Form veya raporda grafik oluşturma

Grafik, sayısal verileri derli toplu görsel bir düzende görüntüler ve temel veri ilişkilerini ortaya çıkarır. Verilerinizi görselleştirmek ve bilinçli kararlar almak için forma/rapora grafik ekleyebilirsiniz. Grafiği bir tablo veya sorguya bağlayabilir ve çeşitli özelliklerle özelleştirebilirsiniz. Hatta etkileşimli bir grafik bile hazırlayabilirsiniz. Örneğin, form veya rapor filtresinde farklı bir kategori alanı seçerseniz farklı grafik değerleri görürsünüz. Access'te sütun, satır, çubuk, pasta ve birleşik grafikler oluşturabilirsiniz.

Not   Grafiğinizi görüntülerken sorun mu yaşıyorsunuz? Daha fazla bilgi için grafik ayarları bölmesine bir gösterge (seri) eklediğinizde grafik kaybolurbölümüne bakın.

Birleşik grafik: yıllık ev satışlarının kümelenmiş sütun grafiği ve aylık ortalama fiyatın çizgi grafiği

Örnek Birleşik grafik

Ne yapmak istiyorsunuz?

Grafik oluşturma
Başlangıç adımları
Veri ayarları
Biçim ayarları
Önemli noktalar
Grafiği form veya rapordaki verilere bağlamaGereksinimlerinize uygun en iyi grafik türünü seçme
Sütun (adım adım video ile)
( Adım adım videoyla birlikte)
Çubuk (adım adım videoyla)
Pasta (adım adım videoyla)
( Adım
adım görüntü ile)grafik ayarları bölmesine bir gösterge (seri) eklediğinizde,Access grafikleri
oluşturmaya yönelik en iyi yöntemler kayboluyor

Grafik oluşturma

Access'te grafik oluşturmanın temel adımları şunlardır:

 • Grafiği bir veri kaynağına (tablo veya sorgu gibi) bağlama.

 • Alanları grafiğin ana öğeleri olan grafik boyutlarına eşleme. Grafiğin türüne bağlı olarak Eksen (Kategori), Gösterge (Seri) ve Değerler (Y Ekseni) boyutları farklı yollarla yerleştirilir.

 • Grafiği geliştirmek ve netleştirmek için başka grafik öğeleri (veri etiketleri ve eğilim çizgileri gibi) ekleme.

 • Grafiği ve çeşitli öğelerini biçimlendirme. Sütun, çubuk, çizgi veya pasta dilimindeki bir değer kümesi olan ve grafik göstergesine karşılık gelen tek tek veri serilerini biçimlendirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Başlangıç adımları

 1. Tasarım görünümünde bir form veya rapor oluşturun veya açın. Oluşturmak için > form tasarımı veya rapor tasarımıOluştur 'u seçin. Açmak için, gezinti bölmesinde form veya rapor adına sağ tıklayın ve ardından Form Tasarımı'nı veya Rapor Tasarımı'nı seçin.

 2. Grafik Modern grafik simgesi eklemek Modern grafik simgesi Tasarım 'yı seçin, bir grafik türü seçin ve sonra da form veya raporda bırakın. Daha fazla bilgi için, gereksinimlerinize uygun en iyi grafik türünü seçin.

  Grafik Ayarları bölmesi açılır ve Form Tasarımı kılavuzunda örnek bir diyagram gösterilir.

  Örnek grafik

  Grafiği yeniden boyutlandırmak için denetim tutamaçlarını Dikey çift başlı ok imleci resmi Yatay çift başlı ok imleci resmi kullanın, yeniden konumlandırmak içinse grafiği sürükleyin Pusula simgesi

  Grafik Ayarları bölmesini kullanarak grafiğin veri kaynağını yapılandırın, Eksen (Kategori), Gösterge (Seri) veDeğerler (Y Ekseni) alanlarını seçin ve grafiği biçimlendirin.

Sayfanın Başı

Veri ayarları

 1. Grafik Ayarları bölmesinin Veri sekmesini seçin.

 2. Tablolar, Sorgular veya Her İkisi'ni seçin ve ardından açılan listeden bir veri kaynağı seçin. Doğrudan sorgular desteklenir.

  Varsayılan olarak, örnek diyagram veri kaynağındaki ilk iki alanı Eksen (Kategori) ve Değerler (Y Ekseni) boyutları olarak kullanan canlı bir grafikle değiştirilir. Çoğunlukla tablodaki ilk sütun birincil anahtardır ve bunu grafikte boyut olarak kullanmak istemeyebilirsiniz. Canlı Verileri Önizleme grafik özelliği, canlı veri görüp görmeyeceğinizi denetler.

  İpucu    Veri kaynağınızın birçok alanı varsa, alanları yalnızca istediğiniz alanlarla sınırlandıran bir sorgu oluşturmayı daha kolay bulabilirsiniz ve bu şekilde alan seçimlerini basitleştirebilirsiniz.

 3. Eksen (Kategori), Gösterge (Seri) ve Değerler (Y Ekseni) bölümlerinde, grafik oluşturmak için en az iki alan seçin. Aşağıdakileri yapın:

  • Eksen (Kategori)    Bu bölümün altında, bir veya birden çok alan seçin.

   Bu grafik boyutu, yatay değerleri kümelenmiş bir sütun veya çizgi grafiğinde XY grafik düzeninde ve dikey değerleri kümelenmiş çubuk grafikte gösterir.

   Kümelenmiş Sütun Grafik Ekseni Simgesi

   Kümelenmiş sütun grafik ekseni

   Çizgi Grafik Ekseni simgesi

   Çizgi grafik ekseni

   Kümelenmiş Çubuk Grafik Ekseni simgesi

   Kümelenmiş çubuk grafik ekseni

   Tarih alanının varsayılan toplaması Ay'dır. Bunu değiştirmek için, aşağı oka tıklayın ve toplamayı kaldıran Hiçbiri de içinde olmak üzere listeden seçim yapın.

   Birden çok Eksen (Kategori) alanı seçtiğinizde, boyut çizgisi üzerine değer çizgileri hiyerarşisi oluşturulur (Bölüm içinde Durumlar gibi).

   Değer çizgileriyle veri hiyerarşisi
  • Gösterge (Seri)    Bu bölüm altında bir alan seçin.

   Bu grafik boyutu, alan değerlerini sütun üst bilgilerinde özetler. Örneğin, Durum alanındaki değerler sütun üst bilgilerine dönüşür ve her biri ayrı bir veri serisi olur.

   Özet, Durum değerlerini sütun üst bilgilerine aktarır
  • Değerler (Y ekseni)     Bu bölümün altında, bir veya birden çok alan seçin.

   Bu grafik boyutu, dikey değerleri kümelenmiş bir sütun veya çizgi grafiğinde XY grafik düzeninde ve yatay değerleri kümelenmiş çubuk grafikte gösterir.

   Kümelenmiş Sütun Grafik Değerleri simgesi

   Kümelenmiş sütun grafik değerleri

   Çizgi Grafik Değerleri simgesi

   Çizgi grafik değerleri

   Kümelenmiş Çubuk Grafik Değerleri simgesi

   Kümelenmiş çubuk grafik değerleri

   Seçtiğiniz her alan bir veri serisine karşılık gelir. İki veya daha çok Değerler (Y ekseni) alanı seçtiğinizde, bir Gösterge (Seri) alanı seçemezsiniz. Değerler (Y ekseni) alanları varsayılan olarak göstergeye dönüşür.

   Varsayılan olarak, seçilen her alan toplanır. Sayısal alanlarla para birimi alanları için, varsayılan toplama Toplam'dır. Diğer tüm alanlar için, varsayılan toplamaSay'dır. Toplamayı değiştirmek için, aşağı oka tıklayın ve toplamayı kaldıran Hiçbiri de içinde olmak üzere listeden seçim yapın.

   Not    Metin alanlarında Say toplaması kullanılmalıdır. Tüm seçilen Değerler (Y ekseni) alanları toplanan veya toplanmayan alan olmalıdır.

Notlar    Farklı alan bileşimleri mümkündür ama aşağıdaki göz önünde bulundurun:

 • En azından bir Eksen (Kategori) ve bir de Değerler (Y ekseni) alanı seçin.

 • Tek bir Gösterge (Seri) alanı seçebilirsiniz ama Değerler (Y ekseni) veya Eksen (Kategori) bölümlerde birden çok alan seçmeniz mümkündür.

 • Bir Eksen (Kategori) alanı ve bir de Gösterge (Seri) alanı seçerseniz, yalnızca bir Değerler (Y ekseni) alanı seçebilirsiniz. Fazladan Değerler (Y ekseni) alanı eklemek için, Eksen (Kategori) veya Gösterge (Seri) alanını temizleyin.

 • Gösterge (Seri) alanı seçerseniz yalnızca bir Değerler (Y ekseni) alanı seçin; bu alanın toplanan alan olması gerekir.

Sayfanın Başı

Biçim ayarları

 1. Grafik Ayarları bölmesinin Biçim sekmesini seçin.

 2. Açılan listeden bir veri serisi seçin.

  Biçim sekmesinde farklı veri serilerini biçimlendirme

  Her veri serisinin benzersiz bir özellikler kümesi vardır

 3. Her veri serisi için, aşağıdaki özelliklerden birini veya birden çoğunu ayarlayın:

  • Görünen Ad    Grafik göstergesinde Veri Serisinin adı.

  • Grafik Türü     Bu özellik yalnızca Birleşik grafik için görüntülenir. Birleşik Grafiğe her veri serisi için bir grafik türü olmak üzere farklı grafik türleri eklemek için bu özelliği kullanın. Varsayılan Birleşik Grafik bileşimi ilk veri serisi için Kümelenmiş Sütun ve ikinci veri serisi için de Çizgi'dir. Her veri serisi için farklı bir grafik türü ayarlayabilirsiniz. Grafiğin tek bir veri serisi varsa, bu Kümelenmiş Sütun'dur.

   Not   Bu özelliği grafiğin özellik sayfasındaki Grafik Türü özelliğiyle karıştırmaktan kaçının.

  • Çizgi kalınlığı     .25 nokta artırımlarından bir çizgi kalınlığı seçin. Bu özellik yalnızca Çizgi grafik için görüntülenir.

  • Çizgi türü    Düz, tire, nokta, çizginokta veya Tire nokta noktaçizgi türü seçin. Bu özellik yalnızca Çizgi grafik için görüntülenir.

  • Seri Çizim Yeri     Veri serisini çizmek için bir birincil veya ikincil eksen seçin. Grafik veri serisi çok fazla değiştiğinde ve farklı ölçümleri (fiyat ve hacim gibi) olduğunda bu seçeneği kullanın. Eksen başlıkları da olan kümelenmiş çubuk veya çizgi Birleşik grafiği çoğunlukla en iyi sonucu verir.

  • Eksik Veri İlkesi     Şunlardan birini seçin: Eksik verileri 0 olarak göstermek için Sıfır Olarak Çiz, eksik verileri yoksaymak için Çizme ve eksik verilerin yerini dolduracak yeni verileri hesaplamak için Ara Değerli Olarak Çiz. Bu özellik yalnızca Çizgi grafik için görüntülenir.

  • Seri Doldurma Rengi     Sütun veya çubuk gibi bir veri serisini doldurmak için bir renk seçin.

  • Seri kenarlık rengi    Sütun veya çubuk gibi bir veri serisine ana hat eklemek için bir renk seçin.

  • Veri Etiketini Görüntüle     Veri serisini netleştiren bir veri etiketi görüntülemek için bu seçeneği kullanın.

  • Eğilim Çizgilerini Görüntüle     Veri eğilimlerini göstermenin bir yolu olan eğilim çizgilerini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.

  • Eğilim Çizgisi Seçenekleri     Şu eğilim çizgilerinden birini seçin:

   • Doğrusal     Bu, düzgün bir oranda artan veya azalan veri kümeleri için en uygun düz çizgidir.

   • Üstel     Bu, sürekli artan oranda yükselen veya düşen pozitif sayıların eğimli çizgisidir.

   • Logaritmik     Bu, hızla artan veya azalan ve ardından düzleşen değişim oranı verileri için en uygun eğimli çizgidir.

   • Polinom     Bunun en iyi kullanımı, büyük bir veri kümesi üzerindeki kazanımlar ve kayıplar gibi, verilerinizde dalgalanmalar olduğu durumlardır.

   • Üs     Bu, 1 saniyelik aralıklarla ivme kazanma gibi belirli bir hızda artan pozitif sayıların eğimli çizgisidir.

   • Hareketli Ortalama     Bu, verilerdeki dalgalanmaları eşit olarak bölmenin ve desen veya eğilimi daha net göstermenin bir yoludur.

  • Eğilim çizgisi adı     Grafik göstergesinde görüntülenen, daha anlamlı bir ad girin.

  • İşaretçi Şekli     Çizgi işaretçisi olarak bir şekil seçin. Bu özellik yalnızca Çizgi grafik için görüntülenir.

Sayfanın Başı

Dikkat edilecek önemli noktalar

Toplama    Çoğunlukla veri kaynağı başlangıçta toplanmayan bir veri kümesi olsa da, siz grafiği oluştururken Access veri serisinin sayısını basitleştirmeye yardımcı olmak için varsayılan olarak alanlarda Toplam, Sayı ve Ortalama gibi toplama hesaplamaları oluşturur . Öte yandan, açılan listede Hiçbiri'ni seçerek varsayılan toplama hesaplamalarını kaldırabilirsiniz. Bu alan ve toplama seçme süreci, Dönüştürülmüş Satır Kaynağı özelliğinde depolanan bir SELECT, SQL GROUP BY veya TRANSFORM deyimi oluşturur. Deyimi görmek için, özelliğe sağ tıklayın ve Yakınlaştır'ı seçin. Aşağıda üç ana olasılığın özeti verilmiştir:

 • Eksen (Kategori) ve Değerler (Y Ekseni) alanlarını seçer ama toplamaları kaldırırsanız, Access satır kaynağını daha basit bir SELECT deyimine dönüştürür. Örneğin:

  SELECT [Segment], [Sales] FROM [Orders]
 • Eksen (Kategori) ve Değerler (Y Ekseni) alanlarını seçerseniz, Access satır kaynağını daha GROUP BY deyimine dönüştürür. Örneğin:

  SELECT [Segment], Sum([Sales]) AS [SumOfSales FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment]
 • Gösterge (Seri) alanı seçerseniz, Access satır kaynağını bir çapraz sorguya dönüştürür (TRANSFORM SQL sorgu deyimini kullanarak). TRANSFORM SQL sorgu deyiminin PIVOT yan tümcesi tarafından döndürülen alan değerleri sütun başlığı olarak kullanılır; örneğin Durum alanı birçok başlık oluşturabilir ve her biri ayrı bir veri serisidir. Örneğin:

  TRANSFORM Sum([Sales]) AS [SumOfSales] SELECT [Segment] FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment] PIVOT [State]

Veri toplama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çapraz sorgu kullanarak özet verilerin okunmasını kolaylaştırma.

Özelliklerinden    Grafiği daha ayrıntılı şekilde özelleştirmek için, tasarım > özellik sayfası > <grafik> adı Bu özellikle ilgili yardım almak için her özelliğin F1 tuşuna basın. Özellik sayfasındaki bir özelliği değiştirdiğinizde, ilgili değer grafik ayarları bölmesinde değişir ve bunun tersini de yapabilirsiniz.

Grafiklere özgü birçok Biçim özelliği vardır. eksenleri, başlıkları ve grafiği formatlamak için bunları kullanabilirsiniz. Ayrıca, canlı verileri Önizle, dönüştürülmüş satır kaynağıdahil olmak üzere grafiklere özgü çeşitli veri özellikleri vardır; Grafik ekseni, Grafik göstergesive Grafik değeri.

İkincil dikey eksen ekleme    Grafik oluşturduğunuzda çoğunlukla bir birincil dikey ekseni olur; ama veriler çok fazla değişiklik gösteriyorsa veya fiyat ve hacim gibi farklı ölçümler çiziyorsanız, ikinci bir ikincil dikey eksen ekleyebilirsiniz. İkincil dikey eksenin ölçeği, kendisiyle ilişkili veri serisinin değerlerini gösterir. İkincil dikey eksen eklemek için, Grafik Ayarları bölmesinin Biçim sekmesindeki Seri Çizim Yeri özelliğini kullanın.

Eğilim çizgisi ekleme    Sayısal verilerde, veri eğilimlerini göstermek için bir eğilim çizgisi eklemek isteyebilirsiniz. Grafik Ayarları bölmesinin Biçim sekmesinde Eğilim Çizgisi ve Eğilim Çizgisi Adı seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Grafiği değiştirme     Grafiği değiştirmek için, formu veya raporu Tasarım veya Düzen görünümünde açın ve sonra grafik ayarları bölmesini açan grafiği seçin. Başka bir grafik türüne geçmek için, grafik türü özelliği açılan listesinden farklı bir grafik seçin. Ayrıca, tek bir grafiği, özellik sayfasında grafik türü özelliğini değiştirerek ( grafik ayarları bölmesinin Biçim sekmesinde değil), Birleşik grafik olarak da değiştirebilirsiniz.

Kaynak verileri yenileme     Grafik verilerini yenilemek için form veya rapor görünümüne geçin, grafiği seçin ve ardından Tümünü Yenile'yi seçin (veya F5 tuşuna basın).

Grafik ayarları   Grafik ayarları bölmesi kapalıysa, grafiğin seçili olduğundan emin olun ve sonra grafik ayarları> Tasarla 'yı seçin.

Klasik grafik    Modern teknolojiyi temel alan yeni grafik Modern grafik simgesi ile bir ActiveX Denetimi olan klasik grafiği Eski Grafik Simgesi karıştırmayın. Ancak dilerseniz klasik grafiği kullanabilir ve hatta bunu yeni grafik içeren bir form veya rapora ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Grafiği form veya rapordaki verilere bağlama

Grafiğin form veya rapordaki verilerle etkileşimli çalışmasını sağlamak için, grafiği form veya raporla aynı veri kaynağına bağlayın. Ardından grafiğin Alt Alanları Bağla ve Üst Alanları Bağla veri özellikleri için eşleşen bir alan ayarlayın.

 1. Veri kaynağına bağlı form veya rapor oluşturma. Daha fazla bilgi için Access 'te form oluşturma veya basit rapor oluşturmakonusuna bakın.

 2. Aynı forma veya rapora grafik ekleme. Daha fazla bilgi için bkz .

 3. Grafiğin Kayıt Kaynağı özelliğinin, form veya raporun Kayıt Kaynağı özelliğiyle aynı olmasını sağlayın.

 4. Grafiğe tıklayın, F4'e basarak grafiğin Özellik Sayfası'nı açın ve Veri sekmesine tıklayın.

 5. Alt Alanları Bağla veya Üst Alanları Bağla özellik kutusunda Oluştur düğmesine Oluşturucu düğmesi tıklayın.

  Alt Form Alan Bağlayıcısı iletişim kutusu görüntülenir.

 6. Üst Alanları Bağla ve Alt Alanları Bağla'da, bağlamak istediğiniz alanı seçin ve ardından Tamam'a tıklayın. Çoğunlukla en iyisi Durum, Segment veya Bölge gibi bir kategori alanı kullanmaktır.

  Hangi alanın kullanılacağından emin değilseniz, önerileri almak için Öner'e tıklayın.

 7. Formu veya raporu kaydedin, form veya rapor görünümüne geçin ve grafiğin beklendiği gibi çalıştığını doğrulayın. Örneğin, grafikteki farklı sonuçları görmek için, form veya rapora durum, segment veya bölge gibi bir kategori alanı ile filtre uygulayın. Daha fazla bilgi için bkz. İstenen kayıtları görüntülemek için Access veritabanında filtre uygulama.

Sayfanın Başı

İhtiyaçlarınıza en uygun grafik türünü seçme

Aşağıdaki bölümlerde grafikler hakkında arka plan bilgileri sağlanır ve hangi grafiğin kullanılacağına karar vermenize yardımcı olur.

Grafik nedir?

Grafik, sayısal verileri küçük, görsel bir düzende görüntüler ve temel veri ilişkilerini ortaya çıkarır. Grafiğin birçok öğesi vardır. Bu öğelerden bazıları varsayılan olarak görüntülenir, diğerleri ise gerektiğinde eklenebilir. Grafik öğelerini yeniden boyutlandırarak veya biçimini değiştirerek bunların görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Ayrıca görüntülenmesini istemediğiniz grafik öğelerini kaldırabilirsiniz. Aşağıdaki diyagramda temel grafik öğeleri gösterilir.

Grafiğe genel bakış

Sayfanın Başı

Hangi grafikleri oluşturabilirsiniz?

Access'te sütun, çizgi, çubuk, pasta ve birleşik grafikler oluşturabilirsiniz. Bu bölümde grafikler ve bunların en iyi kullanım senaryoları açıklanır.

Sütun

Sütun grafikte, kategoriler yatay eksen üzerinde (Eksen (Kategori) özelliği) ve değerler dikey eksen üzerinde (Değerler (Y ekseni) özelliği) görüntülenir. Normalde, Eksen (Kategori) boyutu için bir alan ve Değerler (Y ekseni) boyutu için bir veya birden çok alan seçersiniz; bunların her biri Veri Serilerine dönüşür. Değerler (Y ekseni) boyutu için birden çok alan seçiyorsanız, bunu ayrı bir Eksen üzerine çizmeyi göz önünde bulundurun.

Access üç sütun grafik türünü destekler.

Grafik

Açıklama

Basit Kümelenmiş Sütun grafik

Kümelenmiş Sütun

Yatay kategoriler arasında değerleri karşılaştırmak için dikey sütunları kullanır. Çoğunlukla değer aralığı (öğe sayıları), ölçekler (anket derecelendirmeleri) ve adlar (yerler veya kişiler) için kullanılır.

Basit Yığılmış Sütun grafik

Yığılmış Sütun

Kümelenmiş sütun grafiğe benzer ama her sütunda iki veya daha çok veri serisi gösterir. Çoğunlukla veri serisinin bütünle ilişkisini göstermek için kullanılır.

Basit %100 Yığılmış sütun grafik

%100 Yığılmış Sütun

Yığılmış sütun grafiğe benzer ama sütun değerlerinin toplamı %100 olur. Çoğunlukla her veri serisinin bütüne katkı bulunma yüzdelerini karşılaştırır.

Sayfanın Başı

Çizgi

Çizgi grafikte, kategoriler yatay eksen üzerinde (Eksen (Kategori) özelliği) düzgün dağıtılır ve değerler de dikey eksen üzerinde (Değerler (Y ekseni) özelliği) düzgün dağıtılır. Normalde, Eksen (Kategori) boyutu için bir alan ve Değerler (Y ekseni) boyutu için bir veya birden çok alan seçersiniz; bunların her biri Veri Serilerine dönüşür. Değerler (Y ekseni) boyutu için birden çok alan seçiyorsanız, bunu ayrı bir Eksen üzerine çizmeyi göz önünde bulundurun.

Access üç çizgi grafik türünü destekler.

Grafik

Açıklama

Basit Çizgi grafik

Çizgi

Zaman içinde elde edilen değerleri karşılaştırmak için her iki eksen üzerinde sürekli, düzgün dağıtılmış verileri görüntüler. Çoğunlukla ay, çeyrek veya mali yıl gibi eşit aralıklarda eğilimleri göstermek ve iki veya daha çok veri serisini karşılaştırmak için kullanılır.

Basit Yığılmış Çizgi grafik

Yığılmış Çizgi

Çizgi grafiğe benzer ama her çizgide iki veya daha çok veri serisi gösterir. Çoğunlukla ilgili eğilimleri karşılaştırmak için kullanılır.

Basit %100 Yığılmış Çizgi grafik

%100 Yığılmış Çizgi

Yığılmış çizgi grafiğe benzer ama eğilimleri zaman içindeki yüzdeler olarak gösterir. Çoğunlukla ilgili eğilimleri %100 bütünle karşılaştırmak için kullanılır.

Not   Grafik ayarları bölmesindeki Biçim sekmesinde, aşağıdaki özellikler çizgi grafiklerine özeldir: çizgi kalınlığı, çizgi türü, eksik veri ilkesive işaretçi şekli.

İpucu    Çok fazla kategori varsa veya değerler yaklaşıksa, işaretçileri olmayan çizgi grafik kullanın.

Sayfanın Başı

Çubuk

Çubuk grafikte, kategoriler dikey eksen üzerinde (Değerler (Y ekseni) özelliği) düzenlenir ve değerler de yatay eksen üzerinde (Eksen (Kategori) özelliği) düzenlenir. Çubuk grafikler, eksen ve değer boyutlarını normal yerleşimin tersine çevirir. Normalde, Eksen (Kategori) boyutu için bir alan ve Değerler (Y ekseni) boyutu için bir veya birden çok alan seçersiniz; bunların her biri Veri Serilerine dönüşür. Değerler (Y ekseni) boyutu için birden çok alan seçiyorsanız, bunu ayrı bir Eksen üzerine çizmeyi göz önünde bulundurun.

Access üç çubuk grafik türünü destekler.

Grafik

Açıklama

Basit Kümelenmiş Çubuk grafik

Kümelenmiş Çubuk

Dikey kategoriler arasında değerleri karşılaştırmak için yatay çubukları kullanır. Çoğunlukla eksen etiketleri uzun olduğunda veya değerler süreleri gösterdiğinde kullanılır.

Basit Yığılmış Çubuk grafik

Yığılmış Çubuk

Kümelenmiş çubuk grafiğe benzer ama her çubukta iki veya daha çok veri serisi gösterir. Çoğunlukla veri serisinin bütünle ilişkisini göstermek için kullanılır.

Basit %100 Yığılmış Çubuk grafik

100% Yığılmış Çubuk

Yığılmış çubuk grafiğe benzer ama çubuk değerlerinin toplamı %100 olur. Çoğunlukla her veri serisinin bütüne katkı bulunma yüzdelerini karşılaştırır.

Sayfanın Başı

Pasta

Pasta grafikte, kategoriler pasta dilimleri olarak gösterilir (Eksen (Kategori) özelliği). Veri değerleri (Değerler (Y ekseni) özelliği), pasta yuvarlağı olarak gösterilen bütünün yüzdesi olarak toplanır. Eksen (Kategori) boyutu için yalnızca bir alan ve Değerler (Y ekseni) boyutu için de yalnızca bir alan seçin. Eksen (Kategori) alanı varsayılan olarak göstergeye dönüştüğünden, Gösterge (Seri) alanını kullanmayın. Grafik Ayarları bölmesinin Biçim sekmesinde, tek bir Veri Serisi ve tek bir özellik (Veri Etiketini Görüntüle) vardır. Grafik göstergesinde kullanılan renkler varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Access tek bir pasta grafik türünü destekler.

Grafik

Açıklama

Basit pasta grafiği

Pasta

Kategorilerin bir bütüne yüzde olarak oranını gösterir. En iyi kullanımı tüm pozitif değerleri içeren tek bir veri serisi için ve ondan az kategori için kullanılmasıdır.

Sayfanın Başı

Birleşik

Birleşik grafik, farklı ama birbiriyle ilgili verileri açıklamak için kümelenmiş sütun grafikle çizgi grafik gibi iki veya daha çok grafik türünü birleştirir.

Access diğer tek tek grafik türlerinden herhangi birini birleştirebileceğiniz Birleşik grafikleri destekler ve her grafiği farklı bir veri serisiyle eşler. Örneğin, Grafik Ayarları bölmesinin Biçim sekmesindeki Veri Serisi ve Grafik Türü özelliklerini kullanarak, kümelenmiş sütun grafiği yıllık ev satışlarını gösteren bir veri serisiyle ve çizgi grafiği aylık ortalama fiyatları gösteren bir veri serisiyle eşleyin. Ayrıca özellik sayfasının Veri sekmesindeki Grafik Türü özelliğini değiştirerek herhangi bir tek grafiği Birleşik grafiğe dönüştürebilirsiniz.

Grafik

Açıklama

Her bileşim için basit birleşik grafik

Özel Bileşim

Kendi seçtiğiniz iki farklı grafiği birleştirir.

Sayfanın Başı

Access grafikleri oluşturmak için en iyi yöntemler

İstediğiniz ve kolayca anlaşılabilecek grafiği oluşturmanıza yardımcı olması için aşağıdaki yönergeleri kullanın.

 • Başlarken bir oyun planınız olsun. Kitaplardaki, raporlardaki ve World Wide Web'deki çeşitli grafiklere bakın. Sizin durumunuza ve ulaşmak istediğiniz görünüme en uygun grafiğin hangisi olduğuna önceden karar verin.

 • Grafikte ilişkilerini göstermek istediğiniz alanlara karar verin. Sonuçları yalnızca grafikte ihtiyacınız olan alanlarla sınırlandıran bir sorgu oluşturmayı göz önünde bulundurun.

 • Grafiğinizi oluştururken, boyutları teker teker seçin. Değişiklikleri anında görebilir ve her alanın, boyutun ve toplamanın grafiği nasıl etkilediğini daha iyi anlayabilirsiniz.

 • Grafiği hazırlarken basit olmasını hedefleyin. Kullanıcının okumayı zorlaştıran çok fazla sayıya, sütuna, çubuğa veya dilime boğulmasını önlemek için az sayıda veri serisi kullanın.

 • Önce istediğiniz veri ilişkilerini ve temel grafik görümünü elde edin. Sonra grafiği ve her veri serisini biçimlendirin. Renkleri seçerken, metni düzenlerken ve diğer grafik öğelerini eklerken tedbirli davranın. Boş alanlarla anlamın dengeli olmasını hedefleyin.

 • Kılavuz çizgileri, renkler, özel efektler, etiketler, doldurma veya başka biçimlendirme özelliklerini deneyin ama mümkün olduğunca az kullanın. Kalın metin, koyu renk ve aşırı çizgi kullanmaktan kaçının.

 • İşinizin bittiğini düşündüğünüzde, grafiği yeniden inceleyerek olabildiğince basit ve net bir grafik hazırlayıp hazırlamadığınıza bakın. "Ne kadar basit olsa o kadar iyi" olacağını unutmayın.

Sayfanın Başı

Grafik ayarları bölmesine bir gösterge (seri) eklediğinizde grafik kayboluyor

Bazı durumlarda grafiğiniz kaybolabilir. Bu durum, grafiğin veri kaynağı bir parametre sorgusunu temel alırken veya sorgudaki bir form denetiminde bir değer kullandığınızda gerçekleşebilir. Sorunu çözmek için en iyi yolu belirlemek üzere incelemelere devam ediyoruz.

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Denetimlere giriş

Formlara giriş

Access'te raporlara giriş

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×