Access SQL: WHERE yan tümcesi

Access SQL: WHERE yan tümcesi

Bu, Access SQL ile ilgili bir dizi makaleden biridir. Bu makalede WHERE yan tümcesinin nasıl yazılacağı açıklanmış ve örnekler kullanılarak bir WHERE yan tümcesinde kullanabileceğiniz çeşitli teknikler gösterilmiştir.

Bir SQL deyiminde, WHERE yan tümcesi sorgu sonuçlarına eklenecek değerleri içeren kayıtlar için alan değerlerinin karşılaması gereken ölçütleri belirtir.

Access SQL’ye genel bakış için bkz. Access SQL: Temel kavramlar, sözlük ve söz dizimi.

Bu makalede

Ölçütleri kullanarak sonuçları sınırlandırma

Verileri kullanarak bir sorguda döndürülen kayıt sayısını sınırlamak istediğinizde ölçütler kullanabilirsiniz. Sorgu ölçütü bir formüle benzer; alan başvuruları, işleçler ve sabitlerden oluşan bir dizedir. Sorgu ölçütü bir ifade türüdür.

Aşağıdaki tabloda bazı örnek ölçütler gösterilmiş ve bunların nasıl çalıştığı açıklanmıştır.

Ölçüt

Açıklama

>25 ve <50

Bu ölçüt, Fiyat veya StoktakiBirimSayısı gibi Sayı alanlarına uygulanır. Yalnızca, Fiyat veya StoktakiBirimSayısı alanı 25'ten büyük ve 50'den küçük bir değer içeren kayıtları ekler.

DateDiff ("yyyy", [DoğumTarihi], Date()) > 30

Bu ölçüt, DoğumTarihi gibi Tarih/Saat alanlarına uygulanır. Sorgu sonucuna yalnızca, kişinin doğum tarihi ile bugünün tarihi arasındaki yıl sayısı 30'dan büyük olan kayıtlar eklenir.

Is Null

Bu ölçüt, alan değeri null olan kayıtları göstermek üzere tüm alan türlerine uygulanabilir.

Bir önceki tabloda gösterildiği gibi, ölçütler uygulandıkları alanın veri türüne ve sizin özel gereksinimlerinize bağlı olarak birbirinden çok farklı görünebilir. Bazı ölçütler basittir ve bunlarda temel işleçler ile sabitler kullanılır. Diğerleri ise karmaşıktır ve bunlarda işlevler ile özel işleçler kullanılır, ayrıca alan başvuruları bulunur.

Önemli: Toplama işlevi içeren bir alan kullanılırsa, bir WHERE yan tümcesinde bu alana yönelik ölçütler belirtemezsiniz. Bunun yerine, toplanan alanlara yönelik ölçütler belirtmek için HAVING yan tümcesini kullanırsınız. Daha fazla bilgi edinmek için Access SQL: temel kavramlar, sözcük dağarcığı ve söz dizimi ve HAVING Yan Tümcesi makalelerine bakın.

WHERE yan tümcesi söz dizimi

Sorgu ölçütlerini bir SELECT deyiminin WHERE yan tümcesinde kullanırsınız.

WHERE yan tümceleri aşağıdaki temel söz dizimine sahiptir:

WHERE field = criterion

Örneğin, bir müşterinin telefon numarasına ulaşmak istediğinizi ancak müşteriyle ilgili olarak yalnızca soyadının Bagel olduğunu hatırladığınızı varsayalım. Veritabanınızdaki tüm telefon numaralarına bakmak yerine bir WHERE yan tümcesi kullanarak sonuçları sınırlandırabilir ve istediğiniz telefon numarasını daha kolay bulabilirsiniz. Soyadlarının LastName adlı bir alanda depolandığını varsayarsak WHERE yan tümceniz aşağıdaki gibi görünür:

WHERE [LastName]='Bagel'

Not: WHERE yan tümcenizdeki ölçütler için değerlerin ilgi düzeyini temel almanız gerekmez. Büyüktür (>) veya küçüktür (<) gibi başka karşılaştırma işleçleri de kullanabilirsiniz. Örneğin, WHERE [Fiyat]>100.

WHERE yan tümcesini kullanarak veri kaynaklarını birleştirme

Bazı durumlarda, veri kaynaklarını eşleşen verilere sahip olup farklı veri türleri içeren alanları temel alarak birleştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin, bir tablodaki bir alanda Sayı veri türü olduğunda bu alanı başka bir tabloda Metin veri türü içeren bir alanla karşılaştırmak isteyebilirsiniz.

Farklı veri türlerine sahip alanlar arasında birleşim oluşturamazsınız. Farklı veri türlerine sahip alanlardaki değerleri temel alarak iki veri kaynağındaki verileri birleştirmek için LIKE anahtar sözcüğünü kullanarak bir alanı diğer alan için ölçüt olarak kullanan bir WHERE yan tümcesi oluşturabilirsiniz.

Örneğin, tablo1 ve tablo2’deki verileri, yalnızca alan1’deki (tablo1’deki bir metin alanı) verilerin alan2’deki (tablo2’deki bir sayı alanı) verilerle eşleşmesi durumunda kullanmak istediğinizi varsayalım. WHERE yan tümceniz aşağıdaki gibi görünür:

WHERE field1 LIKE field2

WHERE yan tümcesinde kullanmak üzere nasıl ölçüt oluşturulacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Sorgu ölçütü örnekleri makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×