Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

GUIDFromString işlevi, dize türünü GUID olan bir dizi biçimine dönüştürür.

Söz dizimi

GUIDFromString ( dizeifpression )

Gerekli dizeififsi bağımsız değişkeni, dize formunda GUID olarak değerlendirilen bir dize ifadesidir.

Açıklamalar

Microsoft Access veritabanı altyapısı GUID'leri Byte türünde diziler olarak depolar. Bununla Microsoft Office Access 2007, bir veri kaynağından bir denetim veya başka bir formrapor. Bir denetimden GUID değerinin geri dönmesi için, bunu dizeye dönüştürmeniz gerekir. GUID'i dizeye dönüştürmek için StringFromGUID işlevini kullanın. Dizeyi GUID'ye dönüştürmek için GUIDFromString işlevini kullanın.

Sorgu örneği

İfade

Sonuçlar

SELECT userID,GUIDfromString(userGUID) as GUIDCode FROM GUID_Table;

"userID" görüntüler, StringExpression(userGUID) guid'ye (bayt dizisi) dönüştürür ve GUIDCode sütununda görüntülenir. Bu örnek yalnızca GUID olarak değerlendirilen bir dize ifadesi için çalışır.

VBA örneği

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Aşağıdaki örnekte, bir dizeyi GUID'ye dönüştürmek için GUIDFromString işlevi 2013'e dönüştürülür. Dize, çoğaltılmış Çalışanlar tablosunda dize formunda depolanan bir GUID'tir. S_GUID alanı, çoğaltılmış veritabanındaki her çoğaltılmış tabloya eklenmiş gizli bir alandır.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×