Bir alanın veri türü ayarını değiştirme

Bu makalede, bir Access veritabanındaki bir tablo alanına uygulanan veri türünü değiştirme işlemi açıklanır.

Bu makalede

Veri türlerini anlama

Bir veritabanını ilk tasarladığınız zaman, bir veya birden çok tablo ve her tablonun alanlarını (sütunlarını) planlayıp her alan için bir veri türü ayarlarsınız. Örneğin, tarih ve saat depolamanız gerekiyorsa, alanın veri türünü Tarih/Saat olarak ayarlayın. Ad ve adres depolamanız gerekiyorsa, bir veya birden çok alanın veri türünü Metin olarak ayarlayın.

Access çok sayıda farklı veri türü sağlar ve her türün belirli bir amacı vardır. Çeşitli Access sürümleri genelinde desteklenen tüm veri türlerinin tam listesi için, Access masaüstü veritabanlarının Veri türlerine, veri türlerine ve alan özelliklerine giriş bilgilerine bakın.

Arama alanlarını oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için, birden çok değerli alanı oluşturma veya silme makalesine bakın.

Son olarak, kullanıcıların tablo alanlarınıza doğru veri türlerini girmesine yardımcı olduklarından, veri türleri temel bir veri doğrulama yöntemi sağlar. Örneğin, yalnızca sayı kabul edecek şekilde ayarlanmış bir alana metin giremezsiniz.

Veri türlerini değiştirme

Bu adımları uygulamadan önce, bir veri türünü değiştirmenin alandaki verilerin bir bölümünü veya tümünü yuvarlayabileceğini (kesebileceğini) ve bazı durumlarda verileri tamamen kaldırabileceğini aklınızda bulundurun. Bir veri türünü değiştirdiğinizde Access'in verileri nasıl değiştirdiği hakkında bilgi edinmek için, bu makalenin sonraki kısımlarında Veri türlerini değiştirme kısıtlamaları bölümüne bakın.

Not: Access'te Veri Sayfası görünümünde veya Tasarım görünümünde çalışarak tablo alanlarınızın veri türlerini ayarlayabilirsiniz. Bu bölümdeki adımlar, veri türlerinin bu iki görünümde nasıl ayarlanacağını açıklar. Veri türlerini Tasarım görünümünde ayarladığınızda, fazladan bir Arama Sihirbazı seçimi görürsünüz. Bu seçim aslında bir veri türü değildir. Bunun yerine, Arama Sihirbazı'nı kullanarak, yabancı anahtar alanlarını diğer tablolara bağlayan arama alanları oluşturabilirsiniz. Varsayılan olarak, Access arama alanlarını Sayı veri türüne ayarlar.

Veri Sayfası görünümünde veri türlerini değiştirme

 1. Gezinti Bölmesi'nde değiştirmek istediğiniz tabloyu bulun ve çift tıklayın.

  Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 2. Değiştirmek istediğiniz alanı (sütunu) seçin.

 3. Alanlar sekmesindeki Özellikler grubunda, Veri Türü'nün yanındaki açılan listede oka tıklayın ve sonra bir veri türü seçin. 

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Tasarım görünümünde veri türlerini değiştirme

 1. Tablo, Tasarım görünümünde açıksa, tablonun belge sekmesine sağ tıklayın ve Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

  -veya-

  Tablo açık değilse, Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 2. Değiştirmek istediğiniz alanı bulun ve Veri Türü sütunundaki listede yeni bir veri türü seçin.

 3. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Veri türlerini değiştirme kısıtlamaları

Bir kural olarak, aşağıdakiler dışında tüm alanların veri türünü değiştirebilirsiniz:

 • Çoğaltma Kimliği özelliği etkin olan Sayı alanları.

 • OLE Nesnesi alanları.

 • Ek alanları.

Buna ek olarak, alan veri içeriyorsa çoğu veri türünü değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, özgün veri türüne ve kullanmak istediğiniz yeni veri türüne bağlı olarak, Access bazı verileri yuvarlayabilir veya silebilir ya da dönüştürmeye hiç izin vermeyebilir.

Aşağıdaki tablo, Access'te gerçekleştirebileceğiniz olası veri türü dönüştürmelerini listeler ve Access'in dönüştürmeye uygulayabileceği tüm kısıtlamaları açıklar.

Dönüştürüleceği tür

Özgün tür

Değişiklikler veya kısıtlamalar

Metin

Not

Access ilk 255 karakter dışında tüm karakterleri siler.

Sayı

Kısıtlama yok.

Tarih ve Saat

Tarih/Saat kısıtlaması yoktur.

Genişletilmiş Tarih/Saat için izin verilmiyor.

Para birimi

Kısıtlama yok.

Otomatik Sayı

Kısıtlama yok.

Evet/Hayır

-1 değeri (Evet/Hayır alanındaki Evet) Evet'e dönüştürülür. 0 değeri (Evet/Hayır alanındaki Hayır) Hayır'a dönüştürülür.

Köprü

Access 255 karakterden uzun bağlantıları keser.

Not

Metin

Kısıtlama yok.

Sayı

Kısıtlama yok.

Tarih ve Saat

Tarih/Saat kısıtlaması yoktur.

Genişletilmiş Tarih/Saat için izin verilmiyor.

Para birimi

Kısıtlama yok.

Otomatik Sayı

Kısıtlama yok.

Evet/Hayır

-1 değeri (Evet/Hayır alanındaki Evet) Evet'e dönüştürülür. 0 değeri (Evet/Hayır alanındaki Hayır) Hayır'a dönüştürülür.

Köprü

Kısıtlama yok.

Sayı

Metin

Metin, sayılardan, geçerli para birimlerinden ve ondalık ayırıcılarından oluşmalıdır. Metin alanındaki karakter sayısı, Sayı alanı için ayarlanan aralık içinde olmalıdır.

Sayı alanları boyutlarının hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sayısal değerleri depolamak için alan ekleme, oluşturma veya silme.

Not

Not alanı yalnızca metin ve geçerli para birimi ve ondalık basamak ayırıcıları içermelidir. Not alanındaki karakter sayısı, Sayı alanı için ayarlanan boyut aralığı içinde olmalıdır.

Sayı alanları boyutlarının hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sayısal değerleri depolamak için alan ekleme, oluşturma veya silme.

Sayı, ancak alan boyutu ve duyarlığı farklı

Değerler, yeni alan boyutunun saklayabileceğinden daha büyük veya küçük olmamalıdır. Duyarlığın değiştirilmesi, Access'in bazı değerleri yuvarlamasına neden olabilir.

Tarih ve Saat

Tarih/Saat:

Dönüştürebileceğiniz tarihler, sayı alanının boyutuna bağlı olarak değişir. Access'in tüm tarihleri seri tarihler olarak, tarih değerlerini de çift duyarlıklı kayan tamsayılar olarak sakladığını aklınızda bulundurun.

Access 30 Aralık 1899'u 0 tarihi olarak kullanır. 18 Nisan 1899 ile 11 Eylül 1900 aralığı dışında kalan tarihler bir Bayt alanının boyutunu aşar. 13 Nisan 1810 ile 16 Eylül 1989 aralığının dışında kalan tarihler bir Tamsayı alanının boyutunu aşar.

Olası tüm tarihleri kabul ettirmek için, Sayı alanınızın Alan Boyutu özelliğini Uzun Tamsayı'ya veya daha büyük olarak ayarlayın.

Seri tarihler ve Access'in tarih değerlerini nasıl kullandığı ve depoları hakkında daha fazla bilgi için, Tarih ve saat alanını biçimlendirme makalesine bakın.

Genişletilmiş Tarih/Saat:

İzin verilmiyor.

Para Birimi

Değerler, alan için ayarlanan boyut sınırını aşmamalı veya bu sınırın altında olmamalıdır. Örneğin, bir para birimi alanını Tamsayı alanına dönüştürebilmeniz için, bu değerlerin 255'ten büyük olması ve 32.767'yi aşmaması gerekir.

Otomatik Sayı

Değerler alan için ayarlanan boyut sınırları içinde olmalıdır.

Evet/Hayır

"Evet" değerleri -1'e dönüşür. "Hayır" değerleri 0'a dönüşür.

Köprü

Geçerli değil.

Tarih/Saat

Metin

Özgün metnin tanınan bir tarih veya tarih/saat bileşimi olması gerekir. Örneğin, 18-Oca-2006.

Not

Özgün metnin tanınan bir tarih veya tarih/saat bileşimi olması gerekir. Örneğin, 18-Oca-2006.

Sayı

Değer -657.434 ile 2.958.465,99998843 aralığında olmalıdır.

Tarih/Saat Genişletilmiş

Kısıtlama yok.

Para birimi

Değer -$657.434 ile $2.958.465,9999 aralığında olmalıdır.

Otomatik Sayı

Değer -657.434'ten büyük ve 2.958.466'dan küçük olmalıdır.

Evet/Hayır

-1 (Evet) değeri 29 Aralık 1899'a dönüşür. 0 (Hayır) değeri gece yarısına (00:00:00) dönüşür.

Köprü

Geçerli değil.

Tarih/Saat Genişletilmiş

Metin

İzin verilmiyor.

Not

İzin verilmiyor.

Sayı

İzin verilmiyor.

Tarih/Saat

Kesirli saniyeler kaybolur ve yıl Tarih/Saat tarafından desteklenen aralığın dışında olursa değer silinir. Daha fazla bilgi için bkz. Tarih/Saat Genişletilmiş veri türünü kullanma.

Para Birimi

İzin verilmiyor.

Otomatik Sayı

İzin verilmiyor.

Evet/Hayır

İzin verilmiyor.

Köprü

Geçerli değil.

Para birimi

Metin

Metin sayılardan ve geçerli ayırıcılardan oluşmalıdır.

Not

Metin sayılardan ve geçerli ayırıcılardan oluşmalıdır.

Sayı

Kısıtlama yok

Tarih ve Saat

Tarih/Saat: Kısıtlama yoktur, ancak Access değeri yuvarlar.

Genişletilmiş Tarih/Saat: İzin verilmiyor.

Otomatik Sayı

Kısıtlama yok

Evet/Hayır

-1 (Evet) değeri 1 YTL olarak değişir. 0 (Hayır) değeri 0 YTL olarak değişir.

Köprü

Geçerli değil.

Otomatik Sayı

Metin

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Not

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Sayı

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Tarih ve Saat

Tarih/Saat: Otomatik Sayı alanı birincil anahtar olarak hizmet veriliyorsa izin verilmez.

Genişletilmiş Tarih/Saat: İzin verilmiyor.

Para birimi

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Evet/Hayır

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Köprü

Geçerli değil.

Evet/Hayır

Metin

Özgün metin yalnızca Evet, Hayır, Doğru, Yanlış, Açık veya Kapalı değerlerinden oluşuyor olmalıdır.

Not

Özgün metin yalnızca Evet, Hayır, Doğru, Yanlış, Açık veya Kapalı değerlerinden oluşuyor olmalıdır.

Sayı

Sıfır veya Null Hayır'a, diğer tüm değerler Evet'e dönüşür.

Tarih ve Saat

Tarih/Saat: Null veya 12:00:00 AM Hayır'a, diğer tüm değerler Evet'e dönüştürülür.

Genişletilmiş Tarih/Saat: İzin verilmiyor.

Para birimi

Sıfır ve Null değerleri Hayır'a, diğer tüm değerler Evet'e dönüşür.

Otomatik Sayı

Access tüm değerleri Evet'e dönüştürür.

Köprü

Geçerli değil.

Köprü

Metin

Özgün metin adatum.com, www.adatum.com veya http://www.adatum.com gibi geçerli bir Web adresi içeriyorsa, Access metni köprüye dönüştürür. Access diğer değerleri dönüştürmeyi dener; yani altı çizili metin görürsünüz ve bağlantının üzerine geldiğinizde fare imleci değişir, ancak bağlantı çalışmaz. Metin, http://, gopher://, telnet://, ftp:// ve wais:// gibi tüm geçerli Web protokollerini içerebilir.

Not

Önceki girişe bakın. Aynı kısıtlamalar geçerlidir.

Sayı

Sayı alanı bir ilişkinin parçasıysa, dönüştürmeye izin verilmez. Özgün değer geçerli bir I.P. adresi biçimindeyse (noktayla ayrılmış dört adet sayı üçlüsü: nnn.nnn.nnn.nnn) ve sayılar bir Web adresiyle eşleşiyorsa, dönüştürme işlemi geçerli bir bağlantı verir. Aksi takdirde, Access her değerin önüne http:// ekler ve ortaya çıkan bağlantılar geçersiz olur.

Tarih/Saat

Access her adresin başına http:// ekler, ancak sonuçta ortaya çıkan bağlantılar hemen hemen hiç çalışmaz.

Para birimi

Access her değerin başına http:// ekler, ancak tarihlerdeki gibi sonuçta ortaya çıkan bağlantılar hemen hemen hiç çalışmaz.

Otomatik Sayı

Otomatik Sayı alanı bir ilişkinin parçasıysa, dönüşüme izin verilmez. Access her değerin başına http:// ekler, ancak sonuçta ortaya çıkan bağlantılar hemen hemen hiç çalışmaz.

Evet/Hayır

Access tüm Evet değerlerini -1'e ve tüm Hayır değerlerini 0'a dönüştürür ve her değerin başına http:// ekler. Sonuçta ortaya çıkan bağlantılar çalışmaz.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×