AllowBypassKey Özelliği

Başlangıç özelliklerini ve AutoExec makrosunu atlamak için SHIFT tuşunun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirtmek üzere AllowBypassKey özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, kullanıcının başlangıç özelliklerini ve AutoExec makrosunu atlamasını engellemek için AllowBypassKey özelliğini False olarak ayarlayabilirsiniz.

Ayar

AllowBypassKey özelliği aşağıdaki ayarları kullanır.

Ayar

Açıklama

True

Kullanıcının başlatma özelliklerini ve AutoExec makrosunu atlamasına izin vermek için SHIFT tuşunu etkinleştir.

False

Kullanıcının başlatma özelliklerini ve AutoExec makrosunu atlamasını engellemek için SHIFT tuşunu devre dışı bırak.


makro veya Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanarak bu özelliği ayarlayabilirsiniz.

Makro veya Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanarak AllowBypassKey özelliğini ayarlamak için özelliği aşağıdaki yolla oluşturmanız gerekir:

  • Microsoft Access veritabanında (.mdb veya .accdb), özelliği CreateProperty yöntemini kullanarak ve sonra Veritabanı nesnesinin Özellikler koleksiyonuna ekleyerek ekleyebilirsiniz.

  • Bir Microsoft Access projesi (.adp), Ekle yöntemini kullanarak özelliği CurrentProject nesnesinin AccessObjectProperties topluluğuna ekleyebilirsiniz.

Notlar

Uygulamada hata ayıklaması yaparken AllowBypassKey özelliğinin True olarak ayarlandığından emin olmalısınız.

AllowBypassKey özelliğinin ayarı, uygulama veritabanının sonraki açılışına kadar geçerlilik kazanmaz.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, ayarlanacak özelliğin adını, veri türünü ve ayarını geçiren SetBypassProperty adlı bir yordam gösterilir. Genel amaçlı ChangeProperty yordamı AllowBypassKey özelliğini ayarlamayı dener ve özellik bulunamazsa CreateProperty yöntemini kullanarak özelliği Özellikler koleksiyonuna ekler. Bu gerekli bir işlemdir çünkü AllowBypassKey özelliği eklenene kadar Özellikler koleksiyonunda gösterilmez.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

×