Bir yazım denetimi sözlüğüne sözcük ekleme veya sözcükleri düzenleme

Önemli: Bir sözcüğü Office programlarından birinde özel sözlüğe eklemek bu sözcüğün tüm Office programlarındaki yazım denetimi için kullanılmasını sağlar.

Tüm özel sözlükler, Özel Sözlükler iletişim kutusundan yönetilir ve kullanmak istediğiniz her özel sözlüğün bu iletişim kutusundan etkinleştirilmesi (seçilmesi) gerekir. İletişim kutusunu açmak için şu adımları izleyin ve aşağıdaki belirli görevlerden birini seçin.

Özel Sözlük iletişim kutusu

Özel Sözlükler iletişim kutusunu açma

 1. Yazım denetleme seçeneklerini açma:

  • Office programlarının çoğunda: Dosya > Seçenekler > Yazım Denetleme'ye gidin.

  • Outlook’ta: Dosya > Seçenekler > Posta > Yazım Denetimi ve Otomatik Düzeltme > Yazım Denetleme’ye gidin.

 2. Yalnızca ana sözlükten öner onay kutusunun işaretinin kaldırıldığından emin olun.

 3. Özel Sözlükler’i seçin.

  Varsayılan sözlük en üstte olmak üzere tüm sözlükler burada listelenir.

Not: Bir sözcüğü sözlüğe hızlıca eklemek için belgede sözcüğe sağ tıklayın ve Sözlüğe ekle’yi seçin. Sözcük, varsayılan sözlüğünüze eklenir.

 1. Önceki bölümdeki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Düzenlemek istediğiniz sözlüğü seçin. Onay kutusunun işaretini kaldırmadığınızdan emin olun.

 3. Sözcük Listesini Düzenle'yi seçin.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir kelime eklemek için, bunu Sözcük(ler) kutusuna yazın ve sonra Ekle'yi tıklatın.

  • Bir kelimeyi silmek için, bunu Sözlük kutusunda seçin ve sonra Sil'i tıklatın.

  • Bir kelimeyi düzenlemek için, bunu silin ve sonra istediğiniz yazım ile ekleyin.

  • Tüm sözcükleri kaldırmak için, Tümünü sil'i tıklatın.

  Sözcük listesini düzenleme

Bu özel sözlüğün eklediğiniz yeni sözcüklerin kaydedildiği varsayılan sözlük olmasını istiyorsanız, aşağıdaki Yazım denetleyicisinin sözcükleri eklediği özel sözlüğü değiştirme bölümüne bakın.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki başlıkları seçin

Yazım denetleyicisi bazı sözcükleri yanlış yazılmış olarak işaretlediyse ancak bu sözcükleri yoksaymak istiyorsanız bunları varsayılan özel sözlüğe ekleyebilirsiniz. Bu sözcüklerin eklendiği varsayılan özel sözlüğü değiştirmek için aşağıdaki Yazım denetleyicisinin sözcükleri eklediği özel sözlüğü değiştirme bölümüne bakın.

 • Yazımı ve dil bilgisini otomatik olarak denetlerken kırmızı dalgalı çizgiye sahip sözcüğe sağ tıklayın ve Sözlüğe Ekle’ye tıklayın.

 • Yazım ve dil bilgisi denetleme aracı çalışırken işaretli sözcük için Ekle veya Sözlüğe Ekle’ye tıklayın.

Not: Sözlüğe Ekle seçeneği kullanılamıyorsa, Özel Sözlükler iletişim kutusunda varsayılan bir özel sözlük seçildiğinden emin olun. Varsayılan özel sözlüğün nasıl seçildiğini öğrenmek için aşağıdaki Yazım denetleyicisinin sözcükleri eklediği özel sözlüğü değiştirme bölümüne bakın.

Daha fazla bilgi için bkz. Yazım ve dil bilgisini denetleme.

 1. Yukarıdaki Özel Sözlükler iletişim kutusunu açma bölümündeki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Yeni’yi seçin.

 3. Dosya adı kutusuna, özel sözlük için bir ad yazın.

 4. Kaydet'i seçin.

 5. Yeni sözlüğün başka bir dil için kullanılmasını isterseniz, yeni sözlük Sözlük Listesi'nde seçiliyken, Sözlük dili menüsünde dili seçin.

Yeni özel sözlüğünüzün eklediğiniz sözcüklerin kaydedildiği varsayılan sözlük olmasını istiyorsanız bir sonraki göreve bakın: Yazım denetleyicisinin sözcükleri eklediği özel sözlüğü değiştirme.

Yazım denetimi sırasında sözcük eklerken, yeni sözcükler, Özel Sözlükler iletişim kutusunu açtığınızda listenin en üstünde bulunan varsayılan özel sözlüğe eklenir. Tüm Office programları için varsayılan özel sözlüğü değiştirebilirsiniz:

 1. Yukarıdaki Özel Sözlükler iletişim kutusunu açma bölümündeki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Sözlük listesi kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm diller için varsayılan sözlüğü değiştirmek için, Tüm Diller'in altında sözlük adını tıklatın.

  • Belirli bir dil için varsayılan sözlüğü değiştirmek için, dil başlığı altındaki sözlük adını tıklatın.

 3. Varsayılanı Değiştir'i seçin.

  Not: Başlık altında yalnızca bir sözlük varsa, bunun varsayılan sözlük olması gerekir. Bu durumda, düğme kullanılamaz.

Sonraki yazım denetiminizde, program seçtiğiniz varsayılan özel sözlükleri kullanır.

Yeni bir özel sözlük oluşturduğunuzda, program sözlüğü varsayılan olarak Tüm Diller'e ayarlar; bu, herhangi bir dildeki metne yazım denetimi yaptığınızda bu sözlüğün kullanıldığını gösterir. Ancak, özel sözlüğü belirli bir dille ilişkilendirerek, programın, sözlüğü yalnızca belirli bir dildeki metne yazım denetimi yaparken kullanmasını sağlayın.

 1. Yukarıdaki Özel Sözlükler iletişim kutusunu açma bölümündeki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Sözlük listesi kutusunda değiştirmek istediğiniz sözlüğe tıklayın.

 3. Sözlük dili menüsünde, sözlüğün kullanılacağı dile tıklayın.

Özel Sözlükler iletişim kutusunda, yazım denetimi yapmak için programın kullanabileceği özel sözlükler listelenir. Örneğin, üçüncü taraf şirketlerden satın alınan bir sözlük gibi, kullanmak istediğiniz sözlük bilgisayarınıza yüklenmişse ancak Sözlük listesi kutusunda listelenmemişse, bunu listeye kendiniz ekleyebilirsiniz.

 1. Yukarıdaki Özel Sözlükler iletişim kutusunu açma bölümündeki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Ekle’yi seçin.

 3. İstediğiniz özel sözlüğü içeren klasörü bulun ve sonra sözlük dosyasını çift tıklatın.

Bu özel sözlüğün eklediğiniz yeni sözcüklerin kaydedildiği varsayılan sözlük olmasını istiyorsanız, yukarıdaki Yazım denetleyicisinin sözcükleri eklediği özel sözlüğü değiştirme bölümüne bakın.

 1. Word > Tercihler’e gidin.

 2. Yazma ve Yazım Denetleme Araçları’nın altında Yazım ve Dil Bilgisi’ni seçin.

  Yazım ve dil bilgisi denetimi ayarlarını değiştirmek için Yazım ve Dil Bilgisi’ne tıklayın.
 3. Özel sözlükleri kullanmak istiyorsanız Yalnızca ana sözlükten öner onay kutusunun işaretinin kaldırıldığından emin olun.

 4. Sözlükler’i seçin.

 5. Düzenlemek istediğiniz sözlüğü seçin.

  Sözlüğün onay kutusunun işaretini yanlışlıkla kaldırmadığınızdan emin olun.

 6. Düzenle’yi seçin.

  Belge olarak düzenlenmek üzere özel sözlük açılır.

 7. İstediğiniz değişiklikleri yapın ve ardından belgeyi kaydedin.

Not: Siz özel sözlüğü düzenlerken, Word yazarken yazımınızı denetlemeyi durdurur. Özel sözlükte değişiklik yapmayı bitirdiğinizde Word'ün yazarken yazım denetimini sürdürmesini istiyorsanız, yukarıdaki 2. adımda gösterilen Yazım Denetimi ve Dil Bilgisi iletişim kutusuna gidin ve Yazarken yazımı denetle'yi seçin.

 1. Yukarıdaki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Özel Sözlükler’de kullanmak istediğiniz her özel sözlük için, bu sözlüklerin her birinin yanındaki onay kutusunun seçili olduğundan emin olun ve ardından Tamam’a tıklayın.

 1. Yukarıdaki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Yeni’yi seçin.

 3. Farklı Kaydet kutusuna, özel sözlük için bir ad yazın.

 4. Kaydet'i seçin.

 5. Yeni sözlüğün başka bir dil için kullanılmasını isterseniz, yeni sözlük Özel Sözlükler iletişim kutusunda seçiliyken, Dil listesinden dili seçin.

 6. Tamam’ı seçin.

Özel Sözlükler iletişim kutusunda, yazım denetimi yapmak için Word’ün kullanabileceği kullanılabilir özel sözlükler listelenir. Kullanmak istediğiniz sözlük  (örneğin, üçüncü taraf şirketlerden satın aldığınız sözlük) bilgisayarınıza yüklenmiş ancak Özel Sözlükler iletişim kutusunda listelenmemişse, bunu ekleyebilirsiniz.

 1. Yukarıdaki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Ekle’yi seçin.

 3. Eklemek istediğiniz özel sözlüğü içeren klasörü bulun ve ardından sözlük dosyasına çift tıklayın.

Üçüncü taraf sözlüğü yüklemeyle ilgili daha fazla yardım isterseniz bu sözlükle ilgili yükleme yönergelerine bakın.

Yeni bir özel sözlük oluşturduğunuzda, program sözlüğü varsayılan olarak Tüm Diller'e ayarlar; bu, herhangi bir dildeki metne yazım denetimi yaptığınızda bu sözlüğün kullanıldığını gösterir. Ancak, özel sözlüğü belirli bir dille ilişkilendirerek, programın, sözlüğü yalnızca belirli bir dildeki metne yazım denetimi yaparken kullanmasını sağlayın.

 1. Yukarıdaki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Özel Sözlükler iletişim kutusundan değiştirmek istediğiniz sözlüğü seçin.

 3. Dil listesinden sözlüğün kullanılacağı dili seçin.

Belgede yazım denetimi yaparken, yazım hatası olarak işaretlenmiş bir sözcüğü özel sözlüğe ekleme seçeneğiniz vardır. Varsayılan özel sözlük, bu işlemi yaptığınızda Microsoft Word'ün sözcük eklediği sözlüktür.

 1. Yukarıdaki adımları izleyerek Özel Sözlükler iletişim kutusunu açın.

 2. Yazım Denetimi ve Dil Bilgisi'nde, Özel sözlük listesinde bir sözlük seçin.

 3. Yazım Denetimi ve Dil Bilgisi iletişim kutusunu kapatın.

  Not: Başlık altında yalnızca bir sözlük varsa, bunun varsayılan sözlük olması gerekir. Bu durumda, düğme kullanılamaz.

Sonraki yazım denetiminizde, program seçtiğiniz varsayılan özel sözlükleri kullanır.

Yanlış yazılmış bir sözcük varsa sözcüğe sağ tıklayıp yoksayabilirsiniz. Öte yandan, bu sözcük sözlüğünüze eklenmez ve bir dahaki Web için Word kullanışınızda işaretlenir.

Ayrıca bkz.

Word’de Yazım Denetimi ve Dilbilgisi

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×