Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.
Güncelleştirme sorgusu oluşturma ve çalıştırma

Access veritabanlarında, var olan bir kayıttaki bilgi ekleme, değiştirme veya silme işlemleri için güncelleştirme sorgularını kullanırsınız. Güncelleştirme sorgularını, Bul ve Değiştir iletişim kutusunun güçlü bir biçimi gibi düşünebilirsiniz. Veritabanına yeni kayıt eklemek veya veritabanındaki kayıtları silmek için güncelleştirme sorgusu kullanamazsınız.

Veritabanına yeni kayıt eklemek için ekleme sorgusunu, veritabanından tüm kayıtları silmek için de silme sorgusunu kullanırsınız.

Bu makalede

Genel bakış

Bul ve Değiştir işlevi ile güncelleştirme sorgusu arasındaki benzerlikler ve farklılıklar şunlardır:

Bul ve Değiştir iletişim kutusu gibi güncelleştirme sorgusu da hangi değerin değiştirildiğini ve yeni değerin ne olduğunu belirtmenize izin verir.

Bul ve Değiştir iletişim kutusundan farklı olarak güncelleştirme sorgusu aşağıdakileri de yapmanızı sağlar:

 • Değiştirmek istediğiniz değere dayalı olmayan bir ölçüt kullanabilirsiniz.

 • Tek seferde birçok kaydı güncelleştirebilirsiniz.

 • Aynı anda birden çok tablodaki kayıtları değiştirebilirsiniz.

Güncelleştirilebilir alanlarla ilgili kısıtlamalar

Güncelleştirme sorgusu aşağıdaki türlerdeki alanlarda bulunan verileri güncelleştirmek için kullanılamaz:

 • Hesaplanmış alanlar    Hesaplanmış alanlardaki değerler tablolarda kalıcı değildir. Bunlar, Access tarafından hesaplandıktan sonra yalnızca bilgisayarınızın geçici belleğinde bulunurlar. Hesaplanmış alanların kalıcı depolama konumları olmadığı için bunları güncelleştiremezsiniz.

 • Toplamlar sorgusundan veya çapraz sorgudan alanlar    Bu tür sorgulardaki değerler hesaplanmıştır ve bu nedenle güncelleştirme sorgusuyla güncelleştirilemezler.

 • Otomatik Sayı alanları    Tasarım gereği, Otomatik Sayı alanları yalnızca tabloya bir kayıt eklediğinizde değişir.

 • Benzersiz değer sorgularındaki ve benzersiz kayıt sorgularındaki alanlar    Bu tür sorgulardaki değerler özetlenmiştir. Değerlerden bir bölümü tek bir kaydı temsil ederken, diğerleri birden çok kaydı temsil eder. Hangi kayıtların yinelenen kayıt olarak dışlandığını saptamak olanaksız olduğundan, güncelleştirme işlemi yapılamaz; dolayısıyla tüm gereken kayıtları güncelleştirmek mümkün olmaz. Bu kısıtlama hem güncelleştirme sorgusunu kullandığınız hem de form veya veri sayfasına el ile değer girerek verileri güncelleştirmeyi denediğiniz durumlar için geçerlidir.

 • Birleşim sorgusundaki alanlar    İki veya daha çok veri kaynağında görüntülenen her kayıt birleşim sorgusunun sonucunda tek bir kez görüntülendiğinden, birleşim sorgusundaki alanlardan verileri güncelleştiremezsiniz. Bazı yinelenen kayıtlar sonuçlardan kaldırıldığı için, Access tüm gerekli kayıtları güncelleştiremez.

 • Birincil anahtar olan alanlar    Tablo ilişkisinde birincil anahtar alanının kullanılması gibi bazı durumlarda, güncelleştirme sorgusuyla alanı güncelleştirebilmek için önce ilişkiyi güncelleştirmelerin otomatik olarak art arda gerçekleştirileceği şekilde ayarlamanız gerekir.

  Not: Art arda güncelleştirme ayarlarsanız, ana tabloda birincil anahtar değerini değiştirdiğinizde Access yabancı anahtar değerlerini otomatik olarak güncelleştirir.

Sayfanın Başı

Güncelleştirme sorgusu kullanma

Güncelleştirme sorgusu oluştururken en iyi uygulama, önce güncelleştirmek istediğiniz kayıtları tanımlayan bir seçme sorgusu oluşturmak ve sonra bu sorguyu kayıtları güncelleştirmek amacıyla çalıştırabileceğiniz bir güncelleştirme sorgusuna dönüştürmektir. İlk olarak verileri seçtiğinizde, verileri gerçekten değiştirmeden önce istediğiniz kayıtları güncelleştirdiğinizi doğrulayabilirsiniz.

İpucu: Güncelleştirme sorgusunu çalıştırmadan önce veritabanınızı yedekleyin. Bir güncelleştirme sorgusunun sonuçlarını geri alamazsınız ve yedekleme yapmak, fikrinizi değiştirmeniz durumunda değişikliklerinizi geri almanıza olanak sağlar.

Veritabanınızı yedekleme

 1. Dosya sekmesine ve ardından Farklı Kaydet'e tıklayın. Access 2010 kullanıyorsanız Dosya sekmesine ve ardından Kaydet ve Yayımla’ya tıklamanız gerektiğini unutmayın. 

 2. Sağ tarafta, Gelişmiş'in altında Veritabanını Yedekle'yi tıklatın.

 3. Yedeği Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yedek kopya için bir ad ve konum belirtin ve Kaydet'i tıklatın.

  Access özgün dosyayı kapatır, bir yedek oluşturur ve özgün dosyayı yeniden açar.

  Bir yedek kopyaya geri dönmek için, orijinal dosyayı kapatıp adını değiştirerek, yedek kopyanın orijinal sürümün adını kullanabilmesine olanak sağlayın. Orijinal sürümün adını yedek kopyaya verin ve sonra yeniden adlandırdığınız yedek kopyayı Access'te açın.

Bu bölümde

1. Adım: Güncelleştirilecek kayıtları tanımlamak için seçme sorgusu oluşturma

 1. Güncelleştirmek istediğiniz kayıtları içeren veritabanını açın.

 2. Oluştur sekmesinin Sorgular grubunda Sorgu Tasarımı'na tıklayın. 

 3. Tablolar sekmesine tıklayın.

 4. Güncelleştirmek istediğiniz kayıtları içeren tablo veya tabloları seçip Ekle'ye tıklayın ve sonra Kapat'a tıklayın.

  Tablo veya tablolar, sorgu tasarımcısında bir veya daha fazla pencere olarak görünür ve pencereler her tablodaki tüm alanları listeler. Bu şekil, tipik bir tablo olan sorgu tasarımcısını gösterir.

  Sorgu tasarımcısında bir tablo

  1. Sorgu tasarımcısında gösterilen tablo

  2. Sorgu tasarım kılavuzu

 5. Tablo pencerelerinde güncelleştirmek istediğiniz alanları çift tıklayın. Seçilen alanlar, sorgu tasarım kılavuzundaki Alan satırında görünür.

  Sorgu tasarım kılavuzunda her sütun için bir tablo alanı ekleyebilirsiniz.

  Bir tabloya alanları hızla eklemek için tablo penceresindeki tablo alanları listesinin üstündeki yıldız işaretine (*) çift tıklayın. Bu şekil, sorgu tasarım kılavuzunu tüm alanlar eklenmiş olarak gösterir.

  Tüm tablo alanları eklenmiş sorgu.

 6. Sorgu sonuçlarını alan değerleri temelinde sınırlandırmak için, sorgu tasarım kılavuzundaki Ölçüt satırına sonuçların sınırlandırılmasında kullanmak istediğiniz ölçütü girin.

  Örnek ölçüt tablosu

  Aşağıdaki tablo bazı ölçüt örneklerini göstermekte ve ölçütün bir sorgunun sonuçlarında sahip olduğu etkiyi açıklamaktadır.

  Not: Bu tablodaki çoğu örnek, sorguyu daha esnek veya güçlü yapmak için joker karakterler kullanmaktadır.

  Ölçüt

  Etkisi

  >234

  234'ten büyük olan bütün sayıları getirir. 234'ten daha küçük olan sayıları bulmak için < 234 kullanın.

  >= "Ebru"

  Ebru'dan alfabenin sonuna kadar olan bütün kayıtları getirir.

  #2/2/2020# And #12/1/2020 arasında #

  2-Şub-17 ile 1-Ara-17 (ANSI-89) arasındaki tarihleri döndürür. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterlerini kullanıyorsa, kare işareti (#) yerine tek tırnak işareti (') kullanın. Örnek: Between '2/2/2020' And '1/12/2020' .

  Not "Almanya"

  Alanın tam içeriğinin "Almanya" ile tam eşit olmadığı tüm kayıtları bulur. Ölçüt, "Almanya"nın yanı sıra, "Almanya (avro)" veya "Avrupa (Almanya)" gibi karakterler içeren kayıtları döndürür.

  Not "T*"

  T harfiyle başlayanlar dışında tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız * yerine yüzde işareti % kullanın.

  Not "*t"

  T ile bitmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, yıldız (*) işareti yerine yüzde (%) işareti kullanın.

  In(Kanada,İngiltere)

  Bir listede Kanada veya İngiltere içeren bütün kayıtları bulur.

  Like "[A-D]*"

  Metin alanında, A - D arası harflerle başlayan tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız (*) yerine yüzde işareti (%) kullanın.

  Like "*ar*"

  "ar" harf dizisini içeren tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız (*) yerine yüzde işareti (%) kullanın.

  Like "Ahmet Özgü?"

  Ahmet ile başlayan, 5 harflik ikinci dizesinin ilk dört harfi "Özgü" olan ve son harfi bilinmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, soru işareti ? yerine alt çizgi _ kullanın.

  #2/2/2020 #

  2 Şubat 2020'nin tüm kayıtlarını bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesi kullanıyorsa, tarihin iki yanında pound işareti (#) yerine tek tırnak işareti (') kullanın; örneğin, ('2/2/2020').

  < Date() - 30

  30 günden daha eski olan tarihleri getirmek için Date işlevini kullanır.

  Date()

  Bugünün tarihini içeren tüm kayıtları getirmek için Date işlevini kullanır.

  Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

  Bugünün tarihi ve üç ay öncesinin arasındaki tüm kayıtları getirmek için Date ve DateAdd işlevlerini kullanır.

  Is Null

  Boş (boş veya tanımlanmamış) değer içeren tüm kayıtları döndürür.

  Is Not Null

  Bir değer içeren tüm kayıtları döndürür.

  ""

  Sıfır uzunluklu dize içeren tüm kayıtları döndürür. Bir alana değer eklemeniz gerekmesine karşın değerin ne olduğunu henüz bilmediğinizde sıfır uzunluklu dize kullanılır. Örneğin bir alan için faks numarası gerekmesine karşın bazı müşterilerin faks numarası olmayabilir. Bu durumda numara yerine bir çift, boşluksuz çift tırnak "" girilir.

 7. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

 8. Sorgunun, güncelleştirmek istediğiniz kayıtları getirdiğini doğrulayın.

 9. Sorgu tasarımına eklenmesini istemediğiniz alanları kaldırmak için, alanları seçin ve DELETE tuşuna basın.

 10. Sorgu tasarımında yer almasını istediğiniz alanları eklemek için, ek alanları sorgu tasarım kılavuzuna sürükleyin.

2. Adım: Kayıtları güncelleştirme

 1. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Güncelleştir'i tıklatın.

  Bu yordam, seçme sorgusunun bir güncelleştirme sorgusu olarak nasıl değiştirilebileceğini gösterir. Bunu yaptığınızda Access, sorgu tasarımı kılavuzuna Güncelleştir satırını ekler. Aşağıdaki şekil, 1 Ocak 2005'ten sonra satın alınan varlıkları getiren ve bu ölçüte uyan tüm kayıtların konumunu "Depo 3" olarak değiştiren bir güncelleştirme sorgusunu gösterir.

  Tek bir güncelleştirme ölçütüne sahip güncelleştirme sorgusu

 2. Değiştirmek istediğiniz verileri içeren alanın konumunu belirleyip, Güncelleştir satırına o alan için ifadenizi (değiştirme ölçütünüzü) yazın.

  Güncelleştir satırında geçerli ifadelerden herhangi birini kullanabilirsiniz.

  Örnek ifade tablosu

  Bu tablo, ifadelerin bazı örneklerini göstermekte ve verileri nasıl değiştirdiğini açıklamaktadır.

  İfade

  Sonuç

  "Satış Görevlisi"

  Metin alanında, metin değerini Satış Görevlisi olarak değiştirir.

  #8/10/20 #

  Tarih/Saat alanında, tarih değerini 10-Ağu-20 olarak değiştirir.

  Evet

  Evet/Hayır alanında, Hayır değerini Evet ile değiştirir.

  "PN" & [ParçaNumarası]

  Belirtilen her parça numarasının başına "PN" ekler

  [BirimFiyat] * [Miktar]

  BirimFiyat ve Miktar adlı alanlardaki değerleri çarpar.

  [Navlun] * 1.5

  Navlun adlı alandaki değerleri yüzde 50 artırır.

  DSum("[Miktar] * [BirimFiyata]",
  "Sipariş Ayrıntıları", "[ÜrünKimlik]=" & [ÜrünKimlik])

  Sipariş Ayrıntıları tablosundaki ÜrünKimliği değerleri, geçerli tablodaki ÜrünKimliği değerleri ile eşleşir; bu ifade Miktar alanındaki değerleri BirimFiyat alanındaki değerlerle çarparak satış toplamlarını güncelleştirir. İfade DSum işlevini kullanır çünkü birden fazla tablo veya tablo alanına karşı çalışabilir.

  Right([SevkPostaKodu], 5)

  Metnin veya sayısal dizenin en solundaki karakteri kesip en sağdaki 5 karakteri bırakır (kaldırır).

  IIf(IsNull([BirimFiyat]), 0, [BirimFiyat])

  BirimFiyat adlı alanda null (boş veya tanımlanmamış) değeri sıfır (0) değeriyle değiştirir.

 3. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

  Bir uyarı iletisi görünür.

 4. Sorguyu çalıştırmak ve verileri güncelleştirmek için Evet'e tıklayın.

  Not: Sorguyu çalıştırdığınızda, sonuç kümenizdeki bazı alanların eksik olduğunu fark edebilirsiniz. Sorgunuz güncelleştirmediğiniz alanları içeriyorsa, Access varsayılan olarak sonuçlardaki bu alanları görüntülemez. Örneğin, sorgunuzun doğru kayıtları tanımlayıp güncelleştirmesini garanti altına almaya yardımcı olması için iki tabloda kimlik alanları bulunabilir. Bu kimlik alanlarını güncelleştirmezseniz Access, bunları sonuçlarda görüntülemez

Sayfanın Başı

Bir tablodan başka bir tabloya verileri güncelleştirme

Tablodaki verileri başka bir tablodaki veriler ile güncelleştirmeniz gerektiğinde, şu kuralı dikkate alın: kaynak ve hedef alanlarının verileri birbiri ile eşleşmelidir veya uyumlu olmalıdır.

Üstelik, bir tablodaki verileri başka bir tablodaki veriler ile güncelleştirdiğinizde ve eşleşen veri türleri yerine uyumlu veri türlerini kullandığınızda Access, hedef tablodaki bu alanların veri türlerini dönüştürür. Sonuç olarak, hedef alanlarındaki verilerin bazıları kesilebilir (silinebilir). Veri türü dönüştürmelerindeki kısıtlamalar başlıklı bölüm, veri türlerini dönüştürebileceğiniz veya dönüştüremeyeceğiniz yolları listeler. Ayrıca bu bölümdeki tablo, bir veri türünü dönüştürürken alandaki verilerin bir kısmını veya tamamının değişebileceğini ya da ortadan kalkabileceğini ve hangi verilerin ortadan kalkabileceğini açıklar.

Bir tablodan başka bir tabloya verileri güncelleştirme işlemi için aşağıdaki kapsamlı adımlar izlenmelidir:

 1. Güncelleştirme sorgusu oluşturun ve hem kaynak hem de hedef tabloyu sorguya ekleyin.

 2. İlgili bilgileri içeren alanlarda bu tabloları birleştirin.

 3. Sorgu tasarım kılavuzunun Güncelleştir satırına, hedef alanlarınızın adlarını ekleyin.

 4. Aşağıdaki söz dizimini kullanarak, sorgu tasarım kılavuzunun Güncelleştir satırına kaynak alanlarınızın adlarını ekleyin: [kaynak_tablo].[kaynak_tablo].

Bu bölümdeki adımlarda, aşağıdaki benzer iki tablonun kullanıldığı varsayılmaktadır. Bu örnekte, İstemciler tablosu henüz devraldığınız bir veritabanında bulunur ve Müşteriler tablosundakinden daha yeni veriler içerir. Bazı yönetici adlarının ve adreslerinin değiştiğini görebilirsiniz. Bu nedenle, Müşteriler tablosunu İstemciler tablosundaki veriler ile güncelleştirmeye karar verirsiniz:

İstemciler tablosu

İstemci Kimliği

Ad

Adres

Şehir

Bölge/İl

Posta Kodu

Ülke/Bölge

Telefon

Kişi

1

Kelaynak Bilim Müzesi

1 Ana Cadde

Üsküdar

NY

12345

Türkiye

(505) 555-2122

Emre Ilgaz

2

Mavi Havacılık

Manolya Cad

İzmir

MA

23456

ABD

(104) 555-2123

Safiye Türk

3

Asma Şarapçılık

3122 75. Ave. S.W.

Seattle

WA

34567

ABD

(206) 555-2124

Ramiz Uludağ

4

Contoso Farmasötik

1 Contoso Blvd.

Londra

Bucks

NS1 EW2

İngiltere

(171) 555-2125

Zoltan Harmuth

5

Fourth Coffee

Efe Sok 17/2

Bursa

56789

Meksika

(7) 555-2126

Julian Price

6

Birleşik Kurye

49. Sokak 121/1

Seattle

WA

34567

ABD

(206) 555-2125

Miles Reid

7

Grafik Tasarım Enstitüsü

1587 Office Pkwy

Zonguldak

FL

87654

ABD

(916) 555-2128

Tzipi Butnaru

8

Litware, Inc.

3 Microsoft Way

Kapıkulu

VEYA

31415

ABD

(503) 555-2129

Brian Smith

9

Topaç Oyuncakçılık

4 Tütüncü Çıkmazı

Kapıkulu

VEYA

31415

ABD

(503) 555-2233

Phil Gibbins

Müşteriler tablosu

Müşteri Kimliği

Ad

Adres

Şehir

Bölge/İl

Posta Kodu

Ülke veya Bölge

Telefon

Müdür

1

Kelaynak Bilim Müzesi

1 Ana Cadde

Üsküdar

NY

12345

Türkiye

(505) 555-2122

Steve Riley

2

Mavi Havacılık

Manolya Cad

İzmir

MA

23456

ABD

(104) 555-2123

Safiye Türk

3

Asma Şarapçılık

3122 75. Ave. S.W.

Seattle

WA

34567

ABD

(206) 555-2124

Ramiz Uludağ

4

Contoso Farmasötik

1 Contoso Blvd.

Londra

Bucks

NS1 EW2

İngiltere

(171) 555-2125

Zoltan Harmuth

5

Fourth Coffee

Calle Huevos 134

Bursa

56789

Meksika

(7) 555-2126

Julian Price

6

Birleşik Kurye

49. Sokak 121/1

Seattle

WA

34567

ABD

(206) 555-2125

Oya Güneş

7

Grafik Tasarım Enstitüsü

67. Sokak 12/3

Zonguldak

FL

87654

ABD

(916) 555-2128

Dana Birkby

8

Litware, Inc.

3 Microsoft Way

Kapıkulu

VEYA

31415

ABD

(503) 555-2129

Jesper Aaberg

9

Topaç Oyuncakçılık

4 Tütüncü Çıkmazı

Kapıkulu

VEYA

31415

ABD

(503) 555-2233

Phil Gibbins

Devam ederken, her tablo alanının veri türleri eşleşmese bile uyumlu olmak zorunda olduğunu unutmayın. Access'in kaynak tablodaki verileri hedef tablo tarafından kullanılabilecek bir türe dönüştürebilmesi gerekir. Bazı durumlarda, dönüştürme işlemi bazı verileri silebilir. Veri türlerini dönüştürmedeki kısıtlamalar ile ilgili daha fazla bilgi için Veri türü dönüştürmelerindeki kısıtlamalar başlıklı bölüme bakın.

Güncelleştirme sorgusu oluşturma ve çalıştırma

Not: Aşağıdaki adımlarda, yukarıdaki örnek iki tablonun kullanıldığı varsayılmaktadır. Verilerinize uydurmak için bu adımları uyarlayabilirsiniz.

 1. Oluştur sekmesinin Sorgular grubunda Sorgu Tasarımı'na tıklayın. 

 2. Tablo Ekle 'yi seçin (Tabloyu FarklıAccess 2013 ).

 3. Kaynak ve hedef tablolarınızı çift tıklatın ve bunları sorguya ekleyin. Tabloların her biri sorgu tasarımcısında bir pencerede gösterilir.

 4. Çoğu durumda, Access sorgudaki ilgili alanları otomatik olarak birleştirir. İlgili bilgiler içeren alanları el ile birleştirmek için, bir tablodaki ilgili alanı diğer tablodaki eşdeğer alana sürükleyin.

  Örneğin, daha önce gösterilen örnek tabloları kullanırsanız İstemci Kimliği alanını, Müşteri Kimliği alanına sürüklersiniz. Access, bu alanlar arasında bir ilişki oluşturur ve ilgili tüm kayıtları eşleştirmek için bu ilişkiyi kullanır.

 5. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Güncelleştir'i tıklatın.

 6. Hedef tabloda, güncelleştirmek istediğiniz alanları çift tıklatın. Her alan, sorgu tasarım kılavuzundaki Alan satırında görünür.

  Örnek tabloları kullanırsanız, Müşteri Kimliği alanı dışında tüm alanları eklersiniz. Tasarım kılavuzundaki Tablo satırında hedef tablo adının belirdiğine dikkat edin.

 7. Sorgunun Güncelleştir satırında, hedef alan içeren sütunların her birinde kaynak tablo adını ve hedef tablodaki alana karşılık gelen kaynak tablo alanının adını ekleyin. Şu söz dizimini kullandığınızdan emin olun: [Tablo].[Alan], burada tablo ve alan adlarını köşeli parantez içine alırsınız ve tablo ile alan adlarını birbirinden noktayla ayırırsınız.

  Bu şekil, örnek tabloları kullanarak tasarım kılavuzunun parçasını göstermektedir. Tablo ve alan adlarının Günceleştir satırındaki söz dizimine dikkat edin.

  Tabloyu başka bir tablodaki veriler ile güncelleştiren sorgu

  Devam ederken, Güncelleştir satırındaki tablo ve alan isimlerini doğru yazdığınızdan ve özgün tabloda ile alan adlarındaki tüm noktalama işaretlerine uymanız gerektiğini unutmayın. Ancak, büyük/küçük harflere uymanız gerekmez.

 8. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

 9. Güncelleştirmeyi onaylanmanız istendiğinde Evet'e tıklayın.

Veri türü dönüştürmelerindeki kısıtlamalar

Aşağıdaki tabloda, Access'in sağladığı veri türleri listelenir, veri türü dönüştürmelerindeki kısıtlamalar açıklanır ve dönüştürme sırasında ortaya çıkabilecek veri kayıpları kısaca tanımlanır.

Dönüştürüleceği tür

Özgün tür

Değişiklikler veya kısıtlamalar

Metin

Not

Access ilk 255 karakter dışında tüm karakterleri siler.

Sayı

Kısıtlama yok.

Tarih/Saat

Kısıtlama yok.

Para birimi

Kısıtlama yok.

Otomatik Sayı

Kısıtlama yok.

Evet/Hayır

-1 değeri (Evet/Hayır alanındaki Evet) Evet'e dönüştürülür. 0 değeri (Evet/Hayır alanlarındaki Hayır) Hayır'a dönüştürülür.

Köprü

Access 255 karakterden uzun bağlantıları keser.

Not

Metin

Kısıtlama yok.

Sayı

Kısıtlama yok.

Tarih/Saat

Kısıtlama yok.

Para birimi

Kısıtlama yok.

Otomatik Sayı

Kısıtlama yok.

Evet/Hayır

-1 değeri (Evet/Hayır alanındaki Evet) Evet'e dönüştürülür. 0 değeri (Evet/Hayır alanlarındaki Hayır) Hayır'a dönüştürülür.

Köprü

Kısıtlama yok.

Sayı

Metin

Metin sayılardan, geçerli para birimi ve ondalık basamak ayırıcılarından oluşmalıdır. Metin alanındaki karakter sayısı, Sayı alanı için ayarlanan boyut aralığı içinde olmalıdır.

Not

Not alanı yalnızca metin ve geçerli para birimi ve ondalık basamak ayırıcıları içermelidir. Not alanındaki karakter sayısı, Sayı alanı için ayarlanan boyut aralığı içinde olmalıdır.

Sayı, ancak alan boyutu ve duyarlığı farklı

Değerler, yeni alan boyutunun depolayabileceğinden daha büyük veya küçük olmamalıdır. Duyarlığın değiştirilmesi, Access'in bazı değerleri yuvarlamasına neden olabilir.

Tarih/Saat

Dönüştürebileceğiniz tarihler, sayı alanının boyutuna bağlı olarak değişir. Access'in tüm tarihleri seri tarihler olarak kaydettiğini ve tarih değerlerini de çift duyarlıklı kayan tamsayılar olarak depoladığını unutmayın.

Access 30 Aralık 1899'u 0 tarihi olarak kullanır. 18 Nisan 1899 ile 11 Eylül 1900 aralığı dışında kalan tarihler bir Bayt alanının boyutunu aşar. 13 Nisan 1810 ile 16 Eylül 1989 aralığının dışında kalan tarihler bir Tamsayı alanının boyutunu aşar.

Olası tüm tarihleri kabul ettirmek için, Sayı alanınızın Alan Boyutu özelliğini Uzun Tamsayı'ya veya daha büyük olarak ayarlayın.

Para birimi

Değerler alan için ayarlanan boyut sınırını aşmamalı veya altında olmalıdır. Örneğin, bir Para Birimi alanını Tamsayı alanına dönüştürebilmeniz için, bu değerlerin 255'ten büyük olması ve 32.767'yi aşmaması gerekir.

Otomatik Sayı

Değerler alan için ayarlanan boyut sınırları içinde olmalıdır.

Evet/Hayır

"Evet" değerleri -1'e dönüşür. "Hayır" değerleri 0'a dönüşür.

Tarih/Saat

Metin

Özgün metnin tanınan bir tarih veya tarih/saat bileşimi olması gerekir. Örneğin, 18-Oca-2020.

Not

Özgün metnin tanınan bir tarih veya tarih/saat bileşimi olması gerekir. Örneğin, 18-Oca-2020.

Sayı

Değer -657.434 ile 2.958.465,99998843 aralığında olmalıdır.

Para birimi

Değer -$657.434 ile $2.958.465,9999 aralığında olmalıdır.

Otomatik Sayı

Değer -657.434'ten büyük ve 2.958.466'dan küçük olmalıdır.

Evet/Hayır

-1 (Evet) değeri 29 Aralık 1899'a dönüşür. 0 (Hayır) değeri gece yarısına (00:00) dönüşür.

Para birimi

Metin

Metin sayılardan ve geçerli ayırıcılardan oluşmalıdır.

Not

Metin sayılardan ve geçerli ayırıcılardan oluşmalıdır.

Sayı

Kısıtlama yok.

Tarih/Saat

Kısıtlama yoktur, ancak Access değeri yuvarlayabilir

Otomatik Sayı

Kısıtlama yok.

Evet/Hayır

-1 (Evet) değeri 1 YTL olarak değişir ve 0 (Hayır) değeri 0 YTL olarak değişir.

Otomatik Sayı

Metin

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Not

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Sayı

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Tarih/Saat

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Para birimi

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Evet/Hayır

Otomatik Sayı alanı birincil anahtar görevi görüyorsa, dönüşüme izin verilmez.

Evet/Hayır

Metin

Özgün metin yalnızca Evet, Hayır, Doğru, Yanlış, Açık veya Kapalı değerlerinden oluşuyor olmalıdır.

Not

Özgün metin yalnızca Evet, Hayır, Doğru, Yanlış, Açık veya Kapalı değerlerinden oluşuyor olmalıdır.

Sayı

Sıfır veya Null Hayır'a, diğer tüm değerler Evet'e dönüşür.

Tarih/Saat

Null veya 00:00:00 saat değeri Hayır'a, diğer tüm değerler Evet'e dönüşür.

Para birimi

Sıfır ve Null Hayır'a, diğer tüm değerler Evet'e dönüşür.

Otomatik Sayı

Tüm değerler Evet'e dönüşür.

Köprü

Metin

Özgün metin adatum.com , www.adatum.com veya http://www.adatum.com gibi geçerli bir Web adresi içeriyorsa, Access metni köprüye dönüştürür. Access diğer değerleri dönüştürmeyi dener; buna göre altı çizili metin görürsünüz ve bir bağlantıyı işaret ettiğinizde fare imleci değişir, ancak bağlantılar çalışmaz. Metin, http://, gopher://, telnet://, ftp:// ve wais:// gibi tüm geçerli Web protokollerini içerebilir.

Not

Önceki girişe bakın. Aynı kısıtlamalar geçerlidir.

Sayı

Sayı alanı bir ilişkinin parçasıysa, dönüşüme izin verilmez. Özgün değer geçerli bir Internet Protokol (IP) adresi biçimindeyse (noktayla ayrılmış dört adet sayı üçlüsü: nnn.nnn.nnn.nnn) ve sayılar bir Web adresiyle eşleşiyorsa, dönüşüm geçerli bir bağlantı verir. Tersi durumda, Access her değerin önüne http:// ekler ve sonuçta ortaya çıkan bağlantılar geçersiz olur.

Tarih/Saat

Access her adresin başına http:// ekler, ancak sonuçta ortaya çıkan bağlantılar hemen hemen hiç çalışmaz.

Para birimi

Access her değerin başına http:// ekler, ancak tarihlerdeki gibi sonuçta ortaya çıkan bağlantılar hemen hemen hiç çalışmaz.

Otomatik Sayı

Otomatik Sayı alanı bir ilişkinin parçasıysa, dönüşüme izin verilmez. Access her değerin başına http:// ekler, ancak sonuçta ortaya çıkan bağlantılar hemen hemen hiç çalışmaz.

Evet/Hayır

Access tüm Evet değerlerini -1'e ve tüm Hayır değerlerini 0'a dönüştürür ve her değerin başına http:// ekler. Sonuçta ortaya çıkan bağlantılar çalışmaz.

Sayfanın Başı

Devre Dışı Modu'nun sorguyu engellemesini durdurma

Eylem sorgusunu çalıştırmayı denerseniz ve hiçbir şey olmazsa, Access durum çubuğunda şu iletinin görünüp görünmediğine bakın:

Bu eylem veya olay Devre Dışı Modu tarafından engellendi.

Veritabanınız güvenilen bir konumda değilse veya veritabanı imzalanmamışsa ya da güvenilmiyorsa, Access varsayılan olarak tüm eylem sorgularını (güncelleştirme, ekleme, silme veya tablo sorgusu oluşturma) devre dışı bırakır. Bu eylemlerden herhangi birisini yapmadıysanız, geçerli veritabanı oturumu için sorguyu etkinleştirmeye devam edebilirsiniz, bunun için İleti Çubuğundaki İletiyi Etkinleştir'i tıklatırsınız.

Sayfanın Başı

SQL sürümü: UPDATE deyimi

SQL'le çalışmaya alışkınsanız, SQL görünümünü kullanarak bir UPDATE deyimi de yazabilirsiniz. SQL görünümünü kullanmak için, boş, yeni bir sorgu oluşturun ve ardından SQL görünümüne geçin.

Bu bölümde UPDATE deyiminin söz dizimi ve bir örneği gösterilir.

Söz dizimi

UPDATE tablo     SET yenideğer     WHERE ölçüt;

UPDATE deyimi şu bölümlerden oluşur:

Bölüm

Açıklama

tablo

Değiştirmek istediğiniz verileri içeren tablonun adı.

yenideğer

Güncelleştirilen kayıtlardaki belirli bir alana eklenecek değeri belirleyen ifade.

ölçüt

Hangi kayıtların güncelleştirileceğini belirleyen ifade. Yalnızca ifadeye uyan kayıtlar güncelleştirilir.

Notlar

UPDATE deyimi, özellikle çok sayıda kaydı değiştirmek istediğinizde veya değiştirmek istediğiniz kayıtlar çok sayıda tablo içinde yer aldığında kullanışlı olur.

Aynı anda çok sayıda alanı değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnek, Sipariş Miktarı değerlerini %10 oranında artırır ve İngiltere'deki taşımacılar için Navlun değerlerine %3 ekler:

UPDATE Orders

SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,

Freight = Freight * 1.03

WHERE ShipCountry = 'UK';

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×