Excel Hizmetleri’nde (SharePoint Server) dış verilerle çalışma

Not:  Bu makalede Office Professional Plus'la gelen Excel sürümünü kullandığınız varsayılmıştır. Excel Starter ve Office'in Ev ve Öğrenci sürümleriyle gelen Excel sürümü, bu makalede anlatılan dış veri bağlantısını desteklemez.

Bu makaledeki bilgiler, yalnızca SharePoint Server 2013 (Şirket içinde) Excel Hizmetleri için geçerlidir. Microsoft 365 (bulutta) hakkında bilgi için, SharePoint Online 'da çalışma kitaplarında dış verileri kullanmakonusuna bakın.

Excel'de, yerel veriler ve dış veriler gibi çok çeşitli veri kaynaklarıyla çalışabilirsiniz. Excel'de kullandığınız dış veri kaynaklarının tümü değilse de bir bölümü Excel Hizmetleri'nde de desteklenir. SharePoint kitaplığı’da Çalışma kitabı yayımlarken Excel Hizmetleri'nde nelerin desteklendiğiyle ilgili genel bir bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun.

Bu makalede

Dış veriler nelerdir?

Dış veriler, başka bir yerde, örneğin bir sunucuda depolanan verilerdir. Bir veya birden çok dış veri bağlantısı kullanarak dış verileri çalışma kitabına aktarabilir veya çalışma kitabında görüntüleyebilirsiniz. Dış veri kaynaklarına örnek olarak SQL Server tabloları, SQL Server Analysis Services küpleri, Microsoft Azure Marketplace verileri, vb. gösterilebilir. Çalışma kitabında kullanılan dış veri bağlantıları, bağlantılarda belirtilen veritabanlarına sorgu göndermeyi ve bu veritabanlarından veri almayı mümkün kılar. Böylelikle, verileri yenileyerek çalışma kitabında en güncel bilgilerin gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Dış verilerle çalışmaya alternatif olarak, Excel'de yerel verileri de kullanabilirsiniz. Yerel veriler doğrudan çalışma kitabının içinde depolanır ve bu verileri çalışma kitabına aktarmak için dış bağlantı kullanılmış olsa bile, bunları saklamak için dış veri bağlantısı gerekmez. Yerel verileri güncelleştirmek için, güncelleştirmeleri kendiniz yazabilir veya verileri Excel'e yeniden aktarabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Excel Hizmetleri'nde desteklenen veri kaynakları

Excel’de kullanabileceğiniz veri kaynaklarından hepsi değilse de bir kısmı SharePoint Server 2013’te Excel Hizmetleri’nde desteklenir. Veri kaynağının Excel Hizmetleri'nde desteklenmesi, çalışma kitabında görüntülenen verileri sizin veya diğer kullanıcıların yenileyebileceğiniz anlamına gelir. SharePoint Server 2013'teki Excel Hizmetleri aşağıdaki veri kaynağı türlerini destekler:

 • SQL Server tabloları

 • SQL Server Analysis Services küpleri

 • OLE DB veya ODBC veri kaynakları

 • Excel'de oluşturulanlar gibi veri modelleri

Daha fazla bilgi için SharePoint yöneticisine başvurun veya TechNet makalesine bakın: Excel Services 'ta desteklenen veri kaynakları (SharePoint Server 2013).

Sayfanın Başı

Excel Web App ve Excel Hizmetleri

Kuruluşunuz SharePoint Server 2013 ile birlikte Office Web Apps kullanıyorsa, bir tarayıcı penceresinde çalışma kitaplarını işlemek için Excel Hizmetleri (SharePoint Server 2013’in parçası) ya daExcel Web App (Office Web Apps Sunucusu’nun parçası) kullanılır. Bu SharePoint yöneticilerinin aldığı bir karardır ve tarayıcı penceresinde bir çalışma kitabı kullanırken hangi veri kaynaklarının destekleneceğini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için bkz: Excel çevrimiçi karşılaştırması, Excel Hizmetleri'nde ve Excel Web App.

Çalışma kitabını işlemek için Excel Hizmetleri'nin mi yoksa Excel Web App'in mi kullanıldığını belirleme

Tarayıcı penceresinde bir çalışma kitabını görüntülerken, Excel Hizmetleri'ni mi yoksa Excel Web App'i mi kullandığınızı nasıl anlayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Bunu yapmanın bir yolu, çalışma kitabının web sitesi adresini (URL) incelemektir.

 • URL'de xlviewer olup olmadığına bakın.
  http://[servername]_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Documents/... gibi bir URL'yse, çalışma kitabını işlemek için Excel Hizmetleri kullanılıyor demektir.

 • URL'de WopiFrame olup olmadığına bakın.
  http://[servername]/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/Documents/... gibi bir URL'yse, çalışma kitabını işlemek için Excel Web App kullanılıyor demektir.

Ayrıca, ortamınızın nasıl yapılandırıldığı konusunda bilgi almak için SharePoint yöneticinize de başvurabilirsiniz.

Excel Hizmetleri'nde ve Excel Web App'te desteklenen dış veri kaynakları

Aşağıdaki tabloda, Excel'de kullanabileceğiniz veri bağlantısı türleri ve Excel Hizmetleri'yle Excel Web App'te desteklenen veri bağlantıları özetlenmiştir.

Excel Veri Kaynağı

Excel Hizmetleri'nde (SharePoint Server) destekleniyor mu?

Excel Web Appuygulamasında destekleniyor mu (Office Web Apps Sunucusu)?

SQL Server tabloları

Evet

Evet, ortamda SharePoint Server 2013 varsa ve Güvenli Depolama Hizmeti veya katılımsız hizmet hesabı kullanacak şekilde yapılandırıldıysa. Daha fazla bilgi için SharePoint yöneticisine başvurun.

SQL Server Analysis Services küpleri

Evet

Evet, ortamda SharePoint Server 2013 varsa ve Güvenli Depolama Hizmeti veya katılımsız hizmet hesabı kullanacak şekilde yapılandırıldıysa. Daha fazla bilgi için SharePoint yöneticisine başvurun.

OLE DB veya ODBC veri kaynakları

Evet, bağlantının dizesi bir kullanıcı adı ve parola içeriyorsa. Daha fazla bilgi için SharePoint yöneticisine başvurun.

Evet, bağlantının dizesi bir kullanıcı adı ve parola içeriyorsa. Daha fazla bilgi için SharePoint yöneticisine başvurun.

Excel kullanılarak oluşturulan veri modeli

Evet, Excel Hizmetleri veri modellerini destekleyecek şekilde yapılandırıldıysa. Daha fazla bilgi için SharePoint yöneticisine başvurun.

Hayır

Microsoft Azure Marketi verileri

Hayır

Hayır

OData verileri

Hayır

Hayır

XML verileri

Hayır

Hayır

Microsoft Access verileri

Hayır

Hayır

Metin dosyasından gelen veriler

Hayır

Hayır

Sayfanın Başı

Tarayıcı penceresinde verileri yenileme ve çalışma kitaplarını düzenleme

Bir çalışma kitabını tarayıcı penceresinde görüntülerken, çalışma kitabını düzenleyebilmeniz veya tarayıcı penceresindeki verileri yenileyebilmeniz ortamınızın nasıl yapılandırıldığına bağlıdır. Aşağıdaki tabloda hangi şirket ortamların bir tarayıcı penceresinde veri yenileme ve düzenleme özelliklerini desteklediği özetlenmiştir.

Yapılandırma

Tarayıcı penceresinde verileri yenileme

Tarayıcı penceresinde çalışma kitabını düzenleme

SharePoint Server 2013
(çalışma kitapları Excel Hizmetleri’nde işlenir)

Evet, aşağıdaki veri kaynağı türlerinden birini veya birden çoğunu kullanıyorsanız:

 • SQL Server tablosu

 • SQL Server Analysis Services küpü

 • OLE DB veya ODBC veri kaynağı

 • Veri modeli

Hayır. Çalışma kitabını düzenlemek için Excel'de açmalısınız.

Office Web Apps Sunucusu
(Excel Web App çalışma kitaplarını işler)

Hayır, anonim bir bağlantı, OLE DB veya ODBC veri bağlantısı kullanmıyorsanız ya da bağlantı dizesi kullanıcı adı ve parola içermiyorsa.

Evet

Office Web Apps Sunucusu’yla birlikte SharePoint Server 2013
(Çalışma kitaplarını işlemek için kullanılan Excel Hizmetleri)

Bu, veri kaynaklarına bağlıdır. Excel Hizmetleri 'nde desteklenen veri kaynaklarını görüntüleme

Evet

Office Web Apps Sunucusu’yla birlikte SharePoint Server 2013
(Çalışma kitaplarını işlemek için kullanılan Excel Web App)

Bu, veri kaynaklarına ve ortamın nasıl yapılandırıldığına bağlıdır. Excel Services 'ta desteklenen dış veri kaynaklarına bakma

Evet

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

×