Access, veritabanı uygulamaları geliştirmek için zengin özelliklere sahip bir platform sağlar. Veritabanı uygulaması, hem verileri depolayıp yönetmeye yönelik bir yol hem de işle ilgili görevlerin mantığına uygun (uygulama mantığı) bir kullanıcı arabirimi sağlayan bilgisayar programıdır. Bu makalede temel dağıtım planlama, paketleme ve imzalama, veritabanı uygulamalarının dağıtımı ve Çalışma Zamanı Access ele alınacak.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Dağıtımı planlama

Başlamadan önce, uygulamanın dağıtılmasıyla ilgili olarak kendinize aşağıdaki soruları sormalısınız.

Verilerle mantık birbirinden ayrılmalı mı?

Veri yönetimiyle uygulama mantığını tek dosyada birleştiren bir Access uygulaması oluşturabilirsiniz. Bu, Access'te varsayılan uygulama yapısıdır. Veri yönetimi ve uygulama mantığını tek dosyada bir araya getirerek en basit dağıtım yöntemini sağlar, ancak bu yöntem yalnızca uygulamayı aynı anda birkaç kişi kullanıyorsa ve bazı riskler içeriyorsa en iyi şekilde çalışır. Örneğin, kullanıcı yanlışlıkla uygulama dosyasını silerek veya dosyaya zarar vererek veri kaybına yol açabilir. Çoğu durumda, veri yönetimiyle uygulama mantığını ayırmanız gerekir. Bu, performansı ve güvenilirliği geliştirmeye yardımcı olur.

Verilerle mantığı ayırmanın bir yolu Access Veritabanı komutunu kullanmaktır (Veritabanı Araçları sekmesinin Verileri Taşı grubunda). Bu komut veritabanı uygulamanızı iki Access dosyası olarak böler: bunlardan biri mantık (ön uç) ve biri de veri (arka uç) için. Örneğin, MySolution.accdb adlı bir veritabanı MySolution_fe.accdb ve MySolution_be.accdb adlı iki dosyaya ayrılır. Arka uç veritabanını ağ klasörü gibi paylaşılan bir konuma koyabilirsiniz. Her kullanıcı için bir kopya olan ön uç dosyasını kendi bilgisayarlarına dağıtırsanız. Hatta farklı ön uç dosyalarını farklı kullanıcılara dağıtabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Access veritabanını bölme.

Veri yönetimiyle uygulama mantığını ayırmanın bir diğer yolu, veritabanı yönetimi için bir veritabanı sunucusu programını (Microsoft SQL Server gibi) ve uygulama mantığı için Access'i kullanmaktır. Daha fazla bilgi için bkz. Access veritabanını SQL Server'a geçirme.

Verileri ve mantığı ayırmanın ek nedenleri şunlardır:

 • Veri bütünlüğü ve güvenliği     Verilerle mantığı tek dosyada birleştirirseniz, veriler de uygulama mantığıyla aynı risklere maruz kalır. Ayrı Access ve veri dosyaları kullanan bir uygulama, ağ klasörleri üzerindeki NTFS güvenlik özelliklerinden yararlanarak veri bütünlüğünü ve güvenliğini korumaya yardımcı olabilir.

  Access, ön uç dosyanın bulunduğu klasör üzerinde okuma, yazma, oluşturma ve silme izinleri olması gerekir. Bununla birlikte, ön uç dosyasının kendisine farklı izinler atabilirsiniz. Örneğin, bazı kullanıcılara salt okunur izinler ve diğer kullanıcılara da okuma/yazma izinleri atamak istiyor olabilir.

  Uygulamanıza, örneğin belirli verilere hangi kullanıcıların erişebileceğini denetleme gibi başka güvenlik seçenekleri de gerekebilir. Bu durumda, uygulama verilerinizi depolamak ve yönetmek için SQL Server veya SharePoint kullanabilir ve uygulama mantığını sağlamak için Access'i kullanabilirsiniz.

 • Ölçeklenebilirlik    Access dosyasının boyut üst sınırı 2 gigabayttır (GB). Bu 2 GB metin verileri açısından önemli bir miktar olsa da, özellikle veritabanı kayıtlarındaki ekleri depolayan uygulamalar gibi bazı uygulamalarda yetersiz kalabilir. Verilerle mantığı ayırırsanız, uygulamanız daha fazla veri barındırabilir. Kullanıcıların büyük hacimli veriler depolamasını bekliyorsanız birden çok Access veri dosyası kullanmayı göz önüne alabilirsiniz.

  Diğer ölçeklenebilirlik bilgileri için Access program belirtimlerini de gözden geçirmelisiniz. Belirtimleri belirleme hakkında Access için Access belirtimleri makalesine bakın.

 • Ağ kapasitesi    Birden çok kullanıcının uygulamayı bir ağ üzerinden aynı anda kullanması gerekecekse, verilerle mantık tek dosyada birleştirildiğinde veri bozulması olasılığı daha yüksek olur. Üstelik, verilerle mantığı tek Access dosyasında birleştirirseniz Access'in oluşturduğu ağ trafiğini iyileştiremezsiniz. Birden çok kullanıcı uygulamanızı bir ağ üzerinden aynı anda kullanacaksa, iki veya daha çok Access dosyasından yararlanarak veya veriler için veritabanı sunucusu ürünü ve uygulama mantığı için de Access kullanarak verilerle mantığı ayırmanız gerekir.

Ağ ortamı neye benzer olacak?

Ağ ortamınız için doğru Access veritabanı çözümünü seçmek, bunu başarılı hale açısından kritik bir adımdır. İhtiyaçlarınızı en iyi şekilde seçmeye yardımcı olması için aşağıdaki yönergeleri kullanın.

Ev ağı

Access veritabanınızı paylaşmak için yalnızca birkaç kullanıcınız varsa, her kişinin bir ev ağın üzerinde açtığı ve kullandığı tek bir veritabanı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bkz. Windows 10'da ağ üzerinden dosya paylaşımı.

Yerel Alan Ağı (LAN)

LAN, genellikle mükemmel performansa sahip bir iç ağdır, ancak tek oda, bina veya bina grubu gibi küçük coğrafi bir alanla sınırlıdır. Lan'da veritabanını paylaşan birkaçtan fazla kullanıcınız olduğunda, en iyisi veritabanını bölmek, arka uç veritabanını bir ağ klasöründe depolamak ve her kullanıcı için ön uç veritabanının bir kopyasını dağıtmaktır.

Geniş Alan Ağı (WAN)

Kapsamlı bir coğrafi alanı kapsayan bir WAN için birçok olası yapılandırma vardır. Bir şehir genelinde bir kamu ağına, kiralanan bir çizgiye, hatta uydulara bağlı birden çok ofisinız olabilir. Çoğunlukla, evden veya yolda güvenli uzaktan erişim için Sanal Özel Ağ (VPN) kullanılır. WAN'ı anlamanın basit bir yolu, lan dışında olduğunuzda ancak bu lan'a bağlı olduğunuzda WAN kullanıyor olur.

Uyarı    Performans yavaş olabilir ve veritabanları bozuk olabilir, çünkü WAN'da Access bölünmüş veritabanını kullanmaktan kaçının.

Access'i WAN'da kullanmanın üç desteklenen yolu vardır:

 • SharePoint listelerine bağlı tablolara sahip bir Access veritabanı.

 • Arka uç SQL Server veritabanına veya Azure SQL'e ön uç Access veritabanı bağlantısı.

 • Kullanıcının istemci bilgisayarına sanal bir Windows masaüstü ortamı oluşturan Uzak Masaüstü Hizmetleri (RDS) (daha önce Terminal Sunucusu olarak da denir). RDS'nin çeşitli avantajları vardır:

  • Kullanıcılar birçok cihaz üzerinde kullanılabilen Uzak Masaüstü (RD) istemcisini çalıştıracak şekilde Access veya Access veritabanı yüklemesi gerekmez.

  • RD, yalnızca kullanıcı arabirimini verimli bir şekilde aktaran ince bir istemci olduğundan, istemciyle sunucu arasında veri aktarımı en aza indirger.

  • Kullanıcılar yine de verileri kopyalayıp yapıştırarak raporları istemci bilgisayardan yerel olarak yazdırabiliyor.

  • RemoteApp, satıcılar veya ön satır çalışanları için anahtar teslim uygulaması gibi tek bir program çalıştırabilirsiniz.

  Daha fazla bilgi için Uzak Masaüstü Hizmetleri'ne Hoş Geldiniz bağlantısına bakın.

Kullanıcıların Access uygulaması olacak mı?

Tüm kullanıcılarınızın bilgisayarlarında Access yüklü olacaksa, herhangi bir Access veritabanı dosyası gibi uygulamayı açıp kullanabilirler.

Kullanıcılarının bir veya hepsi bilgisayarlarında Access yoksa, uygulamanızı dağıtırken Access Runtime yazılımını da bu kullanıcılara dağıtabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bkz. Access Çalışma Zamanı'nın anlama ve indirme.

Sayfanın Başı

Access uygulamasını dağıtma

Bir uygulamanın Access için, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmelisiniz.

Veritabanını uygulama çözümü olarak hazırlama

Çözümlerinizi kilitlemek, gezintiyi ve başlatmayı kontrol etmek ve diğer önemli seçenekleri ayarlamak için şunları yapın:

Görev

Daha fazla bilgi

Kullanıcıların kullanıcı arabiriminde nasıl gezin olduğuna karar verin: varsayılan form kullanın, geçiş panosu oluşturun, gezinti formu kullanın veya köprüler ve komut düğmeleri kullanın.

Access veritabanını açtığınızda görüntülenen varsayılan formu ayarlama

Gezinti formu oluşturma

Gezinti Bölmesi'ni özelleştirme

Nesne sekmelerini gösterme veya gizleme

Öne Çıkan Access Şablonları

Geçiş panolarım nereye gitti?

Office şeridini ve komut menülerini özelleştirmek istediğinize karar verme

Access'te özel şerit oluşturma

Makroları kullanarak özel menüler ve kısayol menüleri oluşturma

Access'in önceki sürümlerinden özel araç çubuklarını ve başlangıç ayarlarını kullanma

Tutarlı bir Office teması ve arka planı uygulama

Office arka planı ekleme

Office Temasını değiştirme

Veritabanı başlangıcını denetleme

Veritabanına özel başlık veya simge ekleme

Veritabanını açarken başlangıç seçeneklerini atlama

Veritabanını açtığınızda çalışan bir makro oluşturma

Microsoft Office ürünleri için komut satırı anahtarları

Önemli özellikleri ve seçenekleri ayarlama

Kod kümesinde başlangıç özelliklerini ve seçeneklerini

Office dosyasının özelliklerini görüntüleme veya değiştirme

Bölgesel ayarları değiştirme

Bazı veri türlerinin görünümünü değiştirmek için Windows bölgesel ayarlarını değiştirme

İpucu    Daha ayrıntılı bilgi için, Access seçenekleri iletişim kutusuna(Dosya > Seçenekleri)göz atabilir ve her sekme için yardım'a tıklarnız. Uygulama çözümünüz için denetim altına almak istediğiniz başka seçenekler de olabilir.

Dağıtmadan önce

Ön uç veritabanını dağıtmadan önce, aşağıdaki en iyi yöntemleri göz önünde bulundurabilirsiniz:

Kullanılacak dosya biçimine karar verme

Uygulamayı dağıtırken kullanabileceğiniz dört Access dosya biçimi vardır:

 • .accdb    Bu, Access'in varsayılan dosya biçimidir. Uygulamayı bu biçimi kullanarak dağıttığınızda, kullanıcılar diledikleri yollarla uygulamayı özelleştirmek ve uygulamada gezinmek için mümkün olan en çok seçeneğe sahip olurlar. Kullanıcıların uygulamanızın tasarımını değiştirmediğinden emin olmak istiyorsanız .accde dosya biçimini kullanmalısınız. Artı olarak, kullanıcı bir .accdb dosyasının siz paketledikten sonra değiştirilip değiştirilmediğini kolayca saptayamaz. Bunun açıkça anlaşılması için .accdc dosya biçimini kullanın.

 • .accdc    Bu biçim Access Dağıtım dosyası olarak da bilinir. Access Dağıtım dosyası bir uygulama dosyasından ve bu dosyayla ilişkilendirilmiş dijital imzadan oluşur. Bu dosya biçimi kullanıcılara uygulama dosyasını siz paketledikten sonra kimsenin değiştirmediğinin güvencesini verir. Bu biçimi, varsayılan biçimdeki Access dosyasına (.accdb) veya Access derlenmiş ikili dosyasına (.accde) uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için dijital imza ekleyerek güveni gösterme bilgilerine bakın.

  Bir Access Dağıtım dosyasının içine tek bir uygulama dosyası koyabilirsiniz. Uygulamanızın ayrı veri ve mantık dosyaları varsa, bunları ayrı ayrı paketleyebilirsiniz.

 • .accde    Bu biçim derlenmiş ikili dosya olarak da bilinir. Access'te, derlenmiş ikili dosya tüm VBA kodu derlenerek kaydedilmiş bir veritabanı uygulaması dosyasıdır. Access derlenmiş ikili dosyasında hiçbir VBA kaynak kodu kalmaz. .accde dosyası tasarım ve kod değişikliklerini önler, veritabanının boyutunu azaltır ve performansı artırmaya yardımcı olur. Daha fazla bilgi için bkz. VBA kodunu kullanıcılardan gizleme.

  Access derlenmiş ikili dosyasını AccessÇalışma Zamanı'nı kullanarak açabilirsiniz. Çalışma Zamanı .accde dosya adı uzantısını tanımıyorsa, ikili dosyayı açmak için Çalışma Zamanı'nu temsil eden bir kısayol oluşturun ve kısayolun açılmasını istediğiniz derlenmiş ikili dosyanın yolunu yazın.

  Önemli   Önceki sürüm daha sonraki sürümde eklenen bir özelliği desteklemezse, kullanıcılar derlenmiş ikili dosyayı Access'in derleme sürümünden önceki bir sürümünü kullanarak açamıyor. Bu sorunu çözmek için ikili dosyayı kullanıcılarının yüklemiş olduğu Access sürümünde derlenin.

 • .accdr    Bu biçim, çalışma zamanı modunda açılan bir uygulama dağıtmanıza olanak tanır. Çalışma zamanı uygulaması dağıtmak, uygulama güvenliğini sağlamanın bir yolu değildir ama uygulamanın nasıl kullanıldığını denetlemenize yardımcı olabilir. Çalışma zamanı modu hakkında daha fazla bilgi için Access Çalışma Zamanı'nı anlama bölümüne bakın.

Access ön uç veritabanını yükleme ve yükseltme

Bölünmüş bir veritabanı tasarımı benimserken, ön uç veritabanını her kullanıcıya dağıtmanız gerekir. Her şeyin sorunsuz olması için aşağıdaki en iyi yöntemleri göz önünde bulundurarak:

 • Her kullanıcının doğru Access sürümüne sahip olduğundan ve ön uç veritabanının doğru sürümde açıldığından emin olun. Access'in 32 bit ve 64 bit sürümleri de vardır. Hatalı "bitness" çalıştırmak Windows API çağrılarını, DLL kitaplığı başvurularını ve ActiveX denetimlerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için Bkz. Office'in 64 bit veya 32 bit sürümü arasında seçim.

 • Veritabanı sürücüleri, kurulum ve yapılandırma için toplu iş dosyaları ve uygulamayla ilgili dosyalar gibi gerekli olan diğer dosyalar için bir yükleme paketi oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Yükleme paketi oluşturma.

 • Kullanıcının Access çözümünü hızlı bir şekilde çalıştıra çalışması için bir Windows masaüstü kısayolu sağlar. Klasör konumunu, anlamlı bir kısayol adını, açıklamayı ve simgeyi kısayola dahil edin. Daha fazla bilgi için bkz. Office programı veya dosyası için masaüstü kısayolu oluşturma.

  İpucu    Kullanıcılarınıza uygulamaları Başlat menüsüne nasıl sabitley edeceklerini öğrenin.

 • Güncelleştirmeler gerektiğinde, ön uç veritabanını yeniden yüklemenin ve değiştirmenin etkili bir yolunu belirleme ve değişiklikleri izlemek için dosyaların sürümlerini koruma. Örneğin, kullanıcıların uygulamayı başlatmadan önce bile yeni sürümleri denetlemesi ve otomatik olarak yükseltmesi için VBA kodu ekleyin.

 • Bağlantı dizesini içeren bir DSN dosyası kullanarak BIR ODBC bağlantısı 2 2010'da 2013'e kadar olan bir DSN dosyası 2013'e kadar olan her istemci makinesine de yüklenmiş olmalıdır. Bir diğer yaklaşım da, VBA kodunda DSN dosyası ihtiyacının ortadan kaldırılması için "DSN'den az" bağlantı oluşturmaktır. Daha fazla bilgi için bkz. DSN-Less Kullanma.

Sayfanın Başı

Access Runtime'Access anlama ve indirme

Kullanıcının bilgisayarına Access yüklemesi olmadan çalıştırabilirsiniz Access uygulamalarını dağıtmak için, bunları Microsoft İndirme Merkezi'nden ücretsiz olarak kullanılabilen Access Runtime ile birlikte dağıtabilirsiniz. Access Çalışma Zamanı'nı kullanarak bir Access veritabanını açtığınızda, veritabanı çalışma zamanı modunda açılır.

Çalışma zamanı modu bazı Access özelliklerinin varsayılan olarak kullanılabilir olmadığı bir Access çalışma modudur. Bununla birlikte, kullanılabilir olmayan özelliklerden bir bölümü çalışma zamanı modunda kullanılabilir duruma getirilebilir.

Çalışma zamanı modunda hangi özellikler kullanılamaz?

Aşağıdaki Access özellikleri çalışma zamanı modunda kullanılamaz:

 • Özel tuşlar    Veritabanındaki başlangıç seçeneklerini atlamak için Ctrl+Break, Ctrl+G ve Shift tuşu gibi tuşlar.

 • Gezinti Bölmesi    Gezinti Bölmesi çalışma zamanı modunda kullanılamaz. Bu durum kullanıcıların veritabanı uygulamanızdaki rastgele nesnelere erişmesini önlemeye yardımcı olur. Çalışma zamanı modu kullanılırken, yalnızca kullanıcılara açtığınız nesneler (örneğin, gezinti formu sağlayarak) açılabilir. Gezinti Bölmesi'ni çalışma zamanı modunda kullanılabilir duruma getiremezsiniz.

 • Şerit    Varsayılan olarak, Şerit çalışma zamanı modunda kullanılamaz. Bu durum kullanıcıların veritabanı nesnelerini oluşturmasını veya değiştirmesini ve sizin amaçlamadığınız yollarla yeni veri kaynaklarına bağlanma ve verileri dışarı aktarma gibi zararlı olabilecek başka eylemler gerçekleştirmesini önlemeye yardımcı olur. Çalışma zamanı modunda varsayılan Şerit sekmelerini kullanıma sunamazsınız. Bununla birlikte, özel bir Şerit oluşturabilir ve bu Şeridi bir form veya raporla ilişkilendirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Access'te özel şerit oluşturma.

 • Tasarım görünümü ve Düzen görünümü    Çalışma zamanı modunda hiçbir veritabanı nesnesi için Tasarım görünümü ve Düzen görünümü kullanılamaz. Bu durum kullanıcıların veritabanı uygulamanızdaki nesnelerin tasarımında değişiklik yapmasını önlemeye yardımcı olur. Tasarım görünümünü veya Düzen görünümünü çalışma zamanı modunda etkinleştiremezsiniz.

 • Yardım    Varsayılan olarak, tümleşik Yardım çalışma zamanı modunda kullanılamaz. Çalışma zamanı modundaki uygulamanızda hangi işlevlerin kullanılabileceği sizin denetiminizde olduğundan, standart tümleşik Access Yardımının bir bölümü uygulamanızı kullanan kişileri ilgilendirmeyebilir ve olasılıkla kafalarını karıştırıp sıkıntıya neden olabilir. Çalışma zamanı modu uygulamanıza tamamlayıcı nitelikte kendi özel Yardım dosyanızı oluşturabilirsiniz.

Çalışma zamanı modunun benzetimini nasıl yapar?

Access'in tam sürümünün yüklü olduğu bir bilgisayarda tüm Access veritabanlarını çalışma zamanı modunda çalıştırabilirsiniz. Access veritabanını çalışma zamanı modunda çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Veritabanı dosyasının .accdb olan dosya adı uzantısını .accdr olarak değiştirin.

 • /Runtime komut satırı anahtarıyla veritabanına bir kısayol oluşturun.

  1. Windows Masaüstünüzden sağ tıklayın ve Kısayolu Seçin >seçin.

  2. Çalışma zamanı MSAccess.exe, veritabanınızı ve /runtime komut niteleyicisini girin. Örneğin:

   "C:\Program Files\Microsoft Office\MSACCESS.EXE" "C:\MyDB.accdb" /runtime

  Daha fazla bilgi için bkz. Office programı veya dosyası için masaüstü kısayolu oluşturma.

Çalışma zamanı modu veritabanımı daha güvenli yapıyor mu?

Çalışma zamanı modu gezinti ve tasarım özelliklerinin kullanılabilirliğini sınırlasa da, veritabanı uygulamasının güvenliğini sağlamanın birincil yolu olarak çalışma zamanı modunu kullanmamalısınız. Access'in tam sürümünün yüklü olduğu bir bilgisayarda, kullanıcının çalışma zamanı veritabanı uygulamasını normal bir veritabanı uygulaması olarak (yani tüm özellikler kullanılabilir durumda) açması ve ardından tasarımı değiştirmesi veya istenmeyen başka eylemler gerçekleştirmesi mümkündür.

Veritabanı uygulamanızı yalnızca Access'in tam sürümünün yüklü olmadığı bilgisayarlara dağıtsanız bile, kullanıcı yine de uygulamayı Access'in tam sürümünün yüklü olduğu bir bilgisayara aktarabilir ve ardından çalışma zamanı veritabanı uygulamasını normal bir veritabanı uygulaması olarak açabilir.

Sayfanın Başı

Access Çalışma Zamanı'nı indirme

Not: Access 2019 Kurumsal'da çalışma zamanı indirme ve yükleme; bunu yaparak Access'in tam sürümünüz yalnızca çalışma zamanıyla değiştirilir. Bunun yerine, AccessRuntimeRetail ürününün yüklü olduğunu belirtmek için Office Dağıtım Aracı'nı kullanın.

Çalışma Zamanı' Access Microsoft İndirme Merkezi'nden indirmek için sürümünüz için uygun bağlantıya tıklayın. 

Access Çalışma Zamanı'nı indirmek, kullanmak veya yeniden dağıtmak için hiçbir şey satın almanız gerekmez ve Çalışma Zamanı'nı dağıtabileceğiniz kullanıcı sayısında hiçbir sınırlama yoktur.

Sayfanın Başı

Yükleme paketi oluşturma

Access sürümüne bağlı olarak, benimsersiniz çeşitli yaklaşımlar vardır.

Genel yükleme paketi kullanma (Access 2013 veya sonrası)

Access'in 2013 veya sonraki sürümlerinde, Windows Installer'ı kullanabilir veya yükleme paketleri oluşturan üçüncü taraf bir program arayabilirsiniz.

Veritabanını paketle ve Access (Access 2007 ve 2010)

Access 2007 veya 2010'da veritabanını imzalamak ve dağıtmak daha kolay ve daha hızlıdır. Bir .accdb dosyası veya .accde dosyası oluşturduktan sonra dosyayı paketleyebilir, pakete dijital imza uygulayabilir ve sonra da imzalanmış paketi diğer kullanıcılara dağıtabilirsiniz. Paketle ve İmzala özelliği, veritabanını bir Access Dağıtım (.accdc) dosyasına yerleştirir, paketi imzalar ve sonra da kodla imzalanmış paketi sizin belirlediğiniz kullanıcı bilgisayarına yerleştirir. Bundan sonra kullanıcılar veritabanını paketten ayıklayabilir ve paket dosyasında değil doğrudan veritabanında çalışabilir. Daha fazla bilgi için Paket Çözümü Sihirbazına Genel Bakış'a bakın.

Not: Bu bölümde açıklanan özellik bir Access dosyasını paketler ve kullanıcılara dosyanın güvenilir olduğunu göstermeye yardımcı olması için pakete dijital imza uygular.

Paket oluşturma ve imzalama işlemine devam ederken şu olguları unutmayın:

 • Veritabanını paketleme ve paketi imzalama, güveni göstermenin yollarıdır. Siz veya kullanıcılarınız paketi aldığınızda, bu imza veritabanıyla oynanmadığını onaylar. Yazara güveniyorsanız içeriği etkinleştirebilirsiniz.

 • Paketle ve İmzala özelliği yalnızca .accdb dosya biçiminde kaydedilmiş veritabanları için geçerlidir.

 • Pakete tek bir veritabanı dosyası ekleyebilirsiniz.

 • Veritabanını paketlediğinizde ve imzaladığınızda, yalnızca makrolar veya kod modülleri değil veritabanı dosyasındaki tüm nesneler kodla imzalanır. Paketleme ve imzalama işleminde de, indirme sürelerini kısaltmaya yardımcı olmak için paket dosyası sıkıştırılır.

 • Veritabanı paketten ayıklandıktan sonra, imzalanmış paketle ayıklanmış veritabanı arasında artık hiçbir bağlantı kalmaz.

 • Veritabanı paketini imzalamak için otomatik olarak imzalanan bir sertifika kullanır ve o paketi açarken Bu yayıncıya ait her şeye güven öğesine tıklarsanız, otomatik olarak imzalanan sertifikalarınız kullanılarak imzalanmış olan paketlere her zaman güvenilir.

 • Veritabanını güvenilir bir konuma ayıklarsanız, veritabanını her açtığınızda içeriği otomatik olarak etkinleştirilir. Güvenilir olmayan bir konuma seçerseniz, veritabanı içeriğinin bir bölümü varsayılan olarak devre dışı bırakılabilir.

Aşağıdaki bölümlerde, imzalanmış paket dosyasının nasıl oluşturulacağı ve imzalanmış paket dosyasındaki veritabanının nasıl kullanılacağı gösterilir. Bu adımları tamamlamak için en az bir kullanılabilir güvenlik sertifikanız olmalıdır. Bilgisayarınızda yüklü bir sertifika yoksa, SelfCert aracını kullanarak bir sertifika oluşturabilir veya ticari bir sertifika edinebilirsiniz. Güvenlik sertifikaları hakkında bilgi için bkz. Dijital imza ekleyerek güveni gösterme.

İmzalı paketi oluşturma

 1. Paketlemek ve imzalamak istediğiniz veritabanını açın.

 2. Dosya sekmesine ve Farklı Kaydet'e tıklayın.

 3. Veritabanı Dosya Türleri'nin altında Paketle ve İmzala'ya ve ardından Farklı Kaydet'e tıklayın.

 4. Sertifika Seç iletişim kutusunda dijital sertifikayı seçin ve Tamam'a tıklayın.

  Microsoft Office Access İmzalı Paketi Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Kayıt yeri listesinde, imzalanmış veritabanı paketi için bir konum seçin.

 6. Dosya adı kutusuna imzalı paket için bir ad girin ve Oluştur’a tıklayın.

  Access, .accdc dosyasını oluşturur ve dosyayı seçtiğiniz konuma yerleştirir.

İmzalı paketi ayıklama ve kullanma

 1. Dosya > 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda dosya türü olarak Microsoft Office Access İmzalı Paketi (*.accdc) seçin.

 3. Konum listesinde .accdc dosyanızı içeren klasörü bulun, dosyayı seçin ve ardından ’a tıklayın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dağıtım paketine uygulanmış dijital sertifikaya güvenmeyi seçtiyseniz, Veritabanını Ayıklama Konumu iletişim kutusu görüntülenir. 5. adıma gidin.

  • Henüz dijital sertifikaya güvenmeyi seçmediyseniz, aşağıdaki öneri iletisi görüntülenir.

   Öneri iletisi

   Veritabanına güveniyorsanız ’a tıklayın. Bu sağlayıcının tüm sertifikalarına güveniyorsanız, Bu yayıncıya ait her şeye güven seçeneğine tıklayın. Veritabanını Ayıklama Konumu iletişim kutusu görüntülenir.

 5. İsteğe bağlı olarak, Kayıt yeri listesinde ayıklanmış veritabanı için bir konum seçin ve sonra, Dosya adı kutusuna ayıklanmış veritabanı için farklı bir ad girin.

Sayfanın Başı

ACE artık Office dışı uygulamalarla etkileşim kurmak için ayrı bir yükleme gerektiriyor

TBD

Sayfanın Başı

Space

Space

Space

Space

Space

Space

Space

Space

Uzay

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?

Deneyiminizi ne etkiledi?

Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz? (İsteğe bağlı)

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×