GÇBM alanları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

GÇBM (gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti) alanları görevlerin, kaynakların toplam değeri içeren veya atamaların tamamlanma yüzdeleriyle zaman aşamalı temel maliyetlerin çarpımının. GÇBM durum tarihine veya günün tarihine hesaplanır. Bu bilgileri kazanılan değerolarak bilinir.

GÇBM alanlarının birkaç kategorisi vardır.

Veri Türü    Para Birimi

GÇBM (görev alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Hesaplama Biçimi    Görev ilk oluşturulduğunda GÇBM değeri 0,00 olur. Temel kaydedilip işlem de görev için rapor edilir edilmez (fiili çalışma, fiili süre ve tamamlanan çalışmanın fiili yüzdesi olarak) Microsoft Office Project GÇBM değerini hesaplar. Bu hesap tamamlanan çalışmanın yüzdesini temel alırken görevin temel süresiyle karşılaştırılır. Project daha sonra kümülatif temel maliyeti hesaplar ve göreve ait doğru maliyetlerin değerinin ne olması gerektiğini sağlar, görevin temel süresinde bu noktaya görevin ilerlemesini verir.

En İyi Kullanım Alanları    Belirli bir yere kadar gerçekleştirilen çalışma miktarı ve göreve ait zaman aşamalı temel maliyet görünümünde durum tarihine veya günün tarihine göre bütçeden ne kadar harcanacağını gözden geçirmek için görev sayfasına GÇBM alanı ekleyin.

Örnek    Bir görevin temel süresi 8 gün ve temel maliyeti 400 TL ise. Atanan tek kaynak geçen Cuma itibariyle 25 tamamlanma yüzdesi şimdi görev olduğunu bildirilen. Son Cuma, durum tarihi ise, bu noktaya GÇBM 100 TL olur. Kaynak Atama yüzde 50 tamamlandı olarak bildirir GÇBM değeri 200 TL olur.

Başka bir görevin temel süresi 4 gün, temel maliyeti de 60 TL'dir. Bu maliyetler 4 gün üzerinden 10 TL, 10 TL, 20 TL ve 20 TL'dir. Şu anda görevin yüzde 50'si tamamlanmıştır. Her gün için temel maliyetin 10 TL olduğu ilk 2 gün temel sürenin yüzde 50'sini oluşturduğundan, bu noktada GÇBM 20 TL'dir. Daha sonra, görevin yüzde 75'i tamamlanmıştır. Yüzde 75 ilk 3 günden oluştuğundan ve hesap kümülatif olduğundan bu noktada GÇBM 40 TL'dir.

Açıklamalar    Bütçe anlamında görevin izlemede olup olmadığını saptamak amacıyla GÇBM ve GÇFM (gerçekleşen çalışma fiili maliyeti) alanını karşılaştırabilirsiniz. MF alanı bu alanlar arasındaki farkı gösterir. Zamanlama anlamında atamanın izlemede olup olmadığını saptamak için de GÇBM ve ZÇBM (zamanlanan çalışma bütçe maliyeti) alanını karşılaştırabilirsiniz. ZF alanı bu alanlar arasındaki farkı gösterir.

GÇBM (kaynak alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Hesaplama Biçimi    Kaynak atanan görevler hakkında rapor işlemini başlatıp (fiili çalışma, fiili süre ve tamamlanan çalışmanın fiili yüzdesi olarak) temel de kaydedilir kaydedilmez Microsoft Office Project kaynak için GÇBM değerini hesaplar. Kaynakla ilgili GÇBM kaynağın tüm atamalarının toplam GÇBM değerleri olarak hesaplanır.

En İyi Kullanım Alanları    Kaynak sayfasına GÇBM alanını ekleyin. Bundan sonra, belirli bir yere kadar gerçekleştirilen atanmış çalışma miktarına ait zaman aşamalı temel maliyet görünümünde durum tarihine veya günün tarihine göre bütçeden ne kadar harcanacağını gözden geçirebilirsiniz.

Örnek    Kemal'in atanan bir görevde 100 TL, başka bir atanan görevde 200 TL ve üçüncü atanan görevde 50 TL GÇBM değeri vardır. Kaynak Sayfası görünümünde, Kemal'in toplu GÇBM değerinin 350 TL olduğunu görürsünüz.

Açıklamalar    Bütçe anlamında kaynağın izlemede olup olmadığını saptamak amacıyla GÇBM ve GÇFM (gerçekleşen çalışma fiili maliyeti) alanını karşılaştırabilirsiniz. MF alanı bu alanlar arasındaki farkı gösterir. Zamanlama anlamında atamanın izlemede olup olmadığını saptamak için de GÇBM ve ZÇBM (zamanlanan çalışma bütçe maliyeti) alanını karşılaştırabilirsiniz. ZF alanı bu alanlar arasındaki farkı gösterir.

GÇBM (atama alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Hesaplama Biçimi    Atama ilk yapıldığında GÇBM değeri 0,00 olur. Temel kaydedilip işlem de atama için rapor edilir edilmez (fiili çalışma, fiili süre ve tamamlanan çalışmanın fiili yüzdesine göre) Microsoft Office Project GÇBM değerini bu atama için hesaplar. Tamamlanan çalışma miktarı durum tarihine veya bugünün tarihine kadar olan atamanın zaman aşamalı temel maliyetleriyle çarpılır.

En İyi Kullanım Alanları    GÇBM alanını, Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Bu alan, belirli bir zamana kadar yapılan iş miktarı ve atamayla ilgili temel maliyet görünümünde bütçenin ne kadarının atama için harcanmış olması gerektiğini görüntüler.

Örnek    Son Cuma itibariyle GÇBM hakkında rapor vermeniz gerekiyor. Durum tarihi olarak Cuma gününü girip temel maliyeti 400 TL olan atamadaki maliyetleri gözden geçirirsiniz. Şu anda kaynak atamanın yüzde 25'inin tamamlandığını raporluyor. Yüzde 25'le temsil edilen fiili çalışma durum tarihinden önce raporlanmışsa atamayla ilgili GÇBM 100 TL olur. Yüzde 25'le temsil edilen fiili çalışmanın yarısı durum tarihinden sonraysa atamayla ilgili GÇBM 50 TL olur.

Açıklamalar    Bütçe anlamında atamanın izlemede olup olmadığını saptamak amacıyla GÇBM ve GÇFM (gerçekleşen çalışma fiili maliyeti) alanını karşılaştırabilirsiniz. MF alanı bu alanlar arasındaki farkı gösterir. Zamanlama anlamında atamanın izlemede olup olmadığını saptamak için de GÇBM ve ZÇBM (zamanlanan çalışma bütçe maliyeti) alanını karşılaştırabilirsiniz. ZF alanı bu alanlar arasındaki farkı gösterir.

GÇBM (görev-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Hesaplama Biçimi    Görev ilk oluşturulduğunda GÇBM değeri 0,00 olur. Temel kaydedilip işlem de görev için rapor edilir edilmez (fiili çalışma, fiili süre ve tamamlanan çalışmanın fiili yüzdesine göre) Microsoft Office Project görevle ilgili zaman aşamalı GÇBM değerini hesaplar. Tamamlanan yüzde görevin temel süresiyle karşılaştırılır. Project daha sonra kümülatif temel maliyeti hesaplar ve göreve ait doğru maliyetlerin değerinin ne olması gerektiğini sağlar, görevin temel süresinde bu noktaya görevin tamamlanma yüzdesini verir.

En İyi Kullanım Alanları    GÇBM alanını Görev Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Bu alan durum tarihi veya günün tarihine göre tamamlanan yüzde ve görevle ilgili zaman aşamalı temel maliyet görünümünde görevde ne kadar bütçe harcandığını görüntüler. Durum tarihine veya günün tarihine girilen ilk fiili çalışma değer girdisinden GÇBM grafiği oluşturmak için de bu alanı kullanabilirsiniz.

Örnek    Görevin temel süresi 8 gün, temel maliyeti de 400 TL'dir. Son Cuma itibariyle görevin yüzde 25'i tamamlanmıştır. Durum tarihiniz son Cumaysa GÇBM 100 TL olur. Daha sonra, görevin yüzde 50'si tamamlandığında GÇBM 200 TL olur.

Başka bir görevin temel süresi 4 gün, temel maliyeti de 60 TL'dir. Bu maliyetler 4 gün üzerinden 10 TL, 10 TL, 20 TL ve 20 TL'dir. Şu anda görevin yüzde 50'si tamamlanmıştır. Her gün için temel maliyetin 10 TL olduğu ilk 2 gün temel sürenin yüzde 50'sini oluşturduğundan, bu noktada GÇBM 20 TL'dir. Daha sonra, görevin yüzde 75'i tamamlandığında Yüzde 75 ilk 3 günden oluştuğundan ve hesap kümülatif olduğundan GÇBM 40 TL olur.

Açıklamalar    Bütçe anlamında görevin izlemede olup olmadığını saptamak amacıyla GÇBM ve GÇFM (gerçekleşen çalışma fiili maliyeti) alanını karşılaştırabilirsiniz. MF alanı bu alanlar arasındaki farkı gösterir. Zamanlama anlamında atamanın izlemede olup olmadığını saptamak için de GÇBM ve ZÇBM (zamanlanan çalışma bütçe maliyeti) alanını karşılaştırabilirsiniz. ZF alanı bu alanlar arasındaki farkı gösterir.

GÇBM (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Hesaplama Biçimi    Kaynak atanan görevler hakkında rapor işlemini başlatıp (fiili çalışma, fiili süre ve tamamlanan çalışmanın fiili yüzdesi olarak) temel de kaydedilir kaydedilmez Microsoft Office Project kaynak için GÇBM değerini hesaplar. Kaynakla ilgili zaman aşamalı GÇBM kaynağın tüm atanmış görevleri zamanla toplanacak ve dağıtılacak bir şekilde toplam GÇBM değerleri olarak hesaplanır.

En İyi Kullanım Alanları    Kaynak Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne GÇBM alanını ekleyin. Bundan sonra, belirli bir yere kadar gerçekleştirilen çalışma miktarına ait zaman aşamalı temel maliyet görünümünde durum tarihine veya günün tarihine göre bütçeden kaynakla ilgili ne kadar harcanacağını görüntüleyebilirsiniz.

Örnek    Kemal'in atanan bir görevde 100 TL, başka bir atanan görevde 50 TL ve üçüncü atanan görevde 50 TL GÇBM değeri vardır. Kemal bu görevlerle ilgili çalışmaya dört gün önce başladı. Kaynak Kullanım görünümünün zaman aşamalı bölümünde, son dört gün için zaman aşamalı GÇBM değeri 50 TL, 100 TL, 150 TL ve 200 TL olarak gösterilir.

Açıklamalar    Bütçe anlamında kaynağın izlemede olup olmadığını saptamak amacıyla GÇBM ve GÇFM (gerçekleşen çalışma fiili maliyeti) alanını karşılaştırabilirsiniz. MF alanı bu alanlar arasındaki farkı gösterir. Zamanlama anlamında atamanın izlemede olup olmadığını saptamak için de GÇBM ve ZÇBM (zamanlanan çalışma bütçe maliyeti) alanını karşılaştırabilirsiniz. ZF alanı bu alanlar arasındaki farkı gösterir.

GÇBM (atama-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Hesaplama Biçimi    Atama ilk yapıldığında zaman aşamalı GÇBM değeri 0,00 olur. Temel kaydedilip işlem de atama için rapor edilir edilmez (fiili çalışma, fiili süre ve tamamlanan çalışmanın fiili yüzdesine göre) Microsoft Office Project GÇBM değerini hesaplar. Tamamlanan çalışma miktarı atamanın zaman aşamalı temel maliyetleriyle çarpılır.

En İyi Kullanım Alanları    Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne GÇBM alanını ekleyin. Bu alan, belirli bir yere kadar gerçekleştirilen çalışma miktarına ait zaman aşamalı temel maliyet görünümünde durum tarihine veya günün tarihine göre bütçeden atamayla ilgili ne kadar harcanacağını görüntüler. Bu zaman aşamalı GÇBM değerini grafik oluşturmak için de kullanabilirsiniz

Örnek    Bugün günlerden Salı ve temel maliyeti 400 TL olan atama için zaman aşamalı GÇBM raporlamanız gerekiyor. Şu anda atanmış kaynak atamanın yüzde 50'sinin tamamlandığını raporluyor. Durum tarihiniz son Cumaysa ve fiili çalışma Cumaya kadar Salı yüzde 50 kabul edilerek temsil ediliyorsa zaman aşamalı GÇBM Salıdan Cumaya sırasıyla 25 TL, 50 TL, 75 TL ve 100 TL olarak gösterilir.

Açıklamalar    Bütçe anlamında atamanın izlemede olup olmadığını saptamak amacıyla GÇBM ve GÇFM (gerçekleşen çalışma fiili maliyeti) alanını karşılaştırabilirsiniz. MF alanı bu alanlar arasındaki farkı gösterir. Zamanlama anlamında atamanın izlemede olup olmadığını saptamak için de GÇBM ve ZÇBM (zamanlanan çalışma bütçe maliyeti) alanını karşılaştırabilirsiniz. ZF alanı bu alanlar arasındaki farkı gösterir.

Microsoft 365 ile bir adım önde olun

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×