Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makalede, EĞER ORTALAMA IŞLEVINIn formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmıştır  işlevini kullanın.

Açıklama

Verilen ölçütü karşılayan bir aralıktaki bütün hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar.

Söz dizimi

EĞERORTALAMA(aralık, ölçüt, [ortalama_aralık])

EĞERORTALAMA işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • Aralık    Gerekli. Sayılar veya adlar, diziler veya sayı içeren başvurular dahil olmak üzere ortalaması alınacak bir veya daha fazla hücre.

 • Ölçüt    Gerekli. Hangi hücrelerin ortalamasının alınacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin biçimindeki ölçüt. Örneğin, ölçüt 32, "32", ">32", "elmalar" veya B4 olarak ifade edilebilir.

 • Ortalama_aralık    İsteğe bağlı. Ortalaması alınacak hücrelerin gerçek kümesi. Atlanırsa, aralık kullanılır.

Açıklamalar

 • Aralıktaki, Yok sayılan DOĞRU veya YANLIŞ içeren hücreler.

 • Toplam_aralıktaki hücre boş hücreyse, EĞERORTALAMA hücreyi yoksayar.

 • Bir aralık boş değer veya metin değeriyse, EĞERORTALAMA #SAYI0! hata değerini verir.

 • Ölçütteki hücre boşsa, EĞERORTALAMA 0 olarak değerlendirir.

 • Aralıktaki hiçbir hücre ölçütü karşılamazsa, EĞERORTALAMA #SAYI/0! hata değeri verir.

 • Ölçütte soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti (~) koyun.

 • Ortalama_aralığının aralıkla aynı boyutta ve şekilde olması gerekmez. Eklenen gerçek hücreler başlangıç hücresi olarak ortalama_aralığında üst, sol hücreler kullanılarak saptanıp aralıkla boyut ve şekil olarak uygun olan hücreleri de ekler. Örneğin:

Aralık aşağıdaki gibi

Ve ortalama_aralık aşağıdaki gibiyse,

Gerçek hücreler şu şekilde gibi hesaplanır

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Not: EĞERORTALAMA işlevi, bir sayı grubunun merkezinin istatistiksel dağılımdaki konumu olan merkezi eğilimi ölçer. Merkezi eğilimin en yaygın üç ölçüsü şunlardır:

 • Ortalama     aritmetik ortalamadır; bir grup sayı toplanıp, toplam bu sayıların sayısına bölünerek hesaplanır. Örneğin, toplamı 30 olan 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayıları 6'ya bölündüğünde 5 elde edilir.

 • Orta değer     bir grup sayının orta sayısıdır; başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük, yarısı küçüktür. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının orta değeri 4 olur.

 • Mod     bir grup sayıda en sık geçen sayıdır. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının modu 3 olur.

Bir grup sayının simetrik dağılımı için bu üç merkezi eğilimin tümü de aynıdır. Bir grup sayının çarpık dağılımı için bunlar farklı olabilir.

Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Mülk Değeri

Komisyon

100000

7000

200000

14000

300000

21000

400000

28000

Formül

Açıklama

Sonuç

=EĞERORTALAMA(B2:B5;"<23000")

23000'den küçük olan tüm komisyonların ortalaması. Dört komisyonun üçü bu koşulu karşılar ve toplamları 42000 olur.

14000

=EĞERORTALAMA(A2:A5,"<250000")

250000'den küçük olan tüm özellik değerlerinin ortalaması. Dört komisyonun ikisi bu koşulu karşılar ve toplamları 300000 olur.

150000

=EĞERORTALAMA(A2:A5;"<95000")

250000'den az tüm özellik değerlerinin ortalaması. Bu koşulu karşılayan 0 özellik değeri olduğundan ve sayı 0'a bölünmeye çalışıldığından dolayı EĞERORTALAMA işlevi #DIV/0! hatasını verir.

#SAYI/0!

=EĞERORTALAMA(A2:A5;">250000",B2:B5)

Özellik değeri 250000'den büyük olan tüm komisyonların ortalaması. İki komisyon bu koşulu karşılar ve toplamları 49000 olur.

24500

Örnek 2

Bölge

Kar (Bin)

Doğu

45678

Batı

23789

Kuzey

-4789

Güney (Yeni Ofis)

0

Orta Batı

9678

Formül

Açıklama

Sonuç

=EĞERORTALAMA(A2:A6;"=*Batı";B2:B6)

Batı ve Orta Batı bölgelerinin toplam karlarının ortalaması.

16733,5

=EĞERORTALAMA(A2:A6;"<>*(Yeni Ofis)";B2:B6)

Yeni ofisler hariç, bölgelerin tamamının toplam karlarının ortalaması

18589

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×