Access joker karakter başvurusu

Bu konuda, Access tarafından sağlanan joker karakterler hakkında başvuru bilgileri ve bu karakterlerin nasıl kullanılacağı hakkında sınırlı bilgiler sunulur.

Bir Access veritabanındaki joker karakterleri bulma hakkında bilgi edinmek için Veri değiştirmek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanma, Basit seçme sorgusu oluşturma ve Veritabanındaki verileri güncelleştirme makalelerine göz atın.

Bu konuda

Desteklenen karakter kümeleri hakkında

Access, Yapılandırılmış Sorgu Dili olarak ANSI-89 ve ANSI-92 olmak üzere iki standardı desteklediğinden, iki joker karakter kümesini destekler. Bir kural olarak, Access veritabanlarında (.mdb ve .accdb dosyalarında) sorguları ve bul ve değiştir işlemlerini çalıştırdığınızda, ANSI-89 jokerlerini kullanırsınız. Access projelerinde, başka bir deyişle Microsoft SQL Server veritabanlarına bağlı Access dosyalarında sorgu çalıştırdığınızda ANSI-92 jokerlerini kullanırsınız. Access projelerinin ANSI-92 standardını kullanmasının nedeni, SQL Server’ın bu standardı kullanmasıdır.

Bununla birlikte, Access bu kurala bir istisna yapar. Aşağıdaki tabloda, verileri bulmak ve değiştirmek için kullanabileceğiniz yöntemlerle araçlar listelenir ve her araç için kullanılan varsayılan ANSI standardı gösterilir.

Yöntem veya araç arama

Aranan dosya türü

Kullanılan joker karakter kümesi

Bul ve Değiştir iletişim kutusu

Access veritabanı (.mdb ve .accdb dosyaları)

ANSI-89

Bul ve Değiştir iletişim kutusu

Access projesi (.adp ve .accdp dosyaları)

ANSI-92

Seçme veya güncelleştirme sorgusu

Access veritabanı (.mdb ve .accdb dosyaları)

ANSI-89

Seçme veya güncelleştirme sorgusu

Access projesi (.adp ve .accdp dosyaları)

ANSI-92

Bul ve Değiştir iletişim kutusu, seçme veya güncelleştirme sorgusu

ANSI-92 standardını desteklemeye ayarlanmış Access veritabanı

ANSI-92

Sayfanın Başı

Bir veritabanının hangi ANSI standardını desteklediğini bulma

Bir veritabanının ANSI ayarını bulmak ve isteğe bağlı olarak değiştirmek için bu adımları izleyin.

 1. Dosya > Seçenekler'e tıklayın. 

  Access Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Nesne Tasarımcıları’na tıklayın ve Sorgu tasarımı bölümündeki SQL Server Uyumlu Sözdizimi (ANSI 92) başlığının altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Açık olan veritabanını ANSI-92 standardına değiştirmek için Bu veritabanı öğesini seçin.

   -veya-

   Açık olan veritabanını ANSI-89 standardına ayarlamak için onay kutusunu temizleyin.

  • Açık olan Access örneğinde oluşturulan tüm yeni veritabanlarını ANSI-92 standardına ayarlamak için Yeni veritabanları için varsayılan öğesini seçin.

   -veya-

   Tüm yeni veritabanlarını ANSI-89 standardına ayarlamak için onay kutusunu temizleyin.

 3. Tamam’a tıklayın.

Sayfanın Başı

ANSI-89 joker karakterleri

Bir Access veritabanı veya Access projesindeki verileri bulmak ve isteğe bağlı olarak değiştirmek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullandığınızda bu joker karakter kümesini kullanın. Bu karakterler ayrıca, bir Access veritabanında seçme ve güncelleştirme sorgusu çalıştırdığınızda da kullanılır, ancak Access projesinde çalıştırılan sorgularda kullanılmazlar. Seçme ve güncelleştirme sorgularını kullanma hakkında daha fazla bilgi için Basit seçme sorgusu oluşturma ve Veritabanındaki verileri güncelleştirme makalelerine göz atın.

Karakter

Açıklama

Örnek

*

Herhangi bir sayıda karakterle eşleşir. Karakter dizesinin herhangi bir yerinde yıldız işareti (*) kullanabilirsiniz.

ka* kart, kaz ve kalın'ı bulur, ancak ekarte veya ikaz'ı bulmaz.

?

Herhangi bir tek alfabetik karakterle eşleşir.

b?l; bal, böl, bul ve bel'i bulur.

[ ]

Köşeli ayraçların içindeki herhangi bir tek karakterle eşleşir.

t[oü]p; top ve tüp'ü bulur, ancak tıp ve tip'i bulmaz.

!

Köşeli ayraçların içinde olmayan herhangi bir tek karakterle eşleşir.

t[!oü]p; tıp ve tip'i bulur, ancak top ve tüp'ü bulmaz.

-

Bir karakter aralığındaki herhangi bir karakterle eşleşir. Aralığı artan düzende belirtmelisiniz (Z'den A'ya değil, A'dan Z'ye).

t[a-c]p tap, tbp ve tcp'yi bulur

#

Herhangi bir tek sayısal karakterle eşleşir.

1#3 103, 113 ve 123 değerlerini bulur

Sayfanın Başı

ANSI-92 joker karakterleri

Access projelerinde (.adp dosyalarında) seçme ve güncelleştirme sorgusu çalıştırdığınızda ve ANSI-92 standardını kullanmaya ayarlanmış veritabanlarını aramak için bu iki sorgudan herhangi birini ya da Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullandığınızda bu joker karakter kümesini kullanın.

Karakter

Açıklama

Örnek

%

Herhangi bir sayıda karakterle eşleşir. Karakter dizesindeki ilk veya son karakter olarak kullanılabilir.

ka*; kart, kaz ve kalın'ı bulur, ancak ekarte veya ikaz'ı bulmaz.

_

Herhangi bir tek alfabetik karakterle eşleşir.

b_l; bal, böl, bul ve bel'i bulur.

[ ]

Köşeli ayraçların içindeki herhangi bir tek karakterle eşleşir.

t[oü]p; top ve tüp'ü bulur, ancak tıp ve tip'i bulmaz.

^

Köşeli ayraçların içinde olmayan herhangi bir tek karakterle eşleşir.

t[^oü]p; tıp ve tip’i bulur, ancak top ve tüp'ü bulmaz.

-

Bir karakter aralığındaki herhangi bir karakterle eşleşir. Aralığı artan düzende belirtmelisiniz (Z'den A'ya değil, A'dan Z'ye).

t[a-c]p; tap, tbp ve tcp'yi bulur.

NOTLAR:

 • Verilerinizin arasında bulunan joker karakterleri bulmak için, bulmak istediğiniz karakteri örnekteki gibi köşeli ayraçların içine alın: [#]. Yıldız işareti (*), soru işareti (?), kare işareti (#), sol köşeli ayraç ([) ve kısa çizgi (-) aratırken bu kuralı izleyin. Ünlem işareti (!) veya sağ köşeli ayraç (]) aratırken köşeli ayraç kullanmayın. Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanarak bu karakterleri bulmak için, karakteri Aranan kutusuna etrafında köşeli ayraç olmadan yazın. Sorgu kullanarak karakter bulurken de aynı yaklaşımı izleyin. Örneğin, aşağıdaki söz dizimi, karakterin verilerinizin neresinde bulunduğuna bakmaksızın ünlem işareti içeren bütün kayıtları getirir: "*!*" gibi.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanma hakkında bilgi için Veri değiştirmek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanma makalesine göz atın. Seçme ve güncelleştirme sorgularını kullanma hakkında bilgi için Basit seçme sorgusu oluşturma ve Veritabanındaki verileri güncelleştirme makalelerine göz atın.

  Aynı anda bir kısa çizgi ve başka karakterler aratıyorsanız, kısa çizgiyi köşeli ayraçların içindeki tüm diğer karakterlerden önce veya sonra yazın: [-#*] veya [#*-] örneklerindeki gibi. Ancak, sol köşeli ayraçtan sonra bir ünlem işareti (!) koyduysanız, kısa çizgiyi ünlem işaretinden sonra yazın : [!-].

 • Bir çift sol ve sağ köşeli ayraç ([]) aratmak isterseniz, her iki karakteri de köşeli ayracın içine almalısınız: [[]]. Bu, tek bir köşeli ayraç çifti Access tarafından sıfır uzunlukta dize olarak yorumlandığı için gereklidir.

Sayfanın Başı

Joker karakter kullanarak arayabileceğiniz veri türleri

Tablo tasarlarken, tablonuzdaki her alan için bir veri türü belirlersiniz. Örneğin, tarih bilgisi içeren alanlar için Tarih/Saat veri türünü ayarlarsınız. Bu tabloda, joker karakter kullanarak aratabileceğiniz veri türleri listelenir. Unutmayın; bazı durumlarda, Bul ve Değiştir iletişim kutusunda joker kullanırken sorgularda kullanamayabilirsiniz veya tam tersi de söz konusu olabilir.

Veri Türü

Kullanılabileceği Yer

Metin

Bul ve Değiştir iletişim kutusu, sorgular

Not

Bul ve Değiştir iletişim kutusu, sorgular

Sayı

Bul ve Değiştir iletişim kutusu, sorgular

Tarih/Saat

Bul ve Değiştir iletişim kutusu, sorgular

Not: Bölgesel ayarlar joker karakter kullanımınızı etkileyebilir. Daha fazla bilgi için bu bölümün sonundaki notlara bakın.

Para Birimi

Bul ve Değiştir iletişim kutusu, sorgular

Otomatik Sayı

Bul ve Değiştir iletişim kutusu, sorgular

OLE Nesnesi

Hiçbiri.

Evet/Hayır

Sorgular, ancak gerek olmaz. Daha fazla bilgi için bu bölümün sonundaki notlara bakın.

Köprü

Bul ve Değiştir iletişim kutusu, sorgular

Arama Sihirbazı

Kaynak alanın veri türüne göre değişir.

NOTLAR:

 • Bu alanlara uygulanan biçim tarihin bir bölümünü veya hepsini metin olarak görüntülese, Tarih/Saat alanlarında arama yapmak için Bul ve Değiştir iletişim kutusunda joker karakterler kullanabilirsiniz. Örneğin, *ar*-10-2007gibi bir dize kullanarak arama ve sonuçlarınız "ar" harflerinin (Ocak, Şubat, gibi) olduğu her ayı içerebilir. Verilere uygulanan biçimi kullanarak arama yapmak zorunda olduğunu unutmayın, çünkü iletişim kutusunda bir seçenek (Alanları biçimli olarak ara onay kutusu) seçmeniz gerekir. Bu onay kutusu hakkında daha fazla bilgi için, verileri değiştirmek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanma makalesine bakın.

 • Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen tarih ve saat, ne gördüğünüzü ve nasıl arama yaptığınızı etkileyebilir. Örneğin, bazı kullanıcılar tarihleri Roma rakamları olarak, yani 07-Eylül-1997 yerine 07-IX-1997 olarak görüyor olabilir. Bir kural olarak, Access’in tabloda ne bulundurduğunu düşündüğünüzden bağımsız olarak, kendi gördüğünüze göre arama yaparsınız. Başka bir deyişle, o yılın Eylül ayının tüm kayıtlarını bulmak için *-IX-2007 gibi bir dizeyle arama yapabilirsiniz.

  Ayrıca, bir tarih alanındaki metin á veya ä gibi aksan işaretleri içeriyorsa, bu işaretleri arama dizesine dahil etmediğinizde arama başarısız olur. Aksan işaretlerine çözüm olarak joker karakter kullanabilirsiniz. Örneğin, 3 heinä 2007 gibi bir tarih görürseniz, *-hein*-2007 gibi bir dizeyle arama yapabilirsiniz.

 • Evet/Hayır alanında Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanarak arama yaptığınızda, Access alanı yok sayar ve iletişim kutusu hiçbir kayıt döndürmez. Evet/Hayır alanında sorgu kullanarak arama yaptığınızda joker kullanabilirsiniz, ancak Evet/Hayır alanlarının yalnızca iki değer (yanlış için 0 ve doğru için -1) döndürdüğünü aklınızda bulundurun, dolayısıyla joker bu aramaya hiçbir değer ekleyemez. Örneğin, =-1 gibi bir ölçüt kullanmak "Like *1" ile aynı sonuçları döndürür.

 • OLE Nesnesi alanlarında arama yapılamaz.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

×