Slayt gösterilerini sunma

Anlatım ve slayt zamanlamaları içeren bir slayt gösterisi kaydetme

Anlatım ve slayt zamanlamaları içeren bir slayt gösterisi kaydetme

Anlatımlar ve zamanlamalar, web tabanlı ya da kendi kendine çalışan slayt gösterilerini geliştirebilir. Ses kartınız, mikrofonunuz, hoparlörünüz ve web kameranız (isteğe bağlı) varsa, PowerPoint sununuzu kaydedebilir ve anlatımlar, slayt zamanlamaları ve mürekkep hareketleri yakalayabilirsiniz.

Kaydı yaptıktan sonra, gerisi kendiniz veya izleyicileriniz için oynatabileceğiniz diğer sunularla aynıdır. Alternatif olarak, sunuyu bir video dosyası biçiminde kaydedebilirsiniz.

Tarayıcınız video desteklemiyor.

(Kayıt yapabilme özelliği hem Microsoft 365 aboneleri hem de abone olmayanlar tarafından kullanılabilir. Aboneler bazı ek özelliklere sahip olur.)

 1. Şeritteki Kayıt sekmesini açık konuma getirin: Şeritteki Dosya sekmesinde, Seçenekler’e tıklayın. Seçenekler iletişim kutusunda, soldaki Şeridi Özelleştir sekmesine tıklayın. Ardından, mevcut şerit sekmelerinin listelendiği sağdaki kutuda Kayıt onay kutusunu seçin. Tamam'a tıklayın.

  PowerPoint 2016 Seçenekler iletişim kutusunun Şeridi Özelleştir sekmesinde, Kayıt sekmesini PowerPoint şeridine ekleme seçeneği vardır.
 2. Kaydetmeye başlamak için şeridin Kayıt sekmesinde veya Slayt Gösterisi sekmesinde bulunan Slayt Gösterisini Kaydet’i seçin.

  • Düğmenin üst yarısına tıkladığınızda geçerli slayttan başlarsınız.

  • Düğmenin alt yarısına tıkladığınızda, en baştan veya geçerli slayttan başlama seçeneği sunulur.

  PowerPoint'te Kayıt sekmesindeki Slayt Gösterisini Kaydet komutları.

  (Temizle komutu anlatımları veya zamanlamaları siler, dolayısıyla bu komutu kullanırken dikkatli olun. Daha önce slayt kaydetmediyseniz Temizle seçeneği gri görüntülenir.)

 3. Slayt gösterisi Kayıt penceresinde (Sunucu görünümüne benzer) açılır ve sol üstte kaydı başlatmak, duraklatmak ve durdurmak için düğmeler bulunur. Kayda başlamaya hazır olduğunuzda yuvarlak kırmızı düğmeye tıklayın (veya klavyenizdeki R tuşuna basın). Üç saniyelik geri sayımdan sonra kayıt başlar.

  PowerPoint 2016'da video anlatım penceresi önizlemesi açılmış Sunu Kayıt penceresi.
  • Geçerli slayt, Kayıt penceresinin ana bölmesinde görüntülenir.

  • Klavyenizdeki Alt + S tuşlarına basarak kaydı istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

  • Geçerli slaydın her iki tarafındaki gezinme okları, önceki ve sonraki slaytlara geçmenizi sağlar.

  • Microsoft 365 için PowerPoint, Metin veya nesnelere animasyon ekleme adımları ve tüm slaytlardaki tetikleyicilerin kullanımı da dâhil olmak üzere, her slaytta harcadığınız süreyi otomatik olarak kaydeder.

  • Sununuzda ilerlerken sesli ya da görüntülü anlatım kaydedebilirsiniz. Pencerenin sağ alt köşesindeki düğmeler, mikrofon, kamera ve kamera önizlemesini açıp kapatmanızı sağlar:

   Mikrofon, kamera ve kamera önizleme penceresi için açma/kapatma düğmeleri

   Kalem, vurgulayıcı veya silgi kullanıyorsanız PowerPoint bu eylemleri de kayıttan yürütme için kaydeder.

   Kayıt penceresindeki Mürekkep araçları

   Anlatımınızı yeniden kaydederseniz (ses ve mürekkep dahil), aynı slaytta kayda yeniden başlatmadan önce, PowerPoint önceki anlatım kaydınızı (ses ve mürekkep dahil) siler.

   Ayrıca Slayt Gösterisi > Slayt Gösterisini Kaydet bölümünden de kaydı yeniden yapabilirsiniz.

 4. Geçerli slaydın altındaki araçlar dizisinden bir işaretçi aracı (kalem, silgi veya vurgulayıcı) seçebilirsiniz. Mürekkebin rengini değiştirmek için renk seçimi kutuları da vardır. (Daha önce bazı slaytlara mürekkep eklemediyseniz Silgi seçeneği gri görüntülenir.)

 5. Kaydınızı sona erdirmek için kare şeklindeki Durdur düğmesini seçin (ya da klavyenizin S tuşuna basın).

  Anlatımınızın kaydını bitirdiğinizde, kayıtlı slaytların sağ alt köşesinde küçük bir resim görünür. Bu resim, bir ses simgesidir veya kayıt sırasında web kamerası kullanıldıysa kameradan alınan bir hareketsiz görüntüdür.

  Ses simgesi

  Kaydedilen slayt gösterisinin zamanlaması otomatik olarak kaydedilir. (Slayt Sıralayıcısı görünümünde, zamanlamalar her slaydın altında listelenir.)

Bu işlemde, kaydettikleriniz her slayda eklenir ve kayıt Slayt Gösterisinde oynatılabilir. Bu kayıt işleminde, bir video dosyası oluşturulmaz. Ancak gerekiyorsa birkaç ekstra adımla sununuzu video olarak kaydedebilirsiniz.

Kayıtlı slayt gösterisini önizleme

Sesi sınamak için, Slayt Gösterisi sekmesinde Baştan İtibaren’e veya Geçerli Slayttan’a tıklayın.

Kayıttan yürütme sırasında, animasyonlarınız, mürekkep eylemleriniz, ses ve videonuz eşitlenmiş bir şekilde yürütülür.

PowerPoint’te slayt gösterisi sekmesinde “baştan” düğmesini görüntüler

Kayıtlı sesi önizleme

Kayıt penceresinde, sol üst köşenin yakınlarındaki üçgen Oynat düğmesi, o anda pencerenin odağında bulunan slaydın kaydını önizleyebilmenizi sağlar.

Kayıt penceresindeki Başlat, Durdur, Yürüt düğmeleri

Normal görünümde, slaydın sağ alt köşesindeki ses simgesine ya da resme tıklayın ve ardından Yürüt'e tıklayın. (Bu şekilde tek bir sesin önizlemesini yaptığınızda kayıtlı animasyonu ya da oluşturulan mürekkebi görmezsiniz.)

Yürüt’e tıklayın

Sesin önizlemesi sırasında kayıttan yürütmeyi duraklatabilirsiniz.

Slayt zamanlamalarını el ile ayarlama

Microsoft 365 için PowerPoint, konuşma eklediğinizde slayt zamanlamalarınızı otomatik olarak kaydeder veya slayt zamanlamalarını konuşmalarınıza eşlik edecek şekilde el ile ayarlayabilirsiniz.

 1. Normal görünümünde, zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Geçişler sekmesinde, Zamanlama grubunda, Slaydı İlerlet altında, Sonra onay kutusunu seçin ve sonra slaydın kaç saniye sonra ekranda görünmesini istediğinizi seçin. Zamanlamasını ayarlamak istediğiniz her slayt için işlemi yineleyin.

  Bir sonraki slaydın ya fareyi tıklattığınızda ya da girdiğiniz saniye kadar süre geçtikten sonra otomatik olarak görünmesini (hangisi önce gelirse) istiyorsanız hem Fare Tıklatıldığında hem de Sonra onay kutularını seçin.

  Kayıtlı bir slaydın sonunu kırpmak için slayt zamanlamalarını manuel olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, bir slaydın sonunda 2 saniyelik gereksiz bir ses varsa, zamanlamayı gereksiz sesten önce bir sonraki slayda geçilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece, sesi bu slayt için yeniden kaydetmeniz gerekmez. 

Zamanlamaları veya anlatımı silme

Temizle komutu, istemediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz zamanlamaları veya anlatımları kaydınızdan silmenizi sağlar.

Kayıt penceresinin üst kenarındaki Temizle komutu şunları yapmanızı sağlar:

 • Geçerli slayttaki kayıtları temizleme

 • Tüm slaytlardaki kayıtları temizleme

Normal görünümde, şunları yapmanızı sağlayan dört farklı Temizle komutu vardır:

 • Geçerli slayttaki zamanlamaları silme

 • Tüm slaytlardaki zamanlamaları tek seferde silme

 • Geçerli slayttaki anlatımı silme

 • Tüm slaytlardaki anlatımları tek seferde silme

 1. Sununuzdaki tüm zamanlamaları veya anlatımları silmek istemiyorsanız zamanlamasını veya anlatımını silmek istediğiniz belirli bir slaydı açın.

 2. Microsoft 365 için PowerPoint şeridinin Kayıt sekmesinde, Slayt Gösterisini Kaydet düğmesinde aşağı oka tıklayın, Temizle’nin üzerine gelin ve durumunuza uygun Temizle komutunu seçin.

  PowerPoint'te Slayt Gösterisini Kaydet menü düğmesindeki Temizle komutları.

Zamanlamaları veya anlatımları ve mürekkebi açıp kapatma

Microsoft 365 için PowerPoint sununuzu kaydettikten sonra, eklediğiniz tüm zamanlamalar, hareketler ve sesler tek tek slaytlara kaydedilir. Ancak, slayt gösterisini bunlar olmadan görüntülemek isterseniz, bunların tümünü kapatabilirsiniz:

 • Kaydedilen slayt zamanlamalarını kapatmak için:   Slayt Gösterisi sekmesinde Zamanlamaları Kullan kutusunu temizleyin.

 • Kaydedilen anlatımları ve mürekkebi kapatmak için:   Slayt Gösterisi sekmesinde Anlatımları Yürüt kutusunu temizleyin.

Başkalarıyla paylaşmak için kaydı yayımlama

Kaydı istediğiniz şekilde düzenledikten sonra, başkalarının kullanabilmesi için Microsoft Stream’de yayımlayabilirsiniz.

 1. Sunu açıkken Kayıt sekmesinde Stream’de Yayımla’yı seçin.

 2. Videonuz için başlık ve açıklama yazın.

 3. Kuruluşunuzdaki diğer kullanıcıların da videoyu görüp göremeyeceğini belirlemek gibi diğer seçenekleri ayarlayın.

  Microsoft Stream’de video yayımlama seçenekleri
 4. Yayımla düğmesini seçin.

  Karşıya yükleme işlemi, videonuzun uzunluğuna bağlı olarak birkaç dakika sürebilir. PowerPoint penceresinin alt kısmındaki durum çubuğuyla ilerleme durumu izlenir ve karşıya yükleme tamamlandığında PowerPoint bir ileti görüntüler:

  Karşıya yükleme tamamlandığında PowerPoint bunu size bildirir
 5. Doğrudan Microsoft Stream’deki kayıttan video yürütme sayfasına gitmek için iletiye tıklayın.

Kapalı açıklamalı altyazılar oluşturma

Kapalı açıklamalı altyazılar ekleyerek videonuzu daha erişilebilir hale getirmek için her biri ayrı Yardım makalelerinde anlatılan şu seçeneklerden birini seçin:

Kapalı açıklamalı altyazı dosyanızı elde ettikten sonra PowerPoint’i kullanarak video dosyanıza ekleyebilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Sununuzu videoya dönüştürme

Kendi kendine çalışan sunu oluşturma

Metinlere veya nesnelere animasyon ekleme

 • Office’in hangi sürümünü kullanıyorsunuz?
 • 2013 - 2019
 • 2010

Slayt gösterisi kaydetme

 1. Sununuz açıkken, Slayt Gösterisi sekmesinde Slayt Gösterisini Kaydet’e tıklayın.

  • Düğmenin üst yarısına tıkladığınızda geçerli slayttan başlarsınız.

  • Düğmenin alt yarısına tıkladığınızda, en baştan veya geçerli slayttan başlama seçeneği sunulur.

  PowerPoint'te Kayıt sekmesindeki Slayt Gösterisini Kaydet komutları.

  (Temizle komutu anlatımları veya zamanlamaları siler, dolayısıyla bu komutu kullanırken dikkatli olun. Daha önce slayt kaydetmediyseniz Temizle seçeneği gri görüntülenir.)

 2. Slayt Gösterisini Kaydet kutusunda, kaydınız için kutuları işaretleyin veya temizleyin ve Kaydı Başlat'a tıklayın.

  PowerPoint’te slayt gösterisini kaydet iletişim kutusunu gösterir

  Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi

  • Slayt ve animasyon zamanlamaları: PowerPoint, animasyon adımları ve tüm slaytlardaki tetikleyicilerin kullanımı da dahil olmak üzere, her slaytta harcadığınız süreyi otomatik olarak kaydeder.

  • Anlatımlar, mürekkep ve lazer işaretçisi: Sununuzda ilerlerken sesinizi kaydedin. Kalem, vurgulayıcı, silgi veya lazer işaretçisi kullanıyorsanız, PowerPoint daha sonra kayıttan yürütmek üzere bunları da kayda alır.

  Önemli:   Kalem, vurgulayıcı ve silgi kaydının kullanılabilmesi için, PowerPoint 2013 için 16 Şubat 2015 güncelleştirmesini veya PowerPoint'in daha yeni bir sürümünü yüklemiş olmanız gerekir. PowerPoint'in önceki sürümlerinde, kalem ve vurgulayıcı vuruşları mürekkep ek açıklaması şekilleri olarak kaydedilir.

 3. Pencerenin sol üst köşesindeki Kayıt araç çubuğunu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

  Kayıt araç çubuğu
  • Sonraki slayda gitme: Sonraki slayda geç

  • Kaydı duraklat: Kaydı duraklatma

  • Geçerli slaydı yeniden kaydetme: Yinele

   Anlatımınızı yeniden kaydederseniz (ses, mürekkep ve lazer işaretçi dahil), aynı slaytta kayda yeniden başlamadan önce PowerPoint önceki anlatım kaydınızı (ses, mürekkep ve lazer işaretçi dahil) siler.

   Ayrıca Slayt Gösterisi > Slayt Gösterisini Kaydet bölümünden de kaydı yeniden yapabilirsiniz.

 4. Kaydınızda mürekkep, silgi veya lazer işaretçisi kullanmak için, slayda sağ tıklayın, İşaretçi seçenekleri'ne tıklayın ve aracınızı seçin:

  • Lazer İşaretçisi

  • Kalem

  • Vurgulayıcı

  • Silgi (Daha önce bazı slaytlara mürekkep eklemediyseniz bu seçenek gri görüntülenir.)

  Mürekkebin rengini değiştirmek için Mürekkep Rengi'ne tıklayın.

  PowerPoint’te işaretçi seçeneklerini menüsünü gösterir
 5. Kaydınızı sona erdirmek için son slayda sağ tıklayın ve Gösteriyi Bitir'e tıklayın.

  PowerPoint’te gösteriyi bitir seçeneğini görüntüler

  İpucu:   Anlatımınızın kaydını bitirdiğinizde, anlatım içeren tüm slaytların sağ alt köşesinde bir ses simgesi görüntülenir.

  Kaydedilen slayt gösterisi zamanlamaları otomatik olarak kaydedilir. Zamanlamalar, her bir slaydın altında, Slayt Sıralayıcısı görünümünde gösterilir.

  Ses simgesi

Bu işlemde, kaydettikleriniz her slayda eklenir ve kayıt Slayt Gösterisinde oynatılabilir. Bu kayıt işleminde, bir video dosyası oluşturulmaz. Ancak bir video dosyası istiyorsanız birkaç ekstra adımla sununuzu video olarak kaydedebilirsiniz.

Kayıtlı slayt gösterisini önizleme

Sesi sınamak için, Slayt Gösterisi sekmesinde Baştan İtibaren’e veya Geçerli Slayttan’a tıklayın.

Kayıttan yürütme sırasında, animasyonlarınız, mürekkep eylemleriniz, lazer işaretçiniz, ses ve videonuz eşitlenmiş bir şekilde yürütülür.

PowerPoint’te slayt gösterisi sekmesinde “baştan” düğmesini görüntüler

Kayıtlı sesi önizleme

Normal görünümde, slaydın sağ alt köşesindeki ses simgesine tıklayın ve sonra da Yürüt'e tıklayın.

Yürüt’e tıklayın

Slayt zamanlamalarını el ile ayarlama

PowerPoint, konuşma eklediğinizde slayt zamanlamalarınızı otomatik olarak kaydeder veya slayt zamanlamalarını konuşmalarınıza eşlik edecek şekilde el ile ayarlayabilirsiniz.

 1. Normal görünümde, zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slayda tıklayın.

 2. Geçişler sekmesinde, Zamanlama grubunda, Slaydı İlerlet’in altında Sonra onay kutusunu seçin ve slaydın ekranda görünmesini istediğiniz süreyi girin. Zamanlamasını ayarlamak istediğiniz her slayt için bu işlemi tekrarlayın.

İpucu:   Bir sonraki slaydın ya fareye tıkladığınızda ya da girdiğiniz saniye kadar süre geçtikten sonra otomatik olarak görünmesini (hangisi önce gelirse) istiyorsanız hem Fare Tıklatıldığında hem de Sonra onay kutularını seçin.

Zamanlamaları veya anlatımı silme

Temizle komutu, istemediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz zamanlamaları veya anlatımları kaydınızdan silmenizi sağlar. Şunları yapmanızı sağlayan dört farklı Temizle komutu vardır:

 • Geçerli slayttaki zamanlamaları silme

 • Tüm slaytlardaki zamanlamaları tek seferde silme

 • Geçerli slayttaki anlatımı silme

 • Tüm slaytlardaki anlatımları tek seferde silme

 1. Sununuzdaki tüm zamanlamaları veya anlatımları silmek istemiyorsanız zamanlamasını veya anlatımını silmek istediğiniz belirli bir slaydı açın.

 2. PowerPoint şeridinin Slayt Gösterisi sekmesinde, Slayt Gösterisini Kaydet düğmesinde aşağı oka tıklayın, Temizle’nin üzerine gelin ve durumunuza uygun Temizle komutunu seçin.

Zamanlamaları veya anlatımları, mürekkebi ve lazer işaretçisini açıp kapatma

PowerPoint sununuzu kaydettikten sonra, eklediğiniz tüm zamanlamalar, hareketler ve sesler tek tek slaytlara kaydedilir. Ancak, slayt gösterisini bunlar olmadan görüntülemek isterseniz, bunların tümünü kapatabilirsiniz:

 • Kaydedilen slayt zamanlamalarını kapatmak için:   Slayt Gösterisi sekmesinde Zamanlamaları Kullan kutusunu temizleyin.

 • Kaydedilen anlatımları, mürekkebi ve lazer işaretçisini kapatmak için:   Slayt Gösterisi sekmesinde Anlatımları Yürüt kutusunu temizleyin.

Ayrıca bkz.

Farenizi lazer işaretçisine dönüştürme

Metinlere veya nesnelere animasyon ekleme

Sununuzu videoya dönüştürme

Kendi kendine çalışan sunu oluşturma

Ne yapmak istiyorsunuz?

Bir slayt gösterisi sırasında veya öncesinde anlatım kaydedebilir ve izleyici yorumlarını kayda ekleyebilirsiniz. Sunu boyunca anlatım istemiyorsanız, sadece belirli slaytlara açıklama kaydedebilir ya da yalnızca siz istediğiniz zaman çalması için anlatımı kapatabilirsiniz.

Bir slayda anlatım eklerken, slaytta Ses bir ses simgesi görüntülenir. Tüm seslerde olduğu gibi sesi çalmak için simgeye tıklayabilir veya sesi otomatik olarak çalınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Konuşma kaydedebilmek ve dinleyebilmek için bilgisayarınızda ses kartı, mikrofon ve hoparlör olmalıdır.

Kaydetmeye başlamadan önce, PowerPoint 2010 yalnızca slayt zamanlamalarını, yalnızca anlatımı veya ikisini aynı anda mı kaydetmek istediğinizi sorar. Ayrıca, slayt zamanlamalarını el ile ayarlayabilirsiniz. Slayt zamanlamaları, özellikle sununun anlatımınızla birlikte otomatik olarak çalışmasını istiyorsanız kullanışlıdır. Slayt zamanlamaları kaydedildiğinde animasyon adımlarının zamanlamaları ve varsa slaydınızdaki zamanlamaların kullanımı da kaydedilir. Sunuda kullanılmalarını istemediğinizde slayt zamanlamalarını kapatabilirsiniz.

Bu işlemde, kaydettikleriniz her slayda eklenir ve kayıt Slayt Gösterisinde oynatılabilir. Bu kayıt işleminde, bir video dosyası oluşturulmaz. Ancak gerekiyorsa birkaç ekstra adımla sununuzu videoya dönüştürebilirsiniz.

 1. Anlatım kaydederken, sunuda ilerleyip her slaytta kayıt yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman kaydı duraklatıp devam ettirebilirsiniz.

 2. Slayt gösterinizi kaydetmeden önce mikrofonunuzun ayarlanmış ve çalışır durumda olduğundan emin olun.

 3. Slayt Gösterisi sekmesinde, Ayarla grubunda, Slayt Gösterisini Kaydet'e Düğme resmi tıklayın.

 4. Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Kayda Başlangıçtan Başla

  • Kaydı Geçerli Slayttan Başlat

 5. Slayt Gösterisini Kaydet iletişim kutusunda, Anlatımlar ve lazer işaretçisi onay kutusunu seçin ve Slayt ve animasyon zamanlamaları onay kutusunu gerektiği şekilde seçin veya temizleyin.

 6. Kaydı Başlat’a tıklayın.

  İpucu: Anlatımı duraklatmak için, Kayıtkısayol menüsü kısmında Duraklat’a tıklayın. Anlatımınıza devam etmek için, Kaydetmeyi Sürdür'e tıklayın.

 7. Slayt gösterisi kaydınızı sonlandırmak için, slayda sağ tıklayıp Gösteriyi Bitir'e tıklayın.

 8. Kaydedilen slayt gösterisi zamanlamaları otomatik olarak kaydedilir. Zamanlamayı her slaydın altındaki Slayt Sıralayıcısı görünümünde görebilirsiniz.

 1. Normal görünümde, slaytta ses simgesine Ses .

 2. Şeritte, Ses Araçları’nın altında, Kayıttan Yürütme Araçları sekmesinde, Önizleme grubunda Yürüt'e tıklayın.

 1. Normal görünümde, açıklama eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, Medya grubunda, Ses'in altındaki oku tıklatın ve sonra Ses Kaydet'i tıklatın.

 3. Açıklamayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın ve konuşmaya başlayın.

 4. Kaydetmeyi bitirdiğinizde Dur'u tıklatın.

 5. Ad kutusuna, ses için bir ad yazın ve ardından Tamam'a tıklayın.

  Slaytta Ses simgesi görünür.

PowerPoint 2010, konuşma eklediğinizde slayt zamanlamalarınızı otomatik olarak kaydeder veya slayt zamanlamalarını konuşmalarınıza eşlik edecek şekilde el ile ayarlayabilirsiniz.

 1. Normal görünümde, zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slayda tıklayın.

 2. Geçişler sekmesinde, Zamanlama grubunda, Slaydı İlerlet altında, Sonra onay kutusunu seçin ve sonra slaydın kaç saniye sonra ekranda görünmesini istediğinizi seçin. Zamanlamasını ayarlamak istediğiniz her slayt için işlemi yineleyin.

İpucu: Bir sonraki slaydın ya fareye tıkladığınızda ya da girdiğiniz saniye kadar süre geçtikten sonra otomatik olarak görünmesini (hangisi önce gelirse) istiyorsanız hem Fare Tıklatıldığında hem de Otomatik Olarak onay kutularını seçin.

Slayt zamanlamalarını kapatmak bu zamanları silmez. Zamanlamaları yeniden oluşturmak zorunda kalmadan istediğiniz zaman açabilirsiniz. Bununla birlikte, slayt zamanlamaları kapatılmışsa konuşma kaydederken slaytlarınız otomatik olarak ilerlemez ve slaytları el ile ilerletmeniz gerekir.

 1. Normal görünümde, Slayt Gösterisi sekmesindeki Kurulum grubunda Slayt Gösterisi Ayarla seçeneğini tıklatın.

 2. Slaytları ilerlet altında El ile seçeneğini tıklatın.

İpucu: Zamanlamaları yeniden açmak için Slaytları ilerlet’in altında Varsa, zamanlamayı kullan seçeneğine tıklayın.

Temizle komutu, istemediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz zamanlamaları veya anlatımları kaydınızdan silmenizi sağlar. Şunları yapmanızı sağlayan dört farklı Temizle komutu vardır:

 • Geçerli slayttaki zamanlamaları silme

 • Tüm slaytlardaki zamanlamaları tek seferde silme

 • Geçerli slayttaki anlatımı silme

 • Tüm slaytlardaki anlatımları tek seferde silme

 1. Sununuzdaki tüm zamanlamaları veya anlatımları silmek istemiyorsanız zamanlamasını veya anlatımını silmek istediğiniz belirli bir slaydı açın.

 2. PowerPoint şeridinin Slayt Gösterisi sekmesinde, Slayt Gösterisini Kaydet düğmesinde aşağı oka tıklayın, Temizle’nin üzerine gelin ve durumunuza uygun Temizle komutunu seçin.

Ayrıca bkz.

Farenizi lazer işaretçisine dönüştürme

Kaydetmeye hazırlık

Başlamak için istediğiniz sunuyu açın ve Slayt Gösterisi sekmesine tıklayın.

İpucu:   Sununuzda çok sayıda slayt varsa, Slayt Sıralayıcısı görünümünde çalışmak daha rahat gelebilir. Bunu denemek için Görünüm > Slayt Sıralayıcısı’na tıklayın.

Kaydetmeye başlamadan önce denetlemeniz gereken bazı şeyler şunlardır:

 • Slayt destenizin yalnızca bir bölümünü kaydetmek isterseniz, başlamadan önce aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dahil etmek istemediğiniz slaytları seçin ve Slaydı Gizle’ye tıklayın.

   VEYA

  • Özel Gösteri > Özel Slayt Gösterisi > + (toplama) işaretine tıklayın.

   Slaytların bir alt kümesini kaydetmek için Slaydı Gizle’yi veya Özel Gösteri’yi seçin
 • Zaten kayıtlı anlatım veya hareketleri etkilemeden slaytlar arasındaki zamanlamayı değiştirmek için Prova düğmesini kullanın.

  Prova düğmesiyle slaytlar arasında farklı zamanlamalar deneyin
 • Mikrofonunuzun düzgün ayarlandığından emin olun. Mac bilgisayarda, Sistem Tercihleri > Ses’e gidin.

Slayt gösterinizi kaydetme

Slayt gösterisine anlatım veya yorum eklemek isterseniz, mikrofonunuzun ayarlanmış olduğundan ve çalıştığından emin olun.

Kaydetmeye başlamak için:

 1. Slayt Gösterisi sekmesine tıklayın, slaytta kaydın başlamasını istediğiniz yeri seçin ve Slayt Gösterisini Kaydet’e tıklayın.

  Kaydı başlatmak için Slayt Gösterisini Kaydet’e tıklayın
 2. Kayıt sırasında, slaytlarda gezinmenize, imleçleri değiştirmenize veya ekran kararması veya beyazlaması başlatmanıza olanak sağlayan kayıt komutlarına erişmek için Ctrl+tıklama yapın.

  Kayıt yaparken komut listesini görmek için Control tuşuna basarak tıklayın
 3. Kaydetmeyi durdurmak için Gösteriyi Bitir’e tıklayın.

 4. Bir Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Kaydınızı kaydetmek için Evet’e veya yeniden kaydetmek için Hayır’a tıklayın.

  Kaydet seçildiğinde, daha önce kaydettiğiniz her şeyin üzerine yazılır. Aynı slayt kümesiyle başka bir slayt gösterisi kaydetmek isterseniz, sunu dosyanızı farklı bir adla kaydedin.

 5. Kaydınızın önizlemesini görüntülemek için Başından Yürüt’e tıklayın.

Kayıt işlemi sırasında klavye kısayolları

Kaydederken başvurmak için bu klavye kısayolları listesini yazdırmak isteyebilirsiniz:

Görev

Klavye Kısayolu

Sonraki slayda veya animasyona ilerleme

N

Ara Çubuğu
Sağ Ok
Aşağı Ok
Return
Page Down

Önceki slayda veya animasyona dönme:

P
Sil
Sol Ok
Yukarı Ok
Page Up

Belirli bir slayda gitme

Slayt numarası + Enter

Ekran kararmasını açma/kapatma

B
. (nokta)

Ekran beyazlaşmasını açma/kapatma

W
, (virgül)

Otomatik gösteriyi Durdurma/Yeniden Başlatma:

S

Slayt gösterisini sonlandırma

Esc
Command+. (nokta)

Ekrandaki çizimi silme

E

Gizliyse sonraki slayda gitme

H

İşaretçiyi kaleme dönüştürme

Command+P

İşaretçiyi oka dönüştürme

Command+A

Fare hareket ettiğinde oku gizleme

CONTROL+H

Kısayol menüsü

CONTROL+tıklama

Fareye tıklandığında ilerle (yalnızca prova)

M

Kayıttan yürütme seçeneklerini ayarlama

Kaydetmeyi tamamlayıp sunuyu dağıtmaya hazır olduğunuzda, Slayt Gösterisi Ayarla’ya tıklayın ve izleyicileriniz için uygun seçenekleri belirleyin.

Gösteriyi dağıtmadan önce gösteri türünü ve diğer seçenekleri ayarlayın
 • Gösteri türü    Tam ekran veya pencereli olarak gösterir.

 • Gösteri seçenekleri    Anlatımı ve animasyonları kapatır.

 • Slaytlar    Bir slayt alt kümesi seçin veya ayarladıysanız Özel gösteri seçin.

 • Slaytları ilerlet    İzleyenin el ile sayfaları tek tek ilerletmesi için slayt gösterisinin bu sürümünü ayarlayın.

İlgili bilgiler

Slaytlar arasındaki geçişleri ekleme, değiştirme veya kaldırma

Sunuyu başlatma ve Sunucu görünümünde notlarınızı görme

Sunuyu film dosyası veya MP4 olarak kaydetme

Web için PowerPoint slayt gösterisi kaydetmeyi desteklemez.

Kaydetme ile ilgili ipuçları

 • Kayıtlar, sunulara slaytlar halinde eklenir. Bu nedenle, bir kaydı değiştirmek istediğinizde yalnızca ilgili slaydı ya da slaytları yeniden kaydetmeniz yeterlidir. Ayrıca, slaytların sırasını kayıt işleminden sonra düzenleyebilirsiniz. Yeniden kayıt yapmanıza gerek yoktur. Bu, aynı zamanda bir sunu kaydı yaparken ara vermek için kaydı kolayca duraklatabileceğiniz anlamına da gelir.

 • PowerPoint, slaytlar arasındaki geçiş sırasında ses veya görüntü kaydetmez, bu nedenle bir sonraki slayda geçerken konuşmayın. Ayrıca, geçişin sorunsuz olması için her slaydın başında ve sonunda kısa bir boşluk (sessizlik) bırakın ve bir slayttan diğerine geçerken anlatımı kesmediğinizden emin olun.

 • Web için PowerPoint’da anlatım kaydedemezsiniz. Anlatımınızı kaydetmek için PowerPoint’in masaüstü sürümünü kullanın.

 • Düzen görünümünde videonun ve mürekkebin boyutunu ayarlayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

 • İzleyicilerinizin kaydı deneyimlemek için Web için PowerPoint’ı kullanması mümkünse Web için PowerPoint tarafından desteklenen geçişleri kullanın (Kes, Solarak, İt, Süpür, Böl, Rastgele Çizgiler, Şekil, Dönüşüm).

 • Sunu kaydetme, web kamerası olan dokunmatik ekranlı bilgisayarlarda en iyi sonucu verir.

 • Kaydetmeden önce, her şeyin doğru ayarlandığından emin olmak için video önizlemesini kullanın.

 • Hareket (mürekkep gibi) kaydetmek istediğiniz slaytlar için slaydın birden fazla kopyasını hazırlayarak kolayca çeşitli denemeler yapabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, gereksiz slaytları silebilirsiniz.

 • Belirli bir süreden sonra ilerlemek için sesi ve videoyu kapatarak birkaç saniyelik bir sessizlik kaydedin.

 • Daha yüksek kaliteli bir kayıt için harici bir web kamerası ve/veya mikrofon kullanın.

  Yerleşik kameralar ve mikrofonlar işlemlerin çoğu için uygundur. Ancak daha profesyonel görünümlü videolar istiyorsanız varsa harici bir web kamerası kullanabilirsiniz. PowerPoint’i bir tablet veya dizüstü bilgisayarda kullanıyorsanız ve mürekkep işlemlerini ekran kalemiyle yapıyorsanız harici kamera ve mikrofon, ekran kaleminin sesini en aza indirmenizi sağlar.

 • İlk slaydınızın kaydını tamamladıktan kaydı hemen oynatın.

  Sunuyu kaydederken fazla ilerlemeden önce sesin ve videonun istediğiniz gibi olduğunu kontrol edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×