Veri kümesinin dörtte birini 0..1, dahil yüzde birlik değerler tabanında verir.

Dörttebirlikler genellikle, popülasyonları gruplara bölmek için satışlarda ve araştırma verilerinde kullanılır. Örneğin, bir popülasyonda gelirlerin en yüksek yüzde 25'ini bulmak için DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevini kullanabilirsiniz.

Söz Dizimi

DÖRTTEBİRLİK.DHL(dizi,dörttebir)

DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

  • Dizi     Gerekli. Dörtte bir değerini bulmak istediğiniz bir dizi veya sayısal değer hücre aralığıdır.

  • Dörttebir     Gerekli. Hangi değerin verileceğini belirtir.

Parametreler

Dörttebir değeri

DÖRTTEBİRLİK.DHL sonucu

0

En küçük değer

1

İlk dörttebirlik (25. yüzdebirlik)

2

Ortanca değer (50. yüzdebirlik)

3

Üçüncü dörttebirlik (75. yüzdebirlik)

4

En büyük değer

Notlar

  • Dizi boşsa, DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi #SAYI! hata değeri verir.

  • Dörtte bir tamsayı değilse, burası değiştirilir.

  • Dörttebir < 0 veya dörttebir > 4 ise, DÖRTTEBİRLİK.DHL, #SAYI! hata değeri verir.

  • Dörttebir 0 (sıfır), 2 ve 4'e eşitse, DÖRTTEBİRLİK.DHL sırasıyla MİN, ORTANCA ve MAK olarak aynı değeri verir.

Örnek

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Veri

1

2

4

7

8

9

10

12

Formül

Açıklama (Sonuç)

S onuç

=DÖRTTEBİRLİK.DHL(A2:A9,1)

Yukarıdaki verilerin ilk dörttebirliği (25. yüzdebirliği) (3,5)

3,5

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×