CallByName İşlevi

Nesnenin yöntemini yürütür veya bir nesnenin özelliğini ayarlar veya nesne.

Söz dizimi

CallByName ( nesne, yordamadı, calltype [, args()])

CallByName işlevinin söz dizim aşağıdaki bağımsız değişkenleri vardır:

Bağımsız değişken

Açıklama

nesne

Gerekli. Değişken (Nesne). İşlevin yürütülecek olduğu nesnenin adı.

procname

Gerekli. Değişken (Dize). Nesnenin özellik veya yönteminin adını içeren dize ifadesi.

calltype

Gerekli. Sabit. Çağrılan yordamın türünü temsil eden vbCallType türünde bir sabit.

args ()

İsteğe bağlı. Değişken (Dizi).


Notlar

CallByName işlevi bir özellik almak veya ayarlamak ya da dize adı kullanarak çalışma zamanında bir yöntem çağırmak için kullanılır.

Aşağıdaki örnekte, ilk satırda CallByName özelliği bir metin kutusunun MousePointer özelliğini ayarlamak için 2. satır mousePointer özelliğini alır ve üçüncü satır metin kutusunu taşımak için Move yöntemini çağırır:

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Örnek

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Bu örnekte CallByName işlevi, komut düğmesinin Taşıma yöntemini çağırarak kullanır.

Bu örnekte, düğme (Form1) ve bir etiket (Command1) ile bir form (Label1) da mektedir. Form yüklendiğinde, etiketin Caption özelliği çağırma yönteminin adıyla ayarlanır (bu durumda "Taşı"). Düğmeye tıklaytığınızda CallByName işlevi düğmenin konumunu değiştirme yöntemini çağırır.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

×