Duet Enterprise 2.0'da Birleşik İş Takvimi Web Bölümü ekleme ve kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Birleşik İş Takvimi Web Bölümü aynı anda birden fazla takvimle çalışmanıza olanak sağlar. Birleşik İş Takvimi Web Bölümü şu türlerden istediğiniz şekilde dörde kadar takvim eklemenize olanak tanır: SharePoint takvimi, Exchange takvimi, SAP takvimi ve özel takvim. Örneğin, bir site sahibi iki SharePoint takvimi, bir Exchange takvimi ve bir SAP Business takvimi ya da dört SAP Business takvimi ekleyebilir. Bu takvim türlerinin istenilen bileşimle kullanılması desteklenir. Bu takvimleri tek bir yerde birleştirmek takvimler arasında geçiş yapmaktan kurtulmanızı sağlar ve zaman çizelgelerini kolayca karşılaştırıp zamanlama çakışmalarından kaçınabilirsiniz.

Birleşik İş Takvimi Web bölümüne Exchange ve SAP iş takvimleri ekleyebilmeniz için önce Grup yönetmek, SharePoint Exchange ve SAP Takvim veri kaynakları hazırlama gerekir. SharePoint grup yöneticisi gerekli veri kaynakları hazırladıktan doğrulayın. Daha fazla bilgi için Birleşik İş Takvimi Web bölümünde Duet Enterprise 2.0 için hazırla Takvim veri kaynaklarıbakın.

Not:  Bu belgede Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne nasıl özel takvim ekleneceği açıklanmamaktadır.

Bu makalede

Birleşik İş Takvimi özelliğini etkinleştirme

Bir sitede Birleşik İş Takvimi Web Bölümünün kullanılabilmesi için önce Birleşik İş Takvimi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.

Not: Birleşik İş Takvimi özelliğini etkinleştirmek için, site koleksiyonu yöneticisi olmanız gerekir.

Birleşik İş Takvimi özelliğini etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

 1. Birleşik İş Takvimi Web Bölümünü kullanmak istediğiniz siteye gidin.

 2. Ayarlar simgesini ve sonra Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Site Koleksiyonu Yönetimi bölümünde Site koleksiyonu özellikleri'ni tıklatın.

  Not:  Bu adımı uygularken en üst düzeydeki Site Ayarları sayfasında olduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde, En üst düzey site ayarlarına git'i tıklatmanız gerekir.

 4. Özellikler sayfasında, Birleşik İş Takvimi satırında, Etkinleştir'i tıklatın.

Bir siteye Birleşik İş Takvimi Web Bölümünü ekleme

Bu yordamda, Birleşik İş Takvimi özelliğini etkinleştirdiğiniz site koleksiyonunda yer alan bir web sitesindeki bir sayfaya nasıl Birleşik İş Takvimi Web Bölümü ekleneceği açıklanmıştır. Bu listeyi yeniden kullanabilirsiniz.

Bir SharePoint sitesindeki bir sayfaya yalnızca bir Birleşik İş Takvimi Web Bölümü ekleyebilirsiniz.

Bu yordamı gerçekleştirmeden önce, Birleşik İş Takvimi özelliğini etkinleştirdiğinizden emin olun.

Not: Bir SharePoint sitesindeki bir sayfaya Birleşik İş Takvimi Web Bölümü eklemek için, sitede Katkıda Bulunma veya Tasarlama izin düzeyine sahip olmanız gerekir. Varsayılan olarak, Site Sahipleri grubu bu izin düzeylerine sahiptir.

Bir SharePoint sitesindeki bir sayfaya Birleşik İş Takvimi Web Bölümü eklemek için şu adımları izleyin:

 1. SharePoint sitesinde, Birleşik İş Takvimi Web Bölümünü eklemek istediğiniz sayfaya gidin.

 2. SAYFA sekmesini ve sonra Düzenle'yi tıklatın.

 3. İmleci sayfa üzerinde, Web Bölümünü eklemek istediğiniz alana götürün.

 4. Ekle sekmesinde, şeritteki Bölümler grubunda, Web Bölümü'nü tıklatın.

 5. Kategoriler bölmesinde Duet Enterprise'ı tıklatın.

 6. Bölümler bölmesinde, Birleşik İş Takvimi'ni tıklatın ve sonra Ekle'yi tıklatın.
  Şimdi sitede Birleşik İş Takvimi Web Bölümünü görebilirsiniz.

 7. Şeritteki Düzenle sekmesini tıklatın ve sonra Kaydet'i tıklatın.

  Not: Bu Birleşik İş Takvimi Web Bölümü için henüz bir takvim yapılandırmadığınız için, Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde bir Geçersiz yapılandırma iletisi görüntülenir. Dolayısıyla, Birleşik İş Takvimi Web Bölümünü kullanabilmeniz için önce, bölüme bir takvim eklemeniz gerekir.

Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne takvim ekleme

Birleşik İş Takvimi Web Bölümünü kullanmaya başlamak için, önce Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne en az bir takvim (bir SharePoint takvimi, bir Exchange takvimi veya bir SAP Business takvimi) eklemeniz gerekir.

Birleşik İş Takvimi Web Bölümü, takvimleri eşzamanlı olarak yükler. Buna göre, Web Bölümü herhangi bir takvim öğesini görüntülemeden önce eklediğiniz tüm takvimlerdeki (veri kaynakları) tüm öğeleri yükler. Ayrıca, aynı sayfaya eklediğiniz diğer Web Bölümleri de tüm takvimler yüklenene kadar yüklenmez. Bu da kullanıcıların sayfa işlenmeden önce bir gecikmeyle karşılaşabileceği anlamına gelir.

Bu bölümde:

SharePoint takvimi ekleme

Bir birleşik iş takvimi Web bölümüne SharePoint Takvimi eklemeden önce eklemek istediğiniz SharePoint Takvimi aynı sitede Birleşik İş Takvimi Web bölümü olarak bulunması gerekir. Görünmüyorsa, SharePoint takvimini Birleşik İş Takvimi Web bölümüne eklemek kullanılamaz. SharePoint Takvimi zaten varsa, bir SharePoint Takvimi ekleme yordama atlayın. Aksi takdirde, bir SharePoint Takvimi yordamı oluşturma gidin.

SharePoint takvimi oluşturma

Bir SharePoint takvimi oluşturmak için bu yordamı izleyin. SharePoint takvimini Birleşik İş Takvimi Web Bölümü ile aynı sitede oluşturduğunuzdan emin olun.

Not:  Bir SharePoint takvimi oluşturmak için, sitede Katkıda Bulunma veya Tasarlama izin düzeyine sahip olmanız gerekir. Varsayılan olarak, Site Sahipleri grubu bu izin düzeylerine sahiptir.

SharePoint takvimi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Ayarlar simgesini tıklatın ve ardından UygulamaEkle'yi tıklatın.

 2. Ekleyebileceğiniz uygulamalar bölümünde, Takvim'i tıklatın.

 3. Takvim Ekleme iletişim kutusunda, Gelişmiş Seçenekler'i tıklatın.

 4. Ad kutusuna SharePoint takvimi için bir ad yazın. Takvim adı gereklidir.
  Ad, takvim sayfasının en üstünde gösterilir, takvim sayfası web adresinin bir parçası olur ve kullanıcıların takvimi bulup açmasına yardımcı olan gezinti öğelerinde görüntülenir.

 5. Açıklama kutusuna, isterseniz takvimin amacı için bir açıklama yazın.

 6. Takvimi başka kullanıcılarla paylaşmak için, Grup Takvimi Seçenekleri bölümünde Evet'i tıklatın.

 7. Oluştur'u tıklatın.
  Takvim görüntülenir.

SharePoint takvimi ekleme

Eklemek istediğiniz SharePoint takviminin Birleşik İş Takvimi Web Bölümünün yer aldığı sitede mevcut olduğunu doğruladıktan sonra, SharePoint takvimini Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne ekleyebilirsiniz.

Not: Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne bir veya daha fazla SharePoint takvimi eklemeniz mümkün olduğundan, seçtiğiniz SharePoint takvimini, olabilecek diğer takvimlerden farklı kılmak için, renk gibi özellikleri de eklemeyi unutmayın.

Not: Bir Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne SharePoint takvimi eklemek için, site üzerinde “Öğeleri Düzenleme” liste iznine sahip olmanız gerekir. Varsayılan olarak, Site Sahipleri grubu üyeleri bu izne sahiptir.

Not: Bir birleştirilmiş iş takvimini açan tüm kullanıcılar, kaynak takvimi görüntüleme iznine sahiplerse, SharePoint grup takvimine ait tüm takvim girişlerini görüntüleyebilir. Kullanıcının takvim girişinin sahibi olması ya da girişin katılımcısı olarak listelenmesi gerekmez.

Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne bir SharePoint takvimi eklemek için, şu adımları izleyin:

 1. Birleşik İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu SharePoint sitesi sayfasında, şeritteki SAYFA sekmesini ve sonra Düzenle'yi tıklatın.

 2. Birleşik İş Takvimi Web Bölümü'ndeki onay kutusunu işaretleyin.

 3. Şeritte, WEB BÖLÜMÜ sekmesini ve sonra Web Bölümü Özellikleri'ni tıklatın.

 4. Yer paylaşımı için İş Takvimi ekle bölümünde, aşağı açılan oku tıklatın, SharePoint takvimi'ni seçin ve Ekle'yi tıklatın.

 5. Takvim Türü bölümünde aşağıdakileri yapın:

 6. Başlık kutusuna, takvimin başlığını, Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde görünmesini istediğiniz şekilde yazın.

 7. Açıklama kutusuna, isterseniz takvimin açıklamasını yazın.

 8. Renk açılan listesinde, SharePoint takvim girişlerinin Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde görünmesini istediğiniz rengi seçin.

 9. Kullanılabilir SharePoint Takvimleri açılan listesinden, eklemek istediğiniz takvimi seçin.
  NOT Bu açılan listede yalnızca aynı sitede bulunan takvimler görünür.

 10. Kullanılabilir Görünümler açılır listesinden, takvim için kullanmak istediğiniz görünümü seçin.
  NOT Yalnızca ortak görünümler seçilebilir.

 11. SharePoint takvimini eklemek için Kaydet'i tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  Artık SharePoint takvimini Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde görebilirsiniz. Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde SharePoint takvim girişleri ekleyebilir, görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Exchange takvimi ekleme

Birleşik İş Takvimi Web bölümüne Exchange Takvimi eklemeden önce Grup Yöneticileri grubunun üyesi SharePoint sunucu grubu ve Microsoft Exchange Server çalıştıran sunucuya arasındaki güven ilişkisi kurmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Birleşik İş Takvimi Web bölümünde Duet Enterprise 2.0 için hazırla Takvim veri kaynaklarıbakın.

Ayrıca, Exchange takviminin bir sahibinin Exchange takvimi üzerinde ilgili izinleri yapılandırması da gerekir. Aşağıdaki yordamlarda, bir Exchange takviminde izinlerin nasıl yapılandırılacağı ve Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne nasıl Exchange takvimi ekleneceği açıklanmıştır.

Exchange takviminde izinleri yapılandırma

Varsayılan olarak, bir Exchange takvimi sahibinden başka kullanıcılara yalnızca serbest ve meşgul durumu bilgilerini görüntüler. Exchange takviminin sahibi Exchange takvimi üzerinde izinleri, konu satırı ve konum bilgileri gibi başka bilgileri görüntüleyecek şekilde yapılandırabilir.

Not: Exchange takvimi üzerinde izinleri yapılandırmak için, Exchange takviminin sahibi olmanız gerekir.

Exchange takvimi üzerinde izinleri yapılandırmak için şu adımları izleyin:

 1. Microsoft Outlook 2013 yüklü olan bir bilgisayarda oturum açın ve izinleri yapılandırmak istediğiniz takvime bağlanın.

 2. Outlook 2013'ü başlatın.

 3. Takvim'i tıklatın.

 4. Sol taraftaki gezinti bölmesinde, Takvimlerim'i genişletin ve izinleri ayarlamak istediğiniz takvimin onay kutusunu seçin.

 5. Takvimi sağ tıklatıp Özellikler'i tıklatın.

 6. Takvim Özellikleri iletişim kutusunda, İzinler sekmesini tıklatın.

 7. İzin Düzeyi kutusunda, listedeki varsayılan kullanıcı türünü tıklatın ve istediğiniz izinleri seçin.
  NOT Başka izinler de ekleyebilirsiniz, ancak bazı izin düzeyleri ortaktır ve başka kullanıcılar tarafından görülebilirler.

 8. Tamam'ı tıklatın.

Exchange takvimi ekleme

Exchange takvimi üzerinde izinleri yapılandırdıktan sonra, Exchange takvimini Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne ekleyebilirsiniz.

Not: Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne bir veya daha fazla takvim eklemeniz mümkün olduğundan, seçtiğiniz Exchange takvimini, olabilecek diğer takvimlerden farklı kılmak için, renk gibi özellikleri de eklemeyi unutmayın.

Not: Bir Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne Exchange takvimi eklemek için, site üzerinde “Öğeleri Düzenleme” liste iznine sahip olmanız gerekir. Varsayılan olarak, Site Sahipleri grubu üyeleri bu izne sahiptir.

Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne bir Exchange takvimi eklemek için, şu adımları izleyin:

 1. Birleşik İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu SharePoint sitesi sayfasında, şeritteki SAYFA sekmesini ve sonra Düzenle'yi tıklatın.

 2. Birleşik İş Takvimi Web Bölümü'ndeki onay kutusunu işaretleyin.

 3. Şeritte, WEB BÖLÜMÜ sekmesini ve sonra Web Bölümü Özellikleri'ni tıklatın.

 4. Yer paylaşımı için İş Takvimi ekle bölümünde, aşağı açılan oku tıklatın, Exchange takvimi'ni seçin ve Ekle'yi tıklatın.

 5. Takvim Türü bölümünde aşağıdakileri yapın:

 6. Başlık kutusuna, takvimin başlığını, Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde görünmesini istediğiniz şekilde yazın.

 7. Açıklama kutusuna, takvim için bir açıklama yazın.

 8. Renk listesinden, Exchange takvim girişlerinin görünmesini istediğiniz rengi seçin.

 9. Exchange Web Hizmeti URL'si kutusuna, Exchange Web hizmetinin URL'sini yazın.
  Bu, Exchange sunucunuzun konumudur ve Birleşik İş Takvimi Web bölümü Exchange takvim öğelerini buradan alır.

 10. Bağlantının çalıştığını doğrulamak için Bağlantıyı sına'yı tıklatın.

 11. Exchange takviminize, Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne bir bağlantı ekleyerek erişmek isterseniz, Outlook Web Access URL'si kutusuna Outlook Web Access (OWA) URL'sini yazın.

 12. Kaydet'i ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  Şimdi Exchange takviminizi Birleşik İş Takvimi Web Bölümünüzde görebilirsiniz. Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde Exchange takvim girişlerini yalnızca görüntüleyebilirsiniz, ancak ekleme, düzenleme veya silme işlemleri yapamazsınız.

SAP Business takvimi ekleme

SAP Business takvimi, Birleşik İş Takvimi Web bölümüne eklemeden önce Grup Yöneticileri grubunun üyesi içeri aktarma ve TimeEntry İVB modelini izinleri verin. Daha fazla bilgi için Birleşik İş Takvimi Web bölümünde Duet Enterprise 2.0 için hazırla Takvim veri kaynaklarıbakın.

SharePoint Server doğrudan bir SAP Business takviminden verilere erişmeyeceği için, SharePoint Server'da bir dış liste oluşturmanız gerekir. Böylece SAP Business takvimindeki veriler dış listeye alınabilir. SAP Business takvimini Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne eklediğinizde, dış liste Birleşik İş Takvimi Web Bölümü ile ilişkili hale gelir.

Not: TimeEntry BDC modeli Duet Enterprise 2.0'de bulunur ve SAP zaman verileriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, Birleşik İş Takvimi Web Bölümü ayrılma isteği vb. veri kaynaklarıyla da kullanılabilir. Birleşik İş Takvimi Web Bölümünü diğer veri kaynaklarıyla kullanmak için, grup yöneticisinin izinleri alması ve SAP zaman yönetim verileriyle çalışacak şekilde tasarlanmış BDC modeline vermesi ve BDC modelinde kullanılan dış içerik türünün adını size bildirmesi gerekir. Böylece, tıpkı TimeEntry BDC modelinde olduğu gibi bir dış liste oluşturabilirsiniz.

Dış liste oluşturma

Bir SAP Business takvimi eklemek için, önce SharePoint Server'da bir dış liste oluşturmanız gerekir. Dış listeyi, Birleşik İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu sitede oluşturmaya dikkat edin.

Not: Dış liste oluşturmak için, site Sahipler grubunun üyesi, bir site koleksiyonunun yöneticisi veya Grup Yöneticisi grubunun üyesi olmanız gerekir. Ayrıca dış içerik türü üzerinde "İstemcilerde seçilebilir" iznine sahip olmanız gerekir.

Bir dış liste oluşturmak için, şu adımları izleyin:

 1. Birleşik İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu siteye gidin.

 2. Ayarlar simgesini ve ardından Uygulama ekle'yi tıklatın.

 3. Uygulamalarınız sayfasında, Ekleyebileceğiniz uygulamalar bölümünde, Dış Liste'yi tıklatın.

 4. Dış Liste Ekleme iletişim kutusunda, Ad kutusuna, dış liste için bütün sitede görünmesini istediğiniz şekilde bir ad yazın.

 5. Veri kaynağı yapılandırması bölümünde, Dış İçerik Türü Seçin simgesini tıklatın.

 6. Dış İçerik Türü Seçicisi iletişim kutusunda, Dış Veri Kaynağı sütununda, Zaman'ı ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  NOT Zaman, dış veri kaynağı ve TimeEntry Zaman BDC modelinde yer alan dış içerik türüdür. Bu BDC modelinin görünen adının varsayılan olarak TimeEntry olduğunu unutmayın.

 7. Oluştur'u tıklatın.

SAP Business takvimi ekleme

Dış listeyi oluşturduktan sonra, SAP Business takvimini Birleşik İş Takvimi Web Bölümü'ne ekleyebilirsiniz.

Not: Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne bir veya daha fazla SAP Business takvimi eklemeniz mümkün olduğundan, seçtiğiniz SAP Business takvimini, olabilecek diğer takvimlerden farklı kılmak için, renk gibi özellikleri de eklemeyi unutmayın.

Not: Bir Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne bir SAP Business takvimi eklemek için, site üzerinde “Öğeleri Düzenleme” liste iznine sahip olmanız gerekir. Varsayılan olarak, Site Sahipleri grubu üyeleri bu izne sahiptir.

SAP Business takvimi eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Birleşik İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu SharePoint sitesi sayfasında, şeritteki SAYFA sekmesini ve sonra Düzenle'yi tıklatın.

 2. Birleşik İş Takvimi Web Bölümü'ndeki onay kutusunu işaretleyin.

 3. Şeritte, WEB BÖLÜMÜ sekmesini ve sonra Web Bölümü Özellikleri'ni tıklatın.

 4. Yer paylaşımı için İş Takvimi ekle bölümünde, aşağı açılan oku tıklatın, Business takvimi'ni tıklatın ve Ekle'yi tıklatın.

 5. Takvim Türü bölümünde aşağıdakileri yapın:

  1. Başlık kutusuna, takvimin başlığını, Birleşik İş Takvimi Web Bölümü sitesinde görünmesini istediğiniz şekilde yazın.

  2. Açıklama kutusuna, isterseniz takvimin açıklamasını yazın.

  3. Renk açılan listesinden, SAP Business takvim girişlerinin görünmesini istediğiniz rengi seçin.

  4. Kullanılabilen iş takvimleri açılan listesinde dış liste oluşturma yordamda bu takvim için oluşturduğunuz dış listeyi seçin. Birleşik İş Takvimi Web Bölümü ile kullanılabilen dış listeleri görüntülenir.

  5. Kullanılabilir Görünümler açılır listesinden, takvim için kullanmak istediğiniz görünümü seçin.
   NOT Yalnızca ortak takvim görünümleri kullanılabilir. Standart görünüm ve Gantt Görünümü gibi diğer görünüm türleri kullanılamaz.

 6. Kaydet'i tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  Artık SAP Business takvimini Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde görebilirsiniz. Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde SAP Business takvim girişleri ekleyebilir, görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Birleşik İş Takvimi Web Bölümünden takvim silme

Birleşik İş Takvimi Web Bölümünden bir takvimi, örneğin artık size gerekmiyorsa ya da zaten dört takviminiz varsa ve bir tanesini başka bir takvimle değiştirmek istiyorsanız silebilirsiniz.

Not: Bir Birleşik İş Takvimi Web Bölümünden bir takvimi silmek için, site üzerinde “Öğeleri Düzenleme” liste iznine sahip olmanız gerekir. Varsayılan olarak, Site Sahipleri grubu üyeleri bu izne sahiptir.

Birleşik İş Takvimi Web Bölümünden bir takvimi silmek için, şu adımları izleyin:

 1. Birleşik İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu sayfada, şeritteki SAYFA sekmesini ve sonra Düzenle'yi tıklatın.

 2. Birleşik İş Takvimi Web Bölümü'ndeki onay kutusunu işaretleyin.

 3. Şeritte, WEB BÖLÜMÜ sekmesini ve sonra Web Bölümü Özellikleri'ni tıklatın.

 4. İş Takvimleri bölümünde, Başlık sütununda, silmek istediğiniz takvimi tıklatın.

 5. Takvimi silmek için Sil'i tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde bir takvimi düzenleme

Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne eklenmiş bir takvimi düzenlemek isteyebilirsiniz.

Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne eklenmiş bir takvimi düzenlemek için şu adımları izleyin.

Not: Birleşik İş Takvimi Web Bölümüne eklendikten sonra takvim türünü değiştiremezsiniz. Örneğin, bir Exchange takvimini SAP Business takvimi olarak değiştiremezsiniz. Web Bölümünde belirli bir takvime artık gereksinim duymuyorsanız, Web Bölümünden silin ve istediğiniz takvimi ekleyin.

 1. Birleşik İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu sayfada, şeritteki SAYFA sekmesini ve sonra Düzenle'yi tıklatın.

 2. Birleşik İş Takvimi Web Bölümü'ndeki onay kutusunu işaretleyin.

 3. Şeritte, WEB BÖLÜMÜ sekmesini ve sonra Web Bölümü Özellikleri'ni tıklatın.

 4. İş Takvimleri bölümünde, Başlık sütununda, düzenlemek istediğiniz takvimi tıklatın.

 5. Takvim Türü bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

 6. Başlık kutusuna takvim için yeni bir başlık yazın.

 7. Açıklama kutusunda, takvimin açıklamasını ekleyin veya varolan açıklamayı düzenleyin.

 8. Renk açılan listesinden bu takvim için farklı bir renk seçin.

 9. Kullanılabilir takvimler listesinden farklı bir takvim seçin.

 10. Kullanılabilir Görünümler listesinden farklı bir görünüm seçin.

 11. Kaydet'i ve ardından da Tamam'ı tıklatın.

Takvim girişleri ekleme ve yönetme

Bu bölümlerde Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde nasıl takvim girişleri ekleneceği ve yönetileceği açıklanmıştır. Kullanıcılar aşağıdaki koşullardan bir veya daha fazlasını karşılıyorsa, Web Bölümüne eklenmiş olan takvimlerdeki girişleri yönetmek için Web Bölümünü kullanabilirler:

 • Birleşik İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu siteye erişim iznine sahip olma.

 • Web Bölümüne eklenmiş takvimlerde giriş ekleme ve yönetme iznine sahip olma.

Yöneticilerin takvimi ilk kez eklerken takvime verdiği renk, bir Birleşik İş Takvimi Web Bölümündeki farklı takvimleri tanımlar. Ayrıca, yöneticilerin her bir takvime verdiği ad da Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde bir onay kutusunun yanında görünür. Bu onay kutuları varsayılan olarak seçilidir. Ayrı takvimlerin her birine tıklatarak erişebilirsiniz.

Gün, Hafta (varsayılan) ve Ay komutları, Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde görüntülenen gün sayısını seçmenize olanak tanır. Gün görünümü bir kerede bir gün gösterir, Hafta görünümü yedi günlük haftanın tamamını ve Ay görünümü de takvimdeki geçerli ayı görüntüler. Sonraki veya önceki güne, haftaya veya aya gitmek için, İleri ve Geri gezinme düğmelerini kullanabilirsiniz.

Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde aynı günde birden fazla girişiniz varsa, bu girişleri görüntülemek veya gizlemek için Tümünü Genişlet ve Tümünü Daralt komutlarını kullanabilirsiniz.

Birleşik İş Takvimi Web Bölümünün sağ üst köşesindeki küçük oku tıklatarak, Birleşik İş Takvimi Web Bölümünü simge durumuna küçültebilir, kapatabilir, düzenleyebilir veya dışa aktarabilirsiniz.

Not: Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde Exchange takvim girişi ekleme, düzenleme veya silme işlemleri yapamazsınız.

Bu bölümdeki yordamlarda Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde takvim girişlerini ekleme, görüntüleme, düzenleme, silme ve kaydetme/yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

Bu yordamları uygulamadan önce, Birleşik İş Takvimi Web Bölümünüze en az bir takvim eklemiş olmanız gerekir.

Bu bölümde:

SharePoint takvim girişi ekleme

SharePoint takvim girişi eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Derlenmiş İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu sitede, Derlenmiş İş Takvimi Web Bölümünü tıklatın.

 2. Şeritte, BİRLEŞİK İŞ TAKVİMİ sekmesinde, Yeni Olay'ı tıklatın ve <takvim> Olay öğelerini tıklatın; burada, <takvim> Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde göründüğü şekilde takvimin adıdır.

 3. Yeni Öğe iletişim kutusunda aşağıdaki bilgileri girin:

 4. Başlık kutusuna olayın adını yazın.

 5. Konum kutusuna, olayın gerçekleştiği yeri yazın.

 6. Başlangıç Saati kutusuna, olayın başladığı tarihi yazın.

 7. Bitiş Saati kutusuna, olayın sona erdiği tarihi yazın.

 8. Açıklama kutusuna olayın açıklamasını yazın.

 9. Kategori bölümünde, varsayılan değeri seçin veya istediğiniz değeri belirtin.

 10. Bu olayı tam günlük bir faaliyet yapmak isterseniz, Tüm Günlük Olay bölümündeki onay kutusunu seçin.

 11. Bu olayı yinelenen bir olay yapmak isterseniz, Yinelenme bölümündeki onay kutusunu seçin.

 12. Kaydet'i tıklatın.

Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde girişi görmek için, şeritte Kaydet/Yenile'yi tıklatın.

SAP Business takvim girişi ekleme

SAP Business takvim girişi eklemek için şu adımları izleyin:

Not:  Bir takvim girişi oluşturduğunuzda, bazı alanlar seçili takvimin bağlamından otomatik olarak doldurulabilir. Örneğin, Başlangıç saati, Bitiş saati, Konu satırı veya konum.

 1. Birleşik İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu sitede, Birleşik İş Takvimi Web Bölümünü tıklatın.

 2. Şeritte, BİRLEŞİK İŞ TAKVİMİ sekmesinde, Yeni Olay'ı tıklatın ve <takvim> Olay öğelerini tıklatın; burada, <takvim> Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde göründüğü şekilde takvimin adıdır.

 3. İlgili kutulara bilgileri yazın.

 4. Kaydet'i tıklatın.

Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde girişi görmek için, şeritte Kaydet/Yenile'yi tıklatın.

Takvim girişini görüntüleme

Bir takvim girişini görüntülemek için, Derlenmiş İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu sitede aşağıdakilerden birini yapın:

 • Görüntülemek istediğiniz takvim girişini tıklatın ve şeridin BİRLEŞİK İŞ TAKVİMİ sekmesinde, Etkinliği Görüntüle'yi .

 • Takvim girişindeki bağlantıyı tıklatın.

Not:  Görüntülediğiniz takvim girişine bağlı olarak, Birleşik İş Takvimi'nde farklı seçenekler bulunur. Örneğin, bir SharePoint takvim girişi söz konusu olduğunda, girişleri düzenleyebilir, görüntüleyebilir ve silebilir, sürüm geçmişini görüntüleyebilir, izinleri yönetebilir ve uyarı oluşturabilirsiniz. SAP Business takvim girişi söz konusu olduğunda, girişleri silebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ancak, Exchange takvimindeki girişler yalnızca görüntülenebilir.

İpucu:  Bir Exchange takvimindeki, Outlook Web Access bağlantısı kullanılarak yapılandırılmış bir girişi görüntülediğinizde, şu hata görüntülenebilir: “Sayfa bağlamı yok. Lütfe sayfayı doğru Birleşik İş Takvimi Web Bölümü bağlamından açın.” Bu hata, takvim girişinin Konu alanı veya Konum alanı “OBA::” metin dizesini içeriyorsa ortaya çıkabilir. Örneğin, “SHOBA::hissedarlar toplantısı” şeklinde bir konu satırı hataya neden olabilir. Hatayı çözmek için, Microsoft Outlook gibi bir e-posta uygulaması kullanarak ya da bir tarayıcı kullanarak Outlook Web Access URL'sine gidin ve takvim girişinin Konu alanından veya Konum alanından “OBA::” metin dizesini kaldırın.

Takvim girişini düzenleme

Bir takvim girişini düzenlemek için şu adımları izleyin:

 1. Derlenmiş İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu sitede, düzenlemek istediğiniz takvim girişini tıklatın.

 2. Şeridin DERLENMİŞ İŞ TAKVİMİ sekmesinde, Olayı Düzenle'yi tıklatın.

 3. Girişinizde değişiklikleri yapın ve Kaydet'i tıklatın.
  Değişiklikler Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde güncelleştirilir.

  Not:  Başlık, Başlangıç Saati ve Bitiş Saati alanları zorunlu alanlardır.
  Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde bir Exchange takvim girişini düzenleyemezsiniz.

Takvim girişini silme

Bir takvim girişini silmek için şu adımları izleyin:

 1. Derlenmiş İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu sitede, silmek istediğiniz takvim girişini tıklatın.

 2. Şeridin BİRLEŞİK İŞ TAKVİMİ sekmesinde, Olayı Sil'i tıklatın.

 3. Görüntülenen iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

Takvimi kaydetme/yenileme

Birleşik İş Takvimi Web Bölümünde görüntülemek istediğiniz takvimleri seçmek ve seçimi kaldırmak için öncelikle Kaydet/Yenile seçeneğini kullanırsınız. Bu seçeneğin yalnızca ortak görünümde çalıştığını unutmayın.

Bir takvim girişini kaydetmek veya yenilemek için şu adımları izleyin:

 1. Birleşik İş Takvimi Web Bölümünün bulunduğu sitede, görüntülemek istediğiniz takvimleri seçin veya görüntülemek istemediğiniz takvimlerin seçimini kaldırın.

 2. Şeritte, BİRLEŞİK İŞ TAKVİMİ sekmesini tıklatın ve sonra Kaydet/Yenile'yi tıklatın.
  Böylece tercihleriniz kaydedilir ve ayrıca Birleşik İş Takvimi Web Bölümü değişikliklerinizi gösterecek şekilde yenilenir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×