Bağlayıcı çizgilerini, oklarını ve noktalarını düzenleme

Bağlayıcı çizgilerini, oklarını ve noktalarını düzenleme

Bağlayıcılarla düzenleme ve çalışma konusunda birçok esnekliğe sahipsiniz. Çizginin rengini, kalınlığını, stilini ve eğriliğini düzenleyebilir, uç noktaların ve okların görünümünü denetleyebilir, bağlayıcıları eğri, açılı veya düz yapabilir ve çeşitli yollarla bağlantı noktalarını yönetebilirsiniz.

İpucu: Giriş sekmesinin Araçlar grubu Visio’yu farklı bir duruma veya moda sokar ve bu da bazen kafa karıştırıcı olabilir. İşaretçi Aracı Nesneleri Seç (Ctrl+1 tuşlarına basın) ve Bağlayıcı düğme görüntüsü (Ctrl+3 tuşlarına basın) araçları arasında kolayca geçiş yapmak için klavyeyi kullanın. Hangi aracı kullandığınız (Metin Bloğu veya Bağlantı Noktası gibi) fark etmeksizin İşaretçi Aracı’na dönmek için Esc tuşuna birkaç kez basın (Visio 2010 dışında).

Bu makalenin büyük bir bölümü, diğer şekillerin çevresinde kendini otomatik olarak yeniden yönlendirebilen varsayılan Dinamik bağlayıcı şekli ile ilgilidir. Diğer Şekiller \ Visio Ekstraları \ Bağlayıcılar şablonundan alınan ve otomatik olarak yeniden yönlendirilmeyen bağlayıcıların çoğu gibi, bazı bağlayıcı türleri de vardır.

Ne yapmak istiyorsunuz?   

Bağlayıcıları eğri, açılı veya düz yapma

Bir bağlayıcıya ok veya başka bir çizgi ucu ekleme

Bir bağlayıcının kalınlığını, stilini veya eğriliğini değiştirme

Bağlayıcı okunun yönünü ters çevirme

Bağlayıcıları yeniden yönlendirme veya kesiştirme

Bağlantı noktaları ile çalışmanın diğer yollarına bakın

Bağlayıcıları eğri, açılı veya düz yapma

Tek bir bağlayıcıyı veya yeni bağlayıcılar için varsayılanı değiştirebilirsiniz.

Bağlayıcıyı değiştirme

 1. Bağlayıcıyı seçin.

 2. Tasarım sekmesinin Düzen grubunda Bağlayıcılar’ı seçin ve sonra Dik Açı Bağlayıcı, Düz Bağlayıcı veya Eğri Bağlayıcı seçeneğini belirleyin.

  Tasarım sekmesinde Bağlayıcılar’ı seçin ve kullanmak istediğiniz bağlayıcı stilini belirleyin.

 3. Alternatif olarak, sağ tıklatma Eylem bağlayıcı şekli menüsünde de bağlayıcı yönlendirme stili seçenekleri vardır.

Yeni bağlayıcılar için varsayılanı değiştirme

 • Varsayılan bağlayıcıyı dik açılı, düz veya eğri yapmak için:

  • Sayfayı seçerek tüm şekillerin seçimini kaldırın. Tasarım sekmesini, ardından Düzen grubundaki açılan menüde Bağlayıcılar’ı seçin. Ardından Dik Açı, Düz Çizgiler veya Eğri Çizgiler’i seçin.

  • Alternatif olarak, Dosya sekmesini, sonra Yazdır, Sayfa Yapısı, Düzen ve Yönlendirme sekmesini, ardından Görünümlistesinde Düz veya Eğri’yi seçin.

Sayfanın Başı

Bir bağlayıcıya ok veya başka bir çizgi ucu ekleme

Bir bağlayıcıya oklar, noktalar veya diğer çizgi uçları ekleyebilirsiniz.

 1. Bir bağlayıcı seçin.

 2. Sağ tıklayarak Eylem menüsünde Şekil Biçimi’ni seçin. Alternatif olarak, Giriş sekmesindeki Şekil Stilleri grubunda Çizgi’yi, sonra Çizgi Seçenekleri’ni seçin.

 3. Şekli Biçimlendir bölmesindeki Çizgi bölümünde, Düz Çizgi’nin seçili olduğundan emin olun ve sonra tür, boyut veya uç türünü seçin.

  Bağlayıcı uçları ayarları

Sayfanın Başı

Bağlayıcının kalınlığını, stilini, rengini veya eğriliğini değiştirme

 1. Bir bağlayıcı seçin.

 2. Sağ tıklayarak Eylem menüsünde Şekil Biçimi’ni seçin. Alternatif olarak, Giriş sekmesindeki Şekil Stilleri grubunda Çizgi’yi, sonra Çizgi Seçenekleri’ni seçin.

 3. Şekli Biçimlendir bölmesindeki Çizgi’nin altında renk, genişlik, stil ve yuvarlama seçeneklerinden istediğinizi ayarlayın.

  Bağlayıcı stilleri ayarları

Sayfanın Başı

Bağlayıcı okunun yönünü ters çevirme

Not: Çeşitli süreç akışı diyagramları gibi bazı diyagram türlerinde bağlantının yönü önemlidir. Bu nedenle Uçları Ters Çevir komutu, uçları yeniden biçimlendirme yerine bu bağlayıcılar için kullanılmalıdır. Uçları Ters Çevir komut düğmesi, Dosya \ Seçenekler \ Şeridi Özelleştir... özelliği kullanılarak kolayca şeridinize eklenebilir. Bu komut, seçilen tüm bağlayıcıların akışını ters çevirme özelliğini sunar.

Alternatif olarak, Uçları Ters Çevir komutunu kullanmadan bağlayıcının yönünü değiştirmek için, ok bulunmayan uca yeni bir ok ekleyin ve diğer uçta mevcut olan oku kaldırın.

 1. Bir bağlayıcı seçin.

 2. Giriş sekmesindeki Şekil Stilleri grubunda, Çizgi’yi ve sonra Çizgi Seçenekleri’ni seçin.

 3. Şekli Biçimlendir bölmesindeki Çizgi bölümünde şunları yapın:

  • Başlangıç Oku türünü seçin ve 4. adımı uygulayın.

  • Bitiş Oku türünü seçin ve 4. adımı uygulayın.

   Okları ters çevirme ayarları
 4. Seçili bağlayıcının başlangıcına veya sonuna bir ok eklemek, bu oku değiştirmek veya kaldırmak için bir ok seçin ya da ok menüsünde Yok seçeneğini belirleyin.

  Ok stili menüsünde bir ok stilini veya Yok'u seçin.

Sayfanın Başı

Bağlayıcıları yeniden yönlendirme veya kesiştirme

Çoğu durumda varsayılan bağlayıcı davranışından yararlanabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda, diyagramınızdaki bağlayıcıların yeniden yönlendirilmesi ve kesişmesi üzerinde daha fazla denetime sahip olmanız gerekebilir.

İpucu: Küçük ayrıntıları daha iyi görmek ve daha hassas denetime sahip olmak için Yakınlaştır özelliğini kullanın: Yakınlaştır (ALT+F6 tuşlarına basın), Uzaklaştır (ALT+SHIFT+F6 tuşlarına basın) ve Pencereye Sığdır (Ctrl+Shift+W tuşlarına basın).

 • Aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

  • Bir bağlayıcıyı başka bir bağlayıcıya bağlamak için bağlayıcıyı bir şekle ekleyin ve sonra bağlayıcıyı diğer bağlayıcıya sürükleyin.

   Bir bağlayıcıya bağlanma
  • Bir bağlayıcıyı yeniden yönlendirmek için onu seçin ve yeni bir konuma bir orta nokta sürükleyin.

   Bir bağlayıcıyı yeniden yönlendirme
  • Bağlayıcı piksel ile ayarlamak için bağlayıcıyı seçin ve istediğiniz yöne göre Shift+Ok tuşlarına basın.

   Bağlayıcıyı piksele göre taşıma

Not: Bir ağaç diyagramı oluşturmak için bkz. Ağaç diyagramı oluşturma.

Sayfanın Başı

Bağlayıcı metninin rengini değiştirme

 1. Rengini değiştirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Şeritteki Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda Yazı Tipi Rengi açılan okunu seçin ve galeriden bir renk belirleyin.

  Visio'da yazı tipi rengi menüsü.

Bağlantı noktaları ile çalışmanın diğer yolları

Aşağıdaki bölümlerde, bağlantı noktalarını denetlemenin birçok yolu açıklanır.

İpucu: Küçük ayrıntıları daha iyi görmek ve daha hassas denetime sahip olmak için Yakınlaştır özelliğini kullanın: Yakınlaştır (Alt+F6 tuşlarına basın), Uzaklaştır (Alt+Shift+F6 tuşlarına basın) ve Pencereye Sığdır (Ctrl+Shift+W tuşlarına basın).

Bağlantı noktalarına genel bakış

Bağlantı noktası, bir şekil üzerinde yer alan, bağlayıcıları ve diğer şekilleri “tutkallayabileceğiniz” özel bir noktadır. Bir bağlayıcıyı veya şekli bağlantı noktasına tutkalladığınızda, şekillerden birini hareket ettirseniz bile birbirlerine bağlı kalırlar.

Bir şekli başka bir şekle bağlamaya çalıştığınızda bağlantı noktaları görünür hale gelir. Bağlayıcı Aracı'nı şeklin yanına götürdüğünüzde ya da herhangi bir bağlantının veya çizginin bitiş noktasını bağlantı noktaları olan bir şeklin yanına sürüklediğinizde şeklin bağlantı noktalarını görürsünüz.

Bağlantı noktaları içeren bir dairenin yanındaki bağlayıcı aracı

Not: Bağlantı noktaları bağlayıcıları tutkallayabileceğiniz tek yer değildir. Şekil köşelerine, şekil tutamaçlarına ve şekil geometrisine de bağlayıcılar (ve çizgiler) tutkallayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Birleştir ve Tutkalla iletişim kutusu.

Nokta bağlantılarını veya dinamik bağlantıları kullanma

Bağlayıcı ile şekil arasında iki tür bağlantı olabilir: Nokta bağlantısı (bazen statik bağlantı olarak da adlandırılır) veya dinamik bağlantı. Bağlayıcının her iki ucunda da iki bağlantı türünden biri bulunabilir. Şekilleri bağlamak için Otomatik Bağlantı veya Şekilleri Bağla komutunu kullanıyorsanız, her iki uçta da dinamik bağlantı olur. Bağlayıcının şekle ekleneceği yeri el ile seçiyorsanız bağlantı türünü belirtebilirsiniz. Dinamik bağlantıları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Diyagramdaki şekilleri otomatik hizalama, otomatik aralama ve yeniden yerleştirme.

Aşağıdaki diyagramda, A şeklinin C şekline bir nokta bağlantısı vardır ve C her taşındığında A şekli C ile aynı noktadan bağlantılı kalır. Buna karşılık B şeklinin C şekline dinamik bir bağlantısı vardır ve B'den gelen bağlayıcı C üzerinde en yakın bağlantı noktasına taşınır.

A'nın C ile nokta bağlantısı vardır, ancak B'nin C ile dinamik bağlantısı vardır.

Nokta bağlantısı oluşturma   

Nokta bağlantısı, şekil taşınsa veya döndürülse bile bağlayıcının şekildeki belirli bir noktaya tutkallanmış olarak kalmasını sağlar.

 1. İlk şekildeki bağlantı noktasından ikinci şekildeki bir bağlantı noktasına sürükleyin.

 2. Bağlayıcı bitiş noktaları, şekiller bağlandığında yeşile dönüşür.

Bağlayıcının şekildeki belirli bir noktaya sabitlenmesini sağlamak için, bağlayıcıyı o noktaya tutkallayın.

Dinamik bağlantı oluşturma    

Dinamik bağlantı, bağlayıcının şekil üzerindeki konumunu değiştirmesine izin verir. Böylece şekil taşındığında veya döndürüldüğünde bağlayıcı, şekil üzerinde ilk bulunduğu noktaya en yakın bağlantı noktasına taşınır.

 1. Bağlayıcı Aracı’nı şeklin etrafında yeşil bir kutu belirene kadar şeklin merkezinin üzerine konumlandırın.

 2. Fare düğmesini basılı tutun ve ikinci şeklin merkezine sürükleyin.

 3. İkinci şeklin çevresinde yeşil bir kutu belirdiğinde farenin düğmesini bırakın.

Bağlayıcının şekildeki noktalarla birlikte dinamik hareket etmesini sağlamak için bağlayıcıyı şekle tutkallayın.

Bir şekle bağlantı noktası ekleme

Bir bağlayıcı tutkallamak istediğiniz şeklin istediğiniz yerinde bir bağlantı noktası bulunmuyorsa bir tane ekleyebilirsiniz.

 1. Şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Araçlar grubunda, Bağlantı Noktası aracına düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Bağlantı noktaları görünmüyorsa, Görünüm sekmesinin Görsel Yardımlar grubunda Bağlantı Noktaları onay kutusunu işaretleyin.

 4. Ctrl tuşuna basın ve bağlantı noktası eklemek istediğiniz yere tıklayın. Yeni bağlantı noktası, yerleştirildikten sonra otomatik olarak seçilir.

 5. Normal düzenlemeye dönmek için Giriş sekmesindeki Araçlar grubunda İşaretçi Aracı Nesneleri Seç ’na tıklayın.

Bir şekle bağlantı noktası ekleme

Bir şekildeki bağlantı noktasını taşıma

Bir bağlantı noktasının yerleştirildiği konumdan memnun değilseniz, noktayı taşıyabilirsiniz:

 1. Şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Araçlar grubunda Bağlantı Noktası aracını düğme görüntüsü seçin.

 3. Bağlantı noktaları görünmüyorsa, Görünüm sekmesinin Görsel Yardımlar grubunda Bağlantı Noktaları onay kutusunu işaretleyin.

 4. Ctrl tuşuna basın ve taşımak istediğiniz bağlantı noktasını sürükleyin.

 5. Normal düzenlemeye dönmek için Giriş sekmesindeki Araçlar grubunda İşaretçi Aracı Nesneleri Seç ’na tıklayın.

Bağlantı noktasını tam istediğiniz yere taşımakta güçlük çekiyorsanız farklı birleştirme ayarlarını deneyin. Daha fazla bilgi için bkz. Birleştirme gücünü ayarlama ya da birleştirmeyi kapatma.

Bağlantı noktası silme

Bağlantı noktası bazen soruna neden olabilir. Böyle durumlarda bunu silebilirsiniz.

 1. Silmek istediğiniz bağlantı noktasını içeren şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Araçlar grubunda, Bağlantı Noktası aracına tıklayın.

 3. Herhangi bir bağlantı noktası göremezseniz, Görünüm sekmesinin Görsel Yardımlar grubunda Bağlantı Noktaları onay kutusunu işaretleyin.

 4. Silmek istediğiniz bağlantı noktasını seçin. Bağlantı noktası eflatun renge dönüşür.

 5. Delete tuşuna basın.

 6. Normal düzenlemeye dönmek için Giriş sekmesindeki Araçlar grubunda İşaretçi Aracı Nesneleri Seç ’na tıklayın.

Bağlantı noktası silme

Bağlantı noktalarını gizleme

Bazen diyagramınızı daha iyi görüntülemek için bağlantı noktalarını gizlemeniz gerekebilir.

 • Görünüm sekmesinin Görsel Yardımlar grubunda, Bağlantı Noktaları onay kutusunun işaretini kaldırın.

Bağlantı noktasının yanına metin ekleme

Bağlantı noktasına doğrudan metin ekleyemezsiniz. Ancak, şekle metin ekleyebilir ve sonra metni bağlantı noktasının yanına taşıyabilirsiniz:

 1. Metin eklemek istediğiniz şekli seçin ve yazmaya başlayın. Yazdığınız metin, şekilde görünür.

 2. Giriş \ Araçlar \ Metin Bloğu aracını Metin Bloğu aracı simgesi ( Ctrl + Shift + 4 ) seçin

 3. Metin bloğu artık seçili

  Seçili Metin Bloğu
 4. Metin bloğunu taşımak için sürükleyin ve gerekirse yeniden boyutlandırın

  Metin bloğunu taşıyın ve yeniden boyutlandırın.

Metin Bloğu aracından çıkmak istediğinizde İşaretçi Aracı’nı Nesneleri Seç (Ctrl + 1) seçin

Alternatif bir yaklaşım da, her biri tek bir bağlantı noktasına sahip birden fazla özel şekil oluşturmak ve sonra daha büyük bir şekil yapmak için hepsini gruplandırmaktır. Bağlantı noktaları hala kullanılabilir olacaktır.

Birçok adlandırılmış bağlantı noktası oluşturma

İçe doğru, dışa doğru veya her iki şekilde bağlantı noktası oluşturma

Şekillerin üzerindeki bağlayıcı bitiş noktalarının nasıl çekileceğini denetlemek için içe ve dışa doğru bağlantı noktalarını kullanın.

 1. Şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Araçlar grubunda, Bağlantı Noktası aracına düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Bağlantı noktaları görünmüyorsa, Görünüm sekmesinin Görsel Yardımlar grubunda Bağlantı Noktaları onay kutusunu işaretleyin.

 4. Dışa doğru veya içe ve dışa doğru bir bağlantı noktası istiyorsanız, bağlantı noktasına sağ tıklayın ve şu seçeneklerden birine tıklayın:

  • İçe doğru     Genellikle içe doğru bağlantı noktası kullanılır. İçe doğru bağlantı noktası bağlayıcıların bitiş noktalarını, iki boyutlu (2B) şekillerin dışa doğru ve içe ve dışa doğru bağlantı noktalarını çeker.

  • Dışa doğru     Başka bir şekle tutkallamak istediğiniz 2B bir şekliniz varsa dışa doğru bağlantı noktasını kullanmak yararlı olabilir. Dışa doğru bağlantı noktası, içe doğru bağlantı noktalarına çekilir.

  • İçe ve dışa doğru     Diğer şekillere nasıl tutkallanmasını istediğinizi bilmediğiniz bir şekliniz varsa içe ve dışa doğru bağlantı noktasını kullanmayı isteyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Bağlayıcının stilini değiştirme

Bağlayıcı stili dik açılı, düz çizgiler veya eğri çizgiler olabilir. Varsayılan stil dik açılıdır. 

 1. Değiştirmek istediğiniz bağlayıcıyı veya bağlayıcıları seçin.

 2. Şeritte Şekil sekmesini ve daha sonra Bağlayıcılar’ı seçin.

 3. Menüden Dik, Düz veya Eğri çizgileri seçin:

  Şeridin Şekiller sekmesinde, bir Bağlayıcı seçenekleri menüsü vardır.

Bağlayıcı çizgi atlamalarını gösterme veya kaldırma

Diyagramı düzenlerken veya daha fazla şekil eklerken bağlayıcı çizgileri kesiştiğinde, Web için Visio’ın çizgi atlamaları oluşturması gerekebilir. Bu çizgi atlamalarını gösterebilir veya kaldırabilirsiniz.

 1. Diyagramı düzenlemek için açın.

 2. Şeritte Şekil sekmesini ve daha sonra Bağlayıcılar’ı seçin.

 3. Menüden, aşağıda gösterildiği gibi istediğiniz çizgi atlama stilini seçin:

  Çizgi atlamalarını gösterme

  Çizgi Atlamalarını Gösterme

  Çizgi atlamalarını kaldırma

  Çizgi Atlamalarını Kaldırma

Bağlayıcı çizgilerinin ve oklarının görünümünü değiştirme

Bağlayıcı çizgisinin ana hat rengini, ok türünü ve stil kalınlığını değiştirebilirsiniz:

 1. Değiştirmek istediğiniz bağlayıcıyı veya bağlayıcıları seçin.

 2. Şeritte Şekil sekmesini ve sonra da Şekil Ana Hattı’nı seçin.

 3. Galeriden bir renk seçin veya şu seçenekleri kullanarak bağlayıcı stilini değiştirin:

  Seçenek

  Açıklama

  Ağırlık

  Bağlayıcı çizgisinin kalınlığını ayarlayın.

  Tire

  Çizgi stilini değiştirin: düz, kesikli, noktalı veya birleşik.

  Oklar

  Ok başları nokta veya ok olabilir veya hiç olmayabilir. Bunlar dolu ya da boş olabildikleri gibi bağlayıcının bir veya iki ucunda da olabilirler.

Office 2010 desteği 13 Ekim 2020’de sona erdi

Herhangi bir cihazdan ve istediğiniz yerde çalışmak için ürününüzü Microsoft 365'e yükseltin ve destek almaya devam edin.

Şimdi yükselt

Ne yapmak istiyorsunuz?   

Bağlayıcıları eğri, açılı veya düz yapma

Bir bağlayıcıya ok veya başka bir çizgi ucu ekleme

Bir bağlayıcının kalınlığını, stilini veya eğriliğini değiştirme

Bağlayıcı okunun yönünü ters çevirme

Bağlayıcıları yeniden yönlendirme veya kesiştirme

Bağlantı noktaları ile çalışmanın diğer yollarına bakın

Bağlayıcıları eğri, açılı veya düz yapma

Tek bir bağlayıcıyı veya yeni bağlayıcılar için varsayılanı değiştirebilirsiniz.

Bağlayıcıyı değiştirme

 1. Bağlayıcıyı seçin.

 2. Tasarım sekmesinin Düzen grubunda Bağlayıcılar’ı seçin ve sonra Dik Açı Bağlayıcı, Düz Bağlayıcı veya Eğri Bağlayıcı seçeneğini belirleyin.

  Tasarım sekmesinde Bağlayıcılar’ı seçin ve kullanmak istediğiniz bağlayıcı stilini belirleyin.

 3. Alternatif olarak, sağ tıklatma Eylem bağlayıcı şekli menüsünde de bağlayıcı yönlendirme stili seçenekleri vardır.

Yeni bağlayıcılar için varsayılanı değiştirme

 • Varsayılan bağlayıcıyı dik açılı, düz veya eğri yapmak için:

  Dosya sekmesini seçin, Yazdır’ı seçin, Baskı Önizleme’yi seçin Sayfa Yapısı’nı seçin, Düzen ve Yönlendirme sekmesini seçin, sonra Görünüm listesinde Düz veya Eğri’yi seçin.

Sayfanın Başı

Bir bağlayıcıya ok veya başka bir çizgi ucu ekleme

Bir bağlayıcıya oklar, noktalar veya diğer çizgi uçları ekleyebilirsiniz.

 1. Bir bağlayıcı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda, Çizgi’yi ve sonra Oklar’ı seçin.

 3. Diğer Oklar’ı seçin, Çizgi penceresinde tür, boyut veya uç türünü seçin ve sonra Tamam’a tıklayın.

  Ok uçları

Sayfanın Başı

Bir bağlayıcının kalınlığını, stilini veya eğriliğini değiştirme

 1. Bir bağlayıcı seçin.

 2. Giriş sekmesindeki Şekil grubunda, Çizgi’yi ve sonra Çizgi Seçenekleri’ni seçin.

 3. Çizgi penceresinde kalınlığı, stili veya eğriliği seçin ve Tamam’a tıklayın.

  Çizgi kalınlığı ve diğer ayarlar

Sayfanın Başı

Bağlayıcı okunun yönünü ters çevirme

Not: Çeşitli süreç akışı diyagramları gibi bazı diyagram türlerinde bağlantının yönü önemlidir. Bu nedenle Uçları Ters Çevir komutu, uçları yeniden biçimlendirme yerine bu bağlayıcılar için kullanılmalıdır. Uçları Ters Çevir komut düğmesi, Dosya \ Seçenekler \ Şeridi Özelleştir... özelliğini kullanarak kolayca şeridinize eklenebilir. Bu komut, seçilen tüm bağlayıcıların akışını ters çevirme özelliğini sunar.

Alternatif olarak, Uçları Ters Çevir komutunu kullanmadan bağlayıcının yönünü değiştirmek için, ok bulunmayan uca yeni bir ok ekleyin ve diğer uçta mevcut olan oku kaldırın.

 1. Bir bağlayıcı seçin.

 2. Giriş sekmesindeki Şekil grubunda, Çizgi’yi ve sonra Çizgi Seçenekleri’ni seçin.

 3. Çizgi penceresinde şunları yapın:

  • Başlangıç Oku türünü seçin ve 4. adımı uygulayın.

  • Bitiş Oku türünü seçin ve 4. adımı uygulayın.

   Okların başlangıcı ve bitişi
 4. Seçili bağlayıcının başlangıcına veya sonuna bir ok eklemek, bu oku değiştirmek veya kaldırmak için bir ok seçin ya da ok menüsünde Yok seçeneğini belirleyin.

  Ok stili menüsünde bir ok stilini veya Yok'u seçin.

Sayfanın Başı

Bağlayıcıları yeniden yönlendirme veya kesiştirme

Çoğu durumda varsayılan bağlayıcı davranışından yararlanabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda, diyagramınızdaki bağlayıcıların yeniden yönlendirilmesi ve kesişmesi üzerinde daha fazla denetime sahip olmanız gerekebilir.

İpucu: Küçük ayrıntıları daha iyi görmek ve daha hassas denetime sahip olmak için Yakınlaştır özelliğini kullanın: Yakınlaştır (Alt+F6 tuşlarına basın), Uzaklaştır (Alt+Shift+F6 tuşlarına basın) ve Pencereye Sığdır (Ctrl+Shift+W tuşlarına basın).

 • Aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

  • Bir bağlayıcıyı başka bir bağlayıcıya bağlamak için bağlayıcıyı bir şekle ekleyin ve sonra bağlayıcıyı diğer bağlayıcıya sürükleyin.

   Bir bağlayıcıya bağlanma
  • Bir bağlayıcıyı yeniden yönlendirmek için onu seçin ve yeni bir konuma bir orta nokta sürükleyin.

   Bir bağlayıcıyı yeniden yönlendirme
  • Bağlayıcı piksel ile ayarlamak için bağlayıcıyı seçin ve istediğiniz yöne göre Shift+Ok tuşlarına basın.

   Bağlayıcıyı piksele göre taşıma

Not: Bir ağaç diyagramı oluşturmak için bkz. Ağaç diyagramı oluşturma.

Sayfanın Başı

Bağlantı noktaları ile çalışmanın diğer yolları

Aşağıdaki bölümlerde, bağlantı noktalarını denetlemenin birçok yolu açıklanır.

İpucu: Küçük ayrıntıları daha iyi görmek ve daha hassas denetime sahip olmak için Yakınlaştır özelliğini kullanın: Yakınlaştır (Alt+F6 tuşlarına basın), Uzaklaştır (Alt+Shift+F6 tuşlarına basın) ve Pencereye Sığdır (Ctrl+Shift+W tuşlarına basın).

Bağlantı noktalarına genel bakış

Bağlantı noktası, bir şekil üzerinde yer alan, bağlayıcıları ve diğer şekilleri “tutkallayabileceğiniz” özel bir noktadır. Bir bağlayıcıyı veya şekli bağlantı noktasına tutkalladığınızda, şekillerden birini hareket ettirseniz bile birbirlerine bağlı kalırlar.

Bir şekli başka bir şekle bağlamaya çalıştığınızda bağlantı noktaları görünür hale gelir. Bağlayıcı Aracı'nı şeklin yanına götürdüğünüzde ya da herhangi bir bağlantının veya çizginin bitiş noktasını bağlantı noktaları olan bir şeklin yanına sürüklediğinizde şeklin bağlantı noktalarını görürsünüz.

Bağlantı noktaları içeren bir dairenin yanındaki bağlayıcı aracı

Not: Bağlantı noktaları bağlayıcıları tutkallayabileceğiniz tek yer değildir. Şekil köşelerine, şekil tutamaçlarına ve şekil geometrisine de bağlayıcılar (ve çizgiler) tutkallayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Birleştir ve Tutkalla iletişim kutusu.

Nokta bağlantılarını veya dinamik bağlantıları kullanma

Bağlayıcı ile şekil arasında iki tür bağlantı olabilir: Nokta bağlantısı (bazen statik bağlantı olarak da adlandırılır) veya dinamik bağlantı. Bağlayıcının her iki ucunda da iki bağlantı türünden biri bulunabilir. Şekilleri bağlamak için Otomatik Bağlantı veya Şekilleri Bağla komutunu kullanıyorsanız, her iki uçta da dinamik bağlantı olur. Bağlayıcının şekle ekleneceği yeri el ile seçiyorsanız bağlantı türünü belirtebilirsiniz. Dinamik bağlantıları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Diyagramdaki şekilleri otomatik hizalama, otomatik aralama ve yeniden yerleştirme.

Aşağıdaki diyagramda, A şeklinin C şekline bir nokta bağlantısı vardır ve C her taşındığında A şekli C ile aynı noktadan bağlantılı kalır. Buna karşılık B şeklinin C şekline dinamik bir bağlantısı vardır ve B'den gelen bağlayıcı C üzerinde en yakın bağlantı noktasına taşınır.

A'nın C ile nokta bağlantısı vardır, ancak B'nin C ile dinamik bağlantısı vardır.

Nokta bağlantısı oluşturma   

Nokta bağlantısı, şekil taşınsa veya döndürülse bile bağlayıcının şekildeki belirli bir noktaya tutkallanmış olarak kalmasını sağlar.

 1. İlk şekildeki bağlantı noktasından ikinci şekildeki bir bağlantı noktasına sürükleyin.

 2. Bağlayıcı bitiş noktaları, şekiller bağlandığında yeşile dönüşür.

Bağlayıcının şekildeki belirli bir noktaya sabitlenmesini sağlamak için, bağlayıcıyı o noktaya tutkallayın.

Dinamik bağlantı oluşturma    

Dinamik bağlantı, bağlayıcının şekil üzerindeki konumunu değiştirmesine izin verir. Böylece şekil taşındığında veya döndürüldüğünde bağlayıcı, şekil üzerinde ilk bulunduğu noktaya en yakın bağlantı noktasına taşınır.

 1. Bağlayıcı Aracı’nı şeklin etrafında yeşil bir kutu belirene kadar şeklin merkezinin üzerine konumlandırın.

 2. Fare düğmesini basılı tutun ve ikinci şeklin merkezine sürükleyin.

 3. İkinci şeklin çevresinde yeşil bir kutu belirdiğinde farenin düğmesini bırakın.

Bağlayıcının şekildeki noktalarla birlikte dinamik hareket etmesini sağlamak için bağlayıcıyı şekle tutkallayın.

Bir şekle bağlantı noktası ekleme

Bir bağlayıcı tutkallamak istediğiniz şeklin istediğiniz yerinde bir bağlantı noktası bulunmuyorsa bir tane ekleyebilirsiniz.

 1. Şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Araçlar grubunda, Bağlantı Noktası aracına düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Bağlantı noktaları görünmüyorsa, Görünüm sekmesinin Görsel Yardımlar grubunda Bağlantı Noktaları onay kutusunu işaretleyin.

 4. Ctrl tuşuna basın ve bağlantı noktası eklemek istediğiniz yere tıklayın. Yeni bağlantı noktası, yerleştirildikten sonra otomatik olarak seçilir.

 5. Normal düzenlemeye dönmek için Giriş sekmesindeki Araçlar grubunda İşaretçi Aracı Nesneleri Seç ’na tıklayın.

Bir şekle bağlantı noktası ekleme

Bir şekildeki bağlantı noktasını taşıma

Bir bağlantı noktasının yerleştirildiği konumdan memnun değilseniz, noktayı taşıyabilirsiniz:

 1. Şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Araçlar grubunda Bağlantı Noktası aracını düğme görüntüsü seçin.

 3. Bağlantı noktaları görünmüyorsa, Görünüm sekmesinin Görsel Yardımlar grubunda Bağlantı Noktaları onay kutusunu işaretleyin.

 4. Ctrl tuşuna basın ve taşımak istediğiniz bağlantı noktasını sürükleyin.

 5. Normal düzenlemeye dönmek için Giriş sekmesindeki Araçlar grubunda İşaretçi Aracı Nesneleri Seç ’na tıklayın.

Bağlantı noktasını tam istediğiniz yere taşımakta güçlük çekiyorsanız farklı birleştirme ayarlarını deneyin. Daha fazla bilgi için bkz. Birleştirme gücünü ayarlama ya da birleştirmeyi kapatma.

Bağlantı noktası silme

Bağlantı noktası bazen soruna neden olabilir. Böyle durumlarda bunu silebilirsiniz.

 1. Silmek istediğiniz bağlantı noktasını içeren şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Araçlar grubunda, Bağlantı Noktası aracına tıklayın.

 3. Herhangi bir bağlantı noktası göremezseniz, Görünüm sekmesinin Görsel Yardımlar grubunda Bağlantı Noktaları onay kutusunu işaretleyin.

 4. Silmek istediğiniz bağlantı noktasını seçin. Bağlantı noktası eflatun renge dönüşür.

 5. Delete tuşuna basın.

 6. Normal düzenlemeye dönmek için Giriş sekmesindeki Araçlar grubunda İşaretçi Aracı Nesneleri Seç ’na tıklayın.

Bağlantı noktası silme

Bağlantı noktalarını gizleme

Bazen diyagramınızı daha iyi görüntülemek için bağlantı noktalarını gizlemeniz gerekebilir.

 • Görünüm sekmesinin Görsel Yardımlar grubunda, Bağlantı Noktaları onay kutusunun işaretini kaldırın.

Bağlantı noktasının yanına metin ekleme

Bağlantı noktasına doğrudan metin ekleyemezsiniz. Ancak, şekle metin ekleyebilir ve sonra metni bağlantı noktasının yanına taşıyabilirsiniz:

 1. Metin eklemek istediğiniz şekli seçin ve yazmaya başlayın. Yazdığınız metin, şekilde görünür.

 2. Giriş \ Araçlar \ Metin Bloğu aracını Metin Bloğu aracı simgesi (Ctrl+Shift+4 ) seçin.

 3. Artık metin bloğu seçilecektir:

  Seçili Metin Bloğu
 4. Metin bloğunu taşımak için sürükleyin ve gerekirse yeniden boyutlandırın:

  Metin bloğunu taşıyın ve yeniden boyutlandırın.

Metin Bloğu aracından çıkmak istediğinizde İşaretçi Aracı’nı Nesneleri Seç (Ctrl+1) seçin

Alternatif bir yaklaşım da, her biri tek bir bağlantı noktasına sahip birden fazla özel şekil oluşturmak ve sonra daha büyük bir şekil yapmak için hepsini gruplandırmaktır. Bağlantı noktaları hala kullanılabilir olacaktır.

Birçok adlandırılmış bağlantı noktası oluşturma

İçe doğru, dışa doğru veya her iki şekilde bağlantı noktası oluşturma

Şekillerin üzerindeki bağlayıcı bitiş noktalarının nasıl çekileceğini denetlemek için içe ve dışa doğru bağlantı noktalarını kullanın.

 1. Şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Araçlar grubunda, Bağlantı Noktası aracına düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Bağlantı noktaları görünmüyorsa, Görünüm sekmesinin Görsel Yardımlar grubunda Bağlantı Noktaları onay kutusunu işaretleyin.

 4. Dışa doğru veya içe ve dışa doğru bir bağlantı noktası istiyorsanız, bağlantı noktasına sağ tıklayın ve şu seçeneklerden birine tıklayın:

  • İçe doğru     Genellikle içe doğru bağlantı noktası kullanılır. İçe doğru bağlantı noktası bağlayıcıların bitiş noktalarını, iki boyutlu (2B) şekillerin dışa doğru ve içe ve dışa doğru bağlantı noktalarını çeker.

  • Dışa doğru     Başka bir şekle tutkallamak istediğiniz 2B bir şekliniz varsa dışa doğru bağlantı noktasını kullanmak yararlı olabilir. Dışa doğru bağlantı noktası, içe doğru bağlantı noktalarına çekilir.

  • İçe ve dışa doğru     Diğer şekillere nasıl tutkallanmasını istediğinizi bilmediğiniz bir şekliniz varsa içe ve dışa doğru bağlantı noktasını kullanmayı isteyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Bağlantı noktalarıyla çalışma

Aşağıdaki bölümlerde, bağlantı noktalarını denetlemenin birçok yolu açıklanır.

Bağlantı noktalarına genel bakış

Dört bağlantı noktasına sahip bir şekil.

Dört bağlantı noktasına sahip bir şekil.

Bağlantı noktası ekleme

Bir bağlayıcı veya şekil yapıştırmak istediğiniz şekil üzerinde istediğiniz yerde bir bağlantı noktası yoksa, kolayca ekleyebilirsiniz.

 1. Bağlantı noktaları görünür değilse, Görünüm menüsünde Bağlantı Noktaları’na tıklayın.

 2. Şekli seçin.

  Not: Önce şekli seçmezseniz, şekle bağlantı noktası ekleyemezsiniz. Şeklin etrafında yeşil ve kesik çizgili bir kenarlık bulunması, bu şeklin seçili olduğunu gösterir.

 3. Bağlantı Noktası aracına düğme görüntüsü tıklayın.

  Bağlantı Noktası aracını görmüyorsanız, Bağlayıcı aracının düğme görüntüsü yanındaki aşağı oka tıklayın ve sonra Bağlantı Noktası aracına düğme görüntüsü tıklayın.

 4. CTRL tuşuna basın ve bağlantı noktası eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 5. Dışa doğru veya hem içe hem de dışa doğru bir bağlantı noktası istiyorsanız, bağlantı noktasını sağ tıklatın ve İçe Doğru, Dışa Doğru veya İçe Doğru ve Dışa Doğru öğesini tıklatın.

  • Genellikle içe doğru bağlantı noktası istersiniz. İçe doğru bağlantı noktası bağlayıcılardaki bitiş noktalarını "çekerken" dışa doğru olanlar ve hem içe hem de dışarı doğru bağlantı noktaları ise iki boyutlu (2B) şekillerdeki bitiş noktalarını "çeker".

  • Başka bir şekle yapıştırmak istediğiniz 2B bir şekliniz varsa, dışa doğru bağlantı noktası kullanmanız gerekir. Dışa doğru olan bir bağlantı noktası iç bağlantı noktalarına "çekilir".

  • Bir şekliniz varsa ve bu şeklin başka şekillere nasıl yapışmasını istediğinizi bilmiyorsanız, içe doğru ve dışa doğru bağlantı noktası istersiniz.

 6. Normal düzenlemeye dönmek için İşaretçi aracına İşaretçi düğmesi tıklayın.

Bağlantı noktasının yanına metin ekleme

Ne yazık ki bir bağlantı noktasına doğrudan metin ekleyemezsiniz. Ancak, şekle metin ekleyebilir ve ardından metni bağlantı noktasının yanına taşıyabilirsiniz.

 1. Şekli seçin.

 2. Yazmaya başlayın. Yazdığınız metin şekilde görünür.

 3. Metin Bloğu aracına Resim yazısı 4 tıklayın.

  Metin Bloğu aracını görmüyorsanız Metin aracının Metin aracı düğmesi yanındaki aşağı oka ve sonra Metin Bloğu aracına tıklayın Resim yazısı 4 .

 4. Metninizi sürükleyin.

İpucu: Şeklin denetim tutamacı Denetim tutamacı resmi - sarı elmas varsa, bunu sürükleyerek şekil metnini hızla taşıyabilirsiniz.

Bağlantı noktası taşıma

Bir bağlantı noktasının yerleştirildiği konumdan memnun değilseniz, noktayı taşıyabilirsiniz:

 1. Şekli seçin.

  Not: Önce şekli seçmezseniz, bağlantı noktasını taşıyamazsınız. Şeklin etrafında yeşil ve kesik çizgili bir kenarlık bulunması, bu şeklin seçili olduğunu gösterir.

 2. Bağlantı Noktası aracına düğme görüntüsü tıklayın.

  Bağlantı Noktası aracını görmüyorsanız, Bağlayıcı aracının düğme görüntüsü yanındaki aşağı oka tıklayın ve sonra Bağlantı Noktası aracına düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Taşımak istediğiniz bağlantı noktasını sürükleyin.

  Hiçbir bağlantı noktası görmüyorsanız, Görünüm menüsünde Bağlantı Noktaları’na tıklayın.

 4. Normal düzenlemeye dönmek için İşaretçi aracına İşaretçi düğmesi tıklayın.

Bağlantı noktasını tam istediğiniz yere taşımakta güçlük çekiyorsanız farklı birleştirme ayarlarını deneyin:

 • Araçlar menüsünde Birleştir ve Tutkalla’ya tıklayın ve Genel sekmesindeki Birleştir bölümünde istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Bağlantı noktası silme veya gizleme

Bağlantı noktaları bazen engel yaratabilir. Böyle bir durumda, iki seçeneğiniz var: Bağlantı noktalarını silmek veya gizlemek.

Şekildeki bir bağlantı noktasını silmek için

 1. Şekli seçin.

  Not: Önce şekli seçmezseniz, bağlantı noktasını silemezsiniz. Şeklin etrafında yeşil ve kesik çizgili bir kenarlık bulunması, bu şeklin seçili olduğunu gösterir.

 2. Bağlantı Noktası aracına düğme görüntüsü tıklayın.

  Bağlantı Noktası aracını görmüyorsanız, Bağlayıcı aracının düğme görüntüsü yanındaki aşağı oka tıklayın ve sonra Bağlantı Noktası aracına düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Silmek istediğiniz bağlantı noktasını seçin. Bağlantı noktası eflatun renge dönüşür.

  Bağlantı noktası görmüyorsanız Görünüm menüsünde Bağlantı Noktaları’na tıklayın.

 4. DELETE tuşuna basın.

 5. Normal düzenlemeye dönmek için İşaretçi aracına İşaretçi düğmesi tıklayın.

Bir bağlantı noktasını gizlemek için

 • Görünüm menüsünde Bağlantı Noktaları’na tıklayın.

Sayfanın Başı

Bir bağlayıcıya ok veya başka bir çizgi ucu ekleme

Bir bağlayıcıya oklar, noktalar veya diğer çizgi uçları gibi öğeler ekleyebilirsiniz.

 1. Bir bağlayıcı seçin.

 2. Biçim menüsünde Çizgi’ye tıklayın.

 3. Çizgi uçları bölümünde istediğiniz çizgi ucu türünü ve boyutunu seçin.

 4. Tamam'a tıklayın.

İpucu: Ayrıca Biçimlendirme araç çubuğundaki Çizgi uçları aracını da kullanabilirsiniz.

Bağlayıcıları eğri, açılı veya düz yapma

Diyagram üzerindeki bir bağlayıcıyı değiştirme

 1. Bağlayıcıya sağ tıklayın.

 2. Dik Açı Bağlayıcı, Düz Bağlayıcı veya Eğri Bağlayıcı öğelerinden birine tıklayın.

Not: Düz veya dik açılı bağlayıcılara tutamaç ekleyemezsiniz, ancak Kalem aracını Düğme resmi kullanarak eğri bağlayıcılara tutamaç ekleyebilirsiniz.

Yeni bağlayıcılar için varsayılanı değiştirme

 • Varsayılan bağlayıcıyı düz veya eğri yapmak için Dosya menüsünde Sayfa Yapısı’na tıklayın, Düzen ve Yönlendirme sekmesine tıklayın ve ardından Görünüm listesinde Düz veya Eğri’yi seçin.

Bağlayıcı okunun yönünü ters çevirme

Bir bağlayıcının yönünü değiştirmek istiyorsanız bunu ok olmayan uca yeni bir ok ekleyip diğer uçtan mevcut oku kaldırarak yapabilirsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz bağlayıcıyı seçin.

 2. Giriş sekmesinin Şekil grubunda Çizgi'ye tıklayın ve Oklar'ın üzerine gelip Oklar menüsünü açın.

  Şekil Stilleri'nde Çizgi'ye tıklayarak menüyü açın ve Oklar'a tıklayın.
 3. Oklar menüsünün en altından Diğer Oklar'a tıklayın.

  Oklar menüsünün en altındaki Diğer Oklar'a tıklayın.

  Visio, Şekli Biçimlendirme görev bölmesini Satır genişletilmiş halde görüntüler.

 4. Seçili bağlayıcının başına bir ok eklemek veya buradaki bir oku değiştirmek veya kaldırmak için Başlangıç Oku türü’nün ok menüsünde bir oku veya Yok’u seçin.

  Seçilen bağlayıcı çizgisinin üzerinde oku ekleyin, değiştirin veya kaldırın.

  Ok menüleri, seçili bağlayıcı için geçerli olarak seçili ok stilini veya Yok seçeneğini gösterir.

  Ok stili menüsünde bir ok stilini veya Yok'u seçin.
 5. Seçili bağlayıcının sonuna bir ok eklemek veya buradaki bir oku değiştirmek veya kaldırmak için Bitiş Oku türü’nün ok menüsünde bir oku veya Yok’u seçin.

Ayrıca Bkz

Bağlayıcı metni ekleme ve düzenleme

Şekillerin arasına bağlayıcı ekleme

Bağlayıcıları tutkallama veya tutkalını kaldırma

Özel bağlayıcı oluşturma

Bağlayıcı çizgi atlamalarını ekleme veya çıkarma

Visio Eğitimi

Visio masaüstü bağlayıcıları hakkında bilmeniz gereken her şey (Visio ekip blogu)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×