Asıl slaytta değişiklik yapma

Mac için Office 2011 desteği sonlandırıldı

Herhangi bir cihazdan ve istediğiniz yerde çalışmak için ürününüzü Microsoft 365'e yükseltin ve destek almaya devam edin.

Şimdi yükselt

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Asıl slayt, ilgili slayt düzenlerindeki başlık yer tutucuları, içerik yer tutucuları ve altbilgiler gibi yaygın öğelerin biçimlendirmesini ve konumunu tanımlar. Asıl slaytta yaptığınız değişiklikler ilişkili slayt düzenlerine yansıtılır. Slayt düzenleri, slaytta görünen metin ve nesnelerin konum ve biçimlendirmesini tanımlar.

Asıl Slayt öğeleri

Açıklama balonu 1 Asıl slayt

Açıklama Balonu 2 Slayt düzenleri

belirtme çizgisi 3  Başlık öğesi

Adım 4  Body öğesi

Açıklama Balonu 5 Altbilgiler (Tarih ve saat, alt bilgi metni ve slayt numarası dahil)

Slayt düzenleri, Asıl slayttaki biçimlendirme, konum ve ortak öğeleri devralabilir veya tek tek slayt düzenlerini, asıl slayttan farklı olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Asıl slaydın avantajı, her düzeni veya slaydı tek tek değiştirmek yerine birçok slayt düzeninde çoğaltmak için yalnızca bir değişiklik yapmanız gerekir. Aşağıdaki çizimde, asıl slaytta, başlık yer tutucusuna turuncu dolgu rengi uygulama gibi bir değişikliğin nasıl çoğaltıldığı gösterilir:

Slayt düzenleri Asıl Slaydın biçimlendirmesini devralır

Açıklama balonu 1 Biçimlendirilmiş başlık öğesi ile asıl slayt

Açıklama Balonu 2 Asıl slayttan devralınan biçimlendirme ile slayt düzenleri

Asıl slayt ve buna karşılık gelen slayt düzenleri sununuza uygulanmış temanın bir parçasıdır. Sununuzdaki farklı slaytlara uygulanmış birden fazla temanız varsa, asıl slayt görünümünde her biri için bir asıl slayt görürsünüz.

İpucu:    Sununuzu oluşturmak için slayt eklemeye başlamadan önce, asıl slayt ve slayt düzenlerinizde değişiklik yapmak iyi bir fikirdir. Tek tek slaytlar oluşturduktan sonra asıl slaydı ve slayt düzenlerini değiştirirseniz, slaytlardaki bazı öğeler asıl slayt tasarımına uymayabilir.

Tarayıcınız videoları desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Başlık öğesini değiştirme

Asıl slayttaki başlık öğesinin biçimlendirmesini değiştirdiğinizde, değişiklikler hem dikey başlık yer tutucusuna hem de ilgili slayt düzenlerinde standart, yatay başlık yer tutucusuna çoğaltılır. Başlık öğesinin boyutunu ve konumunu değiştirirseniz, değişiklikler yalnızca benzer düzenlere çoğaltılır, ancak tüm düzenlerdir.

Normal görünümde bir başlık yer tutucusuna eklediğiniz metin, ana hattaki slayt başlığı haline gelir.

 1. Görünüm menüsünde Asıl Öğe seçeneğinin üzerine gidin ve Asıl Slayt’a tıklayın.

 2. Gezinti bölmesinde asıl slayda tıklayın. Asıl slayt, gezinti bölmesinin en üstündeki slayttır.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Bunu yapmak için

  Yapılması gereken

  Boyutu değiştirme

  Asıl slaytta başlık öğesini seçin ve ardından boyutlandırma tutamacı öğesini sürükleyerek başlık öğesinin boyutunu değiştirin.

  Öğeyi başka bir konuma taşıma

  Başlık öğesinin kenarlığını tıklatın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

  Metin biçimlendirmesini değiştirme

  Başlık öğesindeki metni seçin ve giriş sekmesindeki yazı tipi'nin altında, istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini değiştirin.

  Tüm Slaytlarınızdaki öğelerde farklı bir yazı tipi türüne geçmek Için, bunun yerine tema yazı tipini değiştirin. Asıl slayt sekmesine tıklayın ve sonra Temalar'ın altında yazı tipleri'ne tıklayın ve sonra farklı bir tema yazı tipi seçin.

 4. Asıl slayt görünümünde yaptığınız değişiklikleri tamamladığınızda, ileti çubuğundan Asıl Öğeyi Kapat’a tıklayarak normal görünüme dönün.

  İpucu:    Asıl slayttaki değişiklikler ve ilgili slayt düzenleri, sununuza uygulanmış olan temaya geçici olarak eklenir. Ancak daha sonra farklı bir tema uygularsanız, asıl slayt değişiklikleri atılır. Değişiklikleri gelecekte kullanmak üzere saklamak isterseniz, Temalar sekmesindeki Temalar'ın altında Temayı Kaydet'e tıklayın.

Gövde öğesini değiştirme

Asıl slayttaki gövde öğesinin biçimlendirmesini değiştirebilirsiniz ve değişiklikler ilgili slayt düzenlerindeki içerik yer tutucularına çoğaltılır. Asıl slayttaki gövde öğesinin boyutunu ve konumunu değiştirirseniz, değişiklikler benzer düzenlerdeki içerik yer tutucularına çoğaltılır, ancak tüm düzenlerdir.

 1. Görünüm menüsünde Asıl Öğe seçeneğinin üzerine gidin ve Asıl Slayt’a tıklayın.

 2. Gezinti bölmesinde asıl slayda tıklayın. Asıl slayt, gezinti bölmesinin en üstündeki slayttır.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Bunu yapmak için

  Yapılması gereken

  Boyutu değiştirme

  Asıl slayttaki Body öğesini seçin ve sonra da Body öğesinin boyutunu değiştirmek için boyutlandırma tutamacı öğesini sürükleyin.

  Öğeyi başka bir konuma taşıma

  Body öğesinin kenarlığını tıklatın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

  Metin biçimlendirmesini değiştirme

  Gövde öğesindeki metni seçin ve giriş sekmesindeki yazı tipi'nin altında, istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini değiştirin.

  Tüm Slaytlarınızdaki öğelerde farklı bir yazı tipi türüne geçmek Için, bunun yerine tema yazı tipini değiştirin. Asıl slayt sekmesine tıklayın ve sonra Temalar'ın altında yazı tipleri'ne tıklayın ve sonra farklı bir tema yazı tipi seçin.

  Madde işaretli veya numaralandırılmış listelerin paragraf biçimlendirmesini değiştirme

  Body öğesinde, bir liste düzeyi metnini seçin ve giriş sekmesinde, paragraf'ın altında, istediğiniz paragraf seçeneklerini belirleyin.

  İpucu:    Madde işareti stillerini değiştirebilir veya madde işaretli listeyi numaralandırılmış liste olarak değiştirebilirsiniz.

 4. Asıl slayt görünümünde yaptığınız değişiklikleri tamamladığınızda, ileti çubuğundan Asıl Öğeyi Kapat’a tıklayarak normal görünüme dönün.

  İpucu:    Asıl slayttaki değişiklikler ve ilgili slayt düzenleri, sununuza uygulanmış olan temaya geçici olarak eklenir. Ancak daha sonra farklı bir tema uygularsanız, asıl slayt değişiklikleri atılır. Değişiklikleri gelecekte kullanmak üzere saklamak isterseniz, Temalar sekmesindeki Temalar'ın altında Temayı Kaydet'e tıklayın.

Alt bilgi öğelerini değiştirme

Altbilgi üç öğeden oluşmaktadır: Tarih ve saat, alt bilgi metni ve slayt numarası. Alt bilgi öğelerinin konumunu, boyutunu ve biçimini değiştirebilirsiniz ve bu değişiklikler ilgili slayt düzenlerine yansıtılır.

Alt bilgi öğeleri asıl slayt görünümündeki asıl slayt ve slayt düzenlerinde temsil edildiğinde bile, sununuzun slaytlarında görünebilmeleri için önce bunları açmanız gerekir. Üstbilgiler ve altbilgiler 'i açmak Için, Ekle menüsüne ve ardından üst bilgi ve alt bilgi'ye tıklayın.

 1. Görünüm menüsünde Asıl Öğe seçeneğinin üzerine gidin ve Asıl Slayt’a tıklayın.

 2. Asıl Slayt görünümünde, gezinti bölmesi 'nde asıl slaydı seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Bunu yapmak için

  Yapılması gereken

  Boyutu değiştirme

  Asıl slaytta altbilgi öğesini seçin ve sonra boyutu değiştirmek için boyutlandırma tutamacı öğesini sürükleyin.

  Öğeyi başka bir konuma taşıma

  Alt bilgi öğesinin kenarlığını tıklatın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

  Metin biçimlendirmesini değiştirme

  Alt bilgi öğesindeki metni seçin ve giriş sekmesindeki yazı tipi'nin altında, istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini değiştirin.

 4. Asıl slayt görünümünde yaptığınız değişiklikleri tamamladığınızda, ileti çubuğundan Asıl Öğeyi Kapat’a tıklayarak normal görünüme dönün.

  İpucu:    Asıl slayttaki değişiklikler ve ilgili slayt düzenleri, sununuza uygulanmış olan temaya geçici olarak eklenir. Ancak daha sonra farklı bir tema uygularsanız, asıl slayt değişiklikleri atılır. Değişiklikleri gelecekte kullanmak üzere saklamak isterseniz, Temalar sekmesindeki Temalar'ın altında Temayı Kaydet'e tıklayın.

Asıl slayda öğe ekleme

Asıl slayttaki tüm öğeler varsayılan olarak eklenmelidir. Asıl slayttan bir öğeyi silerseniz, daha sonra tekrar ekleyebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Asıl Öğe seçeneğinin üzerine gidin ve Asıl Slayt’a tıklayın.

 2. Gezinti bölmesinde asıl slayda tıklayın. Asıl slayt, gezinti bölmesinin en üstündeki slayttır.

 3. Asıl Slayt sekmesine tıklayın ve aslı Düzenlealtında kalıp öğeleri'ne tıklayıp eklemek istediğiniz öğeyi seçin.

  Asıl Slayt sekmesi, Asıl Slayt grubu
  • Ana öğeler düğmesi kullanılamıyorsa, asıl slaydı değil, slayt düzeni seçmiş olabilirsiniz.

  • Ana öğeler menüsündeki öğeler kullanılamıyorsa, bu öğeler asıl slayda eklenir ve daha fazlasını ekleyemezsiniz.

 4. Asıl slayt görünümünde yaptığınız değişiklikleri tamamladığınızda, ileti çubuğundan Asıl Öğeyi Kapat’a tıklayarak normal görünüme dönün.

  İpucu:    Asıl slayttaki değişiklikler ve ilgili slayt düzenleri, sununuza uygulanmış olan temaya geçici olarak eklenir. Ancak daha sonra farklı bir tema uygularsanız, asıl slayt değişiklikleri atılır. Değişiklikleri gelecekte kullanmak üzere saklamak isterseniz, Temalar sekmesindeki Temalar'ın altında Temayı Kaydet'e tıklayın.

Ayrıca bkz.

Slayt düzeni uygulama veya değiştirme

Slayt düzeninde yer tutucuları ekleme veya kaldırma

Her slayda aynı resmi veya filigranı ekleme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×