Excel Sözlüğü

3-b

Bir

İb

D

B

E

Dosyasının

Harfi

A

Miyim

J

Çözüm

M

Sayfalı

B

Satınalma

Bek

Ah

Leştirir

Tolerans

Cu

Arşiv

Linin

X

3-b

Sayfanın Başı

3-b başvuru

Bir çalışma kitabındaki iki veya daha fazla çalışma sayfasını kapsayan bir aralığa başvuru.

3-b duvarlar ve kat

Grafiğe boyut ve sınır veren çok sayıda 3-b grafik türünü çevreleyen alanlar. İki duvar ve çizim alanı içinde bir zemin görüntülenir.

A

Sayfanın Başı

Bir

Grafik sayfası veya çalışma sayfasını etkin veya seçili sayfa yapmak için. Etkinleştirdiğiniz sayfa hangi sekmelerin görüntüleneceğini belirler. Bir sayfayı etkinleştirmek için çalışma kitabındaki sayfanın sekmesine tıklayın.

Yer birhücre

Yazmaya başladığınızda verilerin girildiği seçili hücre. Aynı anda yalnızca bir hücre etkin. Etkin hücre kalın kenarlıkla sınırlıdır.

Birsayfa

Çalışma kitabında üzerinde çalıştığınız sayfa. Etkin sayfanın sekmesindeki ad kalın.

Birddress

Nesnenin, belgenin, dosyanın, sayfanın veya başka bir hedefin yolu. Adres, bir URL (Web adresi) veya UNC yolu (ağ adresi) olabilir ve dosyanın içine bir Word yer işareti veya Excel hücre aralığı gibi belirli bir konum içerebilir.

ALternate başlangıç klasörü

Yeni çalışma kitapları oluştururken kullanılabilmesini istediğiniz Excel 'i başlattığınızda otomatik olarak açılmasını istediğiniz çalışma kitaplarını veya diğer dosyaları içeren XLStart klasörüne ek olarak bir klasör.

ALternate başlangıç klasörü

Yeni çalışma kitapları oluştururken kullanılabilmesini istediğiniz Excel 'i başlattığınızda otomatik olarak açılmasını istediğiniz çalışma kitaplarını veya diğer dosyaları içeren XLStart klasörüne ek olarak bir klasör.

Birrgument

Bir işlevin işlemleri veya hesaplamaları gerçekleştirmek için kullandığı değerler. İşlevin kullandığı bağımsız değişken türü, işleve özgüdür. Fonksiyon içinde kullanılan yaygın bağımsız değişkenler sayılar, metin, hücre başvuruları ve adlar içerir.

RrAy

Birden çok sonuç üreten veya satır ve sütunlarda düzenlenmiş bir dizi bağımsız değişkeni üzerinde çalışan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; dizi sabiti bağımsız değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.

RrAyformülü

Bir veya daha fazla değer kümesinde birden çok hesaplama gerçekleştiren ve ardından tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar {} arasındadır ve CTRL + SHIFT + ENTER tuşlarına basılarak girilir.

BirPivotTable

PivotChart 'a kaynak verileri sağlayan PivotTable. Yeni bir PivotChart oluşturduğunuzda otomatik olarak oluşturulur. Her iki raporun düzenini değiştirdiğinizde, diğeri de değişir.

AOtomatik biçim

Bir veri aralığına uygulayabileceğiniz, hücre biçimlerinin (yazı tipi boyutu, desenler ve hizalama gibi) yerleşik koleksiyonu. Excel seçili aralıktaki Özet ve ayrıntı düzeylerini belirler ve biçimleri uygun şekilde uygular.

Xis

Bir çizgi, ölçü için başvuru karesi olarak kullanılan grafik çizim bordering. Y ekseni genellikle dikey eksendir ve veri içerir. X ekseni genellikle yatay eksendir ve kategorileri içerir.

B

Sayfanın Başı

B-Badres

Köprü eklediğinizde Excel 'In hedef adres için kullandığı göreli yol. Bu bir Internet adresi (URL), sabit sürücünüzdeki bir klasörün yolu veya ağdaki bir klasörün yolu olabilir.

Bdüzeni

Grafikler, resimler veya metin kutuları gibi çalışma sayfası hücrelerine veya nesnelerine uygulanabilen dekoratif çizgi. Kenarlıklar öğeleri ayrım, vurgulama veya gruplandırma.

C

Sayfanın Başı

CBir sütun

Excel tablosunda, hesaplanan sütun her satır için tek bir formül kullanır. Formülün hemen bu satırlara uzatılabilmesi için ek satırları içerecek şekilde genişler.

C(veritabanı)

Veritabanından veriler yerine ifadenin sonucunu görüntüleyen sorgunun sonuç kümesindeki bir alan.

C(PivotTable)

PivotTable veya PivotChart 'ta, oluşturduğunuz formülü kullanan bir alan. Hesaplanan alanlar, PivotTable veya PivotChart 'taki diğer alanların içeriğini kullanarak hesaplamalar yapabilir.

CTüm

PivotTable alanı içindeki bir öğe veya oluşturduğunuz formülü kullanan PivotChart alanı. Hesaplanan öğeler, PivotTable veya PivotChart 'ın aynı alanındaki diğer öğelerin içeriklerini kullanarak hesaplamalar yapabilir.

Categori ekseni

Her veri noktası için kategoriyi temsil eden bir grafik ekseni. Çey1, Çey2 ve Çey3 gibi rastgele metin değerleri görüntüler; ölçeklendirilmiş sayısal değerleri görüntüleyemez.

Categori alanı

PivotChart 'ın kategori alanında görüntülenen alan. Kategori alanındaki öğeler, kategori eksenindeki Etiketler olarak görüntülenir.

Cell

Çalışma sayfasında veya tabloda, bilgi girdiğiniz satır ve sütun kesişimine göre düzenlenmiş bir kutu.

Cell başvurusu

Bir hücrenin çalışma sayfasında kapladığı koordinatlar kümesi. Örneğin, B sütununun kesişim noktasında görünen hücrenin başvurusu, satır 3 ise B3 ' dir.

Cerbloklama yetkilisi

Ticari bir kuruluş veya Şirket içindeki bir grup, yazılım geliştiricilerinin makroları imzalamak ve kullanıcıların belgeleri imzalamak için kullanabileceği dijital sertifikalar sağlayan Microsoft sertifika sunucusu gibi araçları kullanır.

CDeğiştir geçmişi

Paylaşılan çalışma kitabında, geçen düzenleme oturumlarında yapılan değişiklikler hakkında korunan bilgiler. Bu bilgiler, her değişikliği yapan kişinin adını, değişikliğin ne zaman yapıldığını ve hangi verilerin değiştirildiğini içerir.

CHart alanı

Tüm grafik ve onun tüm öğeleri.

CHart sayfası

Çalışma kitabında yalnızca grafik içeren bir sayfa. Grafik veya PivotChart 'ı çalışma sayfası verilerinden veya PivotTable 'dan ayrı olarak görüntülemek istediğinizde, grafik sayfası kullanışlıdır.

Csütunlu alanı

PivotTable 'da sütun yönlendirmesine atanan alan. Sütun etiketleriyle ilişkili öğeler sütun etiketleri olarak görüntülenir.

Csütunlu başlık

Her veri bölmesi sütununun en üstünde, alan adını içeren gölgeli alan.

Csütunlu başlık

Her sütunun başındaki bir veya numaralandırılmış gri alan. Sütunun tamamını seçmek için sütun başlığına tıklayın. Bir sütunun genişliğini büyütmek veya küçültmek için, çizgiyi sütun başlığının sağına sürükleyin.

Comparison ölçütü

Verileri bulmak için kullanılan arama koşulları kümesi. Karşılaştırma ölçütleri, "Northwind Traders" gibi, eşleştirmek istediğiniz bir dizi karakter veya ">300" gibi bir ifade olabilir.

Comparison işleci

İki değeri karşılaştırmak için karşılaştırma ölçütlerinde kullanılan bir işaret. Altı standart = eşittir, > büyüktür, < küçüktür, >= büyüktür veya eşittir, <= küçüktür veya eşittir ve <> eşit değildir.

C, bir biçim

Belirli bir koşul doğru olduğunda Excel 'In hücrelere otomatik olarak uyguladığı hücre gölgelendirme veya yazı tipi rengi gibi bir biçim.

C

Hedef alanda görünen Birleşik sonuçlar tablosu. Excel, seçtiğiniz özet işlevini belirttiğiniz kaynak alan değerlerine uygulayarak konsolidasyon tablosunu oluşturur.

Ctakip

Hesaplanmayan bir değer. Örneğin, 210 sayısı ve "üç aylık kazanç" metni sabittir. Bir ifade veya ifadeden kaynaklanan bir değer, sabit değildir.

C, çevrimiçi

Çözücü sorununa yerleştirilen sınırlamalar. Ayarlanabilir hücrelere, hedef hücreye veya doğrudan veya dolaylı olarak hedef hücreyle ilişkili diğer hücrelere kısıtlamalar uygulayabilirsiniz.

Cöğesi

Verileri başka bir konuma yapıştırmak istediğinizde kopyaladığınız hücreler. Hücreleri kopyaladıktan sonra, bunların çevresinde taşındıklarını belirten bir hareketli kenarlık görüntülenir.

CRiyali

Sorgu sonuç kümesine hangi kayıtların ekleneceğini sınırlandırmak için belirttiğiniz koşullar. Örneğin, aşağıdaki ölçüt, sipariş miktarı alanının değeri 30.000 ' den büyük olan kayıtları seçer: sipariş miktarı > 30000.

CRiyali bölmesi

Sorgunun sonuç kümesindeki kayıtları sınırlandırmak için kullanılan ölçütlerin görüntülendiği pencerenin alanı.

Ceçerli bölge

Seçili durumdaki hücreyi veya hücreleri içeren doldurulmuş hücreler bloğu. Bölge, ilk boş satır veya sütundaki tüm yönleri genişletir.

Czel hesaplama

Veri alanındaki diğer hücrelerdeki değerleri kullanarak PivotTable 'ın veri alanındaki değerleri özetleme yöntemi. Özel hesaplamalar oluşturmak için veri alanı için PivotTable alanı iletişim kutusunda verileri farklı göster listesini kullanın.

D

Sayfanın Başı

Data formu

Bir kerede bir tam kaydı görüntüleyen iletişim kutusu. Veri formlarını kullanarak kayıtları ekleyebilir, değiştirebilir, bulabilir ve silebilirsiniz.

Data etiketi

Veri işaretçisi hakkında ek bilgi sağlayan, veri sayfası hücresinden kaynaklanan tek bir veri noktasını veya değeri gösteren etiket.

Data işaretleyici

Grafikte, veri sayfası hücresinden kaynaklanan tek bir veri noktasını veya değeri temsil eden bir çubuk, alan, nokta, dilim veya başka bir simge. Grafikteki ilişkili veri işaretçileri bir veri serisi oluşturur.

Data bölmesi

Sorgunun sonuç kümesini görüntüleyen pencerenin alanı.

Data noktaları

Grafikte çizilen tek tek değerler. İlgili veri noktaları veri serilerini getirir. Veri noktaları çubuklar, sütunlar, çizgiler, dilimler, noktalar ve diğer şekillerle temsil edilir. Bu şekillere veri işaretçileri denilir.

Data bölge

Veri içeren ve boş hücrelerle veya veri sayfası kenarlıklarıyla bağlantılı bir hücre aralığı.

Data serisi

Grafikte çizilen ve veri sayfası satırlarından veya sütunlarından kaynaklanan ilgili veri noktaları. Grafikteki her veri serisinin benzersiz bir rengi veya deseni vardır. Bir grafikteki bir veya birden çok veri serisi çizebilirsiniz. Pasta grafiklerde yalnızca bir veri serisi vardır.

Data kaynak

Veritabanına bağlanmak için kullanılan kayıtlı bir "kaynak" bilgi kümesi. Veri kaynağı, veritabanı sunucusunun adını ve konumunu, veritabanı sürücüsünün adını ve oturum açtığınızda veritabanının ihtiyacı olan bilgileri içerebilir.

Data kaynak sürücüsü

Belirli bir veritabanına bağlanmak için kullanılan program dosyası. Her veritabanı programı veya yönetim sistemi farklı bir sürücü gerektirir.

Data tablosu

Bir veya daha fazla formülde farklı değerleri değiştirme sonuçlarının gösterildiği hücre aralığı. İki tür veri tablosu vardır: tek girişli tablolar ve iki girişli tablolar.

Grafiklerde Data tablosu

Bazı grafiklere eklenebilen ve grafiği oluşturmak için kullanılan sayısal verileri içeren kılavuz. Veri tablosu genellikle grafiğin yatay eksenine eklenir ve yatay eksende onay işareti etiketlerinin yerini alır.

Data doğrulama

Bir hücreye hangi verilerin girilebileceği veya girilmesi gerektiği ve kullanıcılara doğru giriş isteyen iletileri görüntüleyen ve yanlış girdilerle kullanıcıları bilgilendiren iletileri görüntülemek için kullanabileceğiniz bir Excel özelliği.

Datatabanı

Belirli bir konuyla veya amaçla ilişkili bir veri koleksiyonu. Veritabanında, bir çalışan veya sipariş gibi belirli bir varlıkla ilgili bilgiler tablo, kayıt ve alanlara göre kategorize edilir.

BKonuşmayı kaldır

Dinamik veri değişimi (DDE) olarak bilinen özel işlevler ve kodla iletişim kuran ve verileri değiş tokuş eden iki uygulama arasındaki etkileşim.

DEFAULT başlangıç çalışma kitabı

Excel 'i başlattığınızda görüntülenen yeni, kaydedilmemiş çalışma kitabı. Varsayılan başlangıç çalışma kitabı yalnızca XLStart klasörüne başka çalışma kitapları eklemediyseniz görüntülenir.

DEFAULT çalışma kitabı şablonu

Yeni çalışma kitaplarının varsayılan biçimini değiştirmek için oluşturduğunuz kitap. xlt şablonu. Excel, Excel 'i başlattığınızda veya şablon belirtmeden yeni bir çalışma kitabı oluşturduğunuzda boş bir çalışma kitabı oluşturmak için şablonu kullanır.

DEFAULT çalışma sayfası şablonu

Yeni çalışma sayfalarının varsayılan biçimini değiştirmek için oluşturduğunuz sayfa. xlt şablonu. Excel, çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklediğinizde Excel 'in şablonu kullanır.

Depenlar

Başka hücrelere başvuruda bulunan formüller içeren hücreler. Örneğin, D10 hücresinde =B5 formülü varsa, D10 hücresi B5 hücresinin etkilenen hücresidir.

Destination alanı

Birleştirmede özetlenmiş verileri tutmak için seçtiğiniz hücre aralığı. Hedef alan kaynak verilerle aynı çalışma sayfasında veya başka bir çalışma sayfasında olabilir. Çalışma sayfasında yalnızca bir birleştirme olabilir.

Detail verileri

Otomatik alt toplamlar ve çalışma sayfası anahatları için, özet veriler tarafından toplanan alt toplam satırları veya sütunları. Detay verileri genellikle Özet verilerin soluna veya soluna doğru olur.

DROP hatları

Satır ve alan grafiklerinde, bir veri noktasından (x) eksene genişleyen çizgiler. Alan grafiklerinde, bir veri işaretinin nerede biteceğini ve bir sonraki başlangıç yerini açıklığa kavuşturmak için kullanışlıdır.

DROP-aşağı liste kutusu

Menü, araç çubuğu veya iletişim kutusunda, liste kutusunun yanındaki küçük oku tıklattığınızda seçeneklerin listesini görüntüleyen denetim.

E

Sayfanın Başı

Er

Ayrı bir grafik sayfası yerine çalışma sayfasına yerleştirilen grafik. Katıştırılmış grafikler, kaynak verileriyle bir grafiği veya PivotChart 'ı, çalışma sayfasındaki diğer bilgileri görüntülemek veya yazdırmak istediğinizde yararlıdır.

E-pulçubukları

Genellikle istatistiksel veya bilimsel verilerde kullanılan hata çubukları, serideki her veri İşaretleyiciye göre olası hata veya belirsizlik derecesini gösterir.

EXcel eklentisi

Excel 'e komut ve işlev eklemek için bilgisayarınıza yüklenebilecek bileşenler. Bu eklenti programları Excel 'e özgüdür. Excel veya Office için kullanılabilen diğer eklentiler bileşen nesne modeli (COM) eklentilerdir.

EXcel

Önceden Excel listesi olarak bilinen Excel tablosu, çalışma sayfanızdaki verileri düzenlemek için Excel tablosu oluşturabilir, biçimlendirebilir ve genişletebilirsiniz.

EXpression

Tek bir değere değerlendirilen işleçler, alan adları, işlevler, sabit değerler ve sabitler birleşimi. İfadeler ölçüt (sipariş miktarı>10000) veya alan değerlerinde (örneğin, Fiyat * miktarı) hesaplamalar yapabilir.

Ex dış veriler

Access, dBASE veya SQL Server gibi bir veritabanında depolanan, sorgudan ayrı ve sorguyu başlattığınız programdan bağımsız veriler.

Ex dış veriler

Excel dışında depolanan veriler. Örneğin Access, dBASE, SQL Server veya Web sunucusunda oluşturulmuş veritabanları.

Ex dış veri aralığı

Bir çalışma sayfasına getirilen ancak bir veritabanı veya metin dosyası gibi Excel dışından gelen bir veri aralığıdır. Excel 'de, verileri biçimlendirebilir veya başka veriler gibi hesaplamalarda kullanabilirsiniz.

Ex dış başvuru

Başka bir Excel çalışma kitabındaki bir sayfadaki hücre veya Aralık başvurusu veya başka bir çalışma kitabındaki tanımlı bir ada başvuru.

F

Sayfanın Başı

Födeme (veritabanı)

Tabloda depolanan soyadı veya sipariş miktarı gibi bir bilgi kategorisi. Sorgu, veri bölmesinde bir sonuç kümesi görüntülediğinde, bir alan sütun olarak temsil edilir.

Födeme (PivotTable)

PivotTable veya PivotChart 'ta, kaynak verilerdeki bir alandan türetilen bir veri kategorisi. PivotTable 'Lar satır, sütun, sayfa ve veri alanlarıdır. PivotChart 'Lar seri, kategori, sayfa ve veri alanları vardır.

Fill tutamacı

Seçimin sağ alt köşesindeki küçük siyah kare. Doldurma tutamacının üzerine geldiğinizde işaretçi siyah çarpı simgesine dönüşür.

Filter

Yalnızca belirttiğiniz koşullara uyan satırları görüntülemek için. Bir veya daha fazla belirli değer, hesaplanan değer veya koşullarla eşleşen satırları görüntülemek için otomatik filtre komutunu kullanırsınız.

Fazı tipi

Tüm sayılar, simgeler ve alfabetik karakterlere uygulanan grafik tasarımı. Tür veya yazı tipi olarak da bilinir. Arial ve Courier New yazı tiplerine örnektir. Yazı tipleri genellikle 10 punto gibi farklı boyutlarda ve kalın gibi çeşitli stillerde gelir.

Formula

Bir hücrede yeni değer üreten bir hücre değerleri, hücre başvuruları, adlar, işlevler veya işleçler dizisi. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.

Formula çubuğu

Excel penceresinin üst kısmında yer alan ve hücre veya grafiklerdeki değerleri veya formülleri girmek veya düzenlemek için kullandığınız çubuk. Etkin hücrede depolanan sabit değeri veya formülü görüntüler.

Formula paleti

Formül oluşturmanıza veya düzenlemenize yardımcı olan ve işlevler ve bağımsız değişkenleri hakkında bilgi sağlayan bir araç.

FUnction (Microsoft Query)

Hesaplamanın sonuçlarına göre bir değer döndüren ifade. Sorgu, veri kaynaklarının Ort, say, Max, min ve topla işlevlerini desteklediğinizi varsayar. Bazı veri kaynakları bunların tümünü desteklemeyebilir veya ek işlevleri destekleyebilir.

FUnction (Office Excel)

Değeri veya değerleri alan ve bir işlemi gerçekleştiren ve bir değer veya değerleri döndüren önceden yazılmış formül. Çalışma sayfasında, özellikle uzun veya karmaşık hesaplamalar yapan formülleri sadeleştirmek ve kısaltmak için işlevleri kullanın.

G

Sayfanın Başı

G/ç arama

Başka bir hücrenin değerini ayarlayarak hücre için belirli bir değer bulma yöntemi. Hedef arama yapıldığında, Excel belirttiğiniz hücredeki değeri, bu hücreye bağlı bir formül istediğiniz sonucu döndürene kadar değiştirir.

GRid

Nesneleri hizalamak için kullanılan kesişen çizgiler kümesi.

Grafiklerdeki G

Verileri görüntülemeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştırmak için grafiğe ekleyebileceğiniz satırlar. Kılavuz çizgileri, çizim alanında bir eksendeki değer işaretleriyle genişler.

Group

Bir ana hat veya PivotTable 'da, bir veya daha fazla ayrıntı satırı

H

Sayfanın Başı

High-alçak çizgiler

2-b çizgi grafiklerinde, her kategoride en yüksek değerden en düşük değere genişleyen satırlar. Yüksek-alçak çizgileri genellikle hisse senedi grafiklerinde kullanılır.

History çalışma sayfası

Paylaşılan çalışma kitabında izlenen, değişikliği yapan kişinin adı, ne zaman ve nerede yapıldığı, hangi verilerin silindiğini veya değiştirildiğini ve çakışmaların nasıl çözüldüğünü içeren ayrı bir çalışma sayfası.

I

Sayfanın Başı

Değiştirdim

İfadede kullanılan bir alan adı. Örneğin, sipariş miktarı, sipariş tutarlarını içeren bir alanın tanımlayıcısıdır (alan adı). Tanımlayıcının yerine bir ifade (Fiyat * miktarı gibi) kullanabilirsiniz.

Kesişmem

Tek bir hücre yerine tek bir hücre gibi hesaplanan bir hücre aralığına başvuru. C10 hücresi = B5: B15 * 5 formülünü içeriyorsa, Excel, B10 ve C10 hücreleri aynı satırda olduğundan B10 hücresindeki değeri 5 ile çarpar.

Ben

Verileri aramayı hızlandıran bir veritabanı bileşenidir. Bir tablonun dizini varsa, tablodaki veriler, dizine bakarak bulunabilir.

Ben

Sorgu 'da, iki tablo arasındaki varsayılan birleşim türü, yalnızca Birleşmiş alanlarda aynı değerlere sahip kayıtların seçildiği yerdir. Her bir tablodan eşleşen iki kayıt birleştirilir ve sonuç kümesinde tek bir kayıt olarak görüntülenir.

IHücre yerleştir

Veri tablosundan her giriş değerinin yerine konan hücre. Çalışma sayfasındaki herhangi bir hücre giriş hücresi olabilir. Giriş hücresinin veri tablosunun parçası olmasına gerek olmasa da, veri tablolarındaki formüllerin giriş hücresine başvurması gerekir.

ISatır ekle

Excel tablosunda, veri girişini kolaylaştıran özel bir satır. Ekle satırı yıldız işaretiyle gösterilir.

Nternet Gezgini

HTML dosyalarını yorumlayan, bunları Web sayfalarına biçimlendiren ve kullanıcıya görüntüleyen Web tarayıcısı. Internet Explorer 'ı http://www.microsoft.com adresindeki Microsoft Web sitesinden indirebilirsiniz.

Oluşturduğum

PivotTable 'Lardaki bir alanın alt kategorisidir. Örneğin, "ay" alanında "Ocak", "Şubat" vb. öğeler olabilir.

Yorum

Belirli bir sayı koşulu sağlanana kadar çalışma sayfasının yinelenen hesaplaması.

J

Sayfanın Başı

JOIN

Birbiriyle eşleşen ilgili alanlardaki kayıtların birleştirilme ve tek bir kayıt olarak gösterildiği birden çok tablo arasındaki bağlantı. Birleşim türüne bağlı olarak eşleşmeyen kayıtlar eklenebilir veya dışlanabilir.

Jsatırı

Sorguda, iki tablo arasındaki alanları bağlayan ve verilerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu belirten bir çizgi gösterilir. Birleşimin türü, sorgunun sonuç kümesi için hangi kayıtların seçildiğini gösterir.

Jsatırı

Sorguda, iki tablo arasındaki alanları bağlayan ve verilerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu gösteren bir çizgi. Birleşimin türü, sorgunun sonuç kümesi için hangi kayıtların seçildiğini gösterir.

Justify

Yatay aralığı ayarlamak için, metnin hem sol hem de sağ kenar boşlukları arasında eşit hizalıdır. Metni bloklama her iki tarafta düz bir kenar oluşturur.

L

Sayfanın Başı

Legend

Grafikteki veri serilerine veya kategorilerine atanan desenleri veya renkleri tanımlayan kutu.

Legend tuşları

Grafikteki veri serilerine (veya kategorilerine) atanan desenleri ve renkleri gösteren göstergeler simgesi. Gösterge tuşları gösterge girişlerinin solunda görüntülenir. Gösterge tuşunu biçimlendirmek, onunla ilişkili veri işaretleyicisini de biçimlendirir.

Solalan veya kayıt

Veritabanında görüntülenmesine izin veren, ancak değiştirilmemeleri (salt okunur) olanak tanıyan bir kaydın, alanın veya başka bir nesnenin koşulu.

M

Sayfanın Başı

Muygulama aralığı

XML listesinde bir XML eşlemesindeki öğeye bağlanmış bir Aralık.

MAtrix

Birden fazla toplam veya ürün oluşturmak için başka diziler veya aralıkla birleştirilen dikdörtgen bir değer dizisi veya bir hücre aralığı. Excel 'de, toplamları veya ürünleri üreten önceden tanımlanmış matris işlevleri vardır.

M

İki veya daha fazla seçili hücreyi birleştiren tek bir hücre. Birleştirilmiş hücrenin hücre başvurusu, orijinal seçili aralıktaki sol üst hücredir.

Microsoft Excel denetimi

ActiveX denetimi dışında yerel bir Excel denetimi.

MICROSOFT Visual Basic Yardımı

Excel 'de Visual Basic hakkında yardım almak için, Geliştirici sekmesinin kod grubunda Visual Basic'e tıklayın ve ardından Yardım menüsünde Microsoft Visual Basic Yardımı 'natıklayın.

MOrtalama

Veri serisinin parçalarından hesaplanan ortalamalar dizisi. Grafikte, hareketli ortalama, verilerdeki dalgalanmaları düzgünleştirir; böylece desen veya eğilimi daha net görünür.

M

Kesilmiş veya kopyalanmış bir çalışma sayfası aralığı etrafında gösterilen animasyonlu kenarlık. Taşınan kenarlığı iptal etmek için ESC tuşuna basın.

Multiple-Level kategorisi etiketleri

Çalışma sayfası verilerine dayalı bir grafikteki kategori etiketleri, hiyerarşide birden fazla satırda otomatik olarak görüntülenir. Örneğin, başlık üretme, başlıkları, elmalar ve armut gibi bir satırın üstünde görünebilir.

N

Sayfanın Başı

O

Hücreyi, hücre aralığını, formülü veya sabit değeri temsil eden bir sözcük veya karakter dizesi. Satışlar gibi aralıkları anlayabilmek için, ürünler gibi kolay anlaşılır adlar kullanın! C20:C30.

Hayırkutusu

Seçili hücreyi, grafik öğesini veya çizim nesnesini tanımlayan formül çubuğunun sol ucundaki kutu. Bir hücreyi veya aralığı adlandırmak için ad kutusuna adı yazın ve ENTER tuşuna basın. Adlandırılmış bir hücreyi taşımak ve seçmek için, ad kutusunda adını tıklatın.

Nbitişik seçim

Birbirine dokunmamak üzere iki veya daha fazla hücre veya Aralık seçimi. Grafikte bitişik olmayan seçimleri çizdirme sırasında, birleştirilmiş seçimlerin dikdörtgen şeklinde olduğundan emin olun.

Non-OLAP kaynak verileri

OLAP veritabanından başka bir kaynaktan gelen PivotTable veya PivotChart için temel veriler. Bu kaynaklar ilişkisel veritabanları, Excel çalışma sayfalarındaki tablolar ve metin dosyası veritabanları içerir.

O

Sayfanın Başı

Objectlink

Bağlantılı nesneyi tanımlayan, sınıfı, belge adını ve bir nesnenin adını tanımlayan OLE veri biçimi. Bu veri öğelerinin her biri null sonlandırılmış bir dizedir.

Offline küp dosyası

Bir PivotTable veya PivotChart için OLAP kaynak verilerini depolamak üzere sabit diskinizde veya ağ paylaşımında oluşturduğunuz bir dosya. Çevrimdışı küp dosyaları, OLAP sunucusuna bağlı değilken çalışmaya devam edebilirsiniz.

OLAP

İşlem işlemleri yerine sorgulama ve raporlama için optimize edilmiş bir veritabanı teknolojisi. OLAP verileri hiyerarşik olarak düzenlenir ve tablolar yerine küplerde depolanır.

OLAP sağlayıcısı

Belirli bir OLAP veritabanına erişim sağlayan yazılım kümesi. Bu yazılım, bir veri kaynağı sürücüsünü ve veritabanına bağlanmak için gerekli diğer istemci yazılımlarını içerir.

Operve

Bir formülde bir işlecin her iki tarafındaki öğeler. Excel 'de işlenen değerler, hücre başvuruları, adlar, Etiketler ve işlevler olabilir.

Operator

İfade içinde gerçekleştirilecek hesaplama türünü belirten bir işaret veya simge. Matematiksel ve mantıksal işleçlerle karşılaştırma ve başvuru işleçleri vardır.

Outer

Sorguda, başka bir tabloda eşleşen kayıtlar olmasa bile, bir tablodaki tüm kayıtların seçildiği birleşim. Eşleşen kayıtlar birleştirilir ve bir tane olarak gösterilir. Diğer tabloda eşleşmeleri olmayan kayıtlar boştur.

Outer

Başka bir tabloda eşleşen kayıtlar olmasa bile, bir tablodaki tüm kayıtların seçili olduğunu birleştirin. Eşleşen kayıtlar birleştirilir ve bir tane olarak gösterilir. Diğer tabloda eşleşenler bulunmayan kayıtlar boştur.

Outline

Özet raporlar oluşturabilmeniz için detay verilerinin satırlarının veya sütunlarının gruplandırıldıkları çalışma sayfası verileri. Anahat, çalışma sayfasının tamamını veya seçili bir kısmını özetler.

Outline verileri

Çalışma sayfası seviyelendirmesinde bulunan veriler. Anahat verileri, bir ana hattın hem Özet, hem de ayrıntı satırlarını veya sütunlarını içerir.

Outline sembolleri

Seviyelendirilmiş bir çalışma sayfasının görünümünü değiştirmek için kullandığınız simgeler. Artı işaretine, eksi işaretine ve ana hat düzeyini belirten 1, 2, 3 veya 4 numaralarına basarak ayrıntılı verileri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

Ownerlink

Katıştırılmış nesneyi tanımlayan, sınıfı, belge adını ve bir nesnenin adını tanımlayan OLE veri biçimi. Bu veri öğelerinin her biri null sonlandırılmış bir dizedir.

P

Sayfanın Başı

Pyaş sonu

Bir çalışma sayfasını yazdırma için ayrı sayfalara ayıran ayırıcı. Excel, kağıt boyutuna, kenar boşluğu ayarlarına, ölçeklendirme seçeneklerine ve eklediğiniz tüm sayfa sonlarının konumlarına göre otomatik sayfa sonları ekler.

Kar/çÖnizleme

Yazdırılacak alanları ve sayfa sonu konumlarını görüntüleyen çalışma sayfası görünümü. Yazdırılacak alan beyaz, otomatik sayfa sonları kesikli çizgiler olarak görünür ve el ile sayfa sonları düz çizgi olarak görünür.

Parametre

Excel 'de, Excel Services 'ın görüntülenebilir çalışma sayfası verilerinde düzenlenebilir hücreleri belirlemek için parametre ekleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Çalışma kitabını kaydettiğinizde, değişiklikler otomatik olarak sunucuya yansıtılır.

Parametre sorgusu

Bir sorgu türü, bunu çalıştırdığınızda, sonuç kümesinin kayıtlarını seçmek için kullanılacak olan sorgu türlerini (ölçüt) sorar, böylece aynı sorgu farklı sonuç kümelerini almak için kullanılabilir.

Pasısword

Çalışma sayfanızı veya çalışma kitabınızı korumanın bir yolu. Çalışma sayfasını veya çalışma kitabı öğelerini parolayla koruduğunuzda, parolayı anımsamanız çok önemlidir. Çalışma kitabının veya çalışma sayfasının korumasını kaldırma yolu yoktur. Büyük ve küçük harf, sayı ve simgeleri bir araya getirerek güçlü parolalar kullanmalısınız. Zayıf parolalarda bu öğeler birlikte kullanılmaz. Sağlam parola: Y6dh!et5. Zayıf parola: Evimiz27. Parolayı yazmak zorunda kalmamanız için hatırlayabileceğiniz güçlü bir parola kullanın.

PAste alanı

Office Panosu kullanılarak kesilen veya kopyalanan verilerin hedef hedefi.

Pivot alanı

Raporun düzenini değiştirmek için PivotTable veya PivotChart alanlarını sürüklediğiniz çalışma sayfası alanı. Yeni bir raporda, kesik çizgili mavi anahatlar çalışma sayfasındaki Pivot alanını gösterir.

Pivotchart kategori alanı

PivotChart 'ta kategori yönlendirmesi atayan bir alandır. Grafikte, kategoriler genellikle grafiğin x ekseninde veya yatay ekseninde görüntülenir.

Pevotchart

PivotTable gibi verilerin etkileşimli çözümlemesini sağlayan grafik. Alanların görünümünü değiştirebilir, farklı ayrıntı düzeylerini görebilir ya da alanları sürükleyerek ve alanlardaki öğeleri göstererek veya gizleyerek grafik düzenini yeniden düzenleyebilirsiniz.

Pıvotchart Serisi alanı

PivotChart 'ta seri yönlendirme atanan bir alandır. Grafikte seriler göstergede temsil edilir.

PivotTable verileri

PivotTable 'da, kaynak liste veya tablonun veri alanlarından hesaplanan özetlenmiş veriler.

PivotTable genel toplamlar

Bir satırdaki tüm hücreler için veya PivotTable 'ın bir sütunundaki tüm hücrelerde toplam değerler. Genel Toplam satırındaki veya sütunundaki değerler, PivotTable 'ın veri alanında kullanılan özet işlevi kullanılarak hesaplanır.

PivotTable listesi

Excel PivotTable 'a benzer bir yapı oluşturmanıza olanak sağlayan bir Microsoft Office Web bileşeni. Kullanıcılar, PivotTable listesini Web tarayıcısında görüntüleyebilir ve düzenini Excel PivotTable 'a benzer şekilde değiştirebilir.

PivotTable

Excel 'e dış olanlar dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınan veritabanı kayıtları gibi verileri özetleyen ve çözümleyen etkileşimli, çapraz sekmeli bir Excel raporu.

PivotTable ara toplamı

PivotTable alanındaki ayrıntı öğelerinin toplamını görüntülemek için Özet işlevini kullanan bir satır veya sütun.

Plotu alanı

2-b grafikte, eksenlerin bağlı olduğu alan (tüm veri serileri dahil). 3-b grafiğinde veri serisi, kategori adları, onay işareti etiketleri ve eksen başlıkları gibi eksenlerin bağlı olduğu alan.

Point

Bir inçte 1/72 'e eşit bir ölçü birimi.

Kar

Başka bir hücredeki formülün başvurduğu hücreler. Örneğin, D10 hücresinde =B5 formülü varsa, B5 hücresi D10 hücresinin etkileyen hücresidir.

Primary anahtarı

Tablodaki her kaydı benzersiz bir şekilde tanımlayan bir veya daha fazla alan. Bir araba, bir arabayı tanımlayan şekilde aynı şekilde, birincil anahtar bir kaydı benzersiz olarak tanımlar.

Print alanı

Çalışma sayfasının tamamını yazdırmak istemediğinizde yazdırmaya atadığınız bir veya birden çok hücre aralığı. Çalışma sayfası bir yazdırma alanı içeriyorsa, yalnızca yazdırma alanı yazdırılır.

Print başlıkları

Yazdırılmış çalışma sayfasındaki her sayfanın üst kısmında veya sol tarafında yazdırılacak satır veya sütun etiketleri.

Prolik alanları

OLAP küpündeki öğelerle veya üyelerle ilişkili bağımsız öznitelikler. Örneğin, şehir öğelerinin sunucu küpünde depolanan boyutu ve popülasyon özellikleri varsa, PivotTable her şehrin boyutunu ve aralığını görüntüleyebilir.

PROTECT

Bir çalışma sayfası veya çalışma kitabının, kullanıcıların belirtilen çalışma sayfası veya çalışma kitabı öğelerini görmesini veya erişimini önleyen ayarlar.

Q

Sayfanın Başı

Soru-cevap

Sorgu veya Access 'te, veritabanında depolanan veriler hakkında sorduğunuz belirli bir soruyu yanıtlayan kayıtların bulunduğu bir yol.

Soru-cevapkanalı

Sorgu kanalını, hedef uygulamayla belirli bir sorgu (örneğin, Query1) arasındaki bir DDE konuşmasında kullanırsınız. Sorgu kanalını kullanmak için, bir sistem kanalı kullanarak önceden sorgu penceresini açmış olmanız gerekir.

Soru-cevaptasarımı

Sorgu penceresinde bulunan tablolar, ölçütler, alanların düzenlendiği sıra gibi tüm öğeler vb. Tasarım Ayrıca otomatik sorgunun açık olup olmadığını ve kaynak verileri düzenleyip düzenleyemeyeceğinizi belirtir.

R

Sayfanın Başı

RAnge

Sayfadaki iki veya daha fazla hücre. Aralıktaki hücreler bitişik veya bitişik olabilir.

Salt okunur

Dosyanın okunmasına veya kopyalanmasına, ancak değiştirilmemiş veya kaydedilmeyecektir.

Record

Belirli bir kişi, yer, etkinlik veya herhangi bir şey hakkında bilgi koleksiyonu. Sorgu, veri bölmesinde bir sonuç kümesi görüntülediğinde, bir kayıt satır olarak temsil edilir.

Refresh (dış veri aralığı)

Dış veri kaynağındaki verileri güncelleştirmek için. Verileri her yenilediğinizde, verilerdeki tüm değişiklikler dahil olmak üzere veritabanındaki bilgilerin en son sürümünü görürsünüz.

REfresh (PivotTable)

Temel kaynak verilerdeki değişiklikleri yansıtmak üzere PivotTable veya PivotChart içeriğini güncelleştirmek için. Rapor dış verileri temel alıyorsa, yenileme işlemi temel sorguyu yeni veya değiştirilen verileri almak üzere çalıştırır.

Regression çözümlemesi

Tahmin için kullanılan istatistiksel çözümleme biçimi. Gerileme çözümlemesi, değişkenler arasındaki ilişkiyi tahmin eder; böylece belirli bir değişken bir veya daha fazla başka değişkenlerden tahmin edilebilir.

Relative başvurusu

Formülde, formülün bulunduğu hücrenin göreli konumuna ve başvurulan hücreye göre bir hücrenin adresi. Formülü kopyalarsanız, başvuru otomatik olarak ayarlanır. Göreli başvuru, a1 biçimini alır.

Remoji başvurusu

Başka bir programdan alınan bir veri başvurusu.

Report filtresi

Daha fazla düzen ve çözümleme için PivotTable veya PivotChart 'taki verilerin alt kümesini tek bir sayfada filtrelemek amacıyla kullanılan alan. Bir rapor filtresindeki tüm öğelerin özetini görüntüleyebilir ya da tüm diğer öğeler için verileri filtreleyen her seferinde bir öğe görüntüleyebilirsiniz.

Report şablonu

Dış verilere dayalı bir veya birden çok sorgu veya PivotTable içeren bir Excel şablonu (. xlt dosyası). Rapor şablonunu kaydettiğinizde, Excel sorgu tanımını kaydeder ancak sorgulanan verileri şablonda depolar.

Rsonucu kümesi

Sorgu çalıştırdığınızda döndürülen kayıt kümesi. Sorgu 'da bir sorgunun sonuç kümesini görebilir veya daha fazla çözümleme yapmak için bir sonuç kümesini Excel çalışma sayfasına döndürebilirsiniz.

Rgöster başlığı

Her satırın solundaki numaralandırılmış gri alan. Satırın tamamını seçmek için satır başlığına tıklayın. Bir satırın yüksekliğini büyütmek veya küçültmek için, satır başlığının altındaki çizgiyi sürükleyin.

Rgöster etiketi

PivotTable 'da satır yönüne atanan alan.

R-kare değeri

Eğilim çizgisinin gerçek verilerinize ne kadar yakın olduğunu gösteren, 0 ile 1 arasında bir sayı. R-kare değeri 1 ' e veya 1 ' e yakınsa eğilim çizgisi en güvenilirdir. Belirleme katsayısı olarak da bilinir.

S

Sayfanın Başı

Ssanarıo

Çalışma sayfası modeline ekleyebileceğiniz adlandırılmış bir giriş değerleri kümesi.

SCroll kilidi

Scroll Lock açıkken, ok tuşları, farklı bir hücreyi etkin hale getirmek yerine etkin sayfayı kayar. Scroll Lock 'u kapatmak veya açmak için SCROLL LOCK tuşuna basın.

Section

Rapor oluştururken seçtiğiniz çalışma sayfası, görünüm ve senaryonun herhangi bir birleşimi. Raporda birkaç bölüm bulunabilir.

SSeç

Çalışma sayfasında bir hücreyi veya hücre aralığını vurgulamak için. Seçili hücreler sonraki komut veya eylemden etkilenecek.

STümünü Seç düğmesi

Veri sayfasının sol üst köşesindeki satır ve sütun başlıklarının eşleştiği gri dikdörtgen. Veri sayfasındaki tüm hücreleri seçmek için bu düğmeyi tıklatın.

Series ekseni

Gerçek 3-b grafiğinde derinlik boyutunu temsil eden bir grafik ekseni. Seri adlarını rastgele metin değerleri olarak görüntüler; ölçeklendirilmiş sayısal değerleri görüntüleyemez.

Series alanı

PivotChart 'ın seri alanında görüntülenen alan. Seri alanındaki öğeler göstergede listelenir ve bireysel veri serisinin adlarını sağlar.

Ssabit hatları

2-b yığılmış çubuk ve sütun grafiklerinde, her bir seri arasındaki ölçü farkını vurgulamak için kullanılan her veri serisindeki veri işaretleyicilerini bağlayan satırlar.

SHared çalışma kitabı

Bir ağdaki birden çok kullanıcının aynı anda görüntüleme ve değişiklik yapmasına olanak verecek şekilde ayarlanmış bir çalışma kitabı. Çalışma kitabını kaydeden her kullanıcı diğer kullanıcıların yaptığı değişiklikleri görür.

S, tek eşlemeli hücre

XML eşlemesindeki yinelenmeyen öğeye bağlanmış bir hücre.

Sort sipariş

Verileri değer veya veri türüne göre yerleştirmenin bir yolu. Verileri alfabetik, sayısal veya tarihe göre sıralayabilirsiniz. Sıralama düzenleri artan (1-9, A 'Dan Z 'ye) veya azalan (9-1, Z 'Den A 'ya) düzende bir arada kullanın.

Source alanları

Belirttiğiniz hedef alanda konsolide ettiğiniz hücre aralıkları. Kaynak alanlar çalışma kitabındaki herhangi bir çalışma sayfasında, açık veya kapatılan diğer çalışma kitaplarında veya Lotus 1-2-3 çalışma sayfalarında olabilir.

Source verileri

PivotTable veya PivotChart oluşturmak için kullanılan liste veya tablo. Kaynak veriler bir Excel tablosundan veya aralığından, dış veritabanından veya küpten veya başka bir PivotTable 'dan alınabilir.

LeştirirQL

Verileri almak, güncelleştirmek ve yönetmek için kullanılan bir dil. Sorgu oluşturduğunuzda, sorgu SQL 'i ilgili SQL SELECT deyimini oluşturmak için kullanır. SQL 'i biliyorsanız SQL SELECT deyimini görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Standard yazı tipi

Çalışma sayfaları için varsayılan metin yazı tipi. Standart yazı tipi, normal hücre stilinin varsayılan yazı tipini belirler.

Sümary verileri

Otomatik alt toplamlar ve çalışma sayfası anahatları için, ayrıntı verilerini özetleyen tüm satırlar veya sütunlar. Özet verileri genellikle ayrıntı verilerine bitişik ve bu verilere eklenir.

SUMMARY işlevi

PivotTable veya konsolidasyon tablosundaki kaynak verileri birleştiren veya bir liste veya veritabanına otomatik alt toplamlar eklerken bir hesaplama türü. Toplam, say ve ortalama gibi Özet işlev örnekleri.

System kanalı

Geçerli bağlantılar, açık sorgular ve hedef uygulamanın durumu gibi sistem hakkında bilgi almak için uygulamalar arasındaki DDE konuşmasında kullanılır.

T

Sayfanın Başı

Tbölmesi

Sorgu penceresinin, sorgudaki tabloları görüntüleyen alanı. Her tablo, veri alabileceğiniz alanları görüntüler.

Tempgecikmiş

Oluşturduğunuz ve diğer benzer çalışma kitapları için temel olarak kullandığınız çalışma kitabı. Çalışma kitapları ve çalışma sayfaları için şablonlar oluşturabilirsiniz. Çalışma kitapları için varsayılan şablon kitap. xlt olarak adlandırılır. Çalışma sayfaları için varsayılan şablon sayfa. xlt olarak adlandırılır.

Tkutusu

Çalışma sayfası veya grafikteki, metin yazabileceğiniz dikdörtgen nesne.

Tişörimlerve onay işareti etiketleri

Onay işaretleri, cetvelde bölümlere benzer, bir eksene kesişen küçük ölçü çizgidir. Onay işareti etiketleri grafikteki kategorileri, değerleri veya seriyi tanımlar.

TGrafiklerde

Bir eksene otomatik olarak hizalanan veya grafiğin üst kısmında ortalanmış açıklayıcı metin.

T

Excel tablosunda sayısal verilerle çalışmak için kullanışlı bir toplama işlevleri sağlayan özel bir satır.

Totları

Şu beş hesaplama türü sorgudan biri tarafından tanımlanır: topla, Ort, say, min ve Mak.

Tmasası okları

Etkin hücreyle ilgili hücreler arasındaki ilişkiyi gösteren oklar. Başka bir hücreye veri sağlayan bir hücreden gelip mavi, hücrede #DIV/0! gibi bir hata değeri varsa kırmızı olur.

Trenvseççizgi

Bir ay boyunca artış miktarını göstermek için çizgi slota yukarı doğru, veri serisindeki eğilimlerin grafik temsili. Eğilim çizgileri, gerileme çözümlemesi olarak da bilinen tahmin sorunlarının çalışması için kullanılır.

Trenvseççizgi etiketi

Eğilim denklemi veya R-kare değerini ya da her ikisini de içeren eğilim çizgisi için isteğe bağlı metin. Eğilim çizgisi etiketi biçimlendirilebilir ve taşıyabilirsiniz; Boyut değiştirilemez.

U

Sayfanın Başı

P-aşağı çubukları

Birden çok veri serisi bulunan çizgi grafiklerde, ilk ve son serideki veri noktaları arasındaki farkı gösteren çubuklar.

V

Sayfanın Başı

VEğer

Bir alanın arama veya filtreleme için uyması gereken koşulu tamamlayan metin, tarih, sayı veya mantıksal giriş. Örneğin, <b>koşuluna sahip alan yazarı</b> <b>John</b> gibi bir değer içermelidir.

VEğer ekseni

Ölçeklendirilmiş sayısal değerleri görüntüleyen bir grafik ekseni.

VEğer alanı

PivotTable veya PivotChart 'ta özetlenen verileri içeren kaynak listesi, tablo veya veritabanındaki bir alandır. Değer alanı genellikle istatistikler veya satış tutarları gibi sayısal verileri içerir.

Val, alan

PivotTable 'ın özet verileri içeren bölümü. Değerler alanının her hücresindeki değerler, kaynak kayıtlardan veya satırlardan alınan verilerin özetini temsil eder.

Vertexes

Otomatik şeklin içindeki noktaları düzenlerken, belirli bir otomatik şeklin veya belirli otomatik şekillerdeki (serbest formlar, karalama gibi) eğrilerde görüntülenen siyah, kare, draggable noktaları.

Vertexes

Beyaz formlar, karalama gibi belirli otomatik şekillerde çizgiler veya eğrilerde görünen siyah, kare, draggable noktaları.

VIEW

Bir çalışma kitabına ad verebilir ve uygulayabileceğiniz yazdırma ayarları kümesi. Çalışma kitabının ayrı kopyalarını kaydetmeden aynı çalışma kitabının birden fazla görünümünü oluşturabilirsiniz.

W

Sayfanın Başı

WEB sorgusu

Intranet 'inizde veya Internet 'te depolanan verileri alan sorgu.

What-Eğer çözümlemesi

Çalışma sayfasındaki formüllerin nasıl değiştiğini görmek için hücrelerdeki değerleri değiştirme süreci. Örneğin, ödeme tutarını belirlemek için bir itfası tablosunda kullanılan faiz oranını değiştirerek.

Horkbook

Excel 'de oluşturduğunuz bir elektronik tablo programı. Çalışma kitabı, verileri girebileceğiniz ve hesaplayabileceğiniz satır ve sütun sayfalarını içerir.

Horkyaprak

Excel 'de verileri depolamak ve verilerle çalışmak için kullandığınız birincil belge. Elektronik tablo olarak da bilinir. Çalışma sayfası, sütunlar ve satırlar halinde düzenlenmiş hücrelerden oluşur; çalışma sayfası her zaman çalışma kitabında depolanır.

Workspace dosyası

Daha sonra aynı pencere boyutları, yazdırma alanları, ekran büyütme ve görüntü ayarları ile çalışmaya devam edebilmek için, açık çalışma kitaplarıyla ilgili görüntü bilgilerini kaydeden bir dosya. Çalışma alanı dosyası, çalışma kitaplarının kendisini içermez.

Horld Wide Web

Internet 'te veya bir çalışma kitabı ve bir ağ paylaşımında, bir şirket intraneti veya Internet 'te bulunan köprüler ile bağlantılı diğer Office belgelerinin bir koleksiyonu aracılığıyla veya bir çalışma kitabı topluluğu aracılığıyla bir sistem. Web tarayıcısı kullanırken, Web, metin, resim, ses ve dijital filmler topluluğu olarak görünür.

Brap

Metinde, bir metin satırını kenar boşluğuna veya nesneye ulaştıktan sonra otomatik olarak bölmek ve yeni bir satırdaki metni sürdürmek için.

X

Sayfanın Başı

XŞEMASıNı

Genişletilebilir Işaretleme dili (XML): geliştiricilerin, bilgileri düzenlemek ve sunmak için esneklik sunan özelleştirilmiş etiketler oluşturmalarını sağlayan Standart Genelleştirilmiş Işaretleme dilinin (SGML) sıkıştırılmış biçimi.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×