Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.
Bir eylem veya eylem dizisi başlatmak için komut düğmesi kullanma

Access'te bir eylem veya eylem kümesi başlatmak için komut düğmesi kullanırsınız. Örneğin, başka bir formu açan bir komut düğmesi oluşturabilirsiniz. Komut düğmesinin bir eylem gerçekleştirmesini sağlamak için, makro veya olay yordamı yazar ve bunu komut düğmesinin Tıklandığında özelliğine iliştirirsiniz. Ayrıca makroyu doğrudan komut düğmesinin Tıklandığında özelliğine de ekleyebilirsiniz. Bu, komut düğmesini işlevselliğini kaybetmeden başka formlara kopyalayabilmenizi sağlar.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sihirbaz kullanarak forma komut düğmesi ekleme

Komut Düğmesi Sihirbazı'nı kullanarak formu kapatma, rapor açma, kayıt bulma veya makro çalıştırma gibi çeşitli görevler gerçekleştiren komut düğmelerini hızla oluşturabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım görünümü'ne tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda Denetim Sihirbazları Kullan Düğme resmi öğesinin seçili olduğundan emin olun.

  Düğme resmi

 3. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda Düğme'ye tıklayın.

  Düğme resmi

 4. Tasarım kılavuzunda, komut düğmesinin eklenmesini istediğiniz yere tıklayın.

  Komut Düğmesi Sihirbazı başlatılır.

 5. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin. Son sayfada Son'a tıklayın.

  Sihirbaz komut düğmesini oluşturur ve düğmenin Tıklandığında özelliğine bir makro ekler. Makro, sihirbazda seçtiğiniz görevi gerçekleştiren eylemleri içerir.

Komut düğmesine eklenmiş makroyu görüntüleme veya düzenleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, komut düğmesini içeren forma sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım Görünümü Düğme resmi veya Düzen Görünümü düğme görüntüsü seçeneğine tıklayın.

 2. Komut düğmesini seçmek için tıklayın ve ardından özellik sayfasını görüntülemek için F4'e basın.

 3. Özellik sayfasının Olay sekmesinde,Tıklandığında özellik kutusunda [Eklenmiş Makro] ifadesi görüntülenir. Özellik kutusunun herhangi bir yerine tıklayın ve ardından kutunun sağ tarafında Oluşturucu düğmesi öğesine tıklayın.

Eklenmiş makroyu oluşturan eylemin veya eylemlerin gösterildiği Makro Oluşturucusu görüntülenir.

Sayfanın Başı

Makroyu forma sürükleyerek düğme oluşturma

Önceden makro oluşturup kaydettiyseniz, makroyu Gezinti Bölmesi'nden Tasarım görünümünde açılmış bir forma sürükleyerek bu makroyu çalıştıran bir komut düğmesini kolayca oluşturabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde forma sağ tıklayarak formu Tasarım görünümünde açın ve sonra kısayol menüsünde Tasarım Görünümü Düğme resmi öğesine tıklayın.

 2. Gezinti Bölmesi'nde, yeni komut düğmesinin çalıştırmasını istediğiniz makroyu bulun ve forma sürükleyin.

  Access otomatik olarak komut düğmesini oluşturur ve düğmenin resim yazısı olarak makro adını kullanır. Ayrıca, Access makro adını komut düğmesinin Tıklandığında özelliğine de ekler ve böylelikle düğmeye tıkladığınızda makro çalıştırılır. Access düğme için genel bir ad kullanır, dolayısıyla düğmenin Ad özelliğine daha anlamlı bir ad yazmanız iyi olur. Form Tasarım görünümünde açıkken komut düğmesinin özellik sayfasını görüntülemek için, düğmeye tıklayın ve F4 tuşuna basın.

Makro oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı arabirimi makrosu oluşturma makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Sihirbaz kullanmadan komut düğmesi oluşturma

Komut Düğmesi Sihirbazı'nı kullanmadan komut düğmesi oluşturabilirsiniz. İşlem, düğmenin forma yerleştirilmesi ve birkaç özelliğin ayarlanmasından oluşur.

 1. Gezinti Bölmesi'nde forma sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım Görünümü Düğme resmi öğesine tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda Denetim Sihirbazları Kullan'ın seçili olmadığından emin olun.

  düğme görüntüsü

 3. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda Düğme'ye tıklayın.

  Düğme resmi

 4. Formda komut düğmesini yerleştirmek istediğiniz konuma tıklayın.

  Access komut düğmesini forma yerleştirir.

  Denetim Sihirbazları Kullan seçilmediği için Access başka hiçbir işlem yapmaz. Komut düğmesini forma yerleştirdiğinizde Komut Düğmesi Sihirbazı başlatılırsa, sihirbazda İptal'e tıklayabilirsiniz.

 5. Komut düğmesini seçili durumdayken özellik sayfasını görüntülemek için F4'e basın.

 6. Komut düğmesinin tüm özelliklerini görüntülemek için Tümü sekmesine tıklayın.

 7. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, komut düğmesinin tasarımını tamamlamak için özellikleri ayarlayın.

Özellik

Açıklama

Ad

Varsayılan olarak, Access yeni komut düğmesine Komut adını verir ve arkasına bir sayı ekler; örneğin, Komut34. Zorunlu olmasa da, bu adı düğmenin işlevini yansıtan bir adla değiştirmek iyi olabilir (örneğin, kmtSatışRaporu veya FormKapatDüğmesi). Daha sonra bir makroda veya olay yordamında bu düğmeye başvurmanız gerekirse, bu yararlı olabilir.

Resim Yazısı

Komut düğmesinde görüntülenmesini istediğiniz etiketi yazın. Örneğin, Satış Raporu veya Formu Kapat.

Not:  Resim özelliğinde bir resim belirtilirse resim yazısı görüntülenmez.

Tıklandığında

Komut düğmesine tıklandığında ne olacağını belirtmek için bu özelliği kullanın. Özelliği ayarlamak için, özellik kutusuna tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

 • Komut düğmesinin kaydedilmiş bir makroyu çalıştırmasını sağlamak için, aşağı açılan oka tıklayın ve sonra da makro adına tıklayın.

 • Komut düğmesinin yerleşik bir işlevi veya VBA işlevini çalıştırmasını sağlamak için, eşittir işareti yazın (=) ve arkasına işlev adını ekleyin; örneğin, =MsgBox("Hello World") veya =MyFunction(bağımsız değişkenler).

 • İfade oluşturmak için Oluşturucu düğmesi öğesine tıklayın ve sonra da İfade Oluşturucusu'na tıklayın.

 • Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanan bir olay yordamı oluşturmaya başlamak için, Oluşturucu düğmesi öğesine tıklayın ve sonra da Kod Oluşturucusu'na tıklayın. Komut düğmesinin gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri içeren yeni bir eklenmiş makro oluşturmak için, Oluşturucu düğmesi öğesine tıklayın ve sonra da Makro Oluşturucusu'na tıklayın.

  Not: VBA kodunu içeren Access veritabanlarına, kod çalıştırılmadan önce güvenilir olduğu kabul edilmelidir.

Burada bahsedilmeyen diğer özelliklerle ilgili yardım için, imleci özellik kutusuna getirin ve F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Komut düğmesini özelleştirme

Formunuzda istediğiniz görünümü ve işlevselliği elde edebilmeniz için, Access uygulamasında komut düğmelerini özelleştirmenin birçok yolu vardır. Örneğin, sekmeli veya yığılmış düzende bir komut düğmeleri satırı oluşturabilir veya komut düğmelerinin daha çok köprü gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde forma sağ tıklayın ve ardından Tasarım Görünümü Düğme resmi'ne tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yatay (sekmeli) veya dikey (yığılmış) düzende komut düğmeleri oluşturma    

   Tam olarak hizalanmış bir komut satırı veya sütunu oluşturmak için komut düğmelerini sekmeli veya yığılmış düzende ekleyebilirsiniz. Ardından düğmeleri grup halinde yeniden konumlandırabilirsiniz, bu yaklaşım formlarda değişiklik yapmayı kolaylaştırır. Ayrıca komut düğmesi satırının veya sütunun tamamına aynı anda biçimlendirme stilleri uygulayabilir ve kılavuz çizgilerini kullanarak düğmeleri ayırabilirsiniz.

   1. Düzene eklemek istediğiniz komut düğmelerinden birine sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Düzen'in üzerine gelin.

   2. Yatay bir düğme satırı başlatmak için Sekmeli Düğme resmi öğesine veya dikey bir düğme sütunu oluşturmak için Yığılmış Düğme resmi öğesine tıklayın.

    Access, düzeni göstermek için komut düğmesinin etrafına kenarlıklar çizer. Her düğme, silemezsiniz bir etiketle eşleştirilmiştir; bununla birlikte, gerekirse etiketi çok küçük bir boyuta daraltabilirsiniz.

    Aşağıdaki çizimde sekmeli düzende bir komut düğmesi ve onunla ilişkilendirilmiş etiket gösterilir. Etiketin hemen üstteki bölümde yer aldığına dikkat edin; bu her ayrıntı kaydında etiketlerin yinelenmesini önler.

    Sekmeli düzende komut düğmesi

    Aşağıdaki çizimde yığılmış düzende bir komut düğmesi ve onunla ilişkilendirilmiş etiket gösterilir. Yığılmış düzende, etiket ve düğme her zaman aynı bölümde yer alır.

    Yığın düzeninde komut düğmesi

   3. Diğer düğmeleri de düzen alanına sürükleyerek düzene daha fazla düğme ekleyin. Siz komut düğmesini düzen alanının üstünde sürüklerken, farenin düğmesini bıraktığınızda komut düğmesinin yerleştirileceği konumu göstermek için Access yatay bir ekleme çubuğu (sekmeli düzende) veya dikey bir ekleme çubuğu (yığılmış düzende) çizer.

    Yığınlı denetim düzenine düğme ekleme

    Farenin düğmesini bıraktığınızda, denetim düzene eklenir.

    Yığınlı denetim düzenine eklenen düğme

   4. Sekmeli düzen içinde komut düğmelerini bir bölüm yukarı veya bir bölüm aşağı taşıma    Komut düğmesini sekmeli düzende tutmak ama formun farklı bir bölümüne (örneğin, Ayrıntı bölümünde Form Üst Bilgisi bölümüne) taşımak istiyorsanız aşağıdakileri yapın:

    1. Komut düğmesini seçin.

    2. Yerleştir sekmesinde Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'ya tıklayın.

     Komut düğmesi aşağıdaki veya yukarıdaki bölüme taşınır ama sekmeli düzen içinde kalır. Bu denetimi taşıdığınız konumda zaten başka bir denetim varsa, iki denetim yer değiştirir.

     Not: Yığılmış düzenler için Yukarı Taşı ve Aşağı Taşı komutları devre dışı bırakılır.

   5. Komut düğmeleri düzeninin tamamını taşıma    

    1. Düzendeki komut düğmelerinden birine tıklayın.

     Düzenin sol üst köşesinde bir düzen seçici görüntülenir.

    2. Düzeni yeni bir konuma taşımak için düzen seçiciyi sürükleyin.

  • Komut düğmeleri düzenine kılavuz çizgileri ekleme    

   1. Düzendeki komut düğmelerinden herhangi birini seçin.

   2. Yerleştir sekmesinde Kılavuz Çizgileri komutuna tıklayın ve sonra da istediğiniz kılavuz çizgileri stiline tıklayın.

  • Komut düğmesini saydam hale getirme    

   Komut düğmesini saydam hale getirdiğinizde, formunuzda herhangi bir nesnenin üzerine yerleştirebilir ve o nesneye komut düğmesi işlevi verebilirsiniz. Örneğin, bir resmi her biri farklı bir makroyu başlatan ayrı ayrı tıklanabilir alanlara bölmek isteyebilirsiniz. Resmin üstüne birden çok saydam komut düğmesi yerleştirerek bunu yapabilirsiniz.

   1. Saydam hale getirmek istediğiniz komut düğmesine tıklayın ve ardından F4'e basarak komut düğmesinin özellik sayfasını görüntüleyin.

   2. Özellik sayfasının Biçim sekmesinde, Saydam özellik kutusunun içine tıklayın.

   3. Açılan listeden Evet'i seçin.

    Tasarım görünümünde komut düğmesinin ana hattını yine görebilirsiniz ama Form görünümünde düğme saydam görünür.

    Not: Komut düğmesinin Saydam özelliğini Evet olarak ayarlamak, Görünür özelliğini Hayır olarak ayarlamakla aynı değildir. Her iki işlem de komut düğmesini gizler ama Saydam özelliği Evet olarak ayarlandığında düğme etkin kalır. Görünür özelliğinin Hayır olarak ayarlanması düğmeyi devre dışı bırakır.

  • Komut düğmesinin köprü gibi görünmesini sağlama    

   İsterseniz, komut düğmesini gizleyebilir ama resim yazısını görünür durumda bırakabilirsiniz. Sonuç bir etiket gibi görünür ama komut düğmesi olarak çalışır. Ayrıca, köprü gibi görünmesi için resim yazısındaki metnin altını çizebilir ve rengini değiştirebilirsiniz.

   1. Komut düğmesini seçmek için tıklayın ve özellik sayfasını görüntülemek için F4'e basın.

   2. Özellik sayfasının Biçim sekmesinde, Arka Plan Stili özellik kutusunun içine tıklayın.

   3. Açılan listede Saydam'ı seçin.

    Komut düğmesinin gövdesi gizlenir ama resim yazısı görünür durumda kalır.

   4. Resim yazısındaki metnin altını çizmek ve rengini değiştirmek için Tasarım sekmesinin Yazı Tipi grubundaki araçları kullanın.

    Access Yazı Tipi grubundaki komutlar

  • İptal düğmesi oluşturma    

   1. Komut düğmesine tıklayın ve ardından özellik sayfasını açmak için F4'e basın.

   2. İptal özellik kutusunda Evet'e tıklayın.

    Komut düğmesinin İptal özelliği Evet olarak ayarlandığında ve bu etkin bir form olduğunda, kullanıcı komut düğmesini tıklayarak, ESC tuşuna basarak veya odak komut düğmesindeyken ENTER tuşuna basarak seçebilir. Herhangi bir komut düğmesi için İptal özelliği Evet olarak ayarlandığında, formdaki diğer tüm komut düğmeleri için bu özellik otomatik olarak Hayır değerine ayarlanır.

    İptal düğmesinin form veya iletişim kutusunda gerçekleştirilmiş olan tüm eylemleri iptal etmesini sağlamak için, bir makro veya olay yordamı yazmalı ve bunu düğmenin Tıklandığında özelliğine eklemelisiniz.

    Not: Geri döndürülemeyen işlemlere (silme işlemleri gibi) izin veren bir formda, İptal düğmesini formun varsayılan komut düğmesi yapmak iyi bir yöntemdir. Bunu yapmak için hem İptal özelliğini hem de Varsayılan özelliğini Evet olarak ayarlayın.

  • Komut düğmesinde resim görüntüleme    Komut düğmesinin Resim özellik kutusuna resim dosyasının (.bmp, .ico veya .dib dosyası gibi) yolunu ve dosya adını yazın. Yoldan veya dosya adından emin değilseniz, Oluşturucu düğmesi düğmesine tıklayarak Resim Oluşturucusu'nu açın.

   Resim Oluşturucusu

   Kullanmak istediğiniz resmi bulmak için Gözat'a tıklayın veya alternatif olarak, Kullanılabilir Resimler listesindeki resimlerden birine tıklayıp kullanabileceğiniz profesyonel olarak oluşturulmuş resimlerin önizlemesine bakın. İstediğiniz resmi bulursanız, Tamam'a tıklayarak bu resmi komut düğmesine ekleyin.

   Varsayılan olarak, Access Resim Türü özelliğini Eklenmiş olarak ayarlar. Komut düğmesinin Resim özelliğine bir grafik atadığınızda ve bu ayarı kullandığınızda, resmin bir kopyası oluşturulur ve bu kopya Access veritabanı dosyasında depolanır. Bundan sonra özgün resimde yapılan değişiklikler komut düğmesine yansıtılmaz. Özgün resme bağlantı oluşturup bu resimdeki tüm değişikliklerin komut düğmesine yansıtılmasını sağlamak için, Resim Türü özelliğini Bağlı olarak değiştirin. Özgün resim dosyasını özgün konumunda tutmalısınız. Resim dosyasını taşır veya yeniden adlandırırsanız, veritabanını açtığınızda Access bir hata iletisi görüntüler ve komut düğmesinde resim yerine düğmenin resim yazısı görüntülenir.

  • Komut düğmesinde hem resmi hem de resim yazısını görüntüleme    

   Komut düğmesinde hem resim yazısını hem de resmi görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki yordamı kullanın:

   1. Bu bölümün başlarında açıklanan yordamı kullanarak komut düğmesine bir resim ekleyin.

   2. Komut düğmesini seçin. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

   3. Özellik sayfasının Biçim sekmesinde, Resim Yazısı özellik kutusuna istediğiniz resim yazısını yazın.

   4. Resim Yazısı Düzeni özellik kutusundaki aşağı açılan oka tıklayın ve istediğiniz yerleşimi seçin. Örneğin, resim yazısının resmin altında görüntülenmesi için Alt'ı seçin. Resim yazısının resmin sağında görüntülenmesi için Sağ'ı seçin. Düzenini sistemin yerel ayarına bağlı olmasını sağlamak için Genel'i seçin. Bu ayar kullanıldığında, resim yazısı soldan sağa okunan dillerde resim yazısı sağda ve sağdan sola okunan dillerde solda gösterilir.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×