Access Masaüstü veritabanında PivotTable veya PivotChart görünümleri oluşturma

Office 2010 desteği 13 Ekim 2020’de sona erdi

Herhangi bir cihazdan ve istediğiniz yerde çalışmak için ürününüzü Microsoft 365'e yükseltin ve destek almaya devam edin.

Şimdi yükselt

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Etkileşimli veri çözümlemesi yapmanız veya dinamik, etkileşimli grafikler oluşturmanız gerektiğinde PivotTable ve PivotChart görünümlerini kullanabilirsiniz. Bu makalede, görünümlerin her birini oluşturmak ve özelleştirmek için gereken adımlar açıklanır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

PivotTable görünümleri hakkında bilgi edinme

Örnek PivotTable görünümü

Resme kenarlık veya başka bir stil ekleme

View individual items

PivotTable görünümü oluşturma

Adım 1: Sorgu oluşturma

Adım 2: Sorguyu PivotTable görünümünde açma

Adım 3: PivotTable görünümüne veri alanlarını ekleme

Satır alanlarını ekleme

Sütun alanlarını ekleme

Ayrıntı alanlarını ekleme

Filtre alanlarını ekleme

Alanı taşıma

Alanı silme

Adım 4: Görünüme hesaplanan ayrıntı alanlarını ve toplam alanlarını ekleme

Hesaplanan ayrıntı alanlarını ekleme

Toplam alanlarını ekleme

Adım 5: Alan başlıklarını değiştirme ve verileri biçimlendirme

Adım 6: Verileri filtreleme, sıralama ve gruplandırma

PivotChart görünümü tasarlama

PivotTable görünümüyle PivotChart görünümü arasındaki farklılıklar

PivotChart görünümü örnekleri

PivotChart görünümü oluşturma

Adım 1: PivotChart görünümüne geçme

Adım 2: PivotChart görünümünde alanları ekleme ve kaldırma

Alan ekleme

Alanı silme

Adım 3: Verileri gruplandırma, filtreleme ve sıralama

Verileri gruplandırma

Verilere filtre uygulama

Verileri sıralama

Adım 4: Grafik türünü değiştirme

Adım 5: Gösterge ekleme

Adım 6: Metni düzenleme ve biçimlendirme

Eksen başlıkları

Veri etiketleri

Adım 7: Çizim alanını biçimlendirme

PivotTable görünümleri hakkında bilgi edinme

PivotTable, büyük miktarda veriyi hızla bir araya getiren ve karşılaştıran etkileşimli bir tablodur. Kaynak verilerin farklı özetlerini görmek için satırlarıyla sütunlarını döndürebilir ve ilgi alanlarınıza uyan ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. İlgili toplamları çözümlemek istediğinizde, özellikle de toplanması gereken çok uzun bir rakam listeniz varsa ve her rakamla ilgili çeşitli olguları karşılaştırmak istiyorsanız, PivotTable kullanın.

Örnek PivotTable görünümü

Aşağıdaki çizimde, PivotTable görünümünde bir fatura verileri sorgusu gösterilir. Bu görünüm yalnızca özetlenmiş değerleri gösterir.

PowerPoint İsyanı: Bir Profesörün Öncülüğünde Yapılan Etkileşim Deneyimi

Yalnızca ABD'yle ilgili verilerin gösterilmesi için Ülke alanına filtre uygulanmıştır.

Özel Bölge alanı özel bir grup alanıdır. Özel grup alanları, verileri daha iyi çözümlemek için öğeleri istediğiniz gibi gruplandırmanıza olanak tanır. Burada, Şehir öğeleri iki kategoride gruplandırılmıştır: Batı Sahili ve Ülkenin Kalan Bölümü.

Toplam İşlem Değeri, iki bölgenin her birinde bir satış elemanı tarafından gerçekleştirilen işlemlerin toplam değerini yüzde olarak gösterir.

İşlem Sayısı, iki bölgenin her birinde bir satış elemanı tarafından gerçekleştirilen işlemlerin sayısını gösterir.

Önceki çizimde, farklı satış elemanları ve bölgeler arasında verileri kolayca karşılaştırabilirsiniz. Tablo etkileşimli olduğundan, filtreleri, toplamları ve görüntülenen ayrıntı düzeyini kısa süre içinde değiştirebilir, böylelikle verilerinizi farklı yollarla çözümleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Ayrıntı verilerini görüntüleme

Tek tek ayrıntı kayıtlarını görmek için, satış elemanının sağındaki veya bölgenin altındaki artı işaretini (+) tıklatabilirsiniz. Aşağıdaki çizimde Ayla Ilgaz'ın ayrıntı verileri gösterilir.

Resme kenarlık veya başka bir stil ekleme

Bu ayrıntı alanları, temel kayıt kaynağında vardır.

Hesaplanan ayrıntı alanı, diğer ayrıntı alanlarını temel alan bir ifadeyi kullanır.

Bu tek tek işlemler, Batı Sahili bölgesinde Ayla Ilgaz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Özet alanları ve veriler, görünümün alt kısmında gösterilir.

İlgili ayrıntı verilerini kapatmak için satış elemanının veya bölgenin sağındaki eksi işaretini (-) tıklatabilirsiniz.

Not: Ayrıntı verilerinin gizlenmesi PivotTable görünümünün performansını artırır.

Sayfanın Başı

Tek tek öğeleri görüntüleme

Sütun alanında birden çok alan bulunduğunda, alt düzey öğeleri göstermek veya gizlemek için öğenin sol tarafındaki artı işaretini (+) veya eksi işaretini (-) tıklatabilirsiniz. Örneğin, Batı Sahili bölgesindeki her şehrin özet veya ayrıntı verilerini görüntülemek için, Batı Sahili'nin solundaki artı işaretini (+) tıklatın.

Aşağıdaki çizimde, Batı Sahili grubundaki her şehrin özetlenmiş değerleri gösterilir.

View individual items

Batı Sahili özel grubu altında gruplandırılan Şehir alanı öğeleri.

Elgin için özet verileri.

Burası tıklatıldığında Elgin merkezli müşteriler ve her müşterinin özet verileri görüntülenir.

Burası tıklatıldığında Elgin için ayrıntı verileri görüntülenir.

Sayfanın Başı

PivotTable görünümü oluşturma

Access sorguları, tabloları ve formları için de PivotTable ve PivotChart görünümleri oluşturabilirsiniz. Bu makalenin amacı gereği, Access sorgusu için PivotTable görünümünün ve PivotChart görünümünün nasıl oluşturulduğunu açıklıyoruz.

Adım 1: Sorgu oluşturma

Henüz PivotTable görünümünüzde kullanmak istediğiniz sorgunuz yoksa, bir sorgu oluşturun:

 • Oluştur sekmesinin Sorgular grubunda, sorgunuzu oluştururken bir sihirbazın size yardımcı olmasını istiyorsanız Sorgu Sihirbazı'nı, sorguyu kendiniz oluşturmak istiyorsanız Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

Sorgu kılavuzuna alanları eklerken, şunları eklediğinizden emin olun:

 • Özetlemek istediğiniz verileri içeren alanlar (örneğin, para birimi tutarları veya başka sayısal veriler).

 • Verilerin karşılaştırılmasında temel almak istediğiniz, çalışan, bölge veya tarih gibi alanlar.

PivotTable'ınızdaki öğeleri saymayı planlıyorsanız, saydığınız öğeler için bir benzersiz kimlik alanı da eklemelisiniz. Örneğin, faturaları saymak için, sorgunuzda fatura tablosunun kimliği bulunmalıdır.

Sorgu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Sorgulara giriş makalesine bakın.

Adım 2: Sorguyu PivotTable görünümünde açma

 1. Sorgu zaten açık değilse, Gezinti Bölmesi'nde sorguyu çift tıklatın.

 2. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü ve sonra da PivotTable Görünümü'nü tıklatın.

  Access, herhangi bir alanı veya verisi olmayan boş bir PivotTable görünümü gösterir.

Adım 3: PivotTable görünümüne veri alanlarını ekleme

Bu adımda, PivotTable görünümünde hem satır ve sütun başlıklarını oluşturacak alanları, hem de ayrıntı ve filtre alanlarını eklersiniz. Bunu yapmanız için Alan Listesi görünür durumda olmalıdır.

 • Alan Listesi görünür durumda değilse, Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Alan Listesi'ni tıklatın.

Satır alanlarını ekleme

Satır alanları, PivotTable'ın satırlarını oluşturan alanlardır. Bu makalenin en başındaki çizimlerde, Satış Elemanı satır alanıdır.

Satır alanı eklemek için:

 • Alanı, Alan Listesi'nden PivotTable'daki Satır Alanlarını Buraya Bırakın yazılı alanı sürükleyin.

İsterseniz, filtre alanını eklemek için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz:

 1. Alan Listesi'nde alanı seçin.

 2. Alan Listesi'nin alt kısmında, açılır listeden Satır Alanı'nı seçin ve Ekle'yi tıklatın.

Sütun alanlarını ekleme

Adından da anlaşılacağı gibi, sütun alanları PivotTable'ın sütunlarını oluşturan alanlardır. Bu makalenin en başındaki alanlarda, Şehir ve MüşteriNo sütun alanlarıdır.

Sütun alanı eklemek için:

 • Alanı, Alan Listesi'nden PivotTable'daki Sütun Alanlarını Buraya Bırakın yazılı alanı sürükleyin.

İsterseniz, filtre alanını eklemek için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz:

 1. Alan Listesi'nde alanı seçin.

 2. Alan Listesi'nin alt kısmında, açılır listeden Sütun Alanı'nı seçin ve Ekle'yi tıklatın.

Ayrıntı alanlarını ekleme

Ayrıntı alanları, PivotTable'ın ayrıntı hücrelerini oluşturan alanlardır. Bu makalenin en başındaki çizimlerde, Ürün Adı, Birim Fiyatı ve Miktar alanlarının tümü ayrıntı alanlarıdır.

Ayrıntı alanı eklemek için:

 • Alanı, Alan Listesi'nden PivotTable'daki Toplamları ve Ayrıntı Alanlarını Buraya Bırakın yazılı alanı sürükleyin.

İsterseniz, filtre alanını eklemek için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz:

 1. Alan Listesi'nde alanı seçin.

 2. Alan Listesi'nin alt kısmında, açılır listeden Ayrıntı Alanı'nı seçin ve Ekle'yi tıklatın.

Filtre alanlarını ekleme

Filtre alanları isteğe bağlıdır. Filtre alanı ekleyerek tüm PivotTable'ı bir değere göre filtreleyebilirsiniz. Örneğin, bu makalenin en başındaki ilk çizimdeÜlke alanı bir filtre alanı olarak eklenmiştir. Bunun sonucunda, PivotTable'ın tamamı belirli ülkelere göre filtrelenebilir.

Filtre alanı eklemek için:

 • Alanı, Alan Listesi'nden PivotTable'daki Filtre Alanlarını Buraya Bırakın yazılı alanı sürükleyin.

İsterseniz, filtre alanını eklemek için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz:

 1. Alan Listesi'nde alanı seçin.

 2. Alan Listesi'nin alt kısmında, açılır listeden Filtre Alanı'nı seçin ve Ekle'yi tıklatın.

Alanı taşıma

 • Alan adını istediğiniz konuma sürükleyin. Alan değerlerinden birini değil alan adının kendisini (örneğin, Satış Elemanı) sürüklediğinizden emin olun.

Alanı silme

 • Silmek istediğiniz alanın adını seçin ve Tasarım sekmesinin Etkin Alan grubunda Alanı Kaldır'ı tıklatın.

  Not: Bu eylem alanı görünümden kaldırır, ancak alan temel veri kaynağında kullanılabilir durumda kalır.

Adım 4: Görünüme hesaplanan ayrıntı alanlarını ve toplam alanlarını ekleme

Hesaplanan ayrıntı alanlarını ekleme

 1. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Formüller'i tıklatın ve sonra da Hesaplanan Ayrıntı Alanı Oluştur'u tıklatın.

  Access, Özellikler iletişim kutusunu görüntüler.

 2. Ad kutusunda hesaplanan alan için bir ad yazın.

 3. Ad kutusunun altındaki büyük kutuya yapılmasını istediğiniz hesaplamayı yazın, örneğin:

  BirimFiyat * Miktar

  İpucu:  Hesaplamayı yazarken, hesaplamaya alanları eklemek için açılan listeyi ve Özellikler iletişim kutusunun en altındaki Başvuru Ekle düğmesini kullanabilirsiniz.

 4. Değiştir'i tıklatın. Access, alan listesine hesaplanan alanı ekler.

 5. Oluşturmak istediğiniz diğer hesaplanan alanlar için 2 ile 4 arasındaki adımları yineleyin.

 6. Özellikler iletişim kutusunu kapatın.

 7. Hesaplanan alanı PivotTable'a eklerken, Ayrıntı alanlarını ekleme bölümündeki yönergelerden yararlanın.

Toplam alanlarını ekleme

 1. Ayrıntı hücrelerinin görüntülendiğinden emin olun: bir sütun başlığı etiketi seçin ve Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Ayrıntıları Göster'i tıklatın.

 2. Toplam eklemek istediğiniz ayrıntı değerlerinden birini seçin.

 3. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Otomatik Hesapla'yı tıklatın ve sonra da eklemek istediğiniz toplam türünü tıklatın.

 4. Eklemek istediğiniz diğer toplam türleri için 3. adımı yineleyin.

Adım 5: Alan başlıklarını değiştirme ve verileri biçimlendirme

 1. PivotTable'da, değiştirmek istediğiniz alanın etiketini seçin.

 2. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Özellikler'i tıklatın.

 3. Özellikler iletişim kutusunda Başlıklar sekmesini tıklatın.

 4. Başlık kutusuna istediğiniz başlığı yazın ve ENTER tuşuna basın.

 5. Başlıklar için istediğiniz diğer biçimlendirme seçeneklerini ayarlayın.

 6. Özellikler iletişim kutusunda Biçim sekmesini tıklatın.

 7. Verileri sıralamak, metni ve hücreleri biçimlendirmek için Biçim sekmesindeki komutları kullanın.

 8. PivotTable'ınızda toplam satırları varsa, ayrıntı alanlarını gizlemek ve yalnızca toplam alanlarını görüntülemek için Tasarım sekmesinde Ayrıntıları Gizle'yi tıklatın.

 9. Toplam alanlarında başlıkları ve biçimleri ayarlamak için 3 ile 7 arasındaki adımları yineleyin.

İpucu:  Toplamları genel toplamın yüzdesi olarak göstermek için, toplamlardan birini seçin ve Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Farklı Göster'i tıklatın ve hangi genel toplamla (satır toplamı, sütun toplamı, vb.) karşılaştırmak istediğinizi seçin.

Adım 6: Verileri filtreleme, sıralama ve gruplandırma

 • Verileri filtrelemek için, herhangi bir alan adının yanındaki aşağı oku tıklatın ve onay kutularını işaretleyerek istediğiniz filtreyi elde edin.

 • Verileri gruplandırmak için:

  1. PivotTable'da, gruplandırmak istediğiniz değerleri tıklatın. Örneğin, birkaç şehri birlikte gruplandırmak isterseniz, ilk şehri tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak gruplandırılacak diğer şehirleri tıklatın.

  2. Seçilen değerlerden birini sağ tıklatın ve Öğeleri Gruplandır'ı tıklatın.

   Access özel bir grup düzeyi oluşturur. Adım 5: Alan başlıklarını değiştirme ve verileri biçimlendirme bölümündeki yordamı kullanarak grubun başlığını ve biçimlendirmesini değiştirebilirsiniz.

Gruplandırma düzeyi ekledikten sonra, grubu seçebilir ve gruptaki tek tek alanları göstermek veya gizlemek için Tasarım sekmesindeki Alanı Genişlet ve Alanı Daralt komutlarını (sırasıyla) kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

PivotChart görünümü tasarlama

PivotTable görünümüyle PivotChart görünümü arasındaki farklılıklar

PivotChart görünümünün düzeni PivotTable görünümüne benzer; yalnız, PivotTable görünümleri varsayılan olarak veri ayrıntılarını gösterirken PivotChart görünümleri veri toplamlarıyla özetlerini gösterir (çoğunlukla toplamlar veya sayımlar biçiminde).

Ayrıca, satır ve sütun alanları yerine PivotChart görünümünde seriler ve kategori alanları gösterilir. Seri, birbiriyle ilgili veri noktaları grubudur ve çoğunlukla göstergede belirli bir renkle temsil edilir. Kategori, her seriden bir veri noktası içerir ve çoğunlukla kategori (x) ekseninde bir etiketle temsil edilir.

Diğer görünümlerde tablo, sorgu veya formda yaptığınız düzen değişiklikleri, PivotTable veya PivotChart görünümündeki nesnenin düzeninden bağımsızdır. Bununla birlikte, PivotTable görünümünde yaptığınız bir düzen değişikliği, örneğin satır bölümünden bir alanı sütun bölümüne taşımanız, PivotChart görünümünde de yansıtılır (bunun tersi de geçerlidir).

PivotChart görünümü örnekleri

İlk PivotChart görünümü örneğinde, ABD'de 1996 ile 1998 arasında en yüksek satış tutarlarını (toplam birim fiyatlarıyla belirtilir) elde eden beş satış elemanı gösterilmektedir. Her veri işaretçisi, satılan birimlerin toplam fiyatlarını temsil eden değer (y) eksenine uzatılır.

Unit Prices Sold Total

Filtre alanında, Ülke alanı yalnızca ABD birim fiyatlarını gösterecek şekilde filtrelenmiştir.

Veri alanında satılan birim fiyatlarının toplamı gösterilir.

Çizim alanı veri işaretçileri için arka planı sağlar.

Kılavuz çizgileri, veri işaretçilerinin değer ekseninde hangi konuma denk geldiğini görmeyi kolaylaştırır.

Bu veri işaretçisi, üç seri noktasından (bu örnekte 1996, 1997 ve 1998 yılları) oluşan bir kategori noktasını (bu örnekte, satış elemanı) temsil eder.

Seri alanı, Sipariş Tarihi seri alanını içerir. Bu grafiğin sağ tarafına bir gösterge eklenmiştir ve seri alanının hemen altında gösterilir.

Kategori alanı kategori etiketlerinden oluşur; bu örnekte, kategori etiketleri satış elemanı adlarıdır.

Eksen değeri etiketi, her veri işaretçisi için bir başvuru çerçevesi sağlar.

Ayrı grafik "özetlenerek" veya işlenerek farklı çözümleme kümeleri gösterilebilir. Bu şekilde bir sonraki örnekte, verilen siparişler açısından ilk beş ülke/bölge karşılaştırılmaktadır. (Bu örnekte, Satış Elemanı alanının artık filtre alanında yer aldığına, Ülke alanının ise kategori alanında bulunduğuna dikkat edin).

Salesperson and Country

Sayfanın Başı

PivotChart görünümü oluşturma

Aşağıdaki yönergelerde, PivotTable görünümü oluşturmak üzere yukarıdaki adımları tamamladığınız varsayılmıştır.

Adım 1: PivotChart görünümüne geçme

Tasarım sekmesinin Görünümler grubundaki Görünüm 'ü ve ardından PivotChart Görünümü 'nü tıklatın.

Adım 2: PivotChart görünümünde alanları ekleme ve kaldırma

Bu adımda, grafikte alan ekleyebilir ve kaldırabilirsiniz. Grafikten alan kaldırdığınızda, veriler alan listesi yoluyla yine kullanılabilir durumda olur ancak grafikte gösterilmez.

Alan ekleme

 • Alan eklemek için, alanı Alan Listesi'nden grafikteki “bırakma bölgelerinden” birine sürükleyin. İsterseniz, alan listesinden alanı seçebilir ve Alan Listesi'nin en altında alanı eklemek istediğiniz bölgeyi seçip Ekle'yi tıklatabilirsiniz.

  • Bırakma bölgelerini görmüyorsanız, Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Bırakma Bölgeleri'ni tıklatın.

  • Alan Listesi'ni görmüyorsanız, Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Alan Listesi'ni tıklatın.

Alanı silme

 • Alan silmek için, grafikte alanın etiketini seçin ve DELETE tuşuna basın. İsterseniz, alanı grafiğin dışına da sürükleyebilirsiniz.

Adım 3: Verileri gruplandırma, filtreleme ve sıralama

Grafiğin daha rahat okunabilmesi için, çoğunlukla verileri gruplandırmak, filtrelemek ve sıralamak iyi bir yaklaşım olur. Örneğin bu bölümün en başındaki çizimlerde, sipariş tarihleri yıllara göre gruplandırılmıştır. Böylelikle, tek tek sipariş tarihlerine bakmak yerine her yılın özeti bir bakışta kolayca görülebilir. Ayrıca, en yüksek satış tutarlarını elde eden beş satış elemanını görmek için veriler filtrelenmiştir. Son olarak, satış rakamları en yüksek ve en düşük olan beş satış elemanını kolayca görebilmek için her veri işaretçisi toplam değerine göre artan düzende sıralanmıştır.

Verileri gruplandırma

 1. Grafikte bir alan adı seçin.

 2. Özellikler iletişim kutusu zaten gösterilmiyorsa, alan adını sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

 3. Özellikler iletişim kutusunda Filtre Uygula ve Gruplandır sekmesini tıklatın.

 4. Gruplandırma altındaki Öğeleri gruplandır listesinde istediğiniz gruplandırma seçeneğini belirtin. Örneğin, tarih alanında Yıl'ı tıklatabilirsiniz. Metin alanında, önek karakterlerine göre, örneğin adın ilk üç karakterine göre gruplandırabilirsiniz.

Verilere filtre uygulama

 1. Grafikte bir veri işaretçisi seçin.

 2. Özellikler iletişim kutusu zaten gösterilmiyorsa, veri işaretçisini sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

 3. Özellikler iletişim kutusunun Filtre Uygula ve Gruplandır sekmesindeki Filtreleme altında, filtre türünü ve görüntülenmesini istediğiniz öğe sayısını seçin. Örneğin, ilk 5 öğeyi görmek için, Görüntüle listesinde Üstten seçeneğini belirtin ve Öğeler kutusuna 5 yazın.

Verileri sıralama

 • Grafikteki veri işaretçisini sağ tıklatın, Sırala'nın üzerine gelin ve istediğiniz sıralama seçeneğini tıklatın.

Adım 4: Grafik türünü değiştirme

 1. Grafikte boş alanı sağ tıklatın ve Grafik Türünü Değiştir'i tıklatın.

 2. Özellikler iletişim kutusunda, sol taraftaki listede genel bir grafik türü seçin.

 3. Sağdaki listede, istediğiniz belirli grafik türünü seçin.

Adım 5: Gösterge ekleme

 1. Grafiğin boş alanını tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Gösterge'yi tıklatın.

Adım 6: Metni düzenleme ve biçimlendirme

Eksen başlıkları

 1. Biçimlendirmek istediğiniz eksen başlığını seçin.

 2. Özellikler iletişim kutusu zaten gösterilmiyorsa, başlığı sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

 3. Özellikler iletişim kutusunda Biçim sekmesini tıklatın, Başlık kutusuna görüntülenmesini istediğiniz metni yazın.

 4. Aynı sekmedeki Metin biçimi'nin altında, istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirtin.

Veri etiketleri

 1. Bir veri etiketini (örneğin, kategori (x) eksenindeki etiketlerden birini) tıklatın.

 2. Eksen boyunca tüm etiketleri seçmek için etiketi yeniden tıklatın.

 3. Özellikler iletişim kutusu zaten gösterilmiyorsa, etiketlerden birini sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

 4. Özellikler iletişim kutusunda Biçim sekmesini tıklatın ve istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirtin.

Adım 7: Çizim alanını biçimlendirme

 1. Çizim alanının içini tıklatarak seçin. Çizim alanı, veri işaretçilerini içeren kutudur.

 2. Özellikler iletişim kutusu zaten gösterilmiyorsa, çizim alanını sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.

 3. Özellikler iletişim kutusunda Kenarlık/Dolgu sekmesini tıklatın.

 4. Çizim alanı için istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirtin.

 5. Grafikte bir kılavuz çizgisi seçin.

 6. Özellikler iletişim kutusunda Çizgi/İmleç sekmesini tıklatın.

 7. Kılavuz çizgileri için istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirtin.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×