Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Not: Microsoft Jet Expression Service korumalı alan modunda çalışıyorsa, bu konuda açıklanan işlev, yöntem, nesne veya özellik devre dışı bırakılır ve bu da güvenli olmayabilecek ifadelerin değerlendirilmesini önler. Korumalı alan modu hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da "korumalı alan modu" araması.

Bir uygulamanın Windows kayıt defterindeki girdisinde veya (Macintosh'ta) uygulamanın başlatma dosyasındaki bilgilerden anahtar ayarlarının ve ilgili değerlerinin (başlangıçta SaveSettingile oluşturulmuş) bir listesini döndürür.

Söz dizimi

GetAllSettings ( uygulama adı, bölüm )

GetAllSettings işlevinin söz dizim inde aşağıdaki bağımsız değişkenler vardır:

Bağımsız değişken

Açıklama

uygulamaadı

Gerekli. Uygulamanın adını veya anahtar ayarları istenen proje dize ifadesi. Macintosh'ta, bu, Sistem klasöründeki Tercihler klasöründeki başlatma dosyasının dosya adıdır.

bölüm

Gerekli. Anahtarayarları istenen bölümün adını içeren dize e xpression. GetAllSettings, içeriği belirtilen bölümdeki tüm anahtar ayarlarını ve bunların dizi değerlerini içeren iki boyutlu bir dize dizesi olan bir Değişken döndürür.


Notlar

GetAllSettings, uygulama adı veya bölüm yoksa, ilklanmamışbir Değişken döndürür.

Örnek

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Bu örnekte, önce SaveSetting deyimini kullanarak uygulamaadı olarak belirtilen uygulamanın Windows kayıt defterinde girdiler yapın, ardından ayarları görüntülemek için GetAllSettings işlevini kullanın. Uygulama adlarının ve bölüm adlarınınGetAllSettings ile alınamayacaklarını unutmayın. Son olarak, DeleteSetting deyimi uygulamanın girdilerini kaldırır.

' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×