Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makalede, Access'te kullanılabilen farklı denetim türleri açıklanmıştır. Denetimler, form veya raporun verileri girmek, düzenlemek veya görüntülemek için kullanabileceğiniz bölümleridir.

Denetim türleri

Burada, Access masaüstü veritabanlarında kullanabileceğiniz denetim türlerinin listesi ve bir liste vardır.

Denetim Türü

Notlar

Metin Kutusu

Metin, sayı, tarih, saat ve not alanlarını görüntülemek için metin kutusu denetimlerini kullanın. Metin kutusunu temel tablo veya sorgudaki alanlardan birini bebilirsiniz. Bir alanla ilişkili bir metin kutusunun güncelleştirillenmesine izin verirsiniz, metin kutusuna yeni bir değer girerek temel tablo veya sorgudaki alanda yer alan değeri değiştirebilirsiniz. Hesaplanan değerleri görüntülemek için metin kutusu da kullanabilirsiniz.

Etiket

Sabit metin içeren etiket denetimlerini kullanın. Varsayılan olarak, verileri görüntüleyiş denetimlerinin otomatik olarak bir etiket denetimi vardır. Başlıklar ve form yönergeleri için tek başına etiketler oluşturmak üzere bu komutu kullanabilirsiniz.

Komut düğmesi

Makroyu veya Visual Basic yordamını etkinleştirmek için komut düğmesi denetimlerini kullanın. Ayrıca, kullanıcı düğmeye tıkladığında Access'in aç olduğu bir köprü adresi de belirtebilirsiniz.

Sekme Denetimi

Form üzerinde bir dizi sekme sayfası oluşturmak için sekme denetimlerini kullanın. Her sayfa, bilgileri görüntülemek için bir dizi başka denetim içerebilir. Sekme denetimi, Access'te seçenek iletişim kutularının veya özellik sayfası pencerelerinin birçoğuna benzer şekilde çalışır; kullanıcı farklı bir sekmeye tıkladığında, Access bu sekmede bulunan denetimleri görüntüler.

Bağlantı

Form tasarımı kılavuzuna etiket denetimine köprü eklemek için Bağlantı/Köprü denetimi seçeneğini kullanın. Bu köprü İnternet'te, yerel intranette veya yerel sürücüdeki bir konuma göre bir Tekdüz Kaynak Konum Belirleyicisi (URL) içerebilir. Ayrıca, evrensel adlandırma kuralı (UNC) dosya adını yerel ağ(LAN) veya yerel bilgisayar sürücülerinizin sunucularında bir dosyaya işaret etmek için de kullanabilir. Bağlantı, web sayfası olan bir dosyaya, hatta geçerli veritabanındaki başka bir nesneye işaret eder. Şeritteki Denetimler grubunda bu düğmeye tıkıldığında Köprü Ekle iletişim kutusu açılır.

Web Tarayıcısı

Web sayfalarının içeriğini doğrudan formun içinde görüntülemek için web tarayıcısı denetimi kullanın. Web tarayıcısı denetimi kullanarak, örneğin tabloda depolanan bir adresin haritasını görüntüleyebilirsiniz. Denetimin Denetim Kaynağı özelliğini kullanarak web tarayıcısı denetiminizi form kaydı kaynağında yer alan bir alana babilirsiniz. Sürekli formun Ayrıntı bölümünde ilişkili bir web tarayıcısı denetiminiz olmadığını unutmayın.

Web tarayıcısı denetimleri Access 2010 ve daha yeni sürümlerde kullanılabilir.

Gezinti

Veritabanınız içinde farklı formlara ve raporlara gitmek için kolay bir yol sağlamak için gezinti denetimi kullanın. Gezinti denetimi, web sitelerinde gördüğünüze benzer bir arabirim sağlar ve web sitesinde gezinmek için düğmeler ve sekmeler içerir. Sürekli formun Ayrıntı bölümünde gezinti denetimine sahip olamayyabilirsiniz.

Gezinti denetimleri Access 2010 ve daha yeni sürümlerde kullanılabilir.

Seçenek Grubu

Bir veya birden çok iki durumlu düğme, seçenek düğmesi veya onay kutusu içeren seçenek grubu denetimlerini kullanın. (Bu tablonun sonraki sayfalarında bu denetimlerin açıklamalarını görme.) Gruba dahil etmek istediğiniz her düğmeye veya onay kutusuna ayrı bir sayısal değer atabilirsiniz. Bir grupta birden fazla düğme veya onay kutusu olduğunda, bir defada yalnızca bir düğme veya onay kutusu işaretlerini işaretlebilirsiniz ve bu düğmeye veya onay kutusuna atanan değer seçenek grubunun değeri olur. Aynı değeri yanlış bir şekilde birden çok düğmeye veya onay kutusuna atadınız, aynı değere sahip tüm düğmeler veya onay kutuları, bunlardan herhangi birini tıklaytığınızda vurgulanır. Grubun varsayılan değeri olarak gruptaki düğmelerden veya onay kutularından birini seçin. Seçenek grubunu temel sorgu veya tablodaki bir alana bağlarsanız, gruptaki bir düğmeyi veya onay kutusunu seçerek alanda yeni bir değer ayarlayabilirsiniz.

Sayfa Sonu

Birden çok sayfalı formun sayfaları arasında ayrı bir sayfa sonu kullanın.

Birleşik Giriş Kutusu

Denetim için olası değerlerin listesini ve düzenlenebilir bir metin kutusu içeren birleşik giriş kutusu denetimi kullanın. Listeyi oluşturmak için, birleşik giriş kutusunun Satır Kaynağı özelliğine ait değerleri girebilirsiniz. Ayrıca, tablo veya sorguyu, liste değerlerin kaynağı olarak da belirtebilirsiniz. Access metin kutusunda seçili durumdaki değeri görüntüler. Birleşik giriş kutusunun sağ yanındaki oka tıklarken, Access listede değerleri görüntüler. Denetimde değeri sıfırlamak için listeden yeni bir değer seçin. Birleşik giriş kutusunu temel tablo veya sorgudaki bir alana bağlarsanız, listeden yeni bir değer seçerek alanda değeri değiştirebilirsiniz. Birleşik giriş kutusunu çok değerli bir alana bağlarsanız, Access kullanıcının birden çok değer seçmesine izin vermek için listeyi onay kutularıyla birlikte görüntüler. Birden çok sütunu listeye bekleyebilirsiniz ve sütunun genişliğini 0 olarak ayarerek listede bir veya daha fazla sütunu gizleyebilirsiniz. Denetimde yer alan gerçek değeri böyle gizli bir sütuna bebilirsiniz. Çok sütunlu bir liste kapatılanda, Access genişliği 0'dan büyük olan ilk sütunda değeri görüntüler. Listeyi açabilirsiniz ve Access sıfır genişlikli olmayan tüm sütunları görüntüler.

Çizgi

Görünümünü geliştirmek üzere bir forma veya rapora çizgi eklemek için çizgi denetimi kullanın.

Geçiş Düğmesi

Açık/kapalı, doğru/yanlış veya evet/hayır değerini tutmak için iki durumlu düğme denetimlerini kullanın. Bir iki durumlu düğmeyi tıklaytığınızda, değeri -1 olur (açık, doğru veya evet'i temsil etmek için) ve düğme basılı olarak görüntülenir. Düğmeye yeniden tıklayın; değeri 0 (kapalı, yanlış veya hayır olarak ifade etmek için) olur ve düğme normale döner. Bir seçenek grubuna iki durumlu düğme dahil olabilir ve düğmeye benzersiz bir sayısal değer atabilirsiniz. Birden çok denetim içeren bir grup sanız, yeni iki durumlu düğme seçildiğinde, o grupta önceden seçilmiş olan iki durumlu düğme, seçenek düğmesi veya onay kutusu temiz olur (gruptaki diğer düğmeler veya onay kutuları da aynı değere sahip değilse). Geçiş düğmesini temel tablo veya sorgudaki bir alana bağlarsanız, iki durumlu düğmeyi tıklatarak alanın değerini değiştirebilirsiniz.

Liste kutusu

Denetime olası değerlerin listesini içeren bir liste kutusu denetimi kullanın. Listeyi oluşturmak için, liste kutusunun Satır Kaynağı özelliğine değerleri girebilirsiniz. Ayrıca, tablo veya sorguyu, liste değerlerin kaynağı olarak da belirtebilirsiniz. Liste kutuları her zaman açıktır ve Access liste kutusunda seçili durumdaki değeri vurgular. Denetimde değeri sıfırlamak için listeden yeni bir değer seçersiniz. Liste kutusunu temel tablo veya sorgudaki bir alana bağlarsanız, listede yeni bir değer seçerek alanı değiştirebilirsiniz. Liste kutusunu çok değerli bir alana bağlarsanız, Access kullanıcının birden çok değer seçmesine izin vermek için listeyi onay kutularıyla birlikte görüntüler. Birden çok sütunu listeye bekleyebilirsiniz ve sütunun genişliğini 0 olarak ayarerek listede bir veya daha fazla sütunu gizleyebilirsiniz. Denetimde yer alan gerçek değeri böyle gizli bir sütuna bebilirsiniz. Access denetimin tanımlı genişliğine sığan tüm sıfır genişlikli olmayan sütunları görüntüler. Liste kutusu denetimiyle bağlantı yoksa, kullanıcının listede birden çok değer seçmesine izin veabilirsiniz (çoklu seçim liste kutusu olarak da adlandırılan).

Dikdörtgen

Görünümünü geliştirmek için forma dolu veya boş dikdörtgenler eklemek için bir dikdörtgen denetimi kullanın. Bu denetimi, örneğin farklı denetimleri birlikte görsel olarak grup yapmak için kullanabilirsiniz.

Onay Kutusu

Açma/kapatma, doğru/yanlış veya evet/hayır değerini tutmak için onay kutusu denetimi kullanın. Bir onay kutusu işaretlendiğinde, değeri -1 olur (bunu ifade etmek için, doğru veya evet) ve kutuda bir onay işareti görünür. Onay kutusunu yeniden seçin; değeri 0 olur (kapalı, yanlış veya hayır olarak ifade etmek için) ve onay işareti kutudan kaybolur. Bir seçenek grubuna onay kutusu ekp, onay kutusunu benzersiz bir sayısal değer atabilirsiniz. Birden çok denetim içeren bir grup oluşturmanız, yeni bir onay kutusu seçildiğinde o grupta önceden seçilmiş olan iki durumlu düğme, seçenek düğmesi veya onay kutusunun işareti (gruptaki diğer düğmeler veya onay kutuları da aynı değere sahip değilse) temiz olur. Onay kutusunu temel tablo veya sorgudaki bir alana bağlarsanız, onay kutusunu tıklatarak alanın değerini değiştirebilirsiniz.

Unbound Object Frame

Nesne bağlama ve katıştırma (OLE) desteği olan başka bir uygulamanın nesne çerçevesini eklemek için, nesne çerçevesini kullanın. Nesne, temel tablo veya sorgudaki verilerin bir parçası değil form bir parçası olur. Formlarınızı geliştirmek için resimler, sesler, grafikler veya slaytlar ekleyebilirsiniz. Nesne grafik olduğunda, grafiğin veri kaynağı olarak bir sorgu belirtebilirsiniz ve grafik görüntüsüyle formda geçerli kayda bir veya birden çok alan değeri ekleyebilirsiniz.

Ek

Bu denetimi temel alınan verideki bir ek alanına bağlamak için bir ek denetimi kullanın. Bu denetimi, örneğin bir resim görüntülemek veya başka dosyalar eklemek için kullanabilirsiniz. Form görünümünde, bu denetim temel alanda depolanan birden çok ek dosyası ek iliştirme, silme ve görüntüleme için Ekleri Yönet iletişim kutusunu sunar.

Seçenek Düğmesi

Açık/kapalı, doğru/yanlış veya evet/hayır değerini tutmak için seçenek düğmesi denetimi (bazen radyo düğmesi denetimi olarak da adlandırılan) kullanın. Bir seçenek düğmesi tercih ettiyseniz, değeri -1 olur (açık, doğru veya evet'i temsil etmek için) ve düğmenin merkezinde dolu bir daire görünür. Düğmeyi yeniden seçin; değeri 0 olur (kapalı, yanlış veya hayır olarak ifade etmek için) ve dolu daire kaybolur. Seçenek grubuna bir seçenek düğmesi dahil olabilir ve düğmeye benzersiz bir sayısal değer atabilirsiniz. Birden çok denetim içeren bir grup sanız, yeni seçenek düğmesi seçildiğinde o grupta önceden seçilmiş olan iki durumlu düğme, seçenek düğmesi veya onay kutusu temiz olur (gruptaki diğer düğmeler veya onay kutuları da aynı değere sahip değilse). Seçenek düğmesini temel tablo veya sorgudaki bir alana bağlarsanız, seçenek düğmesine tıklayarak alanın değerini değiştirebilirsiniz.

Alt Form/Alt Rapor

Geçerli forma başka bir form veya rapor eklemek için alt form/alt rapor denetimi kullanın. Ana formda yer alan verilerle ilgili bir tablo veya sorgudan verileri göstermek için alt form veya alt rapor kullanabilirsiniz. Access, sizin için ana formla alt form veya alt rapor arasındaki bağlantıyı sürdürür.

Bağlı Nesne Çerçevesi

Temel alınan verilerden bir OLE nesnesi alanını görüntülemek ve düzenlemek için ilişkili nesne çerçevesini kullanın. Access çoğu resmi ve grafiği doğrudan formda görüntüler. Diğer nesneler için Access, nesnenin oluşturulmuş olduğu uygulamanın simgesini görüntüler. Örneğin, nesne Windows Ses Kaydedicisi'nin içinde oluşturulmuş bir ses nesnesi ise, form üzerinde bir hoparlör simgesi gösterilir.

Resim

Form üzerine statik bir resim yapmak için resim denetimi kullanın. Formda resmi düzenleyemezsiniz, ancak Access bunu uygulama hızı ve boyutu için çok verimli bir biçimde depolar. Formun tüm arka planı olarak bir resim kullanmak için formun Resim özelliğini kullanabilirsiniz.

Grafik

Form kılavuzuna grafik eklemek için grafik denetimi kullanın. Bu düğmeye tıklar ve form üzerine denetim yerleştirerek Grafik Sihirbazı başlatılır ve bu sihirbaz yeni grafik oluşturmak için gereken adımlarda size yol sağlar.

ActiveX

ActiveX denetim düğmesini kullanarak sisteminize yüklemiş olan tüm ActiveX denetimlerini gösteren bir iletişim kutusu açın. Denetimlerden birini seçin ve ardından denetimi form tasarım kılavuzuna eklemek için Tamam'a tıklayın. ActiveX denetimlerinin tamamı Access'te çalışmaz.

Denetimlerle bağlamayı anlama

Denetimler ilişkili, bağlı olmayan veya hesaplanabilir:

  • Bağlı denetim    Veri kaynağı tablo veya sorgudaki bir alan olan denetime ilişkili denetim denir. Bağlı denetimleri, veritabanınız içinde yer alan alanlardan gelen değerleri görüntülemek için kullanırsınız. Bu değerler metinler, tarihler, sayılar, Evet/Hayır değerleri, resimler veya grafikler olabilir. Örneğin, bir çalışanın soyadı görüntüleyen bir metin kutusu bu bilgiyi Çalışanlar tablosunda soyadı alanından edinebilirsiniz.

  • Bağlantıdan çıkan denetim    Veri kaynağı (alan veya ifade gibi) olmayan denetime, bağlantı olmayan denetim denir. Bilgileri, resimleri, çizgileri veya dikdörtgenleri görüntülemek için bağlantı olmayan denetimleri kullanırsiniz. Örneğin, formun başlığını görüntüleyen etiket, bir bağlantı olmayan denetimdir.

  • Hesaplanan denetim    Veri kaynağı alan yerine ifade olan denetim, hesaplanan denetim olarak adlandırılan denetimdir. İfade tanımlayarak denetimde veri kaynağı olarak kullanmak istediğiniz değeri belirtirsiniz. İfade, işleçlerin (= ve + gibi), denetim adlarının, alan adlarının, tek bir değer sonuç eden işlevlerin ve sabit değerlerin birleşimi olabilir. Örneğin, aşağıdaki ifade Birim Fiyat alanındaki değeri bir sabit değerle (0,75) çarparak bir öğenin yüzde 25 indirimli fiyatını hesaplar.

=[Birim Fiyat] * 0,75

İfade, formun veya raporun temel tablo veya sorgusunda yer alan bir alandan alınan verileri ya da form veya rapordaki başka bir denetimden gelen verileri kullanabilir.

Not: Hesaplamalar tablolarda, hesaplanan alan eklanarak veya sorgu kılavuzunda Alan satırına bir ifade girerek de yapılabilir. Daha sonra formları ve raporları bu tablolara veya sorgulara babilirsiniz ve hesaplamalar, hesaplanmış denetim oluşturmanıza gerek kalmadan formlarda veya raporlarda görüntülenir.

Form veya rapor oluşturursanız, büyük olasılıkla en verimli olan, özellikle de nesnede denetimlerin çoğunu oluşturdukları tüm ilişkili denetimleri eklemek ve düzenlemektir. Ardından, Düzen görünümünün veya Tasarım görünümünün Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda yer alan araçları kullanarak tasarımı tamamlayan bağlı olmayan ve hesaplanan denetimleri ebilirsiniz.

Denetimi bir alanla ilişkilendirmek için, denetimin verilerini alacağı alanı tanımlarsınız. Alanı Alan Listesi bölmesinden forma veya rapora sürükleyerek, seçili alana bağlı bir denetim oluşturabilirsiniz. Alan Listesi bölmesi formun temel tablo veya sorgusunun alanlarını görüntüler. Alan Listesi bölmesini görüntülemek için, nesneyi Düzen görünümünde veya Tasarım görünümünde açın ve Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Varolan Alanları Ekle'ye tıklayın. Alan Listesi bölmesinde bir alana çift tıklarken, Access nesneye bu alan için uygun denetim türünü ekler.

Alternatif olarak, alan adını denetimin kendisine yazarak (nesne Tasarım görünümünde açıksa) veya denetimin özellik sayfası Denetim Kaynağı özellik kutusuna bir alanı denetime babilirsiniz. Özellik sayfası bir denetimin adı, veri kaynağı ve biçimi gibi özelliklerini tanımlar. Özellik sayfası görüntülemek veya gizlemek için F4 tuşuna basın.

Alan Listesi bölmesini kullanmak, ilişkili denetim oluşturmanın en iyi yolu iki nedenledir:

  • Access denetimin ekli etiketini otomatik olarak alanın adıyla (veya temel tablo veya sorgudaki bu alan için tanımlanan resim yazısıyla) doldurur, böylece denetimin etiketini kendiniz yazmanız gerekmzz.

  • Access, denetimin özelliklerinin çoğunu temel tablo veya sorgudaki alanın özelliklerine göre uygun değerlere (Biçim,Ondalık Basamaklar ve Giriş Maskesi özellikleri gibi) otomatik olarak ayarlar.

Zaten bir bağlantı olmayan denetim oluşturduysanız ve bunu bir alana bağlamak için, denetimin Denetim Kaynağı özellik kutusunda değeri alanın adına ayarlayın. Denetim Kaynağı özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için, imleç özelliğin açılan listesindeyken F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Formdaki denetimleri otomatik olarak hizalama

Oluşturma

Denetimler

denetimler için varsayılan değerleri ayarlama

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×