Environ İşlevi

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Microsoft Jet ifade hizmeti güvenli olmayabilecek deyimleri engeller korumalı alan modunda çalışıyorsa işlevi, yöntemi, nesne veya bu konuda açıklanan özelliğini devre dışı bırakılır. Korumalı alan modu hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da "korumalı alan modu için" arayın.

String bir işletim sistemi değişkeni ile ilişkilendirilmiş verir. Macintosh kullanılamaz

Söz dizimi

Environ ( { envstring | sayı } )

Environ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız Değişken

Açıklama

envstring

İsteğe bağlı. Bir ortam değişkeni adını içeren dize ifadesi.

sayı

İsteğe bağlı. Ortamı dize tablosundaki ortamı dizesini sayısal sırasını karşılık gelen sayısal ifade. Sayı bağımsız değişkeni herhangi bir sayısal ifade olabilir, ama bunu değerlendirilir önce bir tamsayıya yuvarlanır.


Notlar

Sıfır uzunluklu dize ortamı dize tabloda envstring bulunamazsa ("") döndürülür. Aksi takdirde, Environ için belirtilen envstringatanan metni verir; başka bir deyişle, eşittir izleyen metin (=) işareti ortamı dize tabloda o ortamı değişken.

Sayı belirtirseniz, bu sayısal konum ortamı dize tabloda yer alan dizeyi döndürülür. Bu durumda, Environenvstringdahil olmak üzere, metnin tümünü verir. Belirtilen konumda hiçbir ortamı dize ise, Environ sıfır uzunlukta dize döndürür.

Örnek

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Bu örnekte, girdi sayısı ve ortamı dize tablosundan PATH deyimi uzunluğunu sağlaması için Environ işlevi kullanılmaktadır. Macintosh kullanılamaz.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×