Excel çalışma sayfasına tablo eklemek için ekran okuyucu kullanma

Excel çalışma sayfasına tablo eklemek için ekran okuyucu kullanma

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Daha hızlı çözümleme için verileri tabloya düzenlemek için klavyeyle ve ekran okuyucunuzla Excel kullanın. Bu uygulamayı ekran okuyucusu 'yla sınıyoruz, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini izledikleri sürece diğer ekran okuyucularla birlikte çalışabilir. Bir tablodan satır ve sütun oluşturmayı, eklemeyi ve sütunları eklemeyi öğreneceksiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Tablo oluşturma

 1. Çalışma sayfasında, tabloya eklemek istediğiniz hücreleri seçin. Hücreler boş olabileceği gibi veri içeriyor da olabilir.

 2. Ctrl+T (veya Ctrl+L) tuşlarına basın. Tablo oluştur iletişim kutusu açılır ve şunu duyarsınız: "tablo oluştur."

 3. "Tablomda üstbilgiler var" ifadesini duyana kadar SEKME tuşuna basın.

  Not: Tablo üst bilgileri, erişilebilirlik açısından çok önemlidir. Ekran okuyucular üst bilgileri gezinti için kullanır ve anlamlı sütun başlıkları okuyucuların verileri anlamasına yardımcı olabilir.

  • Seçili hücre aralığı tablo başlıkları olarak görüntülemek istediğiniz verileri içeriyorsa, onay kutusunu seçin.

  • Excel’in sağladığı varsayılan adları kullanmak istiyorsanız (örneğin, Sütun 1, Sütun 2, vb.), onay kutusunu seçmeyin.

  • Varsayılan adları değiştirmek için, sütun üst bilgisindeki metni seçin ve istediğiniz adı yazın.

 4. Tablo oluştur iletişim kutusunu kapatmak ve çalışma sayfasına dönmek için, "Tamam" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından ENTER tuşuna basın.

Tablolar için klavye kısayolları

Burada, Excel tablolar için geçerli olan klavye kısayollarının kullanışlı bir başvurusu verilmiştir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Varsayılan stilde tablo oluşturma

Ctrl+T veya Ctrl+L

Verileri tablo olarak biçimlendirme yukarıya satır ekleme

Alt+H, T

Alta satır ekleme

Alt + H, I, R

Sola sütun ekleme

Alt + H, I, C

Satırı veya satırları silme

Alt + H, D, R

Sütunu veya sütunları silme

Alt+H, D, C

Tasarım sekmesini açma

Alt + J + T

Tablo üst bilgileri oluşturma veya kaldırma

Alt + J + T, O

Bağlam menüsünü açma

Shift+F10 veya Windows Bağlam anahtarı

Tabloya satır veya sütun ekleme

 1. Bir veya daha fazla boş satır eklemek istediğiniz satırı seçin veya sağ tarafta bir veya daha fazla sütunu eklemek istediğiniz sütunu seçin.

 2. Alt+H+I tuşlarına basın. Ekle menüsü açılır ve "Hücre Ekle" ifadesini duyarsınız.

  • Seçimin üst kısmına satır eklemek için A tuşuna basın.

  • Seçimin sol tarafında sütun eklemek için L tuşuna basın.

Tablodan satır veya sütun silme

 1. Silmek istediğiniz bir veya birden çok satırı ya da sütunu seçin.

 2. Alt+H+D tuşlarına basın. Sil menüsü açılır ve "hücreleri sil" ifadesini duyarsınız.

  • Seçili satırları silmek için L tuşuna basın.

  • Seçili sütunları silmek için M tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Excel’de bir tabloyu sıralamak veya filtrelemek için ekran okuyucu kullanma

Excel'de klavye kısayolları

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365 'de erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Excel’i keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Daha hızlı çözümleme yapmak amacıyla verileri tabloya göre düzenlemek için klavyeyle ve VoiceOver 'ı yerleşik macOS ekran okuyucusu ile Mac için Excel kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, macOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

Bu konuda

Tablo oluşturma

Bazı veriler içeren bir çalışma sayfanız varsa, hücreleri tabloya dönüştürmek çok kolaydır.

 1. Çalışma sayfanızda, tabloya eklemek istediğiniz hücreleri seçin. Hücreleri seçmek için, ok tuşlarını kullanarak tablonun sol üst köşesi olmasını istediğiniz hücreye gidin, SHIFT tuşunu basılı tutun ve daha fazla satır ve sütun seçmek için aşağı ve sağ ok tuşlarını kullanın. VoiceOver, her tuş basduktan sonraki seçili hücre aralığını duyurur; Örneğin, "a1-C2, seçili."

  İpucu: Veri içeren tüm hücreleri hızlıca seçmek istiyorsanız Command + A tuşlarına basın.

 2. Command + T tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "tablo oluştur."

 3. "Tablomın üst bilgileri var" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili hücre aralığı tablo başlıkları olarak görüntülemek istediğiniz verileri içeriyorsa, onay kutusunu seçin. Seçili değilse seçeneği belirlemek için ara çubuğu 'Na basın.

  • Excel varsayılan adları kullanmak istiyorsanız (örneğin, sütun 1, sütun 2, vb.), bu kutuyu seçmeyin. İşaretli olduğunda seçeneği temizlemek için ara çubuğu 'Na basın.

  Not: Tablo üst bilgileri, erişilebilirlik açısından çok önemlidir. Ekran okuyucular üst bilgileri gezinti için kullanır ve anlamlı sütun başlıkları okuyucuların verileri anlamasına yardımcı olabilir.

 4. Tablo oluştur iletişim kutusunu kapatmak ve odaklanmayı çalışma sayfasına döndürmek için "Tamam" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve Return tuşuna basın.

Tabloya satır veya sütun ekleme

 1. Tablonuzda, bir veya daha fazla boş satır eklemek istediğiniz satırın altındaki satıra gidin veya bir veya daha fazla boş sütun eklemek istediğiniz sütunun sağındaki sütuna gidin.

 2. Seçili durumdaki sekmenin adını (örneğin, "giriş, seçili") duyana kadar Fn + F6 tuşlarına basın. Giriş sekmesinde değilseniz, "ev" sözlerini duyana kadar sol ok tuşuna basın ve sekmeyi seçmek için Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 3. "Ekle" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve menüyü açmak için Control + Option + Shift + M tuşlarına basın. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli satırın üstüne satır eklemek için, "yukarıya tablo satırları Ekle" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  • Geçerli sütunun soluna sütun eklemek için, "sola tablo sütunları ekle" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

Tablodan satır veya sütun silme

 1. Tablonuzda, silmek istediğiniz satır veya sütundaki herhangi bir hücreye gidin, ardından tüm satırı seçmek için Shift + ara çubuğu tuşlarına veya tüm sütunu seçmek için Control + boşluk çubuğu tuşlarına basın. VoiceOver, seçili hücreleri duyurur; Örneğin, "A4-C4, seçili".

 2. Seçili durumdaki sekmenin adını (örneğin, "giriş, seçili") duyana kadar Fn + F6 tuşlarına basın. Giriş sekmesinde değilseniz, "ev" sözlerini duyana kadar sol ok tuşuna basın ve sekmeyi seçmek için Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 3. "Sil" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve Control + Option + Shift + M tuşlarına basın. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili satırı silmek için, "tablo satırlarını sil" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  • Seçili sütunu silmek için, "Tablo sütunlarını Sil" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından Control + Option + Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

Excel’de bir tabloyu sıralamak veya filtrelemek için ekran okuyucu kullanma

Excel'de klavye kısayolları

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Microsoft 365 'de erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Excel’i keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Android için Excel’i Android’in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack ile kullanarak çalışma kitabınıza tablo ekleyin ve tabloları değiştirin. Başlıklar ekleyerek veya tablo kısımlarını farklı renklerle vurgulayarak tablolarınızı daha erişilebilir hale getirin. Tablolarınızı yeni satır ve sütunlarla genişletebilir veya verilerinizi grafik olarak görüntüleyebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

Bu konuda

Sekmeler menüsüne gitme

Çalışma sayfanızı düzenleme seçeneklerine erişmek için, sekmeler menüsüne gitmeniz gerekir.

 1. Çalışma sayfasında bir seçimden uzaklaşmak ve ekranın ilk öğesine gitmek için, önce yukarı sonra da aşağı doğru çekin. Çalışma kitabının başlığı duyarsınız.

  İpucu: Çalışma sayfanızın en üstünde bir kısayol menüsü açıksa, menüden uzaklaşmak için ekranın herhangi bir yerine iki parmakla dokunun.

 2. Şunları duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: "diğer seçenekler." Sonra, bir parmağınızla ekrana iki kez dokunun. Şu sözleri duyarsınız: “Sekme menüsü, Giriş seçili.” Sonra ekrana iki kez dokunun. Şu sözleri duyarsınız: "Giriş sekmesi seçili."

 3. Seçmek istediğiniz sekmeyi duyana kadar sola veya sağa doğru çekin; örneğin: “Ekle sekmesi.” Sonra ekrana iki kez dokunun. Ekle şeridi açılır.

  Not: Tablo, Resim, Şekil ve Grafik sekmelerinin kullanılabilir duruma gelmesi için, çalışma sayfasında nesnenin seçili olması gerekir.

 4. Seçmek istediğiniz seçeneği duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Çalışma sayfanızdaki tabloya gitme

 1. Şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa veya sola doğru çekin: “Tabloya girildi <tablo ayrıntıları ve odak konumu>.”

 2. Tabloda istediğiniz konumu duyana kadar bir parmağınızla sola veya sağa doğru çekin. Sonra ekrana iki kez dokunun. Tablo sekmesi açılır.

  İpucu: Tablo sekmesine, Sekmeler menüsüne gitme başlığı altında açıklandığı gibi de gidebilirsiniz.

Tablo ekleme

Verilerinizi etkili ve sistematik bir şekilde sunmak için tablo ekleyin. Tabloyu boş bir çalışma sayfasına ekleyebilir ve verilerinizle doldurabilirsiniz. Alternatif olarak, var olan bir hücre yığınınızdaki verileri kullanarak hızla bir tablo oluşturabilirsiniz.

 1. Android için Excel çalışma sayfanızda, şu sözleri duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: “<sayfa adı> sayfası.” Sonra ekrana iki kez dokunun. Sayfada sütun ve satırlarla açıklanan geçerli odağın yerini duyarsınız.

 2. Tabloyu eklemek istediğiniz hücreye gitmek için, bir parmağınızı ekran boyunca sürükleyin. Geçerli konumu duyarsınız. Sonra ekrana iki kez dokunun.

  İpucu: Seçiminizi tek hücreden birden çok hücreye genişletmek ve daha büyük bir tablo eklemek için, iki parmağınızı ekrana koyun ve parmaklarınızı seçimi genişletmek istediğiniz yönde kaydırarak birbirinden ayırın. Seçilen alanı, sol üstteki ilk hücreden sağ alttaki son hücreye kadar duyarsınız.

 3. Ekle sekmesine, Sekmeler menüsüne gitme başlığı altında açıklandığı gibi gidin.

 4. Ekle sekmesinde, şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "tablo." Sonra ekrana iki kez dokunun. Şu sözleri duyarsınız: “İşaretli değil, Tablo üst bilgi içeriyor, onay kutusu.” Tablonuzda üst bilgiler varsa, şu sözleri duyana kadar sola doğru çekin: “İşaretli değil, Tablo üst bilgi içeriyor, onay kutusu.” Sonra ekrana iki kez dokunun. Şu sözleri duyarsınız: “İşaretlendi.”

 5. Onay kutusundan uzaklaşmak için, ekranın herhangi bir yerine iki parmağınızla dokunun.

Tabloya alternatif metin başlığı ekleme

Android için Excel’deki tablolarınızı tüm okuyucular açısından erişilebilir duruma getirmek için, tabloya kısa ve açıklayıcı bir başlık ekleyebilir, hatta tabloyu ayrıntılı olarak açıklamak için daha kapsamlı bir metin bile yazabilirsiniz.

 1. Çalışma sayfanızda, Çalışma sayfanızdaki tabloya gitme başlığı altında açıklandığı gibi tabloya gidin. Odak tablonun herhangi bir yerinde olabilir.

 2. Tablo sekmesinde, şu sözleri duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: “Alternatif metin menüsü.” Sonra ekrana iki kez dokunun. Şu sözleri duyarsınız: “Alternatif metin.”

 3. Alternatif Metin menüsünde, şu sözleri duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: “Başlık için düzenleme kutusu.” Sonra ekrana iki kez dokunun. Şu sözleri duyarsınız: “<Klavye dili> klavye gösteriliyor.” Tablonuz için kısa bir başlık yazın.

 4. Tablonuza açıklama yazmak için, şu sözleri duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: “Açıklama için düzenleme kutusu.” Sonra ekrana iki kez dokunun. Şu sözleri duyarsınız: “<Klavye dili> klavye gösteriliyor.”

 5. Etkin sayfaya dönmek için, şu sözleri duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: “Sayfa <sayfa numarası, sayfa ayrıntıları>, seçildi.” Sayfayı etkinleştirmek için, ekrana iki kez dokunun.

Tabloya satır veya sütun ekleme

Tablodaki geçerli seçiminizin üstüne veya altına satırlar ya da soluna veya sağına sütunlar ekleyerek tablonuzu kolayca genişletebilirsiniz.

 1. Çalışma sayfanızda, Çalışma sayfanızdaki tabloya gitme başlığı altında açıklandığı gibi tabloya gidin.

 2. Tablo sekmesinde satırları veya sütunları ekleyin:

  • Geçerli seçimin üstüne satır eklemek için, şunları duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: "yukarıya Ekle." Sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Geçerli seçimin altına satır eklemek için, şunları duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: "aşağıya Ekle." Sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Geçerli seçimin soluna sütun eklemek için, şunları duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: "sola Ekle." Sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Geçerli seçimin sağına sütun eklemek için, şunları duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: "sağa Ekle." Sonra ekrana iki kez dokunun.

Tablodan satır veya sütun silme

Tüm gereksiz satırları veya sütunları tablonuzdan hızla silebilirsiniz.

 1. Çalışma sayfanızda, Çalışma sayfanızdaki tabloya gitme başlığı altında açıklandığı gibi tabloya gidin.

 2. Tablo sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Satırları silmek için şu sözleri duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: “Satırları sil.” Sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Sütunları silmek için şu sözleri duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: “Sütunları sil.” Sonra ekrana iki kez dokunun.

Tablonuzdaki verileri vurgulama

Tablonuzdaki verileri vurgulamak için, birer satır veya sütun atlayarak renk ekleyebilir ya da yalnızca ilk veya son sütunu vurgulayabilirsiniz. Ayrıca önceden tanımlanmış stiller ekleyerek tablolarınız kısa sürede cazip hale getirebilirsiniz.

 1. Çalışma sayfanızda, Çalışma sayfanızdaki tabloya gitme başlığı altında açıklandığı gibi tabloya gidin.

 2. Tablo sekmesinde, alternatif satırlar veya sütunlar için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Birer satır atlayarak renk eklemek için şu sözleri duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Şeritli satırlar anahtarı, işaretlenmemiş." Sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Birer sütun atlayarak renk eklemek için şu sözleri duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Şeritli sütunlar anahtarı, işaretlenmemiş." Sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Önceden tanımlanmış bir stili şeritli bir satıra veya sütuna uygulamak için, şunları duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şu sözleri duyarsınız: “Tablo stilleri.” Listede sola veya sağa doğru çekin. Stilin açıklamasını duyarsınız. Stili seçmek için, ekrana iki kez dokunun.

 3. Tablo sekmesinde, ilk veya son satır için aşağıdakilerden birini yapın:

  • İlk sütuna renk eklemek için şu sözleri duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: "İlk sütun, işaretlenmemiş." Sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Son sütuna renk eklemek için şu sözleri duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Son sütun, işaretlenmemiş." Sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Tablodaki ilk veya son sütuna önceden tanımlanmış bir stil uygulamak için şunları duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: "Tablo stilleri menüsü." Sonra ekrana iki kez dokunun. Şu sözleri duyarsınız: “Tablo stilleri.” Listede, “Orta” veya “Koyu” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin. Orta Stil listesinde, şunları duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: "açık gri, tablo stili orta." Bu ve aşağıdaki stiller ilk satıra veya son sütuna uygulanabilir. Koyu Stil listesinde, şunları duyana kadar sola veya sağa doğru çekin: "koyu gri, tablo stili koyu." Bu ve aşağıdaki stiller ilk veya son sütunlara uygulanabilir. Stili seçmek için, ekrana iki kez dokunun.

Verilerinizi bir grafikte gösterme

Tablonuzdaki veri grafik biçiminde gösterebilirsiniz.

 1. Çalışma sayfanızda, Çalışma sayfanızdaki tabloya gitme başlığı altında açıklandığı gibi tabloya gidin.

 2. Grafikte kullanmak istediğiniz tablo hücrelerini seçmek için, iki parmağınızı ekrana koyun ve istediğiniz seçimi duyana parmaklarınızı kaydırarak birbirinden ayırın.

 3. Ekle sekmesine, Sekmeler menüsüne gitme başlığı altında açıklandığı gibi gidin.

 4. Ekle şeridinde, “Grafik menüsü” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin. Ekrana iki kez dokunun. Şu sözleri duyarsınız: “Grafik.”

 5. Grafik menüsünde, seçmek istediğiniz grafik türünü duyana kadar sola veya sağa doğru çekin; örneğin: “Pasta menüsü.” Ekrana iki kez dokunun. Seçilen grafik türünün adını duyarsanız, örneğin: “Pasta.” Grafik türü listesi açılır.

 6. Grafik türü listesinde, listeye göz atmak için sola veya sağa doğru çekin. Liste öğelerinin adlarını duyarsınız, örneğin: “3B pasta, liste öğesi.” Grafik türünü seçmek için, ekrana iki kez dokunun. Çalışma sayfasında grafik oluşturulur.

Ayrıca bkz.

Excel’de bir tabloyu sıralamak veya filtrelemek için ekran okuyucu kullanma

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Excel'de klavye kısayolları

Microsoft 365 'de erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Excel’i keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Daha hızlı çözümleme için verileri tabloya düzenlemek için klavyeyle ve ekran okuyucunuzla Web için Excel kullanın. Bu uygulamayı ekran okuyucusu 'yla sınıyoruz, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini izledikleri sürece diğer ekran okuyucularla birlikte çalışabilir. Tablolar verileri kolayca filtrelemenize ve toplamları hesaplamanıza olanak tanır.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Web için Office ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Microsoft 365 özellikleri Microsoft 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur, dolayısıyla uygulamanız bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Web için Excel kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Web için Excel web tarayıcınızda çalıştığı için klavye kısayolları, masaüstü programında kullanılanlardan farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, Web için Excel yerine web tarayıcısına uygulanır.

 1. Web için Excel, tabloya eklemek istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Tablo oluştur iletişim kutusunu açmak için CTRL + L tuşlarına basın.

 3. Tablo oluştur iletişim kutusunda, şunları duyana kadar SHIFT + SEKME tuşlarına basın: "işaretlenmemiş, Tablom üst bilgi var." Üst satırın tablo üst bilgisi olarak kullanılmasını isteyip istemediğinize bağlı olarak, Tablomın üst bilgileri

  Not: Tablonun ekran okuyucular açısından erişilebilir olmasını sağlamak için tablo üst bilgileri gereklidir. Ekran okuyucular, tablo hücrelerinin nasıl konumlandırılacağını anlamak için üst bilgileri kullanır.

 4. "Tamam" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından ENTER tuşuna basın.

 5. Şimdi verilerinizi girebilirsiniz. Hücrede verileri girmek veya değiştirmek için, istediğiniz hücreye gidin ve metin, sayı veya formülü yazın.

  İpucu: Verilerinizi ekleme veya düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Excel ile ekran okuyucu kullanarak temel görevleriinceleyin.

Ayrıca bkz.

Excel’de bir tabloyu sıralamak veya filtrelemek için ekran okuyucu kullanma

Excel’de veri bulmak ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Excel'de klavye kısayolları

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Excel’i keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×