullanımının bu şekilde sınırlanması, kullanıcıların veritabanında verilere ve bilgisayarlarındaki diğer dosyalara zarar verebilecek programlama bulunmadığına güvenmesini sağlar.

Makroda dikkate alınacak noktalar

Access 2010 sürümünden başlayarak, Access'te artık önceki sürümleri kullanarak oluşturabileceklerinizden çok daha güçlü makrolar oluşturmanıza olanak tanıyan birçok yeni makro eylemi vardır. Örneğin, şimdi makro eylemlerini kullanarak genel geçici değişkenler oluşturabilir, bunları kullanabilir ve yeni hata işleme makro eylemlerini kullanarak hataları daha düzgün işleyebilirsiniz. Access'in önceki sürümlerinde, bu tür özellikler yalnızca VBA kullanılarak elde edilebiliyordu. Buna ek olarak, makroyu doğrudan bir nesne veya denetimin olay özelliğine ekleyebilirsiniz. Eklenmiş makro nesnenin veya denetimin bir parçası haline gelir ve nesne veya denetim taşındığında veya kopyalandığında onunla birlikte kalır.

Makrolar, formları açma ve kapatma ve raporları çalıştırma gibi birçok programlama görevini ele almanın kolay bir yolunu sağlar. Hatırlamanız gereken küçük bir sözdizimi olduğundan, oluşturduğunuz veritabanı nesnelerini (formlar, raporlar vb.) hızla ve kolayca paylaşabilirsiniz. Her eylemin bağımsız değişkenleri Makro Oluşturucusu 'nda görüntülenir.

Makroların sağladığı güvenlik artışı ve kullanım kolaylığının yanı sıra, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için makroları kullanmalısınız:

 • Tuşa bir eylem veya eylem kümesi atama. Bunun için AutoKeys adlı bir makro grubu oluşturmak gerekir.

 • Veritabanı ilk kez açıldığında bir eylemi veya bir dizi eylemi gerçekleştirme. Bunun için AutoExec adlı bir makro oluşturmak gerekir.

  Not: Access Seçenekleri iletişim kutusunda bir başlatma formu belirlemiş ve o formun s OnOpen veya OnLoad olayına bir makro veya VBA kodu eklemiş olsanız bile, AutoExec makrosu diğer tüm makrolardan veya VBA kodundan önce çalıştırılır.

Makroları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Makroları anlama bölümüne bakın.

VBA'da dikkate alınacak noktalar

Aşağıdakilerden birini yapmak istiyorsanız, makrolar yerine VPA programlaması kullanmalısınız:

 • Yerleşik işlevleri kullanma veya kendi işlevlerinizi oluşturma    Access'te, faiz ödemesini hesaplayan FAİZTUTARI işlevi gibi birçok yerleşik işlev vardır. Bu yerleşik işlevleri kullanarak, karmaşık ifadeler oluşturmak zorunda kalmadan hesaplamalar yapabilirsiniz. VBA kodunu kullanarak, bir ifadenin kapasitesini aşan hesaplamalar yapmak veya karmaşık ifadelerin yerine kullanmak için kendi işlevlerinizi de oluşturabilirsiniz. Buna ek olarak, oluşturduğunuz işlevleri ifadelerde kullanarak ortak bir işlemi birden çok nesneye uygulayabilirsiniz.

 • Nesneleri oluşturma veya işleme    Çoğu durumda, bir nesneyi oluşturmak ve değiştirmek için en kolay yolun bu işlemi o nesnenin Tasarım görünümünde yapmak olduğunu fark edersiniz. Bununla birlikte bazı durumlarda, kod içinde bir nesnenin tanımını işlemek isteyebilirsiniz. VBA kullanarak, veritabanındaki tüm nesnelere ek olarak veritabanının kendisini de işleyebilirsiniz.

 • Sistem düzeyi eylemleri gerçekleştirme    Access'in içinden başka bir program (örneğin, Microsoft Excel) çalıştırmak için makroda RunApp eylemini gerçekleştirebilirsiniz, ancak Access'in dışında başka önemli işlemler yapmak için makro kullanamazsınız. VBA kullanarak, bilgisayarda bir dosyanın mevcut olup olmadığını denetleyebilir, Excel gibi Microsoft Windows tabanlı diğer programlarla iletişim kurmak için Otomasyon veya Dinamik Veri Değişimi (DDE) kullanabilir ve Windows dinamik bağlantı kitaplıklarındaki (DLL) işlevleri çağırabilirsiniz.

 • Kayıtları birer birer işleme    VBA kullanarak her seferinde bir kayıt olmak üzere bir dizi kayıtta ilerleyebilir ve her kayıt üzerinde bir işlem yapabilirsiniz. Buna karşılık, makrolar bir kerede kayıt kümesinin tamamı üzerinde çalışır.

Sayfanın Başı

Komut Düğmesi Sihirbazı'nı kullanarak yaygın programlama görevlerini gerçekleştirme

Forma bir komut düğmesi ekliyorsanız, Komut Düğmesi Sihirbazı programlamaya başlamanıza katkıda bulunabilir. Sihirbaz, belirli bir görev gerçekleştiren bir komut düğmesi oluşturmanıza yardımcı olur. Bir Access (.accdb) dosyasında, sihirbaz komut düğmesinin OnClick özelliğine eklenmiş bir makro oluşturur. Bir .mdb veya .adp dosyasında, sihirbaz VBA kodu oluşturur çünkü söz konusu dosya biçimlerinde ekli makrolar kullanılamaz. Her iki durumda da, gereksinimlerinize daha uygun olması için makroyu veya VBA kodunu değiştirebilir veya geliştirebilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, komut düğmesini eklemek istediğiniz forma sağ tıklayın ve ardından Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinde, aşağı oka tıklayarak Denetimler galerisini görüntüleyin ve Denetim Sihirbazları Kullan'ın seçili olduğundan emin olun.

 3. Tasarım sekmesindeki Denetimler galerisinde Düğme'ye tıklayın.

 4. Formun tasarım kılavuzunda, komut düğmesinin yerleştirilmesini istediğiniz yere tıklayın.

  Komut Düğmesi Sihirbazı başlatılır.

 5. Sihirbazın ilk sayfasında, Kategoriler listesindeki her kategoriye tıklayarak sihirbazın komut düğmesini hangi eylemleri gerçekleştirmek için programlayabileceğini görün. Eylemler listesinde istediğiniz eylemi seçin ve ardından İleri'ye tıklayın.

 6. Komut düğmesinde metin mi yoksa resim mi görüntülenmesini istediğinize bağlı olarak, Metin seçeneğine veya Resim seçeneğine tıklayın.

  • Metin görüntülenmesini istiyorsanız, Metin seçeneğinin yanındaki kutuda yer alan metni düzenleyebilirsiniz.

  • Resim görüntülenmesini istiyorsanız, sihirbaz listede bir resim önerir. Başka bir resim seçmek istiyorsanız, Tüm Resimleri Göster onay kutusunu seçerek Access'in sağladığı tüm komut düğmesi resimlerinin listesini görüntüleyin veya başka bir konumda depolanan bir resim seçmek için Gözat'a tıklayın.

   İleri’ye tıklayın.

 7. Komut düğmesi için anlamlı bir ad girin. Bu isteğe bağlı bir adımdır ve bu ad komut düğmesi üzerinde görüntülenmez. Öte yandan, anlamlı bir ad girmek iyi bir yöntemdir çünkü daha sonra komut düğmesine başvurmanız gerektiğinde (örneğin, formunuzdaki denetimler için bir sekme sırası ayarlarken), komut düğmelerini birbirinden çok daha kolay ayırt edebilirsiniz. Örneğin komut düğmesi formu kapatıyorsa, düğmeyi cmdClose veya CommandClose olarak adlandırabilirsiniz.

 8. Son'a tıklayın.

  Access komut düğmesini forma yerleştirir.

 9. Sihirbazın sizin için ne "programladığını" görmek isterseniz, şu isteğe bağlı adımları izleyin:

  1. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse, F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

  2. Özellik sayfasında Olay sekmesine tıklayın.

  3. Özellikler kutusunda , Oluştur düğmesine tıklayın.

   Access Makro Oluşturucusu'nu başlatır ve sihirbazın oluşturduğu makroyu görüntüler. İsterseniz makroyu düzenleyebilirsiniz (makroyu düzenleme hakkında daha fazla bilgi için, Makroları anlama bölümüne bakın). Bitirdiğinizde, Tasarım sekmesinin Kapat grubunda Kapat'a tıklayarak Makro Oluşturucusu'nu kapatın. Access değişiklikleri kaydetmenizi ve özelliği güncelleştirmenizi isterse, değişiklikleri kaydetmek için Evet'e veya reddetmek için Hayır'a tıklayın.

 10. Tasarım sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'e tıklayın ve ardından Form Görünümü'ne tıklayın. Beklediğiniz gibi çalıştığını onaylamak için yeni komut düğmesine tıklayın.

Sayfanın Başı

Makroları anlama

Makro, görevleri otomatikleştirmenizin yanı sıra formlarınıza, raporlarınıza ve denetimlerinize işlevler eklemenizi sağlayan bir araçtır. Örneğin, bir forma komut düğmesi ekleyip düğmenin OnClick olay özelliğini, düğmeye her tıklandığında gerçekleştirilmesini istediğiniz komutları içeren bir makroyla ilişkilendirirsiniz.

Access makrolarını, gerçekleştirilecek eylemlerin listesini hazırlayarak kod oluşturduğunuz, basitleştirilmiş bir programlama dili olarak düşünmek, anlamanıza yardımcı olabilir. Makro oluştururken, her eylemi bir açılan listeden seçersiniz ve sonra da her eylem için gerekli bilgileri doldurursunuz. Makrolar, bir VBA modülünde kod yazmadan formlara, raporlara ve denetimlere işlevsellik eklemenize olanak tanır. Makrolar VBA'da kullanılabilen komutların bir alt kümesini sağlar ve çoğu kişi makro yazmayı VBA kodu yazmaktan daha kolay bulur.

Makro oluşturmak için, aşağıdaki resimde gösterilen Makro Oluşturucusu'nu kullanırsınız.

Access 2010 Makro Oluşturucusu

Makro Oluşturucusu'nu görüntülemek için:

 • Oluştur sekmesinin Makrolar ve Kod grubunda Makro'ya tıklayın.

Sayfanın Başı

VBA kodunu anlama

Makrolar gibi VBA da Access uygulamanıza otomasyon ve başka işlevler eklemenize olanak tanır. Üçüncü taraf denetimleri kullanarak VBA'nın kapsamını genişletebilir ve kendi özel gereksinimleriniz için kendi işlevlerinizi ve yordamlarınızı yazabilirsiniz.

VBA programlamasına başlamanın hızlı bir yolu, önce Access makrosu oluşturup sonra bunu VBA koduna dönüştürmektir. Bunu yapma yönergeleri, Makroları VBA koduna dönüştürme bölümüne eklenmiştir. Bu özellik, makroyla eşdeğer işlemler gerçekleştiren yeni bir VBA modülü oluşturur. Ayrıca, yordamda değişiklik yapmaya başlayabilmeniz için Visual Basic Düzenleyicisi'ni de açar. Visual Basic Düzenleyicisi'nde çalışırken, Access Geliştirici Yardımı'nı başlatmak ve her anahtar sözcük hakkında daha fazla bilgi edinmek için anahtar sözcüklere tıklayıp F1 tuşuna basabilirsiniz. Ardından Access Geliştirici Yardımı'nı gözden geçirebilir ve istediğiniz programlama görevlerini gerçekleştirmenize yardımcı olacak yeni komutlar keşfedebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Makroları VBA koduna dönüştürme

Makroları otomatik olarak VBA modüllerine veya sınıf modüllerine dönüştürmek için Access'i kullanabilirsiniz. Forma veya rapora eklenmiş makroları, iste ayrı nesneler isterse eklenmiş makrolar olsunlar, dönüştürebilirsiniz. Ayrıca belirli bir form veya rapora eklenmemiş genel makroları da dönüştürebilirsiniz.

Not: Web veritabanına Visual Basic for Applications (VBA) kodu ekleyebilirsiniz; veritabanı Web tarayıcısında çalışırken bu kodu çalıştıramazsınız. Web veritabanınız VBA kodu içeriyorsa, kodu çalıştırmadan önce Access'i kullanarak Web veritabanını açın. Web veritabanında programlama görevleri gerçekleştirmek için, kod yerine Access makrolarını kullanın.

Forma veya rapora eklenmiş makroları dönüştürme

Bu işlem, form veya rapor (veya denetimlerinden herhangi bir) tarafından başvurulan (veya onlara eklenmiş olan) tüm makroları VBA'ya dönüştürür ve VBA kodunu formun veya raporun sınıf modülüne ekler. Sınıf modülü form veya raporun bir parçası olur ve form veya rapor taşındığında veya kopyalandığında, onunla birlikte taşınır.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, forma veya rapora sağ tıklayın ve ardından Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Form Makrosunu Visual Basic'e Dönüştür veya Rapor Makrolarını Visual Basic'e Dönüştür seçeneğine tıklayın.

 3. Form makrolarını dönüştür veya Rapor makrolarını dönüştür iletişim kutusunda, Access'in oluşturduğu işlevlere hata işleme kodu eklemesini isteyip istemediğinizi seçin. Ayrıca, makrolarınızda açıklamalar varsa, bunların işlevlere açıklama olarak eklenmesini isteyip istemediğinizi de seçin. Devam etmek için Dönüştür’e tıklayın.

  Form veya raporun sınıf modülü yoksa, Access bir modül oluşturur ve form veya raporla ilişkilendirilmiş her makro için modüle bir yordam ekler. Access, form veya raporun olay özelliklerini de makrolar yerine yeni VBA yordamlarını çalıştıracak şekilde değiştirir.

 4. VBA kodunu görüntülemek ve düzenlemek için:

  1. Form veya rapor Tasarım görünümünde açık durumdayken, özellik Sayfası henüz görüntülenmediyse F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

  2. Özellik sayfasının olay sekmesinde [olay yordamı]görüntüleyen herhangi bir özellik kutusunu tıklatın ve ardından Düğme resmi öğesini tıklatın. Belirli bir denetimin olay özelliklerini görüntülemek için, denetimi tıklayarak seçin. Form veya raporun tamamının olay özelliklerini görüntülemek için, özellik sayfasının en üstündeki açılan listede Form veya Rapor seçin.

   Access Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar ve sınıf modülünde olay yordamını görüntüler. Aynı sınıf modülünde yer alan diğer yordamları görmek için ekranı yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz.

Genel makroları dönüştürme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, dönüştürmek istediğiniz makroya sağ tıklayın ve sonra Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Makroları Visual Basic'e Dönüştür’e tıklayın.

 3. Makroyu Dönüştür iletişim kutusunda, istediğiniz seçenekleri belirtin ve ardından Dönüştür'e tıklayın.

  Access, makroyu dönüştürür ve Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar.

 4. VBA kodunu görüntülemek ve düzenlemek için:

  1. Visual Basic Düzenleyicisi'nde Tasarı Araştırmacısı bölmesi görüntülenmiyorsa, Görünüm menüsünde Tasarı Araştırmacısı'na tıklayın.

  2. Üzerinde çalıştığınız veritabanının adının altında yer alan ağacı genişletin.

  3. Modüller'in altında modül Dönüştürülmüş Makro- makro adı öğesine çift tıklayın.

   Visual Basic Düzenleyicisi modülü açar.

Olay özelliğine VBA işlevi ekleme

Genel makroyu VBA'ya dönüştürdüğünüzde, VBA kodu standart bir modüle yerleştirilir. Sınıf modülünden farklı olarak, standart modül form veya raporun parçası değildir. Kodun tam olarak istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde çalıştırılması için, büyük olasılıkla işlevi bir form, rapor veya denetimdeki olay özelliğiyle ilişkilendirmek istersiniz. Bunu yapmak için, VBA kodunu bir sınıf modülüne kopyalayabilir ve ardından bunu bir olay özelliğiyle ilişkilendirebilir veya aşağıdaki yordamı kullanarak olay özelliğinden standart modüle özel bir çağrı yapabilirsiniz.

 1. Visual Basic Düzenleyicisi'nde işlev adını not alın. Örneğin, Makrom adlı bir makroyu dönüştürdüyseniz işlev adı Makrom() olur.

 2. Visual Basic Düzenleyicisi'ni kapatın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, işlevi ilişkilendirmek istediğiniz form veya rapora sağ tıklayın ve ardından Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 4. İşlevi ilişkilendirmek istediğiniz denetime veya bölüme tıklayın.

 5. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse, F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

 6. Özellik sayfasının Olay sekmesinde, işlevi kendisiyle ilişkilendirmek istediğiniz olay özelliği kutusuna tıklayın.

 7. Özellik kutusunda, bir eşittir işareti yazın (=) ve arkasına işlevin adını ekleyin (örneğin, =Makrom(). Parantezleri eklemeyi unutmayın.

 8. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Kaydet'e tıklayarak formu veya raporu kaydedin.

 9. Gezinti Bölmesi'nde forma veya rapora çift tıklayın ve kodun gerektiği gibi çalıştığını görmek için test edin.

Artık veritabanınıza VBA kodu eklemenin temel adımlarını biliyorsunuz. Bu makalede, yalnızca başlangıç yapmaya yönelik temel konular açıklanıyor; programlama becerileri edinmenize yardımcı olabilecek birçok harika başvuru kitabı ve çevrimiçi kaynak bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×