Excel 2013'teki yeni işlevler

Üretkenlik, bağlantı ve güvenlik için güçlü uygulamalar

Microsoft 365’i edinin

Önemli: Formüllerin hesaplanan sonuçları ve bazı Excel çalışma sayfası işlevleri, x86 veya x86-64 mimarisini kullanan bir Windows bilgisayarıyla ARM mimarisini kullanan bir Windows RT bilgisayarı arasında biraz farklılık gösterebilir. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Herhangi bir işlevle ilgili ayrıntılı yardımı görmek için aşağıdaki listede söz konusu işlevin adını tıklatın.

İşlev adı

Türü ve açıklaması

ACOT işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ark kotanjantını verir

ACOTH işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir

ARAP işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür

TABAN işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür

BİNOM.DAĞ.ARALIK işlevi

İstatistik:    Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir

BİTVE işlevi

Mühendislik:    İki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir

BİTSOLAKAYDIR işlevi

Mühendislik:    Kaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir

BİTVEYA işlevi

Mühendislik:    2 sayının bit tabanlı YADA değerini verir

BİTSAĞAKAYDIR işlevi

Mühendislik:    Kaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir

BİTÖZELVEYA işlevi

Mühendislik:    İki sayının bit tabanlı 'ÖZELYADA' sonucunu verir

TAVANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar

KOMBİNASYONA işlevi

Matematik ve trigonometri:   
Belirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir

COT işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

COTH işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir açının kotanjantını verir

CSC işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir açının kosekantını verir

CSCH işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir açının hiperbolik kosekantını verir

GÜNSAY işlevi

Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki gün sayısını verir

ONDALIK işlevi

Matematik ve trigonometri:    Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür

URLKODLA işlevi

Web:    URL ile kodlanmış bir dize verir

XMLFİLTRELE işlevi

Web:    Belirtilen XPath'i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür

TABANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar

FORMÜLMETNİ işlevi

Arama ve başvuru:    Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir

GAMA işlevi

İstatistik:    Gama işlevi değerini verir

GAUSS işlevi

İstatistik:    Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir

EĞERYOKSA işlevi

Mantıksal:    İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir

SANCOSH işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

SANCOT işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının kotanjantını verir

SANCSC işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının kosekantını verir

SANCSCH işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir

SANSEC işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının sekantını verir

SANSECH işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir

SANSINH işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir

SANTAN işlevi

Mühendislik:    Karmaşık bir sayının tanjantını verir

EFORMÜLSE işlevi

Bilgi:    Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir

ISOHAFTASAY işlevi

Tarih ve saat:    Belirli bir tarih için, yılın ISO hafta numarası sayısını verir

BİRİMMATRİS işlevi

Matematik ve trigonometri:    Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir

SAYIDEĞERİ işlevi

Metin:    Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür

PSÜRE işlevi

Finansal:    Belirtilen bir değere ulaşmak için yatırımın gerektirdiği dönem sayısını verir

PERMÜTASYONA işlevi

İstatistik:    Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)

PHI işlevi

İstatistik:    Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir

GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ işlevi

Finansal:    Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir

SEC işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir açının sekantını verir

SECH işlevi

Matematik ve trigonometri:    Bir açının hiperbolik sekantını verir

SAYFA işlevi

Bilgi:    Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir

SAYFALAR işlevi

Bilgi:    Başvurudaki sayfa sayısını verir

ÇARPIKLIK.P işlevi

İstatistik:    Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir: Bir dağılımın ortalaması etrafında asimetri derecesinin karakterizasyonu

UNICODEKARAKTERİ işlevi

Metin:    Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir

UNICODE işlevi

Metin:    Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir

WEBHİZMETİ işlevi

Web:    Bir web hizmetinden alınan verileri getirir.

ÖZELVEYA işlevi

Mantıksal:    Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum YADA değerini verir

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×