Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Alan sonuçlarına, belgenizdeki herhangi bir metni biçimlendirdiğiniz gibi (kalın, altı çizili vb.) metin biçimlendirmesi uygulayabilirsiniz: alan kodunu veya alan sonucunu seçin ve biçimlendirme uygulayın.

Not: Bir alanı güncelleştirirseniz, alan sonuçlarına uyguladığınız tüm metin biçimlendirmeleri kaybolabilir. Biçimlendirmeyi korumak için, alan koduna \* MERGEFORMAT anahtarını ekleyin. Alan iletişim kutusunu kullanarak alan eklediğinizde, \* MERGEFORMAT anahtarı varsayılan olarak eklenir.

Metin biçimlendirmesine ek olarak, alandaki verilerin nasıl görüntüleneceğini belirleyen genel anahtarlarla alan düzeyinde alan sonuçlarının biçimini denetleyebilirsiniz. Alan koduna bağlı olarak üç tür genel anahtar vardır:

 • Biçim anahtarı

 • Sayı biçim anahtarı

 • Tarih Saat biçim anahtarı

Alan biçimlendirme anahtarı (\*) alan sonuçlarının nasıl görüntüleneceğini tanımlar. Biçim yönergeleri aşağıdakileri belirler:

 • Büyük ve küçük harf kullanımı

 • Sayı biçimlerinin — örneğin, 9 sayısının ix (roma rakamı) olarak mı dokuzuncu (sıra sayı metni) olarak mı görüntüleneceği

 • karakter biçimleri

Biçim anahtarları, alan güncelleştirildiğinde alan sonuçlarının biçimlendirmesini de korur.

Aşağıda anahtarlar ve bunların büyük harfe çevirdikleri öğelerin listesi verilmiştir:

 • \* Caps    Bu anahtar, her sözcüğün ilk harfini büyük harfe çevirir. Örneğin, { FILLIN "Adınızı yazın:" \* Caps } dizesi, ad küçük harfle yazılsa bile adı Luis Alverca olarak görüntüler.

  Alan Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçeneği belirlemek için, Başlık biçimi’ne tıklayın.

 • \* FirstCap    Bu anahtar, ilk sözcüğün ilk harfini büyük harfe çevirir. Örneğin, { COMMENTS \* FirstCap } dizesi Satış haftalık raporu ifadesini görüntüler.

  Alan Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçeneği belirlemek için, İlk harf büyük’e tıklayın.

 • \* Upper    Bu anahtar tüm harfleri büyük harfe çevirir. Örneğin, { QUOTE "sözcük" \* Upper } dizesi SÖZCÜK ifadesini görüntüler.

  Alan Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçeneği belirlemek için, Büyük harf’e tıklayın.

 • \* Lower    Bu anahtar hiçbir sonucu büyük harfe çevirmez; tüm harfler küçüktür. Örneğin, { FILENAME \* Lower } dizesi satış haftalık raporu.doc ifadesini görüntüler.

  Anahtarı içeren alanın tamamı küçük harf olarak biçimlendirilmişse, bu anahtarın hiçbir etkisi olmaz.

  Alan Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçeneği belirlemek için, Küçük harf’e tıklayın.

Aşağıda sayı anahtarlarının listesi ve sonuçları verilmiştir:

 • \*alphabetic    Bu anahtar sonuçları alfabetik karakterler olarak görüntüler. Sonuç, alan kodundaki "alfabetik" sözcüğü ile aynı büyük/küçük harf ayrımındadır. Örneğin, { SEQ eki \* ALPHABETIC } dizesi, B (2 yerine) görüntüler ve { SEQ eki \* alphabetic } dizesi b görüntüler.

  Alan Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçeneği belirlemek için, a, b, c,’ye tıklayın.

 • \*Arabic    Bu anahtar, sonuçları Arapça asıl sayı olarak görüntüler. Örneğin, { PAGE \* Arabic } dizesi 31 görüntüler.

  Notlar: 

  • Sayfa Numarası Biçimi iletişim kutusundaki Sayı biçimi ayarı Arapça değilse, bu anahtar Sayı biçimi ayarını geçersiz kılar.

  • Yalnızca sayfa numaraları için, bir de ArabicDash biçimi vardır ve bu, sonuçları tire karakterleri içinde Arapça asıl sayılar olarak görüntüler. Örneğin, { PAGE \* ArabicDash } dizesi - 31 - görüntüler.

  Alan Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçeneği belirlemek için, 1, 2, ,3, ...’e tıklayın.

 • \*CardText    Bu anahtar, sonuçları sayısal metin olarak görüntüler. Farklı bir büyük harf biçimi belirten bir biçim anahtarı eklemediğiniz sürece, sonuç küçük harfle biçimlendirilir. Örneğin, { = SUM(A1:B2) \* CardText } dizesi yedi yüz doksan görüntüler ve { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } dizesi Yedi Yüz Doksan görüntüler.

  Alan Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçeneği belirlemek için, Bir, İki, Üç’e tıklayın.

 • \*DollarText    Bu anahtar, sonuçları sayı metni olarak görüntüler. Word ondalık basamağına ve ekler ve ilk iki ondalık basamağı (yuvarlanmış) Arapça 100 üzerinden pay olarak görüntüler. Farklı bir büyük harf biçimi belirten bir biçim anahtarı eklemediğiniz sürece, sonuç küçük harfle biçimlendirilir. Örneğin, { = 9.20 + 5.35 \* DollarText \* Upper } dizesi FOURTEEN AND 55/100 görüntüler.

  Alan Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçeneği belirlemek için, Dolar metni’ne tıklayın.

 • \*Hex    Bu anahtar, sonuçları onaltılı sayı olarak görüntüler. Örneğin, { QUOTE "458" \* Hex } dizesi 1CA görüntüler.

  Alan Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçeneği belirlemek için, Onaltılık ... seçeneğine tıklayın.

 • \*OrdText    Bu anahtar, sonuçları sayma sayısı metni olarak görüntüler. Farklı bir büyük harf biçimi belirten bir biçim anahtarı eklemediğiniz sürece, sonuç küçük harfle biçimlendirilir. Örneğin, { DATE \@ "d" \* OrdText } dizesi yirmi birinci ve { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } dizesi Yirmi birinci görüntüler.

  Alan Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçeneği belirlemek için, Birinci, İkinci, Üçüncü, ... öğesine tıklayın.

 • \*Sıralı    Bu anahtar sonuçları sıralı Arapça sayı olarak görüntüler. Örneğin, { DATE \@ "d" \* Sıra }30.

  Alan Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçeneği belirlemek için, 1., 2., 3. seçeneğine tıklayın.

 • \*Roma    Bu anahtar, sonuçları Roma rakamları olarak görüntüler. Sonuç, alan kodundaki "roma" sözcüğü ile aynı büyük/küçük harf ayrımındadır. Örneğin, { SEQ CHAPTER \* roman } dizesi xi görüntüler ve { SEQ CHAPTER \* ROMAN } dizesi XI görüntüler.

  Alan Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçeneği belirlemek için, I, II, III, seçeneğine tıklayın.

Aşağıda karakter biçimlendirme anahtarları ve sonuçları verilmiştir:

 • \*Charformat    Bu anahtar, alan adının ilk harfinin biçimini tüm sonuca uygular. REF içindeki R kalın olduğundan, aşağıdaki örneğin sonucunda kalın biçimlendirme vardır.

  { REF chapter2_title \* Charformat } dizesi Pasifik Balinaları’nı kalın metinle görüntüler.

  Bu anahtarı eklemek için, alan koduna ya da Alan iletişim kutusundaki Alan kodları kutusuna yazın.

 • \*MERGEFORMAT    Bu anahtar, önceki sonucun biçimini yeni sonuca uygular. Örneğin, { AUTHOR \* MERGEFORMAT } alanının görüntülediği biçimi seçer ve kalın biçim uygularsanız, alan yeni yazar adını görüntülemek üzere güncelleştirildiğinde Word kalın biçimi korur.

  Alan iletişim kutusunu kullanarak alan eklediğinizde, \*MERGEFORMAT anahtarı varsayılan olarak eklenir. Alan iletişim kutusunda Güncelleştirirken biçimlendirmeyi koru onay kutusunu temizleyerek bu seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz.

Sayı biçim anahtarı (\ #) bir sayısal sonucun gösterimini belirtir.

Örneğin, { = TOPLA(YUKARI) \# $,0,00 } içindeki \# $,0,00 anahtarı "$4,455,70" gibi bir sonuç görüntüler. Alanın sonucu sayı değilse, bu anahtarın hiçbir etkisi olmaz.

Not: Boşluk içermeyen basit sayısal biçimlerde tırnak işaretleri gerekmez; örneğin, { MarchSales \# $,0,00 }. Daha karmaşık sayı biçimleri ve metin veya boşluk içeren biçimler için, aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, sayı biçimini tırnak içine alın. Alan iletişim kutusunu veya Düzen sekmesinin Veri grubundaki Formül komutunu kullanarak (Tablo Araçları bağlamsal sekmesi) bir alan eklerseniz Word sayı biçimine tırnak işaretleri ekler.

Sayı biçimi anahtarı oluşturmak için aşağıdaki biçim öğelerini birlikte kullanın:

 • 0 (sıfır)    Bu biçim öğesi sonucu görüntülemek için gereken sayısal konumları belirtir. Sonuç bu konumda bir rakam içermiyorsa, Word bunun yerine 0 (sıfır) görüntüler. Örneğin, { = 4 + 5 \# 00.00 } dizesi 09.00 görüntüler.

 • #    Bu biçim öğesi sonucu görüntülemek için gereken sayısal konumları belirtir. Sonuç bu konumda bir rakam içermiyorsa, Word bunun yerine bir boşluk görüntüler. Örneğin, { = 9 + 6 \# $### } dizesi $ 15 görüntüler.

 • x    Bu biçim öğesi "x" yer tutucusunun solundaki basamakları atar. Yer tutucu ondalık konumun sağında yer alıyorsa, Word sonucu söz konusu konuma yuvarlar. Örneğin:
  { = 111053 + 111439 \# x## } dizesi 492 görüntüler.
  { = 1/8 \# 0.00x } dizesi 0.125 görüntüler.
  { = 3/4 \# .x } dizesi .8 görüntüler.

 • . (ondalık noktası) Bu biçim öğesi ondalık konumun yerini belirler. Örneğin, { = SUM(ABOVE) \# $###.00 } dizesi $495.47 görüntüler.

  Denetim Masası'ndaki bölgesel ayarlarda belirtilen ondalık simgesini kullanın.

 • , (basamak gruplandırma simgesi)    Bu biçim öğesi üç basamak serilerini birbirinden ayırır. Örneğin, { = NetProfit \# $#,###,### } dizesi $2,456,800 görüntüler.

  Denetim Masası'ndaki bölgesel ayarlarda belirtilen basamak gruplandırma simgesini kullanın.

 • - (eksi işareti)    Bu biçim öğesi negatif bir sonucu eksi işareti ekler; sonuç pozitif veya 0 (sıfır) olduğunda bir boşluk ekler. Örneğin, { = 10 - 90 \# -## } dizesi -80 görüntüler.

 • + (artı işareti)    Bu biçim öğesi pozitif sonuca artı işareti, negatif sonuca eksi işareti veya sonuç 0 (sıfır) olduğunda bir boşluk ekler. Örneğin, { = 100 - 90 \# +## } dizesi +10 görüntüler ve { = 90 - 100 \# +## } dizesi -10 görüntüler.

 • %, $, * vb.    Bu biçim öğesi belirtilen karakteri sonuca ekler. Örneğin, { = netprofit \# "##%" } dizesi 33% görüntüler.

 • "pozitif için örnek biçimlendirme; negatif"    Bu biçim öğesi pozitif ve negatif sonuçlar için, noktalı virgülle ayrılmış olarak farklı sayı biçimleri belirtir. Örneğin, yer işareti Sales95 bir pozitif değerse, { Sales95 \# "$#,##0.00;-$#,##0.00" } alanı değeri normal biçimlendirmeyle görüntüler (örneğin, "$1,245.65"). Negatif bir değer ise kalın yazı tipiyle ve eksi işaretiyle görüntülenir (örneğin, -$ 345.56.

 • "pozitif; negatif; sıfır için örnek biçimlendirme"    Bu biçim öğesi pozitif, negatif ve 0 (sıfır) sonuçları için noktalı virgülle ayrılmış olarak farklı sayı biçimleri belirtir. Örneğin, Sales95 yer işaretinin değerine bağlı olarak, { Sales95 \# "$#,##0.00;($#,##0.00);$0" } şu şekilde pozitif, negatif ve 0 (sıfır) değerler görüntüler: $1,245.65, ($ 345.56), $0.

 • 'text'    Bu biçim öğesi sonuca metin ekler. Metni tek tırnak içine alın. Örneğin, { = { Fiyat } *8.1% \# "$##0.00 'satış vergisidir' " } dizesi $347.44 satış vergisidir değerini görüntüler.

 • `numbereditem`    Bu biçim öğesi Başlık komutunu (Başvurular sekmesi, Başlıklar grubu) kullanarak veya SEQ alanı ekleyerek numaralandırdığınız önceki öğenin numarasını görüntüler. "Tablo" veya "figür" gibi öğe tanımlayıcısını sağa aksan (`) içine alın. Sıra sayı Arap rakamlarıyla görüntülenir. Örneğin, { = TOPLA(A1:D4) \# "##0.00 'Tablo' `tablo` toplamıdır" } alanı 456,34 Tablo 2 toplamıdır değerini görüntüler.

Date-Time biçim anahtarı (\@) tarih veya saatin nasıl görüntüleneceğini belirtir.

Örneğin, { DATE \@ "dddd, MMMM d, yyyy" } alanındaki \@ "dddd, MMMM d, yyyy " anahtarı "Cuma, 23 Kasım 2019" değerini görüntüler. Bir tarih-saat biçimi oluşturmak için şu tarih ve saat yönergelerini birleştirin: gün (g), ay (A) ve yıl (y); saat (s) ve dakika (m). Ayrıca metin, noktalama işaretleri ve boşluk da ekleyebilirsiniz.

Ay (A)

A harfi ayların dakikalardan ayırt edilmesi için büyük olarak girilmelidir.

 • M    Bu biçim öğesi tek basamaklı aylar için ayı başta 0 (sıfır) olmadan bir sayı olarak görüntüler. Örneğin, Temmuz 7 şeklindedir.

 • AA    Bu biçim öğesi tek basamaklı aylar için ayı başta 0 (sıfır) olan bir sayı olarak görüntüler. Örneğin, Temmuz 07 şeklindedir.

 • AAA    Bu biçim öğesi ayı üç harfli kısaltma olarak görüntüler. Örneğin, Temmuz Tem şeklindedir.

 • AAAA    Bu biçim öğesi, ayı tam adıyla görüntüler.

Gün (g)

g harfi ayın gününü veya haftanın gününü görüntüler. g harfi büyük veya küçük olabilir.

 • g    Bu biçim öğesi, tek basamaklı günler için haftanın veya ayın gününü başta 0 (sıfır) olmadan bir sayı olarak görüntüler. Örneğin, ayın altıncı günü 6 olarak görüntülenir.

 • gg    Bu biçim öğesi, tek basamaklı günler için haftanın veya ayın gününü başta 0 (sıfır) olan bir sayı olarak görüntüler. Örneğin, ayın altıncı günü 06 olarak görüntülenir.

 • ggg    Bu biçim öğesi haftanın veya ayın gününü üç harfli kısaltma olarak görüntüler. Örneğin, Salı günü Sal olarak görüntülenir.

 • gggg    Bu biçim öğesi, haftanın gününü tam adıyla görüntüler.

Yıl (y)

y harfi, yılı iki veya dört basamaklı olarak görüntüler. y harfi büyük veya küçük olabilir.

 • yy    Bu biçim öğesi, 01 - 09 arası yıllar için yılı başta 0 (sıfır) olan iki basamaklı olarak görüntüler. Örneğin, 1999 yılı 99 olarak ve 2006 yılı 06 olarak görüntülenir.

 • yyyy    Bu biçim öğesi, yılı dört basamaklı olarak görüntüler.

Saat (s)

Küçük harfle s, saat için 12 saatlik zamanı esas alır. Büyük harfle S, saat için 24 saatlik veya askeri saati esas alır; örneğin, 5 P.M. 17 olarak görüntülenir.

 • s veya S    Bu biçim öğesi, tek basamaklı saatler için zamanı başta 0 (sıfır) olmadan bir sayı olarak görüntüler. Örneğin, saat 9 A.M. 9 olarak görüntülenir.

 • ss veya SS    Bu biçim öğesi, tek basamaklı saatler için zamanı başta 0 (sıfır) olan bir sayı olarak görüntüler. Örneğin, saat 9 A.M. 09 olarak görüntülenir.

Dakika (m)

d harfi dakikaların aylardan ayırt edilmesi için küçük olarak girilmelidir.

 • d    Bu biçim öğesi, tek basamaklı dakikalar için dakikayı başta 0 (sıfır) olmadan bir sayı olarak görüntüler. Örneğin, { TIME \@ "d" } alanı 2 değerini görüntüler.

 • dd    Bu biçim öğesi, tek basamaklı dakikalar için dakikayı başta 0 (sıfır) olan bir sayı olarak görüntüler. Örneğin, { TIME \@ "dd" } alanı 02 değerini görüntüler.

Saniye (s)

 • s    Bu biçim öğesi, tek basamaklı dakikalar saniyeler için saniyeyi başta 0 (sıfır) olmadan bir sayı olarak görüntüler. Örneğin { TIME \@ “s” alanı 5 değerini görüntüler.

 • ss    Bu biçim öğesi, tek basamaklı saniyeler için başta 0 (sıfır) olan saniyeleri görüntüler. Örneğin{ TIME \@ "ss" 05 değerini görüntüler.

A.M. ve P.M. (AM/PM)

Bu, A.M. ve P.M. görüntüler Microsoft Windows için A.M. ve P.M. simgelerini değiştirmek için, Denetim Masası'ndaki bölgesel ayarları değiştirin.

 • am/pm veya AM/PM    Bu biçim öğesi A.M. ve P.M. simgelerini büyük harf olarak görüntüler. Örneğin, { TIME \@ "h AM/PM" } ve { TIME \@ "h am/pm" } alanı 9 AM veya 5 PM değerini görüntüler.

 • 'text'    Bu biçim öğesi belirtilen metni bir tarih veya saat içinde görüntüler. Metni tek tırnak işareti içine alın. Örneğin, { TIME \@ "HH:mm 'Greenwich saati' " } alanı 12:45 Greenwich saati değerini görüntüler.

 • character    Bu biçim öğesi bir tarih veya saat içine belirtilen karakteri ekler, örneğin: (iki nokta üst üste), - (kısa çizgi), * (yıldız) veya boşluk. Örneğin, { DATE \@ "HH:mm MMM-d, 'yy" } alanı 11:15 Kas-6, '99 değerini görüntüler.

 • `numbereditem`    Bu biçim öğesi, Başlıklar grubundaki (Başvurular sekmesi) Başlık komutunu kullanarak veya SEQ alanını ekleyerek numaralandırdığınız önceki öğenin numarasına tarih veya saat ekler. Tablo veya figür gibi Öğe tanımlayıcısını vurgu işaretleri (`) içine alın. Word, sıralı sayıyı Arapça rakamlarla görüntüler. Örneğin, { PRINTDATE \@ "'Tablo' `tablosu` 'yazdırma tarihi' M/d/yy" } alanı Tablo 2 yazdırma tarihi 9/25/02 değerini görüntüler.

Not: Boşluk veya metin içermeyen basit tarih saat biçimlerinin tırnak içine alınması gerekmez; örneğin, { TARİH \@ AA/yy }. Daha karmaşık tarih saat biçimleri ve boşluk veya metin içerenler için, tarih saat biçimini tümüyle tırnak içine alın; örneğin, { TARİH \ @ "gggg AAAA g, yyyy', ' s:dd" }. Ekle sekmesinin Metin grubundaki Tarih ve Saat komutunu veya Alan iletişim kutusunu kullanarak bir alan eklerseniz, Word tarih saat biçimi anahtarlarına tırnak işaretleri ekler.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×