Bu makalede, Microsoft Excel'de AMORDEGRC işlevinin formül söz dizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

Her muhasebeleştirme dönemine ilişkin yıpranma payını verir. Bu işlev, Fransız muhasebe sistemi için sağlanmıştır. Bir mal muhasebeleştirme döneminin ortasında satın alınırsa, eşit olarak bölünen yıpranma hesaba katılır. İşlev, AMORLINC işlevine benzer, ancak hesaplamada uygulanan yıpranma katsayısı malların ömrüne bağlıdır.

Söz dizimi

AMORDEGRC(maliyet, satın_alma_tarihi, ilk_dönem, kurtarılan, dönem, oran, [temel])

Önemli: Tarihler, TARİH işlevi kullanılarak veya diğer formül veya işlevlerin sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH(2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

AMORDEGRC işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • Maliyet    Gerekli. Malın maliyetidir.

 • Satın_alma_tarihi    Gerekli. Malın satın alındığı tarihtir.

 • İlk_dönem    Gerekli. İlk dönemin bitiş tarihidir.

 • Hurda    Gerekli. Malın ömrü tamamlandıktan sonraki değeridir.

 • Dönem    Gerekli. Dönem.

 • Oran    Gerekli. Yıpranma oranıdır.

 • Temel    İsteğe bağlı. Kullanılacak yıl temelidir.

Temel

Tarih sistemi

0 veya yok

360 gün (NASD yöntemi)

1

Gerçek

3

Bir yılda 365 gün

4

Bir yılda 360 gün (Avrupa yöntemi)

Notlar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir; 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir.

 • Bu işlev, malların ömürlerinin son dönemine kadar olan yıpranmaları veya biriken yıpranma değeri, malın maliyetinden hurda değeri çıkarıldığında bulunan değerden büyük oluncaya kadar olan yıpranmaları verir.

 • Yıpranma katsayıları şunlardır:

Malların ömrü (1/oran)

Yıpranma katsayısı

3 ile 4 yıl arasında

1,5

5 ile 6 yıl arasında

2

6 yıldan çok

2,5

 • Yıpranma oranı, en son dönemden bir önce gelen dönemde yüzde 50'ye ulaşır ve sön dönemde yüzde 100 olur.

 • Malların ömrü, 0 (sıfır) ile 1, 1 ile 2, 2 ile 3 veya 4 ile 5 arasındaysa, #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Veri

Açıklama

2400

Maliyet

39679

Alış tarihi

39813

Birinci dönemin sonu

300

Kurtarılan değeri

1

Dönem

0,15

Amortisman oranı

1

Gerçek/temel (yukarı bakın)

Formül

Açıklama

Sonuç

=AMORDEGRC(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Birinci dönem amortismanı

776

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×