Değerleri DÜŞEYARA, DİZİN veya EŞLEŞTİR ile arama

Microsoft 365, zamanınızı en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olur

Hemen abone olun

İpucu: Yeni Xlookup ve xmatch işlevlerini, bu makalede açıklanan işlevlerin geliştirilmiş sürümlerini kullanmayı deneyin. Bu yeni işlevler herhangi bir yöne doğru döner ve varsayılan olarak tam eşleşmeler döner ve bunların öncüllerinden daha kolay ve daha rahat kullanılmasını kolaylaştırır.

Office konum numaraları listeniz olduğunu ve her bir ofiste hangi çalışanların olduğunu bilmeniz gerektiğini varsayalım. Elektronik tablo çok büyük olduğundan, zor bir görev olduğunu düşünebilirsiniz. Bir arama işlevini gerçekleştirmek gerçekten çok kolay.

İndis ve kaçıncıIle birlikte DÜŞEYARA ve YATAYARA işlevleri, Excel 'de en kullanışlı işlevlerden bazılarıdır.

Not: Arama Sihirbazı özelliği artık Excel 'de kullanılamaz.

İşte DÜŞEYARA işlevini kullanma örneği.

=DÜŞEYARA(B2,C2:E7,3,DOĞRU)

Bu örnekte, B2 ilk bağımsız değişkendir; işlevin çalışması gereken bir veri öğesidir. DÜŞEYARA için, bu ilk bağımsız değişken bulmak istediğiniz değerdir. Bu bağımsız değişken bir hücre başvurusu veya "Etikan" veya 21.000 gibi sabit bir değer olabilir. İkinci bağımsız değişken, bulmak istediğiniz değerin aranacağı, C2-: E7 hücrelerinin aralığıdır. Üçüncü bağımsız değişken, bu hücre aralığındaki, arama yaptığınız değeri içeren sütundur.

Dördüncü bağımsız değişken isteğe bağlıdır. TRUE veya FALSE girin. DOĞRU değerini girerseniz veya bağımsız değişkeni boş bırakırsanız, işlev ilk bağımsız değişkende belirttiğiniz değerle yaklaşık olarak eşleşen bir sonuç verir. YANLıŞ girerseniz, işlev ilk bağımsız değişkenin sağladığı değerle eşleşir. Diğer bir deyişle, dördüncü bağımsız değişkeni boş bırakmak veya doğru girmek size daha fazla esneklik sağlar.

Bu örnek, işlevlerin nasıl çalıştığını göstermektedir. B2 hücresine bir değer girerken (ilk bağımsız değişken), DÜŞEYARA, C2: E7 (2. bağımsız değişken) aralığındaki hücreleri arar ve Aralık içindeki üçüncü sütundan en yakın yaklaşık eşleşmeyi döndürür (üçüncü bağımsız değişken).

DÜŞEYARA işlevinin tipik bir kullanımı

Dördüncü bağımsız değişken boştur, bu nedenle işlev yaklaşık eşleşme döndürür. Vermezse, bir sonuç elde etmek için değerlerden birini C veya D sütunlarına girmeniz gerekir.

DÜŞEYARA sayesinde, YATAYARA işlevi daha kolay kullanılır. Aynı bağımsız değişkenleri girersiniz, ancak sütunlar yerine satırları arar.

DÜŞEYARA yerine DIZIN ve eşleşme kullanma

DÜŞEYARA kullanıldığında belirli sınırlamalar vardır; DÜŞEYARA işlevi yalnızca soldan sağa doğru bir değer arayabilir. Bu, girdiğiniz değeri içeren sütunun, dönüş değerini içeren sütunun solunda her zaman bulunması gerektiği anlamına gelir. Artık elektronik tablonuz bu şekilde oluşturulmamışsa DÜŞEYARA 'yı kullanmayın. Bunun yerine INDIS ve kaçıncı işlevlerinin birleşimini kullanın.

Bu örnekte, arama yapmak istediğimiz değerin en soldaki sütunda olmadığı küçük bir liste gösterilmektedir. Bu nedenle DÜŞEYARA işlevini kullanamıyorum. Bunun yerine, aşağı go işlevini kullanarak B11. Satır 4 ' te bulundu. Ardından, INDIS bu değeri arama bağımsız değişkeni olarak kullanır ve Ankara 'nın (sütun D) Kullanılan formül A14 hücresinde gösterilir.

Bir değeri aramak için İNDİS ve KAÇINCI işlevlerini kullanma

DÜŞEYARA yerine DIZIN ve eşleşme kullanma örnekleri için, Microsoft MVP.

Bir deneyin

Kendi verilerinizle denemeden önce arama işlevleriyle denemeler yapmak istiyorsanız, işte bazı örnek veriler.

İşte DÜŞEYARA örneği

Aşağıdaki verileri boş bir elektronik tabloya kopyalayın.

İpucu: Verileri Excel 'e yapıştırmadan önce, A-C arası sütunlar için sütun genişliklerini 250 piksele ayarlayın ve metni kaydır 'ı tıklatın (giriş sekmesi, Hizalama grubu).

Yoğunluk

Akışkanlık

Sıcaklık

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2.93

300

0.675

2.75

250

0.746

2.57

200

0.835

2.38

150

0.946

2.17

100

1.09

1.95

50

1.29

1.71

0

Formül

Açıklama

Sonuç

=DÜŞEYARA(1,A2:C10,2)

Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 1 değerini arar, A sütununda 1'den küçük veya eşit en büyük değer olan 0,946'yı bulur ve B sütununun aynı satırındaki değeri döndürür.

2.17

=DÜŞEYARA(1,A2:C10,3,DOĞRU)

Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 1 değerini arar, A sütununda 1'den küçük veya eşit en büyük değer olan 0,946'yı bulur ve C sütununun aynı satırındaki değeri döndürür.

100

=DÜŞEYARA(0,7,A2:C10,3,YANLIŞ)

Tam eşleşme kullanarak A sütununda 0,7 değerini arar. A sütununda tam eşleşme bulunmadığından hata verir.

#YOK

=DÜŞEYARA(0.1,A2:C10,2,DOĞRU)

Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 0,1 değerini arar. 0,1 değeri A sütunundaki en küçük değerden küçük olduğundan hata verir.

#YOK

=DÜŞEYARA(2,A2:C10,2,DOĞRU)

Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 2 değerini arar, A sütununda 2'den küçük veya buna eşit en büyük değer olan 1,29'u bulur ve B sütununun aynı satırındaki değeri verir.

1.71

YATAYARA örneği

Bu tablodaki tüm hücreleri kopyalayın ve Excel'de boş bir çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın.

İpucu: Verileri Excel 'e yapıştırmadan önce, A-C arası sütunlar için sütun genişliklerini 250 piksele ayarlayın ve metni kaydır 'ı tıklatın (giriş sekmesi, Hizalama grubu).

Miller

Yataklar

Cıvatalar

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Formül

Açıklama

Sonuç

=YATAYARA("Miller", A1:C4, 2, Doğru)

Sıra 1'deki "Milleri" arar ve sıra 2'den aynı sütundaki (A sütunu) değeri verir.

4

=YATAYARA("Yataklar", A1:C4, 3, YANLIŞ)

Sıra 1'deki "Yatakları" arar ve sıra 3'den aynı sütundaki (B sütunu) değeri verir.

7

=YATAYARA("B", A1:C4, 3, TRUE)

Sıra 1'deki "B"yi arar ve sıra 3'den aynı sütundaki değeri verir. "B" ile tam uyan olmadığı için, satırdaki en büyük, fakat "B"den küçük olan değer kullanılır: A sütunundaki "Miller".

5

=YATAYARA("Cıvatalar", A1:C4, 4)

Sıra 1'deki "Cıvataları" arar ve sıra 4'ten aynı sütundaki (C sütunu) değeri verir.

11

=YATAYARA(3, {1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"}, 2, DOĞRU)

Üç satırlı dizi sabitinde 3 sayısını arar ve aynı sütundaki (bu durumda üçüncü) sıra 2'de yer alan değeri verir. Dizi sabitinde üç değer satırı vardır ve her satır noktalı virgülle (;) ayrılmıştır. 3 ile aynı sütundaki satır 2'de "c" bulunduğundan, "c" sonucunu verir.

c

INDIS ve kaçıncı örnekleri

Bu son örnek, her beş şehrin en erken fatura numarasını ve karşılık gelen tarihini döndürmek için INDIS ve KAÇINCI işlevlerini birlikte kullanır. Tarih bir sayı olarak döndürülmediğinden, tarih olarak biçimlendirmek için METNEÇEVIR işlevini kullanırız. DİZİN işlevi genellikle EŞLEŞTİR işlevinin sonucunu kendi bağımsız değişkeni olarak kullanır. DİZİN ve EŞLEŞTİR işlevleri birlikte her formülde iki kez kullanılır; önce fatura numarasını, sonra da tarihi bulmak için.

Bu tablodaki tüm hücreleri kopyalayın ve Excel'de boş bir çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın.

İpucu: Verileri Excel 'e yapıştırmadan önce, A-D arası sütunların sütun genişliklerini 250 piksele ayarlayın ve metni kaydır 'ı tıklatın (giriş sekmesi, Hizalama grubu).

Fatura

Şehir

Fatura Tarihi

Şehre göre en erken fatura, tarihle birlikte

3115

İzmir

07.04.2012

="İzmir = "&DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("İzmir",$B$2:$B$33,0),1)& ", Fatura tarihi: " & METİN(DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("İzmir",$B$2:$B$33,0),3),"g/a/yy")

3137

İzmir

09.04.2012

="Adana = "&DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Adana",$B$2:$B$33,0),1)& ", Fatura tarihi: " & METİN(DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Adana",$B$2:$B$33,0),3),"g/a/yy")

3154

İzmir

11.04.2012

="Ankara = "&DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Ankara",$B$2:$B$33,0),1)& ", Fatura tarihi: " & METİN(DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Ankara",$B$2:$B$33,0),3),"g/a/yy")

3191

İzmir

21.04.2012

="Şanlıurfa = "&DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Şanlıurfa",$B$2:$B$33,0),1)& ", Fatura tarihi: " & METİN(DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Şanlıurfa",$B$2:$B$33,0),3),"g/a/yy")

3293

İzmir

25.04.2012

="Bursa = "&DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Bursa",$B$2:$B$33,0),1)& ", Fatura tarihi: " & METİN(DİZİN($A$2:$C$33,EŞLEŞTİR("Bursa",$B$2:$B$33,0),3),"g/a/yy")

3331

İzmir

27.04.2012

3350

İzmir

28.04.2012

3390

İzmir

01.05.2012

3441

İzmir

02.05.2012

3517

İzmir

08.05.2012

3124

Adana

09.04.2012

3155

Adana

11.04.2012

3177

Adana

19.04.2012

3357

Adana

28.04.2012

3492

Adana

06.05.2012

3316

Ankara

25.04.2012

3346

Ankara

28.04.2012

3372

Ankara

01.05.2012

3414

Ankara

01.05.2012

3451

Ankara

02.05.2012

3467

Ankara

02.05.2012

3474

Ankara

04.05.2012

3490

Ankara

05.05.2012

3503

Ankara

08.05.2012

3151

Şanlıurfa

09.04.2012

3438

Şanlıurfa

02.05.2012

3471

Şanlıurfa

04.05.2012

3160

Bursa

18.04.2012

3328

Bursa

26.04.2012

3368

Bursa

29.04.2012

3420

Bursa

01.05.2012

3501

Bursa

06.05.2012

Ayrıca Bkz:

Hızlı Başvuru Kartı: DÜŞEYARA Yenileyici

arama ve başvuru işlevleri (başvuru)

table_array bağımsız değişkenini DÜŞEYARA işlevinde kullanın

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×