Ekleme sorgusunu kullanarak kayıtları tabloya ekleme

Ekleme sorgusunu kullanarak kayıtları tabloya ekleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede ekleme sorgusu oluşturma ve çalıştırma açıklanır. Mevcut bir tabloya başka kaynaklardaki verileri kullanarak yeni kayıtlar eklemeniz gerektiğinde bir ekleme sorgusu kullanırsınız.

Bir alanın değerini güncelleştirmek gibi varolan bir kayıt kümesindeki verileri değiştirmeniz gerekiyorsa, bir güncelleştirme sorgusu kullanabilirsiniz. Veri seçiminden yeni bir tablo oluşturmanız veya iki tabloyu tek bir yeni tabloda birleştirmek istiyorsanız, tablo yapma sorgusu kullanabilirsiniz. Sorguları güncelleştirme veya tablo yapma sorguları veya veritabanına kayıt eklemenin veya varolan verileri değiştirmenin diğer yolları hakkında daha fazla bilgi için, Ayrıca bkz bölümüne bakın.

Bu makalede

Genel Bakış

Ekleme sorgusu oluşturma ve çalıştırma

Devre Dışı Modunun bir sorguyu engellemesini önleme

Genel Bakış

Ekleme sorgusu, bir veya birden çok veri kaynağından kayıtları seçer ve seçili kayıtları mevcut bir tabloya kopyalar.

Örneğin, potansiyel yeni müşteriler tablosu içeren bir veritabanı edindiğinizi ve mevcut veritabanınızda zaten bu türde veriler depolayan bir tablonuz olduğunu varsayalım. Verileri tek bir yerde depolamak istediğiniz için yeni veritabanından mevcut tablonuza kopyalamaya karar verdiğinizi düşünelim. Yeni verileri el ile girmek zorunda kalmamak için ekleme sorgusu kullanarak kayıtları kopyalayabilirsiniz.

Ekleme sorgusu kullanmanın avantajları

Verileri kopyalamak için bir sorgu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Tek seferde birden çok kayıt ekleyebilirsiniz    Verileri el ile kopyalarsanız, genellikle birçok kopyalama/yapıştırma işlemi yapmanız gerekir. Sorgu kullandığınızda, verilerin tümünü bir kerede seçebilir ve kopyalayabilirsiniz.

 • Kopyalamadan önce seçiminizi gözden geçirebilirsiniz    Veri Sayfası görünümünde seçiminizi görüntüleyebilir ve verileri kopyalamadan önce seçiminizde gereken ayarlamaları yapabilirsiniz. Özellikle, sorgunuzun ölçütler ve ifadeler içerdiği ve istediğiniz gibi olması için birkaç deneme yapma gereği duyduğunuz durumlarda bu özellik yararlı olur. Ekleme sorgusunu geri alamazsınız. Hata yaparsanız, veritabanınızı bir yedek kopyadan geri yüklemeniz veya hatanızı el ile ya da silme sorgusu kullanarak düzeltmeniz gerekir.

 • Seçiminizi iyileştirmek için ölçütleri kullanabilirsiniz    Örneğin, yalnızca sizin şehrinizde yaşayan müşterilerin kayıtlarını eklemek isteyebilirsiniz.

 • Veri kaynaklardaki alanlardan bazılarının hedef tabloda bulunmadığı durumlarda kayıtları ekleyebilirsiniz     Örneğin, mevcut müşteri tablonuzda on bir alan bulunduğunu ve kopyalama kaynağı olarak kullanmak istediğiniz yeni tabloda ise bu on bir alanın yalnızca dokuz tanesinin bulunduğunu varsayalım. Ekleme sorgusunu kullanarak, eşleşen dokuz alandaki verileri kopyalayabilir ve diğer iki alanı boş bırakabilirsiniz.

Ekleme sorgusu temel adımları

Ekleme sorgusu oluşturma işlemi şu temel adımlardan oluşur:

 • Seçme sorgusu oluşturma    Kopyalamak istediğiniz verileri seçerek başlarsınız. Seçme sorgunuzu gerektiği gibi değiştirebilir ve kopyalamak istediğiniz verileri seçtiğinizden emin olmak için tekrar tekrar çalıştırabilirsiniz.

 • Seçme sorgusunu ekleme sorgusuna dönüştürme    Seçiminiz hazır olduğunda sorgu türünü Ekleme olarak değiştirirsiniz.

 • Ekleme sorgusundaki her sütun için hedef alanları seçme    Bazı durumlarda, hedef alanlar sizin yerinize Access tarafından otomatik olarak seçilir. Hedef alanları değiştirebilir veya Access seçmediyse siz seçebilirsiniz.

 • Önizleme yapma ve sorguyu çalıştırarak kayıtları ekleme    Kayıtları eklemeden önce eklenen kayıtların önizlemesini görmek için Veri Sayfası görünümüne geçebilirsiniz.

Önemli: Ekleme sorguları geri alınamaz. Veritabanınızı veya hedef tabloyu yedeklemeniz yararlı olabilir.

Ekleme sorgusu oluşturma ve çalıştırma

Bu bölümde

1. Adım: Kopyalanacak kayıtları seçmek için sorgu oluşturma

2. Adım: Seçme sorgusunu ekleme sorgusuna dönüştürme

3. Adım: Hedef alanları seçme

4. Adım: Ekleme sorgusunu önizleme ve çalıştırma

1. Adım: Kopyalanacak kayıtları seçmek için sorgu oluşturma

 1. Kopyalamak istediğiniz kayıtları içeren veritabanını açın.

 2. Oluştur sekmesinin Sorgular grubunda Sorgu Tasarımı'na tıklayın. 

  Access şeridindeki Sorgular grubunda iki seçenek görüntülenir: Sorgu Sihirbazı ve Sorgu Tasarımı

  Sorgu tasarımcısı açılır ve Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir.

  Access’teki Tabloyu Göster iletişim kutusunda tablo adları görüntülenir
 3. Kopyalamak istediğiniz kayıtları içeren tabloları veya sorguları çift tıklatın ve sonra Kapat'ı tıklatın.

  Tablolar veya sorgular, sorgu tasarımcısından bir veya birden çok pencere olarak gösterilir. Her pencerede tablo veya sorgudaki alanlar listelenir. Bu şekil, sorgu tasarımcısındaki normal bir tabloyu göstermektedir.

  Sorgu tasarımcısında bir tablo

  1. Sorgu tasarımcısında gösterilen varlık tablosu

  2. Sorgu tasarım kılavuzu

 4. Eklemek istediğiniz her bir alana çift tıklayın. Seçilen alanlar, sorgu tasarım kılavuzunun Alan satırında görünür.

  Kaynak tablodaki alanların veri türleriyle hedef tablodaki alanların veri türleri uyumlu olmalıdır. Metin alanları diğer alan türlerinin çoğuyla uyumludur. Sayı alanları yalnızca diğer sayı alanlarıyla uyumludur. Örneğin, sayıları bir metin alanına ekleyebilirsiniz, ancak metni bir sayı alanına ekleyemezsiniz.

  Ayrıca, bir ifadeyi alan olarak kullanabilir (örneğin, otomatik olarak bugünün tarihini döndürmek için =Date()) ve ifadeleri tasarım kılavuzundaki tablo veya sorgu alanlarıyla birlikte kullanarak seçtiğiniz verileri özelleştirebilirsiniz. Örneğin, hedef tablonuzun dört basamaklı bir yıl saklayan bir alanı varsa ve kaynak tablonun olağan bir tarih/saat alanı varsa, yalnızca yılı seçmek için kaynak alanla birlikte datepart işlevini kullanabilirsiniz.

  Bir tabloya tüm alanları hızla eklemek için tablo alanları listesinin üstündeki yıldız işaretine (*) çift tıklayın. Bu şekil, tasarım kılavuzunu tüm alanlar eklenmiş olarak gösterir.

  tüm tablo alanları eklenmiş sorgu

 5. İsteğe bağlı olarak tasarım kılavuzunun Ölçüt satırına bir veya daha fazla ölçüt girebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda bazı ölçüt örnekleri gösterilmekte ve bunların bir sorguya olan etkisi açıklanmaktadır.

Etkisi

> 234

234'ten büyük olan bütün sayıları döndürür. 234'ten daha küçük olan sayıları bulmak için < 234 kullanın.

>= "Etikan"

Etikan'dan alfabenin sonuna kadar olan bütün kayıtları döndürür.

#2/2/2017# ile #12/1/2017# arasında

2-Şub-17 ile 1-Ara-17 (ANSI-89) arasında olan tarihleri döndürür. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterlerini kullanıyorsa, pound işaretleri yerine tek tırnak işareti (') kullanın. Örnek: '2/2/2017' ile '12/1/2017' arasında.

Not "Almanya"

Alanın tam içeriğinin "Almanya" ile tam eşit olmadığı tüm kayıtları bulur. Ölçüt, "Almanya"nın yanı sıra, "Almanya (avro)" veya "Avrupa (Almanya)" gibi karakterler içeren kayıtları döndürür.

Not "T*"

T harfiyle başlayanlar dışında tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız * yerine yüzde işareti % kullanın.

Not "*t"

T ile bitmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter takımını kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde işareti kullanın.

In(Kanada,İngiltere)

Bir listede Kanada veya İngiltere içeren bütün kayıtları bulur.

Like "[A-D]*"

Bir metin alanında, A ile D arasındaki harflerle başlayan bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde işareti kullanın.

Like "*ar*"

"ar" harf sırasını içeren bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde işareti kullanın.

Like "Ahmet Özgü?"

Ahmet ile başlayan, 5 harflik ikinci dizesinin ilk dört harfi de "Özgü" olan ve son harfi bilinmeyen (soru işaretiyle gösterilir) bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, soru işareti yerine alt çizgi _ kullanın.

#2/2/2017#

2 Şubat 2017 tarihli tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, tarihin iki tarafına pound işareti (#) yerine tek tırnak işareti koyun. Örnek: '2/2/2017'.

< Date() - 30

30 günden daha eski olan tüm tarihleri döndürür.

Date()

Bugünün tarihini içeren tüm kayıtları döndürür.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Bugünün tarihiyle, üç ay öncesi tarih arasındaki tüm kayıtları döndürür.

Is Null

Boş (boş veya tanımlanmamış) değer içeren tüm kayıtları döndürür.

Is Not Null

Bir değer içeren tüm kayıtları döndürür.

""

Sıfır uzunluklu dize içeren tüm kayıtları döndürür. Bir alana değer eklemeniz gerekmesine karşın değerin ne olduğunu henüz bilmediğinizde sıfır uzunluklu dize kullanılır. Örneğin bir alan için faks numarası gerekmesine karşın bazı müşterilerin faks numarası olmayabilir. Bu durumda numara yerine bir çift, boşluksuz çift tırnak ("") girilir.

 1. Tasarım sekmesinin sonuçlar grubunda, Düğme resmi öğesini tıklatın.

 2. Sorgunun kopyalamak istediğiniz kayıtları döndürmeyeceğini doğrulayın. Sorguya alan eklemeniz veya sorgudan alan kaldırmanız gerekiyorsa, yeniden Tasarım görünümüne geçin ve önceki adımda anlatıldığı şekilde alan ekleyin ya da istemediğiniz alanları seçin ve bunları sorgudan kaldırmak için DELETE tuşuna basın.

2. Adım: Seçme sorgusunu ekleme sorgusuna dönüştürme

 1. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın ve ardından da Tasarım görünümü'nü tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Ekle'yi tıklatın.

  Ekle iletişim kutusu açılır.

  Ekleme sorgusu iletişim kutusunun ekran görüntüsü

 3. Ardından, kayıtların geçerli veritabanındaki tabloya mı yoksa farklı veritabanındaki bir tabloya mı ekleneceğini belirtirsiniz.

  Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ekle iletişim kutusunda Geçerli Veritabanı'na tıklayın, Tablo Adı birleşik giriş kutusundan hedef tabloyu seçin ve Tamam'a tıklayın.

   -veya-

  • Ekle iletişim kutusunda Başka Veritabanı’na tıklayın.

  • Dosya Adı kutusuna hedef veritabanının konumunu ve adını girin.

  • Tablo Adı birleşik giriş kutusuna hedef tablonun adını girin ve Tamam’a tıklayın.

3. Adım: Hedef alanları seçme

Hedef alanları seçme şekliniz, 1. Adımda seçme sorgunuzu nasıl oluşturduğunuza bağlıdır.

Eğer...

Şuna erişin...

Kaynak tablo veya sorgunuzdan tüm alanları eklediyseniz

Hedef tablodaki tüm alanları tasarım kılavuzundaki Ekleneceği Yer satırına ekler

Sorguya tek tek alanları eklediyseniz veya ifadeler kullandıysanız ve kaynak tabloyla hedef tablodaki alan adları eşleşiyorsa

Eşleşen hedef alanları otomatik olarak sorgunun Ekleneceği Yer satırına ekler

Tek tek alanları eklediyseniz veya ifadeler kullandıysanız ve kaynak tabloyla hedef tablodaki adlardan herhangi biri eşleşmiyorsa

Eşleşen alanları ekler ve eşleşmeyen alanları boş bırakır

Access alanları boş bırakırsa, Ekleneceği Yer satırındaki bir hücreyi tıklatabilir ve bir hedef alan seçebilirsiniz.

Bu şekilde nasıl Ekleneceği Yer satırında bir hücreyi tıklatabileceğiniz ve hedef alan seçebileceğiniz gösterilmektedir.

Ekleneceği Yer satırında açılır liste

Not: Hedef alanı boş bırakırsanız, sorgu o alana veri eklemez.

4. Adım: Ekleme sorgusunu önizleme ve çalıştırma

 1. Değişikliklerinizi önizlemek için, Veri Sayfası görünümüne geçin.

  İpucu: Görünümler arasında hızla geçiş yapmak için, sorgunun en üstündeki sekmeyi sağ tıklatın ve sonra istediğiniz görünümü tıklatın.

 2. Tasarım görünümüne dönün ve kayıtları eklemek için Düğme resmi öğesini kullan 'a tıklayın.

  Not: Çok fazla miktarda veri getiren bir sorguyu çalıştırırken sorguyu geri alamayacağınızı belirten bir hata iletisi alabilirsiniz. Sorgunun işlenmesini sağlamak için bellek kesimi üzerindeki sınırı 3 MB'a çıkarmayı deneyin.

Sayfanın Başı

Devre Dışı Modu'nun sorguyu engellemesini durdurma

Ekleme sorgusu çalıştırmayı denediğinizde hiçbir şey olmazsa, Access durum çubuğunda şu iletinin görünüp görünmediğine bakın:

Bu eylem veya olay Devre Dışı Modu tarafından engellendi.

Bu durumu düzeltmek için İleti Çubuğu'nda İçeriği Etkinleştir'e tıklayın.

Not: Ekleme sorgusunu etkinleştirdiğinizde, diğer tüm veritabanı içeriğini de etkinleştirmiş olursunuz.

İleti Çubuğu'nu görmüyorsanız çubuk gizlenmiş olabilir. Devre dışı bırakılmadıysa çubuğu gösterebilirsiniz. İleti Çubuğu devre dışı bırakıldıysa, çubuğu etkinleştirebilirsiniz. 

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Güncelleştirme sorgusu oluşturma ve çalıştırma

Veritabanına bir veya daha fazla kayıt ekleme

Tablo yapma sorgusu oluşturma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×