Bir sitedeki içeriği tutarlı şekilde yönetmek için içerik türlerini kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede, içeriğinizi yönetmek için içerik türlerini kullanma kavramı tanıtılmaktadır.

Not: Sitede, site içerik türlerini oluşturmak veya yönetmek için bu sitede en azından Tasarım izinleriniz olması gerekir.

Bu makalede

İçerik türü nedir?

Tek bir proje boyunca işletme öneriler, yasal sözleşmeler, çalışma beyanları ve ürün tasarlama belirtimleri gibi farklı içerik türleri oluşturabilir. İşletme, içeriklerin her biriyle ilgili farklı türde meta veri toplayabilir ve güncelleyebilir. Meta verilerde hesap numarası, proje numarası veya proje yöneticisi gibi öğeler bulunabilir. Belgelerin tek bir projeyle bağlantılı olmaları nedeniyle, birlikte depolanmalarına rağmen, oluşturulma, kullanılma ve tutulma yolları farklıdır.

İçerik türleri, düzenlemek, yönetme ve içeriğin bir site topluluğututarlı bir şekilde idare getirmelerine olanak tanır. Belirli türde belgeler veya bilgileri ürünleri, kuruluş'ın emin olmak için içerik türlerini tanımlayarak içeriği tutarlı bir şekilde yönetilir. İçerik türlerini listeye uygulama şablonları olarak görülebilir veya birden çok öğe veya belge türleri içerdikleri böylece kitaplığı ve birden çok şablonu bir liste veya kitaplığa uygulayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

İçerik türlerinin öznitelikleri

İçerik türleri belgeler, liste öğeleri veya klasörler için tanımlanabilir. Her içerik türünde aşağıdakiler belirtilir:

  • Bu türden öğelere atamak istediğiniz sütunlar (meta veriler).

  • Yeni öğelere uygulamak istediğiniz belge şablonu (yalnızca belge içerik türleri için kullanılabilir).

  • Özel Yeni, Düzen ve Görüntü formları.

  • İçerik türü öğeleri için iş akışları.

  • Özel çözümler ve özellikler.

İçerik türlerinin çeşitleri

Site koleksiyonundaki birden çok sitede, listelerde ve kitaplıklarda kullanmak istemenize veya tek bir sitede belirli bir listede veya kitaplıkta kullanmak istemenize bağlı olarak oluşturabildiğiniz ya da kullanabildiğiniz iki çeşit içerik türü vardır.

Site Ayarları penceresinden Site İçerik Türlerini seçme

  • Site içeriği türleriİçerik türleri Site içerik türü galerisindeki bir site için ilk olarak tanımlanır. Site düzeyinde tanımlanan içerik türleri, site içerik türleri olarak adlandırılır. Site içerik türleri tüm alt siteyi bunlar tanımlanmış kullanmak için kullanılabilir. Site içerik türü için bir site koleksiyonundaki en üst düzey sitede tanımlanırsa, örneğin, bu site koleksiyonundaki tüm sitelerde listelerde ve kitaplıklarda kullanmak için kullanılabilir.

  • Liste içerik türleri Site içerik türlerini listeler veya kitaplıklar için ayrı ayrı eklenen ve bu liste veya kitaplıklarda kullanmak için özelleştirilebilir. Site içerik türünü bir liste veya kitaplığa eklendiğinde, liste içerik türü adı verilir. Liste içerik türleri içinden oluşturuldukları site içerik türleri, alt şunlardır. Tek bir liste veya kitaplık birden çok öğe türleri veya belge türleri, her biri benzersiz meta veriler, ilkeleri veya davranışları bulunabilir içerdiğinden liste içerik türleri belge kitaplıkları ve listeler daha esnek yapabilirsiniz. Birden çok öğe veya belge türlerini içerecek şekilde sırayla bir liste veya kitaplık, liste veya kitaplık birden çok içerik türüne izin verecek şekilde yapılandırmalısınız. Bu liste veya kitaplıkta Yeni komutunu sonra bu liste veya kitaplık için kullanılabilen türleri listelenmektedir.

Sayfanın Başı

Öznitelik devralma hakkında

İçerik türlerini hiçbir zaman sıfırdan oluşturmazsınız. Bunun yerine, olduğu gibi kullanabileceğiniz veya özelleştirebileceğiniz bir dizi varsayılan içerik türü sağlanır. İçerik türleri hiyerarşi halinde düzenlenir; bu da bir içerik türünün özelliklerini bir başkasından devralmasını sağlar. Bu yapı, kuruluşunuzun tamamında tutarlı olarak belgelerin tüm kategorilerini işlemenizi sağlar. Aşağıdaki tabloda, her temel içerik ve ilgili gruplarıyla üst içerik türleri açıklanmaktadır.

İçerik türü

Açıklama

Üst içerik türü

Sistem

Tüm içerik türleri Sistem içerik türünden devralınır. Bu içerik türü kilitlidir ve düzenlenemez.

Grup: Belge İçerik Türleri

İçerik türü

Açıklama

Üst içerik türü

Belge

Belge oluşturulur.

Öğe

XLS Stili

XSL stili oluşturulur.

Belge

Resim

Karşıya görüntü veya fotoğraf yüklenir.

Belge

Ana Sayfa

Ana sayfa oluşturulur.

Belge

Temel Sayfa

Temel sayfa oluşturulur.

Belge

Web Bölümü Sayfası

Web Bölümü sayfası oluşturulur.

Belge

Form

Doldurulabilir form oluşturulur.

Belge

Belge bağlantısı

Farklı konumdaki belgeye bağlantı oluşturulur.

Belge

Dublin Core Sütunları

Dublin çekirdek meta verileri öğe kümesi için kullanılır. Dublin Core sütunları belgeler için bir endüstri standart meta veri tanımı verilmiştir. Dublin çekirdek meta veri girişimidaha fazla bilgi için bkz.

Belge

Grup: Liste İçerik Türleri

İçerik türleri

Açıklama

Üst içerik türü

Olay

Yeni toplantı, son tarih ve diğer olaylar oluşturulur.

Öğe

Zamanlama+Kaynak

Kaynak zamanlanır ve ayrılır.

Olay

Rezervasyonlar

Toplantı salonu gibi bir kaynak ayrılır.

Öğe

Zamanlama

Yeni randevu oluşturulur.

Öğe

Sorun

Sorun izlenir.

Öğe

Açıklama

Yeni blog açıklaması oluşturulur.

Öğe

Öğe

Yeni liste öğesi oluşturulur.

Sistem

Doğu Asya Başvuru Noktası

İşle ilgili veya kişisel başvuru noktası hakkında bilgiler depolanır.

Öğe

Kişi

İşle ilgili veya kişisel başvuru noktası hakkında bilgiler depolanır.

Öğe

İleti

Yeni ileti oluşturulur.

Öğe

Görev

Sizin veya ekibinizin tamamlaması gereken iş maddesi izlenir.

Öğe

Posta

Yeni blog postası oluşturulur.

Öğe

Duyuru

Yeni haber öğesi, durumu veya başka küçük bilgi parçaları oluşturulur.

Öğe

Bağlantı

Web sayfasına veya başka kaynağa yeni bağlantı oluşturulur.

Öğe

Grup: Grup Çalışması İçerik Türleri

İçerik türü

Açıklama

Üst içerik türü

Dolaşım

Dolaşım eklenir.

Öğe

Tatil

Yeni tatil eklenir.

Öğe

Sözcük

Listeye yeni sözcük eklenir.

Öğe

Resmi Bildirim

Yeni bir resmi bildirim eklenir.

Öğe

Telefon Görüşmesi Notu

Yeni bir telefon görüşmesi notu eklenir.

Öğe

Kaynak

Yeni bir kaynak eklenir.

Öğe

Kaynak Grubu

Yeni bir kaynak grubu eklenir.

Öğe

Zaman Kartı

Yeni bir zaman kartı verisi eklenir

Öğe

Kullanıcılar

Listeye yeni kullanıcılar eklenir.

Öğe

Yenilikler Bildirimi

Yeni bir Yenilikler bildirimi eklenir

Öğe

Grup: Klasör İçerik Türleri

İçerik türü

Açıklama

Üst içerik türü

Tartışma

Yeni bir tartışma konusu oluşturulur.

Klasör

Klasör

Yeni klasör oluşturulur.

Öğe

Özet Görev

Sizin ya da ekibinizin tamamlaması gereken ilgili görevler gruplandırılır veya tanımlanır.

Klasör

Bir siteye ait Site İçerik Türü Galerisi'nde yeni, özel bir site içeriği tanımladığınızda, işe ilk olarak Site İçerik Türü Galerisi'nde var olan bir üst site içerik türünü seçerek başlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz yeni içerik türü kendisine ait belge şablonu, salt okunur ayarlar, iş akışları ve sütunlar gibi üst site içerik türünün tüm özniteliklerini devralır. Söz konusu yeni içerik türünü oluşturduktan sonra, özniteliklerin herhangi birini değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki diyagram içerik türlerinin öznitelikleri üst içerik türlerinden nasıl aldıklarını göstermeye yardımcı olacaktır.

İçerik türü devralma

1. Bu site içerik türü Sistem içerik türünden türetilmiştir.

2. Bu site içerik türleri Belge içerik türünü temel alır. Bu içerik türlerinde yaptığınız değişiklikler üst içerik türünü (Belge) etkilemeyecektir.

3. Bu içerik türü Proje Planı içerik türünü temel almıştır. Bu içerik türünde yaptığınız değişiklikler üst içerik türünü (Proje Planı) etkilemeyecektir.

4. Bu liste içerik türleri X Projesi ve Müşteri Kabulü Sayfası içerik türlerini temel almıştır. Liste içerik türünde yaptığınız değişiklikler, yalnızca listeye veya kitaplığa eklenen içerik türü örneğine uygulanır.

Üst türde olmayıp alt türde olan ek sütunlar gibi özniteliklerin bulunduğu alt türü özelleştirirseniz, bu özelleştirmeler üst türe yazılmaz. Başka bir deyişle, devralınan özniteliklerdeki değişiklikler üstten alta doğru basamaklandırılır, ancak hiçbir zaman yukarı doğru basamaklandırılamaz.

Aynı kural liste içerik türü oluşturduğunuzda da uygulanır. Örneğin, ek sütunlar gibi üst türde olmayan özniteliklere sahip bir liste türünü özelleştirirseniz, bu özelleştirmeler üst türü etkilemez. Liste türünü yalnızca kendisinin eklenmiş olduğu liste veya kitaplık için özelleştirebildiğinizi de unutmayın; öznitelikleri üst türde değiştirdiğinizde, değişiklikleriniz alt liste türündeki özniteliklerin yerini alabilir.

Sayfanın Başı

İçerik türleri içerik yönetimini nasıl destekler

Site içerik türlerini tanımlayarak, belge kategorilerinin tamamının kuruluşunuzda tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlayabilirsiniz. Bir kuruluşta müşteriye teslim edilebilir tüm belgeler, örneğin, hesap numarası, proje numarası ve proje yöneticisi gibi belirli meta veri kümesi gerektirebilir. Bu meta verileri öğelerinin her biri için sütunların gerektiği bir Müşteriye Teslim Edilebilir site içerik türü oluşturarak, hesap ve proje numaralarının kuruluşunuzdaki müşteriye teslim edilebilir tüm belgelerle ilişkilendirilmiş olmasını sağlayabilirsiniz.

İçerik türlerinin içeriği yönetmenize nasıl yardımcı olduğuna bir örnek olarak, aşağıdaki resimde Müşteriye Teslim Edilebilir belge kitaplığında yeni belge oluşturduğunuzda kullanılabilir bir seçenek olarak yeni Müşteriye Teslim Edilebilir içerik türü gösterilmektedir.

Yeni içerik türü

Bu site içerik türünden devralan site koleksiyonunda bulunan müşteriye teslim edilebilir tüm belge türlerine, daha sonra bu sütunlar için bilgilerin belirtilmesini gerekecektir. Bu müşteriye teslim edilebilir belgelerle ilgili ek meta verileri izlemeniz gerekirse, Müşteriye Teslim Edilebilir site içerik türüne gerekli başka bir sütun ekleyebilirsiniz. Daha sonra, yeni sütunu müşteriye teslim edilebilir tüm belgelere ekleyerek, bu site içerik türünden devralan tüm alt liste içerik türlerini güncelleştirebilirsiniz.

Birden çok belge kitaplığında tutarlı meta verilerin uygulanması, içeriğinizi yönetmek için içerik türünü kullanmanın yalnızca bir yararıdır. İçerik türleri, aynı becerileri veya öznitelikleri tüm sitedeki içerikle ilişkilendirmenizi de sağlar.

Birden fazla içerik türüne izin verecek şekilde ayarlanmış bir listeniz veya kitaplığınız varsa, siteniz için kullanılabilen site içerik türleri grubundaki bir listeye veya kitaplığa içerik türü ekleyebilirsiniz. Liste ve kitaplıklar için içerik türlerinin önemli avantajlarından biri de bunların tek bir listenin veya kitaplığın her biri benzersiz meta veriler, ilkeler ya da davranışlar içeren birden çok öğe ve belge türünü depolamasını sağlamasıdır.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×