Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.
Başka bir Access veritabanına veritabanı nesnesi verme

Access, tablo veya form gibi bir nesneyi bir veritabanından diğerine taşımak için çeşitli yollar sağlar. En kolay yol nesneyi kopyalayıp yapıştırmaktır, ama nesnenin dışarı aktarılması size daha fazla seçenek sunar. Örneğin, tablo tanımını ve tablodaki verileri dışarı aktarabileceğiniz gibi, yalnızca tablo tanımını da (tablonun boş bir kopyası) dışarı aktarabilirsiniz. Ayrıca, işlemin ayrıntılarını gelecekte kullanmak üzere bir dışa aktarma belirtimi olarak kaydedebilirsiniz.

Genel bakış

Tablo, sorgu, form, rapor, makro veya modülleri bir Access veritabanından diğerine dışarı aktarabilirsiniz. Nesneyi dışarı aktardığınızda, Access hedef veritabanında nesnenin bir kopyasını oluşturur.

Aşağıdaki görevlerden birini yerine getirmeniz gerektiğinde veritabanı nesnelerini dışarı aktarırsınız:

 • Yeni tablo oluşturmanın kısayolu olarak bir tablonun yapısını başka bir veritabanına kopyalama.

 • Yeni form veya rapor oluşturmanın hızlı bir yolu olarak formun veya raporun tasarımını ve düzenini başka bir veritabanına kopyalama.

 • Tablo veya formun en son sürümünü düzenli aralıklarla başka bir veritabanına kopyalama. Bunu yapmak için, nesneyi ilk kez dışarı aktarırken bir dışarı aktarma belirtimi oluşturabilir ve ardından belirtimi kullanarak işlemi daha sonra tekrarlayabilirsiniz.

Nesneyi başka bir veritabanına dışarı aktarma işleminin, ikinci bir veritabanı açıp ardından ilk veritabanındaki nesneyi içeri aktarma işlemine çok benzediğini aklınızda bulundurun. Nesneleri Access veritabanları arasında içeri aktarmayla dışarı aktarma arasında, başlıca iki fark vardır:

 • Tek işlemde birden çok nesneyi içeri aktarabilirsiniz, ancak tek işlemde birden çok nesneyi dışarı aktaramazsınız. Birden çok nesneyi başka bir veritabanına aktarmak istiyorsanız, hedef veritabanını açmak ve o veritabanının içinden bir içeri aktarma işlemi yapmak daha kolaydır.

 • Veritabanı nesnelerinin yanı sıra tablolar arasındaki ilişkileri, artı olarak tüm içeri ve dışarı aktarma belirtimlerini ve menü çubuklarıyla araç çubuklarını da içeri aktarabilirsiniz. Ayrıca, bir sorguyu tablo olarak içeri aktarabilirsiniz. Dışarı aktarma işleminde size bu seçenekler sağlanmaz.

Nesneleri Access veritabanına içeri aktarma hakkında bilgi mi arıyorsunuz? Bkz. Veritabanı nesnelerini geçerli Access veritabanında içeri aktarma.

Dışarı aktarmaya hazırlanma

 1. Henüz açık değilse, kaynak veritabanını açın. Dosya biçimi MDB veya ACCDB olabilir. Dosya MDE veya ACCDE biçimindeyse, kaynak nesnenin bir tablo, sorgu veya makro olması gerekir. MDE veya ACCDE dosyasından form, rapor ve modülleri dışarı aktaramazsınız.

  Not: Veritabanı salt okunursa veya veritabanında değişiklik yapma izinleriniz yoksa, dışarı aktarma işlemini tamamlayabilirsiniz ama dışarı aktarma belirtimini kaydedemezsiniz.

 2. Dışarı aktarmak istediğiniz nesneyi belirleyin. Access veritabanına ilk kez veri aktarıyorsanız, aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

  Öğe

  Açıklama

  İşlem başına tek bir nesne

  Bir kerede yalnızca bir nesneyi dışarı aktarabilirsiniz. Birden çok nesneyi dışarı aktarmak için, her nesnede dışarı aktarma işlemini yineleyin veya hedef veritabanının içinden bir içeri aktarma işlemi yapın.

  Yeni tablo

  Her dışarı aktarma işlemi hedef veritabanında yeni bir nesne oluşturur. Zaten aynı adı taşıyan bir nesne varsa, var olan nesnenin üzerine yazılmasını seçebilir veya yeni nesne için farklı bir ad belirtebilirsiniz.

  Not: Dışarı aktarma işlemi, var olan tabloya kayıt ekleyemez. Kayıtları eklemek için, bir ekleme sorgusu oluşturmanız yararlı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için Ekleme sorgusu kullanarak bir tabloya kayıt ekleme makalesine bakın.

  Bağlantılı tabloyu dışarı aktarma

  Dışarı aktarmak isteğiniz tablo bağlantılı tabloysa, dışarı aktarma işlemi hedef veritabanında bir bağlantılı tablo oluşturur. Yeni bağlantılı tablo, özgün kaynak tabloya bağlanır.

  Örneğin, Satış veritabanında yer alan ve Bordro veritabanındaki Çalışanlar tablosuna bağlı olan Çalışanlar1 adlı bağlantılı tabloyu dışarı aktarırsanız, dışarı aktarma işlemi hedef veritabanında bir bağlantılı tablo oluşturur. Yeni bağlantılı tablo doğrudan Bordro veritabanındaki Çalışanlar tablosuna bağlanır.

  Kısmi dışarı aktarma

  Nesnenin bir kısmını veya seçilen birkaç kaydı dışarı aktaramazsınız.

  İlişkiler

  Bir kerede tek bir tabloyu dışarı aktarabildiğiniz için, dışarı aktarma işlemi ilişkileri kopyalamaz. Birden çok tabloyu ve bunların ilişkilerini dışarı aktarmak istiyorsanız, hedef veritabanını açın ve nesneleri içeri aktarın.

  Tablo tanımı

  Tablonun tamamını veya yalnızca tablo tanımını dışarı aktarmayı seçebilirsiniz. Tanım dışarı aktarıldığında, hedef veritabanında tablonun boş bir kopyası oluşturulur.

  Kayıt kaynağı

  Sorgu, form veya rapor dışarı aktarıldığında, temel kayıt kaynakları otomatik olarak dışarı aktarılmaz. Temel kayıt kaynaklarını dışarı aktarmanız gerekir; aksi takdirde, sorgu, form veya rapor çalışmaz.

  Arama alanları

  Kaynak tablodaki bir alan başka bir tablo veya sorgudaki değerleri arıyorsa ve hedef alanın arama değerlerini görüntülemesini istiyorsanız, ilgili tabloyu veya sorguyu dışarı aktarmanız gerekir. İlgili tabloyu veya sorguyu dışarı aktarmazsanız, hedef alan yalnızca arama kimliklerini görüntüler.

  Alt formlar ve alt raporlar

  Form veya raporu dışarı aktardığınızda, bu formun veya raporun içerdiği alt formlar ve alt raporlar otomatik olarak dışarı aktarılmaz. Her alt formu veya alt raporu ve onun temel kayıt kaynağını ayrıca dışarı aktarmanız gerekir.

 3. Hedef veritabanını açın. Dosya biçimi MDB veya ACCDB olabilir. Bu bir MDE veya ACCDE dosyası da olabilir. Salt okunur olmadığından ve değiştirme izinleriniz olduğundan emin olun.

  Notlar: 

  • Veritabanını açamazsanız, başka bir kullanıcı veritabanını özel kullanım modunda açmış olabilir. Normal olarak o kullanıcıyı bulmanız ve veritabanını kapatıp normal (çok kullanıcılı) modda yeniden açmasını istemeniz gerekir.

  • Veritabanı parola korumalıysa, Dışarı Aktarma Sihirbazı'nı veya kaydedilmiş belirtimi her çalıştırdığınızda parolayı girmeniz istenir.

  • Nesneyi yeni bir veritabanına aktarmak istiyorsanız, dışarı aktarma işlemini başlatmadan önce boş bir veritabanı (hiçbir tablo, form veya rapor içermeyen bir veritabanı) oluşturmalısınız.

 4. Hedef veritabanında kaynak nesneyle aynı adı taşıyan bir nesne zaten varsa, var olan sürümün üstüne yazmak mı yoksa yeni nesne için farklı bir ad belirtmek mi istediğinize karar vermelisiniz.

  Şimdi dışarı aktarma işlemini başlatmaya hazırsınız. Sonraki adım grubuna geçin.

Başka bir Access veritabanına veritabanı nesnesi verme

 1. Dış Veri sekmesinin Dışarı Aktar grubunda Access'e tıklayın. 

  İpucu: Ayrıca, Gezinti Bölmesi'nde nesneye sağ tıklayıp ardından Dışarı Aktar > Access'e tıklayarak da dışarı aktarma işlemini başlatabilirsiniz.

 2. Access, Dışarı Aktar - Access Veritabanı iletişim kutusunu açar.

 3. Dışarı Aktar - Access Veritabanı iletişim kutusundaki Dosya adı kutusunda hedef veritabanının adını belirtin ve Tamam'a tıklayın.

 4. Dışarı Aktar iletişim kutusunda, hedef veritabanında bulunan aynı adlı nesnenin üzerine yazmak istemiyorsanız yeni nesnenin adını değiştirin.

 5. Seçilen nesne bir tabloysa, tablonun tanımıyla verilerini mi yoksa yalnızca tanımını mı dışarı aktarmak istediğinizi belirtin.

 6. İşlemi tamamlamak için Tamam'a tıklayın.

  Hedef veritabanında aynı adlı bir nesne varsa, üzerine yazmayı veya farklı bir ad belirtmeyi seçmeniz istenir. Üzerine yazmak için Evet'e tıklayın veya Dışarı Aktar iletişim kutusuna dönmek için Hayır'a tıklayın. Hedef veritabanında kullanılmamış olan bir ad belirtin ve ardından Tamam'a tıklayın.

  Access nesneleri dışarı aktarır. Hata oluşursa, Access bir hata iletisi görüntüler. Aksi takdirde, sihirbazın son ekranı gösterilir ve dışarı aktarma işleminin ayrıntılarının kaydedildiği bir belirtim oluşturmak isterseniz, bu ekranı kullanabilirsiniz.

Başka ne bilmeliyim?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×