Dosyaları açtığınızda ve kaydettiğinizde metin kodlamasını seçme

Normalde, metinlerin nasıl depolandığına ilişkin temel ayrıntılar konusunda kaygılanmadan metin dosyalarını paylaşabilirsiniz. Öte yandan, metin dosyalarını başka dillerde çalışan kişilerle paylaşıyorsanız, İnternet üzerinden metin dosyaları indiriyorsanız veya metin dosyalarını diğer bilgisayar sistemleriyle paylaşıyorsanız, dosyayı açar veya kaydederken bir kodlama standardı seçmeniz gerekebilir.

Siz veya başka biri Microsoft Word'de veya başka bir programda metin dosyası açtığınızda (belki sistem yazılımının dili dosya oluşturulurken kullanılan dilden farklı olan bir bilgisayarda), kodlama standardı söz konusu programın metni okunabilir olacak şekilde nasıl göstermesi gerektiğini saptamasına yardımcı olur.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Metin kodlamasını anlama

Size ekranda metin olarak gösterilen öğeler aslında metin dosyasında sayısal değerler olarak depolanır. Bilgisayarınız sayısal değerleri görülebilir karakterlere çevirir. Bunu yaparken kodlama standardını kullanır.

Kodlama standardı, bir karakter kümesindeki her karakteri bir sayısal değere atayan numaralandırma düzenidir. Karakter kümesi alfabetik karakterlerden, sayılardan ve diğer simgelerden oluşabilir. Farklı diller sıklıkla farklı karakter kümelerinden oluşur, bu nedenle farklı dillerde kullanılan karakter kümelerini temsil eden birçok farklı kodlama standardı vardır.

Farklı alfabeler için farklı kodlama standartları

Metin dosyasıyla birlikte kaydedilen kodlama standardı, bilgisayarınızın metni ekranda görüntülemek için ihtiyacı olan bilgileri sağlar. Örneğin Kiril (Windows) kodlamasında, Й karakterinin sayısal değeri 201'dir. Kiril (Windows) kodlamasını kullanan bir bilgisayarda bu karakteri içeren bir dosya açtığınızda, bilgisayar 201 sayısal değerini okur ve ekranda Й karakterini görüntüler.

Öte yandan, aynı dosyayı farklı kodlama kullanan bir bilgisayarda açarsanız, bilgisayar varsayılan olarak kullandığı kodlama standardında 201 sayısal değerine karşılık gelen karakteri görüntüler. Örneğin, bilgisayarınızda Batı Avrupa (Windows) kodlama standardı kullanılıyorsa, Kiril tabanlı özgün dosyadaki karakter Й yerine É olarak görüntülenir çünkü Batı Avrupa (Windows) kodlamasında 201 değeri É karakteriyle eşlenir.

Unicode: Birçok alfabe için tek kodlama standardı

Metin dosyalarını kodlama ve kodlarını çözme sorunlarından kaçınmak için, dosyaları Unicode kodlamasıyla kaydedebilirsiniz. Unicode bugün bilgisayar kullanıcıları arasında yaygın olarak kullanılan tüm diller genelinde çoğu karakter kümesini barındırır.

Word'de Unicode temel alındığından, Word dosyaları otomatik olarak Unicode kodlamasıyla kaydeder. Unicode kodlamalı dosyaları, metnin dili ne olursa olsun İngilizce kullanan bilgisayar sisteminizde açabilirsiniz. Benzer şekilde, İngilizce sisteminizi kullanarak Unicode kodlamalı dosyaları kaydettiğinizde, dosyalar Yunanca, Kiril, Arapça veya Japonca karakterler gibi Batı Avrupa alfabelerinde bulunmayan karakterleri içerebilir.

Sayfanın Başı

Dosyayı açarken kodlama standardını seçme

Dosyayı açtığınızda metin bozuk ya da soru işaretleri ve kutularla dolu görünüyorsa, Word dosyadaki metnin kodlama standardını doğru algılayamamış olabilir. Metni görüntülemek (kodunu çözmek) için kullanılabilecek kodlama standardını belirtebilirsiniz.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Seçenekler'i tıklatın.

 3. Gelişmiş'i tıklatın.

 4. Genel bölümüne gelin ve ardından Açılışta dosya biçim dönüşümünü onayla onay kutusunu seçin.

  Not: Bu onay kutusu seçildiğinde, Word biçimi dışında bir biçime sahip dosyaları her açışınızda Word Dosya Dönüştür iletişim kutusunu görüntüler (Word biçimleri .doc, .dot, .docx, .docm, .dotx veya .dotm dosyalarıdır). Bu tür dosyalarla sık sık çalışıyorsanız ama nadiren kodlama standardı seçmek istiyorsanız, bu iletişim kutusunun gereksiz yere açılmasını önlemek için bu seçeneği kapatmayı unutmayın.

 5. Dosyayı kapatıp yeniden açın.

 6. Dosya Dönüştür iletişim kutusunda Kodlanmış Metin'i seçin.

 7. Dosya Dönüştürme iletişim kutusunda Diğer kodlama'ya tıklayın ve ardından listeden istediğiniz kodlama standardını seçin.

  Önizleme alanında metnin önizlemesine bakarak, seçtiğiniz kodlama standardında okunabilir olup olmadığını görebilirsiniz.

Metnin neredeyse tamamı aynı görünüyorsa (örneğin, tümü kutulardan veya noktalardan oluşuyorsa), karakterleri görüntülemek için gereken yazı tipi yüklü olmayabilir. Size gereken yazı tipi yoksa, başka yazı tipleri yükleyebilirsiniz.

Başka yazı tipleri yüklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Microsoft Windows'ta, Başlat düğmesini, ardından da Denetim Masası'nı tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Windows 7’de

  1. Denetim Masası'nda Program Kaldır'ı tıklatın.

  2. Program listesinde, Word'ü Office kapsamında mı yoksa tek başına bir program olarak mı yüklediğinize bağlı olarak Microsoft Office'e veya Microsoft Word'e tıklayın ve sonra da Değiştir'e tıklayın.

  Windows Vista'da

  1. Denetim Masası'nda Program kaldır’a tıklayın.

  2. Program listesinde, Word'ü Office kapsamında mı yoksa tek başına bir program olarak mı yüklediğinize bağlı olarak Microsoft Office'e veya Microsoft Word'e tıklayın ve sonra da Değiştir'e tıklayın.

  Microsoft Windows XP'de

  1. Denetim Masası'nda Program Ekle veya Kaldır'a tıklayın.

  2. Şu anda yüklü programlar kutusunda, Word'ü Office kapsamında mı yoksa tek başına bir program olarak mı yüklediğinize bağlı olarak Microsoft Office'e veya Microsoft Word'e tıklayın ve sonra da Değiştir'e tıklayın.

 3. Microsoft Office yüklemenizi değiştirin alanında Özellik Ekle veya Kaldır'a ve sonra da Devam'a tıklayın.

 4. Yükleme Seçenekleri'nin altında Office Paylaşılan Özellikler'i genişletin ve ardından Uluslararası Destek'i genişletin.

 5. İhtiyacınız olan yazı tipi kümesini seçin, seçiminizin yanındaki oka tıklayın ve ardından Bilgisayarımdan Çalıştır'ı seçin.

İpucu: Kodlanmış metin dosyasını açtığınızda, Word Web Seçenekleri iletişim kutusunda tanımlanan yazı tiplerini uygular. (Web Seçenekleri iletişim kutusuna ulaşmak için Microsoft Office Düğmesi'ne tıklayın, Word Seçenekleri'ne ve sonra da Gelişmiş'e tıklayın. Genel bölümünde Web Seçenekleri'ne tıklayın.) Her karakter kümesinin yazı tipini özelleştirmek için Web Seçenekleri iletişim kutusundaki Yazı Tipleri'nde yer alan seçenekleri belirtebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Dosyayı kaydederken kodlama standardını seçme

Dosyayı kaydederken kodlama standardı seçmezseniz, Word dosyayı Unicode olarak kodlar. Çoğunlukla varsayılan Unicode kodlamasını kullanabilirsiniz çünkü çoğu dildeki karakterlerin çoğunu destekler.

Belgeniz Unicode'u desteklemeyen bir programda açılacaksa, hedef programınkiyle eşleşen bir kodlama standardı seçebilirsiniz. Örneğin Unicode, dili İngilizce olan sisteminizde Geleneksel Çince dilinde belge oluşturmanıza olanak tanır. Öte yandan, belge Unicode'u desteklemeyen Geleneksel Çince dilindeki bir programda açılacaksa, belgeyi Geleneksel Çince (Big5) kodlamasıyla kaydedebilirsiniz. Belge Geleneksel Çince dilindeki programda açıldığında, metnin tümü düzgün görüntülenir.

Not: Unicode en kapsamlı standart olduğundan, metnin başka herhangi bir kodlamada kaydedilmesi bazı karakterlerin artık görüntülenmemesi sonucunu verebilir. Örneğin, Unicode'la kodlanan bir belge İbranice veya Kiril metinler içerebilir. Bu belge Kiril (Windows) kodlamayla kaydedilirse İbranice metin artık görüntülenmeyebilir ve belge İbranice (Windows) kodlamayla kaydedilirse Kiril metin artık görüntülenmeyebilir.

Dosyada kullandığınız karakterleri desteklemeyen bir kodlama standardı seçerseniz, Word kaydedemediği karakterleri kırmızıyla işaretler. Dosyayı kaydetmeden önce seçtiğiniz kodlama standardıyla metnin önizlemesine bakabilirsiniz.

Dosyayı kodlanmış metin olarak kaydettiğinizde, Simge yazı tipiyle veya alan kodlarıyla biçimlendirilmiş metinler dosyadan kaldırılır.

Kodlama standardını seçme

 1. Dosya sekmesine tıklayın.

 2. Farklı Kaydet'i tıklatın.

  Dosyayı farklı bir klasöre kaydetmek istiyorsanız, klasörü bulun ve açın.

 3. Dosya adı kutusuna dosya için yeni bir ad yazın.

 4. Kayıt türü kutusunda Düz Metin'i seçin.

 5. Kaydet'i tıklatın.

 6. Microsoft Office Word Uyumluluk Denetleyicisi iletişim kutusu gösterilirse, Devam'a tıklayın.

 7. Dosya Dönüştürme iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz kodlama standardının seçeneğini belirtin:

  • Sisteminizin varsayılan kodlama standardını kullanmak için Windows (Varsayılan) seçeneğine tıklayın.

  • MS-DOS kodlama standardını kullanmak için MS-DOS'a tıklayın.

  • Belirli bir kodlama standardı seçmek için Diğer kodlama'ya tıklayın ve ardından listeden istediğiniz kodlama standardını seçin. Önizleme alanında metnin önizlemesine bakarak, seçtiğiniz kodlama standardında okunabilir olup olmadığını görebilirsiniz.

   Not: Belgenizin daha büyük bir bölümünün önizlemesine bakabilmek için Dosya Dönüştür iletişim kutusunu yeniden boyutlandırabilirsiniz.

 8. "Kırmızı işaretli metin, seçilen kodlamada doğru olarak kaydedilmeyecek" iletisini alırsanız farklı bir kodlama seçmeyi deneyebilir veya Karakter değişimine izin ver onay kutusunu seçebilirsiniz.

  Karakter değişimine izin verdiğinizde, Word seçtiğiniz kodlamada görüntülenemeyen karakteri en yakın eşdeğer karakterle değiştirir. Örneğin, bitişik üç noktanın yerine üç ayrı not işareti, kıvrımlı tırnak işaretlerinin yerine düz tırnak işaretleri kullanılır.

  Seçtiğiniz kodlamada kırmızıyla işaretlenmiş karakter yerine kullanılabilecek eşdeğer karakter yoksa, kırmızıyla işaretlenmiş karakter bağlam dışı bir karakter (soru işareti gibi) olarak kaydedilir.

 9. Belge, metni bir satırdan diğerine kaydırmayan bir programda açılacaksa, Satır sonu ekle onay kutusunu seçerek ve ardından Satır sonu karakteri kutusunda satır sonlarının bir satır başıyla (CR), satır beslemeyle (LF) veya her ikisiyle birden gösterilmesini istediğiniz belirterek belgeye sabit satır sonları ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Word'de kullanılabilen kodlama standartlarını arama

Word çeşitli kodlama standartlarını tanır ve bilgisayarınızdaki sistem yazılımıyla sağlanan kodlama standartlarını destekler.

Aşağıdaki yazı sistemleri listesi, her yazı sistemiyle ilişkilendirilmiş kodlama standartlarını (kod sayfaları olarak da adlandırılır) gösterir.

Yazı sistemi

Kodlama standartları

Uygulanan yazı tipi

Çok dilli

Unicode (UCS-2 little-endian ve big-endian, UTF-8, UTF-7)

Word dil sürümünüz için Normal stili temel alan varsayılan yazı tipi

Arapça

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Basitleştirilmiş Çince

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Geleneksel Çince

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Kiril

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

İngilizce, Batı Avrupa ve diğer Latin yazıları

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Yunanca

Windows 1253

Courier New

İbranice

Windows 1255

Courier New

Japonca

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Kore dili

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Tay dili

Windows 874

Tahoma

Vietnam dili

Windows 1258

Courier New

Hindu: Tamil dili

ISCII 57004

Latha

Hindu: Nepal dili

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Hindu: Konkani dili

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Hindu: Hintçe

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Hindu: Assam dili

ISCII 57006

Hindu: Bangla

ISCII 57003

Hindu: Gucerat dili

ISCII 57010

Hindu: Kannada dili

ISCII 57008

Hindu: Malayalam dili

ISCII 57009

Hindu: Oriya dili

ISCII 57007

Hindu: Marathi dili

ISCII 57002 (Devanagari)

Hindu: Pencap dili

ISCII 57011

Hindu: Sanskrit

ISCII 57002 (Devanagari)

Hindu: Telugu dili

ISCII 57005

 • Hindu dillerinin kullanılması için sistem desteği ve uygun OpenType yazı tipleri gerekir.

 • Nepal dili, Assam dili, Bangla, Gucerat dili, Malayalam dili ve Oriya dili için yalnızca sınırlı destek sağlanır.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×