CREATE INDEX Deyimi

Mevcut bir tabloda yeni bir dizin oluşturur.

Not: Microsoft Access veritabanı altyapısı, Microsoft Access dışındaki veritabanları için CREATE INDEX (bir ODBC bağlantılı tablonda sahte dizin oluşturma işlemi dışında) veya veri tanımlama dili ifadelerinden herhangi birinin kullanımını desteklemez. Bunlar yerine DAO Oluşturma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Notlar bölümüne bakın.

Söz dizimi

CREATE [ UNIQUE ] INDEX dizin
ON tablo (alan [ASC|DESC][, alan [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

CREATE INDEX deyiminin bölümleri:

Bölüm

Açıklama

dizin

Oluşturulacak yeni dizinin adı.

tablo

Dizin içerecek olan mevcut tablonun adı.

alan

Dizine eklenecek alanın veya alanların adı. Tek alanlı bir dizin oluşturmak için tablo adından sonra alan adını parantez içinde listeleyin. Çok alanlı bir dizin oluşturmak için dizine eklenecek her alanın adını listeleyin. Azalan dizinler oluşturmak özel amaçlı sözcük DESC'i kullanın; aksi takdirde dizinlerin artan düzende olduğu varsayılır.


Notlar

Farklı kayıtların dizine alınan alan veya alanlarındaki yinelenen değerleri engellemek için UNIQUE özel amaçlı sözcüğünü kullanın.

İsteğe bağlı WITH yan tümcesinde veri doğrulama kurallarını zorunlu kılabilirsiniz. Yapabilecekleriniz:

  • DISALLOW NULL seçeneğini kullanarak yeni kayıtların dizine alınan alan veya alanlarındaki Null girişleri engelleme.

  • IGNORE NULL seçeneğini kullanarak dizine alınan alan veya alanlardaki Null değeri içeren kayıtların dizine eklenmesini engelleme.

  • PRIMARY özel amaçlı sözcüğünü kullanarak dizine alınan alan veya alanları birincil anahtar olarak belirleme. Bu işlem anahtarın benzersiz olduğunu gösterdiğinden UNIQUE özel amaçlı sözcüğünü kullanmanız gerekmez.

Microsoft® SQL Server™ gibi bir ODBC veri kaynağındaki dizini olmayan bir bağlantılı tabloda sahte dizin oluşturmak için CREATE INDEX'i kullanabilirsiniz. Sahte dizin oluşturmak için uzak sunucuda izin veya erişim gerekmez ve uzak veritabanı sahte izni görmeyip bundan etkilenmez. Bağlı ve yerel tablolar için aynı söz dizimini kullanırsınız. Normalde salt okunur olan bir tabloda sahte dizin oluşturmak özellikle kullanışlıdır.

Bir tabloya tek veya çok alanlı bir dizin eklemek için ALTER TABLE deyimini ve ALTER TABLE veya CREATE INDEX ile oluşturulmuş bir dizini kaldırmak için ALTER TABLE deyimi ya da DROP deyimini de kullanabilirsiniz.

Not: Zaten birincil anahtarı olan bir tabloda yeni dizin oluştururken PRIMARY özel amaçlı sözcüğünü kullanmayın; kullanırsanız bir hata oluşur.Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×