Basit seçme sorgusu oluşturma

Basit seçme sorgusu oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir veya daha çok kaynaktan belirli veriler seçmek istediğinizde seçme sorgusu kullanabilirsiniz. Seçme sorgusu hem yalnızca istediğiniz verileri almanıza yardımcı olur, hem de çeşitli veri kaynaklarından verileri birleştirmenizi sağlar. Seçme sorgusu için veri kaynağı olarak tabloları ve diğer seçme sorgularını kullanabilirsiniz. Bu konu, seçme sorgusuna genel bir bakış sağlar ve Sorgu Sihirbazı kullanarak ya da Tasarım görünümü üzerinden seçme sorgusu oluşturma adımlarını açıklar.

Sorguların çalışma biçimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için örnek Northwind veritabanını kullanmak isterseniz, Sorgulara giriş adlı makaleye bakabilirsiniz.

Bu makalede

Overview

Seçme sorgusu oluşturmak için Sorgu Sihirbazı'nı kullanma

Tasarım görünümünde çalışarak sorgu oluşturma

Bir Access web uygulamasında seçme sorgusu oluşturma

Genel Bakış

Verileri kullanmak istediğinizde, bir tablodaki verileri nadiren kullanmak istersiniz. Örneğin, bir kişiler tablosundan verileri kullanmak istediğinizde genellikle belirli bir kayda veya belki de telefon numarasına bakmak istersiniz. Bazen birden çok tablodaki verileri birleştirmek, örneğin müşteri bilgilerini sipariş bilgileriyle birleştirmek istiyorsunuz. Kullanmak istediğiniz verileri seçmek Için, seçme sorgusu kullanırsınız.

Seçme sorgusu, Veri Sayfası görünümü uygulamasında bilgileri gösteren bir veritabanı nesnesidir. Sorgular veri depolamaz ve tablolarda depolanan verileri gösterir. Sorgu, bir veya birden çok tablodan, diğer sorgulardan veya bu ikisinin birleşiminden alınan verileri gösterebilir.

Sorgu kullanmanın avantajları

Sorgu şu olanakları sağlar:

 • Yalnızca görmek istediğiniz alanlardan veri görüntüleyebilirsiniz. Bir tabloyu açtığınızda tüm alanlar görüntülenir. Sorgu ise alan seçimini kaydetmenin kolay bir yoludur.

  Not: Sorgu verileri depolamaz, yalnızca gösterir. Sorguyu kaydettiğinizde, verilerin bir kopyasını kaydetmezsiniz.

 • Birkaç veri kaynağındaki verileri birleştirebilirsiniz. Tablolar genelde yalnızca kendi içindeki verileri gösterir. Sorgularda ise çeşitli kaynaklardan alanlar seçebilir ve bilginin nasıl birleştirileceğini belirleyebilirsiniz.

 • İfadeleri alan olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, Tarih işlevini alan olarak kullanabilirsiniz ya da sorgu sonuçlarında alandaki verilerin nasıl biçimlendirileceğini denetlemek için Biçim işlevini bir alanla birlikte kullanabilirsiniz.

 • Belirlediğiniz ölçütlere uyan kayıtları görüntüleyebilirsiniz. Bir tabloyu açtığınızda tüm kayıtlar görüntülenir. Sorgu ise kayıt seçimini kaydetmenin kullanışlı bir yoludur.

Seçme sorgusu oluşturmak için temel adımlar

Sorgu Sihirbazı’nı kullanarak veya Tasarım görünümünde çalışarak seçme sorgusu oluşturabilirsiniz. Sihirbazı kullandığınızda bazı tasarım öğeleri kullanılamaz, ancak bu öğeleri daha sonra Tasarım görünümünü kullanarak ekleyebilirsiniz. İki yöntem birbirinden biraz farklı olsa da temel adımlar aslında aynıdır:

 1. Veri kaynağı olarak kullanmak istediğiniz tabloları veya sorguları seçin.

 2. Veri kaynaklarından eklemek istediğiniz alanları belirtin.

 3. İsteğe bağlı olarak, sorgunun döndürdüğü kayıtları sınırlamak için ölçütleri belirtin.

Seçme sorgusu oluşturduktan sonra, sonuçları görmek için sorguyu çalıştırın. Seçme sorgusunu çalıştırmak için sorguyu Veri Sayfası görünümünde açın. Sorguyu kaydederseniz, ihtiyacınız olduğunda (örneğin, bir form, rapor veya başka bir sorgu için veri kaynağı olarak) yeniden kullanabilirsiniz.

Seçme sorgusu oluşturmak için Sorgu Sihirbazı'nı kullanma

Otomatik olarak seçme sorgusu oluşturmak için Sorgu Sihirbazı’nı kullanabilirsiniz. Sihirbazı kullandığınızda, sorgu tasarımının ayrıntıları üzerinde daha az denetime sahip olursunuz, ancak sihirbazı kullanarak daha sorguyu daha hızlı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, sihirbaz bazı basit tasarım hatalarını yakalayarak sizden farklı bir eylem gerçekleştirmenizi isteyebilir.

Başlamadan önce

Birbiriyle ilişkisi olmayan veri kaynaklarından gelen alanları kullanıyorsanız, Sorgu Sihirbazı ilişkiler oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. Sihirbaz İlişkiler penceresini açar, ancak herhangi bir ilişkiyi düzenlerseniz sihirbazı yeniden başlatmanız gerekir. Bu nedenle, sorgunuz için gerekebilecek ilişkileri, sihirbazı çalıştırmadan önce oluşturmanız yararlı olabilir.

Tablo ilişkisi oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tablo ilişkileri kılavuzu.

Sorgu Sihirbazı’nı kullanma

 1. Oluştur sekmesindeki Sorgular grubunda Sorgu Sihirbazı'na tıklayın. 

  Access şeridindeki Sorgular grubunda iki seçenek görüntülenir: Sorgu Sihirbazı ve Sorgu Tasarımı
 2. Yeni Sorgu iletişim kutusunda Basit Sorgu Sihirbazı'na ve sonra da Tamam'a tıklayın.

 3. Sonra alanları ekleyin. En fazla 32 tablo veya sorgudan, en fazla 255 alan ekleyebilirsiniz.

  Her alan için bu iki adımı uygulayın:

  1. Tablolar/Sorgular’ın altında, alanı içeren tablo veya sorguya tıklayın.

  2. Seçili Alanlar listesine eklemek istediğiniz alanı Kullanılabilir Alanlar başlığının altında bulup buna çift tıklayın. Sorgunuza tüm alanları eklemek istiyorsanız, çift sağ ok (>>) düğmesine tıklayın.

  3. İstediğiniz tüm alanları eklediğinizde İleri’ye tıklayın.

   Basit Sorgu Sihirbazı iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz alanları seçin.
 4. Numara alanı (sayısal veri içeren alanlar) eklememediyseniz, adım 9 ' a geçin. Herhangi bir sayı alanı eklediyseniz, sihirbaz size, sorgunun ayrıntıları veya özet verilerini geri döndürmesini isteyip istemediğinizi sorar.

  Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Tek tek kayıtları görmek istiyorsanız, ayrıntı'i ve sonra İleri'yi tıklatın. Adım 9 ' a geçin.

  2. Ortalamalar gibi özetlenmiş sayısal verileri görmek isterseniz, Özet’e ve ardından Özet Seçenekleri’ne tıklayın.

   Basit Sorgu Sihirbazı iletişim kutusunda Ayrıntı veya Özet’i seçin
 5. Özet Seçenekleri iletişim kutusunda, hangi alanların özetlenmesini istediğinizi ve verilerin nasıl özetlenmesini istediğinizi belirleyin. Yalnızca sayı alanları listelenir.

  Her sayı alanı için aşağıdaki işlevlerden birini seçin:

  1. Sum    Sorgu, alandaki tüm değerlerin toplamını döndürür.

  2. Avg    Sorgu, alandaki tüm değerlerin ortalamasını döndürür.

  3. Min    Sorgu, alandaki en küçük değeri döndürür.

  4. Max    Sorgu, alandaki en büyük değeri döndürür.

  Özet Seçenekleri iletişim kutusunda, özet değerlerinin nasıl hesaplanmasını istediğinizi belirleyin
 6. Sorgu sonuçlarının bir veri kaynağındaki kayıtların sayısını içermesini isterseniz, uygun Veri kaynağı adındaki kayıtları say onay kutusunu işaretleyin.

 7. Özet Seçenekleri iletişim kutusunu kapatmak için Tamam’a tıklayın.

 8. Sorguya bir tarih/saat alanı eklememediyseniz, adım 9 ' a geçin. Sorguya tarih saat alanı eklediyseniz, Sorgu Sihirbazı Tarih değerlerini nasıl gruplandırmak istediğinizi sorar. Örneğin, sorgunuz için bir sayı alanı ("fiyat") ve tarih/saat alanı ("Transaction_Time") eklediğinizi, sonra da Özet seçenekleri iletişim kutusunda, sayı alanının ortalama değerini görmek istediğinizi varsayalım. Tarih/Saat alanı dahil ettiğiniz için her gün için her gün, her ay için veya her yıl için benzersiz tarih/saat değerlerinin Özet değerlerini hesaplayabilirsiniz.

  Basit Sorgu Sihirbazı iletişim kutusunda, sorgunuzdaki tarihleri nasıl gruplandırmak istediğinizi belirleyin

  Tarih/saat değerlerini gruplamak için kullanmak istediğiniz zaman aralığını seçip İleri’ye tıklayın.

  Not: Tasarım görünümünde, istediğiniz herhangi bir zaman dilimine göre gruplamak için bir ifade kullanabilirsiniz, ancak sihirbaz yalnızca bu seçenekleri sunar.

 9. Sihirbazın son sayfasında, sorguya bir başlık verin, sorguyu açmayı mı değiştirmeyi mi istediğinizi belirtin ve ardından Son’a tıklayın.

  Sorguyu açmayı seçerseniz, sorgu Veri Sayfası görünümünde seçili verileri görüntüler. Sorguyu değiştirmeyi seçerseniz, sorgu Tasarım görünümünde açılır.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde çalışarak sorgu oluşturma

Bir seçme sorgusu oluşturmak için Tasarım görünümünü kullanabilirsiniz. Tasarım görünümünü kullanırken, sorgu tasarımının ayrıntıları üzerinde daha fazla denetiminiz vardır, ancak tasarım hataları yapmak daha uzun sürer ve Sihirbazı kullanmaktan daha uzun sürer.

Sorgu oluşturma

1. Adım: Veri kaynakları ekleme

2. Adım: İlişkili veri kaynaklarını birleştirme

3. Adım: Çıktı alanları ekleme

4. Adım: Ölçüt belirtme

5. Adım: Verileri özetleme

6. Adım: Sonuçları görüntüleme

1. Adım: Veri kaynakları ekleme

Tasarım görünümünü kullandığınızda, veri kaynaklarını Tabloyu Göster iletişim kutusu aracılığıyla eklediğiniz için, veri kaynaklarını ve alanları ayrı adımlarda eklersiniz. Bununla birlikte, daha sonra istediğiniz zaman daha fazla veri kaynağı ekleyebilirsiniz.

 1. Oluştur sekmesindeki Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'na tıklayın. 

  Access şeridindeki Sorgular grubunda iki seçenek görüntülenir: Sorgu Sihirbazı ve Sorgu Tasarımı
 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Tablolar, Sorgular veya İkisi sekmelerinde kullanmak istediğiniz her veri kaynağına çift tıklayın veya her veri kaynağını seçip Ekle’ye tıklayın.

  Access’teki Tabloyu Göster iletişim kutusunda tablo adları görüntülenir
 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

Otomatik birleştirmeler

Veri kaynaklarını eklediğinizde, kaynakların arasında önceden tanımlanmış ilişkiler varsa, bu ilişkiler otomatik olarak birleştirmeler şeklinde sorguya eklenir. Birleştirmeler, ilişkili kaynaklardan alınan verilerin nasıl birleştirilmesi gerektiğini belirtir. İki tabloda uyumlu veri türleri içeren alanlar varsa ve alanlardan biri bir birincil anahtar ise, Access otomatik olarak bu iki tablo arasında bir birleştirme oluşturur.

Access’in oluşturduğu birleştirmeleri ayarlamak isteyebilirsiniz. Access, ne tür bir birleştirme oluşturacağını, birleştirmenin temsil ettiği ilişkiye göre belirler. Access bir birleştirme oluşturduğunda tanımlı bir ilişki yoksa, bir iç birleşim oluşturur.

Veri kaynaklarını eklediğinizde Access otomatik olarak doğru birleştirmeleri oluşturursa, doğrudan 3. Adım: Çıktı alanları ekleme aşamasına geçebilirsiniz.

Aynı veri kaynağını birkaç kez kullanma

Bazı durumlarda, birleştirilmiş alanlarda eşleşen değerler olduğunda aynı tablodaki kayıtları birleştiren, bir kendi kendine birleşim adındaki aynı tablo veya sorgunun iki kopyasını birleştirmek istiyorsunuz. Örneğin, bir çalışanlar tablonuz, her çalışanın kaydı için Ramiz 'in ad yerine yöneticisinin KIMLIĞINI görüntülediği bir çalışanlar tablonuz olduğunu varsayalım. Her çalışanın kaydında yöneticinin adını görüntülemek için kendisiyle birleşim kullanabilirsiniz.

Bir veri kaynağını ikinci kez eklediğinizde Access, ikinci örneğin adının sonuna _1 ekler. Örneğin, Çalışanlar tablosunu iki kez eklediyseniz, ikinci tabloya Çalışanlar_1 adı verilir.

2. Adım: İlgili veri kaynaklarını birleştirme

Sorguya eklediğiniz veri kaynaklarının zaten ilişkileri varsa, Access her ilişki için otomatik olarak bir iç birleştirme oluşturur. başvuru bütünlüğü zorunlu tutulursa, Access ayrıca, birleştirme çizgisinin üstünde, bir-çok ilişkisinin "bir" tarafındaki tabloyu göstermek için "1" ve "çok" tarafındaki tabloyu göstermek için de sonsuz simgesini () görüntüler.

Sorgunuza, aralarında ilişkiler oluşturmadığınız sorgular eklerseniz, Access bu sorguların arasında veya ilişkisi olmayan sorgular ile tablolar arasında otomatik olarak birleştirme oluşturmaz. Veri kaynaklarını eklediğinizde Access birleştirme oluşturmazsa, genellikle bunları kendiniz eklemeniz gerekir. Başka veri kaynaklarıyla birleştirilmemiş veri kaynakları, sorgu sonuçlarında sorunlara neden olabilir.

Birleştirme türünü iç birleştirme yerine dış birleşim olacak şekilde de değiştirebilir ve böylece sorgunuzun daha fazla kayıt içermesini sağlayabilirsiniz.

Birleştirme ekleme

 • Birleştirme eklemek için bir veri kaynağındaki alanı, başka bir veri kaynağındaki ilgili alana sürükleyin.

  Access, birleştirme oluşturulduğunu göstermek için iki alan arasında bir çizgi görüntüler.

  Sorgu Tasarım görünümünde birleştirme çizgisi

Birleştirmeyi değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz birleştirmeye çift tıklayın.

  Birleştirme Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Birleştirme Özellikleri iletişim kutusu
 2. Birleştirme Özellikleri iletişim kutusundaki üç seçeneği gözden geçirin.

 3. Kullanmak istediğiniz seçeneğe ve ardından Tamam'a tıklayın.

Birleştirmeler hazır olduktan sonra çıktı alanlarını ekleyin; bu alanlar sorgu sonuçlarında istediğiniz verileri içerir.

3. Adım: Çıktı alanları ekleme

1. adımda eklediğiniz veri kaynaklarının herhangi birinden kolayca alan ekleyebilirsiniz.

 • Alan eklemek için alanı, sorgu tasarım penceresinin üst bölmesindeki bir veri kaynağından, aynı pencerenin alt bölmesindeki tasarım kılavuzunun Alan satırına sürükleyin.

  Bu şekilde alan eklediğinizde Access, tasarım kılavuzunun Tablo satırını, alanın veri kaynağını yansıtacak şekilde otomatik olarak doldurur.

  İpucu: Sorgu tasarım kılavuzundaki Alan satırına tüm alanları hızlıca eklemek isterseniz, o kaynaktaki tüm alanları vurgulamak için üst bölmedeki tablo veya sorgu adına çift tıklayın ve ardından hepsini aynı anda tasarım kılavuzuna sürükleyin.

Bir ifadeyi çıktı alanı olarak kullanma

Sorgu çıktısını hesaplama yaparak veya işlev kullanarak elde etmek isterseniz, çıktı alanı olarak bir ifade kullanabilirsiniz. İfade, herhangi bir sorgu veri kaynağındaki verilere ek olarak, Format veya InStr gibi işlevleri kullanabilir ve sabitler ile aritmetik işleçleri de içerebilir.

 1. Sorgu tasarım kılavuzundaki boş bir sütunda, Alan satırına sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Yakınlaştır'a tıklayın.

 2. Yakınlaştır kutusuna ifadenizi yazın veya yapıştırın. İfadenizin önüne, ifade çıktısında kullanmak istediğiniz adı ekleyip sonuna iki nokta üst üste işareti koyun. Örneğin, ifadenizin "Son güncelleştirme" olarak etiketlenmesini isterseniz, ifadeyi Son güncelleştirme: şeklinde başlatın.

  Not: İfade kullanarak pek çok şey yapabilirsiniz. İfadelerin ayrıntılı bir açıklaması, bu makalenin kapsamı dışındadır. İfade oluşturma konusunda daha fazla bilgi için İfade oluşturma başlıklı makaleye bakın.

4. Adım: Ölçüt belirtme

Bu adım isteğe bağlıdır.

Ölçüt kullandığınızda, sorgunuzun döndürdüğü kayıtları, alan değerlerinin belirttiğiniz ölçütleri karşılayıp karşılamadığına göre sınırlandırırsınız.

Çıktı alanı için ölçüt belirtme

 1. Sorgu tasarım kılavuzunda, sınırlandırmak istediğiniz değerleri içeren alanın Ölçüt satırına, alan değerlerinin sonuçlarınıza dahil edilmek için karşılaması gereken bir ifade yazın. Örneğin, bir sorguyu, yalnızca Şehir alanının değeri Muğla olan kayıtları gösterecek şekilde sınırlandırmak istediğinizde, o alanın altındaki Ölçüt satırına Muğla yazın.

  Farklı veri türleri için sorgu ölçütleriyle ilgili pek çok örneği Sorgu ölçütü örnekleri makalesinde bulabilirsiniz.

 2. Ölçütler satırının altındaki Veya satırında alternatif ölçütleri belirtin.

  Alternatif ölçütler belirtirseniz, listelenen ölçütlerden herhangi birini karşılayan bir alan değeri sorgu sonuçlarına dahil edilir.

Birden çok alan ölçütü

Ölçütleri birden çok alanla kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, bir kaydın dahil edilmesi için, herhangi bir Ölçüt veya Veya satırındaki tüm ölçütler doğru olmalıdır.

Çıktı almak istemediğiniz bir alanı kullanarak ölçüt belirtme

Verilerinin sorgu çıktısına dahil edilmeyeceği bir alanı, sorgu tasarımınıza ekleyebilirsiniz. Sorgu sonuçlarını sınırlandırmak için alandaki değerleri kullanmak istediğiniz, ancak sonuçlarda alandaki verileri görmek istemediğiniz zaman bu yöntemi kullanabilirsiniz.

 1. Alanı tasarım kılavuzuna ekleyin.

 2. Bu alana ilişkin Göster satırındaki onay kutusunu temizleyin.

 3. Çıktı alanı için uyguladığınız adımları izleyerek ölçütleri belirtin.

5. Adım: Verileri özetleme

Bu adım isteğe bağlıdır.

Özellikle verileriniz sayısalsa, verileri özetlemek isteyebilirsiniz. Örneğin, ortalama fiyatı veya toplam satışları görmek isteyebilirsiniz.

Sorgudaki verileri özetlemek için Toplam satırını kullanırsınız. Varsayılan olarak, Toplam satırı Tasarım görünümünde görüntülenmez.

 1. Sorgu, Tasarım görünümünde açıkken, Tasarım sekmesindeki Göster/Gizle grubunda Toplamlar’a tıklayın.

  Access, sorgu tasarım kılavuzunda Toplam satırını görüntüler.

 2. Özetlemek istediğiniz her alan için, Toplam satırındaki listeden kullanılacak işlevi seçin. Kullanılabilir işlevler, alanın veri türüne bağlıdır.

  Toplam satırının sorgulardaki işlevi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Veri sayfasında Toplam satırı kullanarak değerleri toplama veya sayma makalesine bakın.

6. Adım: Sonuçları görüntüleme

Sorgu sonuçlarını görmek için, Tasarım sekmesinde Çalıştır’a tıklayın. Access, sorgunuzun sonuçlarını Veri Sayfası görünümünde görüntüler.

Sorguda başka değişiklikler yapmak için, Giriş > Görünüm > Tasarım Görünümü’ne tıklayarak yeniden Tasarım görünümüne geçin.

Sorgu istediğiniz verileri döndürene kadar alanları, ifadeleri veya ölçütleri değiştirin ve sorguyu yeniden çalıştırın.

Sayfanın Başı

Bir Access web uygulamasında seçme sorgusu oluşturma

Bir Access web uygulamasında seçme sorgusu oluşturma işlemi, yukarıda açıklanan masaüstü veritabanı yordamına benzer. Yalnızca sorgu sonuçlarının tarayıcıda kullanılabilmesi için birkaç ek işlem gerekir.

Önemli    Microsoft, artık SharePoint’te Access web uygulamaları oluşturulmasını ve kullanılmasını önermez. Alternatif olarak, web ve mobil cihazlara yönelik kod içermeyen iş çözümleri oluşturmak için Microsoft Power Uygulamaları’nı kullanmayı deneyin.

 1. Access'te web uygulamasını açın.

 2. Giriş > Gelişmiş > Sorgu'ya tıklayın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Tablolar, Sorgular veya İkisi sekmelerinde kullanmak istediğiniz her veri kaynağına çift tıklayın veya her veri kaynağını seçip Ekle’ye tıklayın. Bitirdiğinizde Kapat’a tıklayın.

 4. Alanları, sorgu tasarım penceresinin üst bölmesindeki bir veri kaynağından, aynı pencerenin alt bölmesindeki tasarım kılavuzunun Alan satırına sürükleyin.

  Sorgu sekmesi vurgulanmış olarak sorgu tasarımcısı görünümü

 5. Alanlara istediğiniz ölçütleri ekleyin.

 6. Sorgu sekmesine sağ tıklayın ve ardından Kaydet’e tıklayıp sorgunuza bir ad verin.

 7. Sorgu sonuçlarını görmek için, sorgu sekmesine sağ tıklayın ve ardından Veri Sayfası Görünümü'ne tıklayın.

Sorgu sonuçlarının tarayıcı görünümünde kullanılabilmesini sağlamak için, Tablo Seçici’ye sorguyu temel alan bir görünüm eklemeniz gerekir. Tablo Seçici’deki bir tablo yazısına yeni bir görünüm eklemek için, aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Sol bölmedeki Tablo Seçici'de tablo başlığı adına tıklayın ve ardından Yeni Görünüm Ekle düğmesine (artı işareti) tıklayın.

  Access istemcisinden Liste görünümü ekleme

 2. Yeni Görünüm Ekle iletişim kutusunda, Görünüm adı kutusuna görünüm için bir ad girin, bir Görünüm türüseçin ve sonra da kayıt kaynağı kutusunda sorgu adını seçin.

  Kaynak tabloya sorgunun Veri Sayfası görünümünü ekleme.

  İpucu: Bir sorguda birden fazla tablo kullandıysanız, görünümü tabloların tümüne veya istediğinize ekleyebilirsiniz.

 3. Yeni görünümü tarayıcıda açmak için Giriş > Uygulamayı Başlat'a tıklayın.

 4. Sorgunuz güncelleştirmeleri destekliyorsa, bu görünümde veri eklemek, değiştirmek veya silmek için tablo adına ve ardından görünümünüzün adına tıklayın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×