Bir kitaplığa ait içerik onayını yönetmek üzere iş akışını kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İçerik onayının gerekli olduğu, birincil ve ikincil sürüm oluşturmaların etkinleştirildiği kitaplıklardaki içerik onayını (denetleme olarak da adlandırılır) yönetmek için bir iş akışından yararlanabilirsiniz. İçerik onayı işlemini yönetmek için iş akışından yararlanırken belgenin ikincil sürümleri, iş akışı işlemiyle onaylanana veya reddedilene kadar bekleme durumunda kalır. İkincil sürüm iş akışı yoluyla onaylandığında, Beklemede olan durumu Onaylandı olarak güncelleştirilir ve birincil sürüm olarak yayımlanır ve kitaplığı görüntüleme izni olan herhangi biri tarafından görüntülenebilir. İkincil sürüm iş akışı yoluyla reddedildiğinde, Beklemede olan durumu Reddedildi olarak güncelleştirilir ve yalnızca kitaplıktaki ikincil sürümleri görüntüleme izni olan kişilerce görülebilir. Bir içerik onayı iş akışı, yazar ikincil sürümü birincil sürüm olarak iade ettiğinde veya bir belge için Birincil Sürümü Yayımla komutunu seçtiğinde otomatik olarak başlar. İçerik onayı iş akışını el ile başlatmak için belirli izinlere sahip kullanıcılara izin vermeyi de seçebilirsiniz.

İçerik onayı ve sürüm oluşturma konusunda daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantılara bakın.

Aşağıdaki bölümlerde bir kitaplığa ait içerik onayını yönetmek için iş akışının ayarlanmasıyla ilgili adımlar açıklanmaktadır.

Bu makalede

Sayfanın Başı

1. Adım: İçerik onayını etkinleştirme ve kitaplık için taslak öğesi güvenliğini belirtme

Bir kitaplık oluştururken, bu kitaplığa kaydedilen belgelere yaptığınız değişiklikler için onaylamayı gerekli kılabilirsiniz.

Bir kitaplık için içerik onayı gerekiyorsa değiştirilen belge, onaylama iznine sahip biri tarafından onaylanana veya reddedilene kadar bekleme durumunda kalır. Dosya onaylandığında, kitaplıkta Onaylandı durumuna atanır ve kitaplığı görüntüleme izni olan herhangi biri tarafından görüntülenir. Dosya reddedildiğinde ise, durumu Reddedildi olarak güncelleştirilir ve yalnızca belge yazarı ve listeleri yönetme iznine sahip kişiler tarafından görülebilir.

Varsayılan olarak, beklemedeki bir belge yalnızca bu belgenin yazarı ve listeleri yönetme iznine sahip kişiler tarafından görülmekle birlikte diğer kullanıcı gruplarının da belgeyi görüntüleyip görüntüleyemeyeceklerini belirtebilirsiniz.

 1. Kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta kitaplığın adını tıklatın.

  Kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'ye, ardından da kitaplığınızın adına tıklayın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , açtığınız kitaplığın türüne ilişkin ayarları belirtin.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'na tıklayın.

 2. Genel ayarlar'ın altında, Sürüm oluşturma ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Onayı bölümünde, Gönderilen öğeler için içerik onayı istensin? öğesinin altında Evet'i tıklatın.

 4. Taslak Öğesi Güvenliği bölümünde Bu belge kitaplığındaki taslak öğelerini kimin görmesi gerekiyor? öğesinin altındaki Yalnızca öğeleri onaylayan kullanıcılar (ve öğe yazarı).

  Not: Kitaplığa ait sürüm oluşturma ayarlarını önceden güncelleştirmediyseniz, bu seçenek, içerik onayının gerekli kılınmasını seçtiğinizde otomatik olarak seçilir.

 5. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

2. Adım: Kitaplığın birincil ve ikincil sürüm oluşturmalarını etkinleştirme

İçerik onayının yönetilmesinde bir iş akışı kullanmak için kitaplığın birincil ve ikincil sürüm oluşturmalarının da etkinleştirilmesi gerekir.

 1. Kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta kitaplığın adını tıklatın.

  Kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'ye, ardından da kitaplığınızın adına tıklayın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , açtığınız kitaplığın türüne ilişkin ayarları belirtin.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'na tıklayın.

 2. Genel Ayarlar'ın altında, Sürüm oluşturma ayarları'nı tıklatın.

 3. Belge Sürüm Geçmişi bölümünde, Birincil ve ikincil (taslak) sürümleri oluştur'u tıklatın.

 4. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

3. Adım: Kitaplığa ait içerik onayını yönetmek için bir iş akışı ayarlama

Windows SharePoint Services 3.0 siteleri içerik onayını yönetmek için kullanılan önceden tanımlı iş akışları içermez. Bir kitaplığın içerik onayını yönetmek için iş akışlarını kullanmak istiyorsanız kuruluşunuz, içerik onayı iş akışı olarak özel şekilde tasarlanmış özel bir iş akışı geliştirmeli ve dağıtmalıdır.

Kitaplığın içerik onayını yönetmek için bir iş akışından yararlanırken içerik onayı iş akışı, kullanıcının belgeyi birincil sürüm olarak her iade edişinde veya belge için Birincil Sürümü Yayımla komutunu her seçişinde başlatılır. İş akışının sürmesine rağmen, belge Beklemede durumuyla birlikte ikincil sürümde kalır. Belge, içerik onayı iş akışı aracılığıyla onaylandığında, durumu Onaylandı olarak güncelleştirilir ve kitaplıktaki belgeleri görüntüleme izni olan herhangi biri tarafından görünecek şekilde birincil sürümde yayımlanır. Belge, içerik onayı iş akışı aracılığıyla reddedildiği takdirde, durumu Reddedildi olarak güncelleştirilir ve yalnızca belge yazarı ve listeleri yönetme iznine sahip olanlar tarafından görülecek şekilde ikincil sürümde kalır.

Not: Yazarlar belgeleri birincil sürümde iade ettiğinde veya bir belge için İkincil Sürümü Yayımla komutunu seçtiğinde bir kitaplığa ait, otomatik olarak başlatılan tek bir içerik onayı iş akışı belirlenebilir.

 1. Kendisine iş akışı eklemek istediğiniz kitaplığı açın

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , açtığınız kitaplığın türüne ilişkin ayarları belirtin.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İzinler ve Yönetim altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

  Notlar: 

  • İş akışı ayarları komutu yalnızca site koleksiyonlarında iş akışlarının etkinleştirilmesi halinde görüntülenir.

  • İş akışları daha önceden kitaplığa eklenmişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ayarlarını Değiştirme sayfasına yönlendirir, İş Akışı Ekleme sayfasına gitmek için İş akışı ekle öğesini tıklatmanız gerekir. Söz konusu listeye, kitaplığa veya içerik türüne herhangi bir iş akışı eklenmemişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ekleme sayfasına yönlendirir.

 3. İş Akışı Ekleme sayfasında, İş akışı bölümünde, içerik onayını yönetmek için kullanmak istediğiniz iş akışı şablonunun adını tıklatın.

 4. Ad bölümüne iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

 5. Görev Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanılacak bir görev listesini belirtin.

  Notlar: 

  • Varsayılan Görevler listesini kullanabilir veya yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görevler listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcıları Görevler listesinin Görevlerim görünümünü kullanarak kendi iş akışı görevlerini kolayca bulabilirler.

  • Bu iş akışıyla ilgili görevler, Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz türden duyarlı ve gizli verileri gösteriyorsa, yeni bir görevler listesi oluşturun.

  • Kuruluşunuz çok sayıda iş akışına sahip olduğunda veya iş akışları çok sayıda görev içerdiğinde yeni bir görev listesi oluşturun. Bu örnekte, her bir iş akışı için görev listeleri oluşturabilirsiniz.

 6. Geçmiş Listesi bölümünde, bu iş akışıyla birlikte kullanmak için bir geçmiş seçin. Geçmiş listesi her bir iş akışı örneğinde meydana gelen tüm olayları görüntüler.

  Not: Varsayılan Geçmiş listesini kullanabilir veya yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuz çok sayıda iş akışına sahipse, her bir iş akışı için ayrı geçmiş listesi oluşturabilirsiniz.

 7. Başlatma Seçenekleri bölümünde, Öğenin birincil sürümünün yayımlanmasını onaylamak için bu iş akışını başlat onay kutusunu işaretleyin.

  Not: Bu seçenekten ancak, kitaplığa ait birincil ve ikincil sürüm oluşturma desteği etkinleştirildiğinde ve seçtiğiniz iş akışı şablonu içerik onayı için kullanılabildiğinde yararlanılabilir.

 8. İş akışının el ile başlatılmasına izin vermek istiyorsanız , Bu iş akışının Öğe Düzenleme İzinleri olan kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından el ile başlatılmasına izin ver onay kutusunu seçin. İş akışını başlatmak için ek izinler gerekmesini isterseniz, İş akışını başlatmak için Listeleri Yönetme İzinlerini gerekli kıl onay kutusunu seçin.

 9. İş akışınız için kullanılabilecek başka özelleştirme seçenekleri varsa, İleri'yi tıklatıp, iş akışınızın Özelleştirme sayfasında bulunmasını istediğiniz seçenekleri belirtin.

 10. İş akışınız için başka özelleştirme seçenekleri yoksa Tamam'ı tıklatın.

  Notlar: 

  • Bir yazar bir taslağı birincil sürüm olarak iade ettiğinde veya bir belge için Birincil Sürümü Yayımla komutunu seçtiğinde içerik onayı iş akışı otomatik olarak başlatılır.

  • Belgeyi doğrudan onaylama iznine sahip olanlar bu işlemi, kitaplıktaki belgenin özelliklerini doğrudan düzenlediklerinde gerçekleştirebilirler. Belge bu şekilde onaylandığında veya reddedildiğinde, iş akışı otomatik olarak sona erer.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×