Gruplandırılmış veya özet rapor oluşturma

Bilgiler gruplara ayrıldığında genellikle daha kolay anlaşılır. Örneğin, satışları bölgeye göre gruplandıran bir rapor, aksi halde gözden kaçabilecek eğilimleri vurgulayabilir. Ayrıca, raporunuzdaki her grubun sonuna toplamların (toplamlar veya ortalamalar gibi) yerleştirilmesi, hesap makinesiyle yapılan çok sayıdaki el ile etkileşimin yerini alabilir.

Access, gruplandırılmış raporlarla çalışmayı kolaylaştırır. Rapor Sihirbazı'nı kullanarak temel bir gruplandırılmış rapor oluşturabilir, varolan bir rapora gruplandırma ve sıralama ekleyebilir veya önceden tanımlanmış gruplandırma ve sıralama seçeneklerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Not:  Bu makale Access web uygulamaları (Access ile tasarladığınız ve çevrimiçi yayımladığınız veritabanları) için geçerli değildir.

Bu makalede

Hızlı bir şekilde gruplandırılmış veya sıralanmış rapor oluşturma

Gruplandırılmış raporlar konusunda yeni olsanız da, hemen basit bir gruplandırılmış rapor oluşturmak için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz:

 1. Gezinti Bölmesi'nde, raporunuzda bulunmasını istediğiniz kayıtları içeren tablo veya sorguyu seçin.

 2. Oluştur sekmesinde Rapor'u tıklatın.

  Access basit bir sekmeli rapor oluşturur ve bunu Düzen Görünümü'nde gösterir. Raporda çok sayıda alan varsa, birden fazla sayfayı kapsayabilir. Herhangi bir gruplandırma veya sıralama uygulamadan önce sütunları yeniden boyutlandırarak (ve istenmeyen sütunları silerek) raporu tek sayfa genişliğine sığdırmak isteyebilirsiniz. Bir sütunu silmek için, sütunu sağ tıklatıp Sütun Sil'i tıklatın.

 3. Gruplandırma veya sıralama uygulamak istediğiniz sütunu sağ tıklatın ve sonra da Grupla [alan adı] öğesini tıklatın veya Sıralama seçeneklerinden birini tıklatın. Örneğin, Öncelik sütununa göre gruplandırmak için, Öncelik sütununu sağ tıklatıp Önceliğe Göre Grupla'yı tıklatın.

  Gruplandırma uygularken, Access gruplandırma alanını en son sütuna taşır ve kalan sütunları bu sütuna göre gruplandırır. Access bazı durumlarda Rapor Altbilgisi bölümüne genel toplam da ekler.

 4. İsterseniz, Varolan rapora gruplandırma ve sıralama ekleme veya bunları değiştirme bölümündeki yordamları uygulayarak gruplandırma ve sıralama seçeneklerinizi görüntüleyebilir ve ince ayarlar yapabilirsiniz.

Rapor Sihirbazı'nı kullanarak yeni bir gruplandırılmış rapor oluşturma

Rapor Sihirbazı size bir dizi soru sunar. yanıtlarınızı temel alan bir rapor oluşturulur. Bu sorulardan birinde, raporunuzu gruplandırmak için kullanılacak alan veya alanlar sorulur. Rapor oluşturulduktan sonra, onu olduğu gibi kullanabilir veya gereksinimlerinize daha iyi uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Rapor Sihirbazı'na başlamadan önce bir veri kaynağına karar vermeniz gerekir.

Rapor Sihirbazı'nı Başlatma

 1. Oluştur sekmesinin Raporlar grubunda Rapor Sihirbazı'nı tıklatın.

  Access, Rapor Sihirbazı'nı başlatır.

  Rapor sihirbazında alan seçimi

 2. Tablolar/Sorgular açılır listesini tıklatın ve raporunuzda yer almasını istediğiniz alanları içeren tablo veya sorguyu seçin.

 3. Kullanılabilir Alanlar listesindeki alanları seçmek için çift tıklatın.

  Access bunları Seçili Alanlar listesine taşır. Alternatif olarak, Kullanılabilir Alanlar kutusuyla Seçili Alanlar kutusu arasındaki düğmeleri tıklatarak seçili alanı ekleyip kaldırabilir ya da tüm alanları ekleyip kaldırabilirsiniz.

 4. Başka bir tabloda veya sorguda da raporunuza koymak istediğiniz alanlar varsa, Tablolar/Sorgular açılır listesini yeniden tıklatarak diğer tablo veya sorguyu seçin ve alan eklemeye devam edin.

 5. Alan eklemeyi bitirince İleri'yi tıklatın.

Rapor Sihirbazı'nda kayıtları gruplandırma

Gruplandırma, kayıtları Bölge veya SatışElemanı gibi gruplara göre düzenlemenizi sağlar. Gruplar, gruplar arasındaki ilişkileri kolayca tanımlayabilmeniz ve istediğiniz bilgiyi hızlı şekilde bulabilmeniz için iç içe geçirilebilir. Toplamlar ve yüzdeler gibi özel bilgileri hesaplamak için de gruplandırmayı kullanabilirsiniz.

Bir rapora birden çok tablo eklediğinizde, sihirbaz tablolar arasındaki ilişkileri inceler ve bilgileri nasıl görüntülemek isteyebileceğinizi belirler.

 1. Rapor Sihirbazı'nın Gruplandırma düzeyleri eklemek istiyor musunuz? sorusunun sorulduğu sayfasında, listedeki alan adlarından birini tıklatın ve İleri'yi tıklatın.

 2. Gruplandırma düzeyleri eklemek için, listedeki alan adlarından istediğinizi çift tıklatarak raporunuza ekleyin.

  Ayrıca, sayfa görünümünde iletişim kutusunun sağ tarafında çift tıklatarak bir gruplandırma düzeyini kaldırabilirsiniz. Gruplandırma düzeyleri eklemek ve kaldırmak için ok düğmelerini kullanın ve bir gruplandırma düzeyinin önceliğini ayarlamak için gruplandırma düzeyini seçip yukarı ve aşağı öncelik düğmelerini tıklatın. Access her gruplandırma düzeyini ekler ve onu, üst gruplandırma düzeyi içinde iç içe geçmiş olarak gösterir.

  Rapor sihirbazında gruplandırma düzeyleri ekleme

 3. Gruplandırma Aralıkları iletişim kutusunu görüntülemek için Gruplandırma Seçenekleri'ni tıklatın.

  Rapor sihirbazında gruplandırma aralıkları

 4. İsterseniz, her grup düzeyi alanı için bir gruplandırma aralığı seçin.

  Gruplandırma aralığı, kayıtların gruplandırılma şeklini özelleştirmenizi sağlar. Önceki örnekte kayıtlar, bir Tarih/Saat veri türü olan SevkiyatTarihi alanında gruplandırılmaktadır. Rapor Sihirbazı, Gruplandırma aralıkları listesindeki alan türüne uygun olan seçenekler sunar. Bu nedenle, SevkiyatTarihi bir Tarih/Saat türü olduğundan, gerçek değer (Normal) olan Yıl, Çeyrek, Ay, Hafta, Gün, Saat ve Dakika'ya göre gruplandırmayı seçebilirsiniz. Alan, bir Metin veri türüyse, alanın tamamına göre (Normal) veya belki ilk bir ile beş arası karakterine göre gruplandırmayı seçebilirsiniz. Sayısal bir veri türü için, değere göre (Normal) veya seçilen büyüklüklerde aralığa göre gruplandırmayı seçebilirsiniz.

  Gruplandırma aralığını seçtikten sonra Tamam'ı tıklatın.

 5. Sihirbazın sonraki sayfasına gitmek için İleri'yi tıklatın.

Kayıtları sıralama ve özetleme

Artan veya azalan düzende olmak üzere, kayıtları en çok dört alana göre sıralayabilirsiniz.

 1. İlk açılır listeyi tıklatın ve sıralamada temel alınacak bir alan seçin.

  Artan ve azalan sıra arasında geçiş yapmak için listenin sağındaki düğmeyi tıklatabilirsiniz (Artan, varsayılandır). İsteğe bağlı olarak, ek sıralama alanlarını seçmek için ikinci, üçüncü ve dördüncü açılan listeleri tıklatın.

  Rapor sihirbazında sıralama düzenleri

 2. Sayısal alanlardan birini özetlemek isterseniz Özet Seçenekleri'ni tıklatın.

  Özet Seçenekleri düğmesinin yalnızca raporunuzun Ayrıntı bölmesinde bir veya daha çok sayısal alanınız varsa görüneceğini unutmayın. Sihirbaz kullanılabilir sayı alanlarını görüntüler.

  Rapor sihirbazındaki özet seçenekleri

 3. Tercihi altındaki onay kutusunu seçin Sum, Avg, En küçük veya Bu hesaplamaları grup alt bilgisinde eklemek için üst bilgi.

  Ayrıntıları ve özeti ya da yalnızca özeti göstermeyi de seçebilirsiniz. İkinci durumda, her SevkiyatTarihi değeriyle ilgili toplamlar gösterilir (örneğin Topla için onay kutusunu seçtiyseniz), ancak sipariş ayrıntısı atlanır. Toplamlar için toplam hesaplamaların yüzdesini göstermeyi de seçebilirsiniz.

 4. Tamam'ı tıklatın.

 5. Rapor Sihirbazı'nın kalan sayfalarındaki yönergeleri izleyin. Son sayfada, raporun başlığını düzenleyebilirsiniz. Bu başlık, raporun birinci sayfasında görüntülenir ve Access, başlığı belge adı olarak kullanarak raporu kaydeder. Hem başlığı hem de belge adını sonradan düzenleyebilirsiniz.

 6. Son'u tıklatın. Access raporu otomatik olarak kaydeder ve raporu, yazdırıldığında görüneceği şekilde gösteren Baskı Önizleme'de görüntüler.

Raporun sayfalarını art arda görüntülemek için önizleme bölmesinin altındaki gezinti düğmelerini kullanabilir veya rapordaki herhangi bir sayfaya atlayabilirsiniz. Gezinti düğmelerinden birini tıklatın veya sayfa numarası kutusunda görmek istediğiniz sayfa numarasını yazıp, ardından ENTER tuşuna basın.

Baskı Önizleme'de, ayrıntıları görmek için görüntüyü yakınlaştırabilir veya verilerin sayfaya iyi yerleştirilip yerleştirilmediğini görmek için uzaklaştırabilirsiniz. Fare işaretçisini raporun üzerine getirip bir kez tıklatın. Yakınlaştırma etkisini tersine çevirmek için ise yeniden tıklatın. Durum çubuğundaki yakınlaştırma denetimini de kullanabilirsiniz.

Varolan rapora gruplandırma ve sıralama ekleme veya bunları değiştirme

Varolan bir raporunuza sıralama veya gruplandırma eklemek istiyorsanız ya da raporun varolan sıralamasını veya gruplandırmasını değiştirmek istiyorsanız, bu bölüm başlangıç için yardımcı olacaktır.

Gruplandırma, sıralama ve toplamlar ekleme

Düzen görünümündeki alanları sağ tıklatarak ve kısayol menüsünden istediğiniz işlemi seçerek basit sıralama, gruplandırma ve toplama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Düzen Görünümü'ne geçmek için, Gezinti Bölmesi'nde raporu sağ tıklatın ve Düzen görünümü'nü tıklatın.

Not:  Bu bölümdeki yönergelerde Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesi doğrudan kullanılmamasına karşın, bölmeyi açarak, çalışmanız sırasında nasıl değiştiğini gözlemlemek yararlı olacaktır. Access'in ne yaptığı konusunda daha iyi bir fikriniz olacak ve Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesiyle çalışmaya alıştıkça, raporunuzda ek ayarlamalar yapmak için kullanabilirsiniz. Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesini görüntülemek için:

 • Tasarım sekmesinde, Gruplandırma ve Toplamlar grubunda, Gruplandır ve Sırala'yı tıklatın.

Tek bir alana göre sıralama

 • Sıralama için kullanmak istediğiniz alanda herhangi bir değeri sağ tıklatın.

 • Kısayol menüsünde, istediğiniz sıralama seçeneğini tıklatın. Örneğin, bir metin alanını artan düzende sıralamak için, A'dan Z'ye Sırala'yı tıklatın. Bir sayı alanını azalan düzende sıralamak için , Büyükten Küçüğe Sırala'yı tıklatın.

Access, raporu belirttiğiniz şekilde sıralar. Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesi açıksa, alan için yeni bir Sıralama Ölçütü satırının eklendiğini görebilirsiniz.

Birden çok alana göre sıralama

Not:  Düzen görünümünde bir alanı sağ tıklatarak sıralama uygularken, bir seferde yalnızca bir alanı sıralayabilirsiniz. Başka bir alana sıralama uygulanması, birinci alandaki sıralamayı kaldırır. Bu, sıralamadan farklıdır formlarda birden çok sıralama düzeni oluşturulanın davranışına karşılık gelen her alana sağ tıklar ve istediğiniz sıralama düzenine tıklar. Birden fazla sıralama düzeyi oluşturmak için, Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesini kullanarak gruplandırma, sıralama ve toplamlar ekleme bölümüne bakın.

Alanı gruplandırma

 • Gruplandırma için kullanmak istediğiniz alanda herhangi bir değeri sağ tıklatın.

 • Kısayol menüsünde, Grupla'yı tıklatın.

Access gruplandırma düzeyini ekler ve onun için bir grup üstbilgisi oluşturur. Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesi açıksa, alan için yeni bir Grupla satırının eklendiğini görebilirsiniz.

Alana bir toplam ekleme

Bu seçenek, alan için bir toplam, ortalama, say, veya başka bir toplam hesaplamanızı sağlar. Genel toplam raporun sonuna eklenir; grup toplamları da raporda bulunan her gruba eklenir.

 • Toplamak istediğiniz alandaki herhangi bir değeri sağ tıklatın.

 • Toplam'ı tıklatın.

 • Yapmak istediğiniz işlemi tıklatın: Toplama, Ortalama, Kayıtları Say (tüm kayıtları saymak için), Değerleri Say (yalnızca, bu alanda değer içeren kayıtları saymak için), EnÇok, EnAz, Standart Sapma veya Fark.

Access, rapor altbilgisine hesaplanan bir metin kutusu denetimi ekler ve bu da bir genel toplam oluşturur. Ayrıca, raporunuzda gruplandırma düzeyleri varsa, Access grup altbilgileri ekler (zaten yoksa) ve toplamı her altbilgiye yerleştirir.

Not:  Toplanmasını istediğiniz alanı tıklatıp, ardından Tasarım sekmesinin Gruplandırma ve Toplamlar grubunda Toplamlar'ı tıklatarak da toplamlar ekleyebilirsiniz.

Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesini kullanarak gruplandırma, sıralama ve toplamlar ekleme

Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesinde çalışmak, bir rapora grup, sıralama düzeni veya toplam seçenekleri eklemek veya bunları değiştirmek istediğinizde size en fazla esnekliği sağlar. Değişikliklerinizin, verilerin görüntülenmesini nasıl etkilediğini görmek çok daha kolay olduğundan, Düzen görünümü de çalışmak için tercih edilen görünümdür.

Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesini görüntüleme

 • Tasarım sekmesinin Gruplandırma ve Toplamlar grubunda Gruplandır ve Sırala'yı tıklatın.

  Access Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesini görüntüler.

Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesi

Yeni sıralama veya gruplandırma düzeyi eklemek için, Grup ekle veya Sıralama ekle'yi tıklatın.

Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesine yeni bir satır eklenir ve kullanılabilir alanların listesi görüntülenir.

Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesinde alan listesi

Bir ifade girmek için bu alan adlarından birini tıklatabilir veya alan listesinin altındaki ifade'yi tıklatabilirsiniz. Bir alan seçtiğinizde veya ifade girdiğinizde, Access gruplandırma düzeyini rapora ekler. Düzen görünümündeyken, görünüm hemen değişerek gruplandırmayı veya sıralama düzenini gösterir.

İfadeleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için İfade oluşturma makalesine bakın.

Notlar: 

 • Zaten birkaç sıralama veya gruplama düzeyi varsa tanımlansa da, Grup ekle ve Sıralama ekle düğmelerini göremeden önce Grup, Sıralama ve Toplam bölmesinde aşağı kaydırmanız gerekir.

 • Bir raporda en çok 10 gruplandırma ve sıralama düzeyi tanımlayabilirsiniz.

Gruplandırma seçeneklerini değiştirme

Her sıralama ve gruplandırma düzeyinde, istediğiniz sonuçları elde etmek için ayarlayabileceğiniz çeşitli seçenekler vardır.

Gruplandırma seçenekleri

 • Gruplandırma veya sıralama düzeyinin tüm seçeneklerini görüntülemek için, değiştirmek istediğiniz düzeyde Tümü'nü tıklatın.

  Gruplandırma seçenekleri (genişletilmiş)

 • Seçenekleri gizlemek için Az öğesine tıklayın.

Sıralama düzeni    Sıralama düzeni açılan listesine tıklayıp ardından istediğiniz seçeneğe tıklayarak sıralama düzenini değiştirebilirsiniz.

Grup aralığı    Bu ayar kayıtların nasıl gruplandırılacağını belirler. Örneğin, "A" ile başlayanların tümü birlikte, "B" ile başlayanların tümü birlikte vb. olacak şekilde, bir metin alanının ilk karakterine göre gruplandırabilirsiniz. Bir tarih alanı için de güne, haftaya, aya göre gruplandırabilir veya özel bir aralık girebilirsiniz.

Toplamlar    Toplamlar eklemek için bu seçeneği tıklatın. Birden çok alana toplamlar ekleyebilir ve aynı alanda birden çok türde toplam yapabilirsiniz.

Toplamlar açılan penceresi

 • Toplam Açık açılan okunu tıklatın ve özetlenmesini istediğiniz alanı seçin.

 • Tür açılan okunu tıklatın ve yapılacak hesaplamanın türünü seçin.

 • Raporun sonuna (rapor altbilgisine) genel toplam eklemek için Genel Toplamı Göster'i seçin.

 • Grup altbilgisine, her grup için genel toplamın yüzdesini hesaplayan bir denetim eklemek için Grup toplamlarını Genel Toplamın yüzdesi olarak göster'i seçin.

 • Toplamı istediğiniz konumda görüntülemek için Grup üstbilgisinde göster'i veya Grup altbilgisinde göster'i seçin.

Alan için tüm seçenekler belirlendikten sonra, işlemi yineleyebilir ve Toplam Açık açılır listesinden başka bir alan seçerek bu alanı özetleyebilirsiniz. Aksi takdirde, Toplamlar açılan penceresinin dışında bir yeri tıklatarak pencereyi kapatın.

Başlık    Bu, özetlenmekte olan alanın başlığını değiştirmenize olanak sağlar. Sütun başlığı için ve üstbilgilerdeki ve altbilgilerdeki özet alanlarının etiketlenmesi için kullanılır.

Başlık eklemek veya başlığı değiştirmek için:

 • Başlıkla sözcüğünden sonraki mavi metni tıklatın.

  Yakınlaştır iletişim kutusu görüntülenir.

 • İletişim kutusunda yeni başlığı yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Üstbilgi bölümüyle / Üstbilgi bölümü olmadan    Her grubun önündeki üstbilgi bölümünü eklemek veya kaldırmak için bu ayarı kullanın. Üstbilgi bölümü eklerken, Access gruplandırma alanını sizin içi üstbilgiye taşır. Gruplandırma alanı yerine denetimler içeren bir üstbilgi bölümünü kaldırırken, Access denetimleri silmek için onay ister.

Altbilgi bölümüyle / Altbilgi bölümü olmadan    Her grubun ardında yer alan altbilgi bölümünü eklemek veya kaldırmak için bu ayarı kullanın. Denetimler içeren bir altbilgi bölümünü kaldırırken, Access, denetimleri silmek için onay ister.

Grubu birlikte tut    Bu ayar, rapor yazdırıldığında grupların sayfanın üzerinde nasıl yerleştirileceğini belirler. Grubun tümünü görmek için gereken sayfa çevirme miktarını mümkün olduğu kadar azaltmak için grupları birlikte tutmak isteyebilirsiniz. Ancak, sayfaların çoğunun alt kısmında bir miktar boş yer olduğundan, bu işlem genellikle raporu yazdırmak için gereken kağıt miktarını artırır.

 • Grubu aynı sayfada birlikte tutma    Grupların sayfa sonlarıyla kesilmesi sizin için önemli değilse bu seçeneği kullanın. Örneğin, 30 öğeden oluşan bir grubun 10 öğesi bir sayfanın alt kısmında, geri kalan 20 öğesi sonraki sayfanın üst kısmında olabilir.

 • Grubun tamamını aynı sayfada birlikte tut    Bu seçenek, bir gruptaki sayfa sonlarının sayısını en aza indirmeye yardımcı olur. Bir grup, sayfanın geri kalan alanına sığmıyorsa, Access bu alanı boş bırakır ve grubu bir sonraki sayfadan başlatır. Yine de büyük gruplar birden çok sayfaya yayılabilir, ancak bu seçenek, grup içindeki sayfa sonlarının sayısını mümkün olduğu kadar en aza indirir.

 • Üstbilgiyi ve ilk kaydı aynı sayfada birlikte tut    Bu seçenek, grup üstbilgileri olan gruplarda, yalnızca grup üstbilgisinin bir sayfanın alt kısmına yazdırılmamasını sağlar. Access, üstbilgiden sonra en az bir satırlık veri yazdırılması için yeterli yer olmadığını belirlerse, grup sonraki sayfadan başlar.

Gruplandırma ve sıralama düzeylerinin önceliğini değiştirme

Bir gruplandırma veya sıralama düzeyinin önceliğini değiştirmek için, Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesinde satırı tıklatın ve sonra satırın sağ tarafındaki yukarı veya aşağı okunu tıklatın.

Gruplandırma ve sıralama düzeylerini silme

Bir gruplandırma veya sıralama düzeyini silmek için, Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesinde silmek istediğiniz satırı tıklatıp DELETE tuşuna basın veya satırın sağ tarafındaki Sil düğmesini tıklatın. Bir gruplandırma düzeyini silerken, gruplandırma alanı grup üstbilgisinde veya altbilgisindeyse, Access bunu raporun Ayrıntı bölümüne taşır. Grup üstbilgisinde veya grup altbilgisinde bulunan tüm diğer denetimler silinir.

Özet rapor oluşturma (kayıt ayrıntıları olmadan)

Yalnızca toplamları (yalnızca üstbilgi ve altbilgi satırlarındaki bilgileri) göstermek isterseniz Tasarım sekmesinde, Gruplandırma ve Toplamlar grubunda Ayrıntıları Gizle'yi tıklatın. Bunu yapmanız, gruplandırmanın sonraki alt düzeyinde bulunan kayıtları gizleyerek, sonuçta özet verilerin çok daha yoğun olarak sunulmasını sağlar. Kayıtların gizli olmasına rağmen, Gizli bölümdeki denetimler silinmez. Ayrıntı satırlarını rapora geri yüklemek için yeniden Ayrıntıları Gizle'yi tıklatın.

Sayfanın başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

Microsoft Insider’a katılın >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×