Birden çok değerli alanı oluşturma ve silme

Veritabanı sistemlerinin çoğunda bir alanda tek bir değer depolayabilirsiniz. Ama Access'te birden çok değer (en çok 100 değer) barındıran alanlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, sorunlarla ilgilenen çalışanları izlemek istediğinizi varsayalım. Bir çalışanın birden çok sorunu olabilir ve her sorunla birden çok çalışan ilgilenebilir. Bu tür bir veri yapısı çoka çok ilişki olarak adlandırılır. Access'in birden çok değerli alanı, Seçim alanını kullanan bir SharePoint listesiyle çalışırken yararlıdır. Birden çok değerli alanın kullanıldığı bir veritabanı örneği için bkz. Sorun İzleme şablonu.

Not    Access'in başka türlerde liste alanları vardır: tabloda eşleşen verileri arayan arama alanı (Tam Ad değerini arayan Kimlik alanı gibi) ve bir özellikte tanımlanmış geçerli değerlere sahip yalnızca bir değer depolayan bir değerler listesi alanı. Daha fazla bilgi için bkz. Arama alanını oluşturma veya silme ve Değerler listesi alanı oluşturma ve silme.

Bu makalede

Birden çok değerli alan nedir?

Çalışanlarınıza atanacak bir sorununuz olduğunu varsayalım. Ama bu sorunu birden çok çalışana atamanız gerektiğine karar verdiniz. Listeden çalışanları seçmenizi sağlayacak birden çok değerli bir alan oluşturabilirsiniz.

Birden çok değerli alan

Çoklu Seçim Birleşik Giriş Kutusu okuna tıkladığınızda, seçimlerinizi gösterecek onay kutuları görüntülenir.

Birden çok değerli alan birleşik giriş kutusu

Listedeki öğeleri işaretleyebilir veya işaretlerini kaldırabilirsiniz, sonra da Tamam'a tıklayarak seçimlerinizi kaydedebilirsiniz. Seçilen öğeler birden çok değerli alanda depolanır ve görüntülenirken bu öğeler virgülle birbirinden ayrılır (varsayılan olarak).

Virgülle ayrılmış değerler içeren birden çok değerli bir alan

Birden çok değerli alanların arkasındaki fikir, daha gelişmiş bir veritabanı tasarımı oluşturmak zorunda kalmadan birden çok seçim yapıp bu seçimleri depolamak istediğiniz durumları desteklemeyi kolaylaştırmaktır. Access sahne gerisinde sizin için bunu yapar. Verileri otomatik olarak ayırır ve değerleri tek alanda göstermek için yeniden bir araya getirir. Access birden çok değerli alanı bir çoka çok ilişkisi modeli oluşturur.

Önemli   Access veritabanını SQL Server'a geçirdiğinizde, Access birden çok değerli alanı SQL Server'a sınırlandırılmış bir değer kümesi içeren ntext alanı olarak dönüştürülür. SQL Server çoka çok ilişkiyi modelleyen birden çok değerli alanı desteklemediğinden, ek tasarım ve dönüştürme çalışması gerekebilir.

Sayfanın Başı

Birden çok değerli alan oluşturma

 1. Tabloyu Tasarım Görünümünde açın.

 2. Kullanılabilir ilk boş satırda Alan Adı sütununun içine tıklayın ve bir alan adı yazın.

 3. Bu satırın Veri Türü sütununa tıklayın, oka tıklayın ve sonra da açılan listeden Arama Sihirbazı'nı seçin.

  Not    Arama Sihirbazı, sihirbazda yaptığınız seçimlere bağlı olarak üç türde liste oluşturur: arama alanı, değer listesi alanı ve birden çok değerli alan.

 4. Sihirbazda şu adımları dikkatle izleyin:

  1. İlk sayfada İstediğim değerleri ben yazacağım seçeneğine, ardından da İleri'ye tıklayın.

  2. İkinci sayfada 1. sütunun seçimini koruyun, her biri sütun başlığının altındaki bir satıra olmak üzere birkaç değer girin ve İleri'ye tıklayın.

  3. Üçüncü sayfada, Bu arama için birden çok değer depolamak istiyor musunuz? sorusunun altında Birden Çok Değere İzin Ver onay kutusunu seçin ve Son'a tıklayın.

 5. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Çoklu Seçim Birleşik Giriş Kutusu denetimini yeniden boyutlandırma

 1. Formu veya raporu Tasarım Görünümünde veya Düzen Görünümünde açın.

 2. Çoklu Seçim Birleşik Giriş Kutusu denetimine tıklayın, yeniden boyutlandırma tutamaçlarından birinin üzerine gelin ve denetimin kenarını istediğiniz yükseklik veya genişliğe ulaşana kadar sürükleyin:

  Birden çok değerli alanı yeniden boyutlandırma

  Access form veya rapordaki tüm bitişik denetimleri otomatik olarak aşağı ya da sola veya sağa doğru taşır.

 3. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Birden çok değerli alanın özelliklerini güncelleştirme

Arama alanı oluştururken Arama Sihirbazı'nı kullandığınızda, Arama alanı özellikleri sizin için ayarlanır. Birden çok değerli alanın tasarımını değiştirmek için, alanın Arama özelliklerini ayarlayın.

 1. Tabloyu Tasarım Görünümünde açın.

 2. Alan Adı sütununda birden çok değerli alanın adına tıklayın.

 3. Alan Özellikleri'nin altında Arama sekmesine tıklayın.

 4. Tüm kullanılabilir özellikleri görmek için Denetimi Görüntüle özelliğini Birleşik Giriş Kutusu olarak ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Arama Alanı Özellikleri.

Sayfanın Başı

Birden çok değerli alanı silme

Önemli    Veri içeren birden çok değerli alanı sildiğinizde, bu verileri kalıcı olarak kaybedersiniz ve silme işlemini geri alamazsınız. Bu nedenle, tablo alanlarını veya diğer veritabanı bileşenlerini silmeden önce veritabanınızı yedeklemeniz gerekir.

Veri Sayfası görünümünden silme

 1. Tabloyu Veri Sayfası Görünümünde açın.

 2. Birden çok değerli alanı bulun, üst bilgi satırına (ad) sağ tıklayın ve Alanı Sil'e tıklayın.

 3. Silme işlemini onaylamak için Evet'e tıklayın.

Tasarım görünümünden silme

 1. Tabloyu Tasarım Görünümünde açın.

 2. Birden çok değerli alanın yanındaki satır seçiciye tıklayın ve DELETE tuşuna basın veya satır seçiciye sağ tıklayın ve Satır Sil'e tıklayın.

 3. Silme işlemini onaylamak için Evet'e tıklayın.

Sayfanın Başı

Arama alanı özellikleri

Ayarlanacak özellik

Amaç

Denetimi Görüntüle

Hangi özelliklerin görüntüleneceğini denetlemek için bu özelliği ayarlayın:

 • Birleşik Giriş Kutusu tüm kullanılabilir özellikleri listeler.

 • Liste Kutusu'nda, Liste Satırları, Liste Genişliği ve Listeyle Sınırla dışında tüm kullanılabilir özellikler listelenir.

 • Metin Kutusu hiçbir özellik görüntülemez ve alanı salt okunur bir alana dönüştürür.

Satır Kaynağı Türü

Arama alanının başka bir tablo veya sorgudan gelen değerlerle mi yoksa sizin belirttiğiniz değer listesinden gelen değerlerle mi doldurulacağını seçme. Ayrıca listeyi tablo veya sorgudaki alanların adlarıyla da doldurabilirsiniz.

Satır Kaynağı

Arama alanı için değerleri sağlayan tabloyu, sorguyu veya değer listesini belirtme. Satır Kaynağı Türü özelliği Tablo/Sorgu veya Alan Listesi olarak ayarlandığında, bu özellik bir tablo veya sorgu adına ya da sorguyu temsil eden SQL deyimine ayarlanmalıdır. Satır Kaynağı Türü özelliği Değer Listesi olarak ayarlandığında, bu özellik noktalı virgüllerle ayrılmış bir değer listesi içerir.

Listeyle Sınırla

Satır kaynağında, arama alanı tarafından depolanan değeri sağlayan sütunu belirtme. Bu değer 1'den satır kaynağındaki sütunların sayısına kadar değişebilir.

Saklanacak değeri sağlayan sütunun, görünen sütunla aynı sütun olması gerekmez.

Sütun Sayısı

Arama alanında görüntülenebilecek satır kaynağı sütunlarının sayısını belirtme. Hangi sütunların görüntüleneceğini seçmek için, Sütun Genişliği özelliğinde sütun genişliğini belirtirsiniz.

Sütun Başları

Sütun başlıklarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtme.

Sütun Genişlikleri

Her sütun için sütun genişliğini girme. Bir arama alanındaki görünen değer, Sütun Genişlikleri özelliğinde sıfırdan farklı genişlikte gösterilen sütun veya sütunlardır.

Kimlik sütunu gibi, görüntülenmesini istemediğiniz bir sütun varsa genişlik için 0 belirtin.

Liste Satırları

Arama alanını görüntülediğinizde görünecek satır sayısını belirtme.

Liste Genişliği

Arama alanını görüntülediğinizde görünecek denetimin genişliğini belirtme.

Listeye Sınırla

Listede bulunmayan bir değer girip giremeyeceğinizi belirleme.

Birden Çok Değere İzin Ver

Arama alanının, birden çok değer seçilmesine izin verip vermediğini gösterme.

Bu özelliğin değerini Evet yerine Hayır olarak değiştiremezsiniz.

Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Ver

Değer listesini temel alan arama alanında öğeleri düzenleyip düzenleyemeyeceğinizi belirtme. Bu özellik Evet olarak ayarlandığında ve tek sütun değer listesini temel alan Arama alanına sağ tıkladığınızda, Liste Öğelerini Düzenle menü seçeneğini göreceksiniz. Arama alanında birden çok sütun varsa, bu özellik yoksayılır.

Liste Öğelerini Düzenleme Formu

Bir tablo veya sorguyu temel alan arama alanındaki liste öğelerini düzenlemek için kullanılacak varolan bir form belirtme.

Yalnızca Satır Kaynak Değerlerini Göster

Birden Fazla Değere İzin Ver özelliği Evet olarak ayarlandığında, yalnızca geçerli satır kaynağıyla eşleşen değerleri gösterme.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

×