GUIDFromString İşlevi

Guidfromstring işlevi, dize bayt türünde bir diziGUID dönüştürür.

Söz Dizimi

GUIDFromString ( stringexpression )

Gerekli stringexpression bağımsız değişkeni dize BIÇIMINDE bir GUID olarak değerlendirilen bir dize ifadesidir.

Açıklamalar

Microsoft Access veritabanı altyapısı, GUID 'Leri bayttüründe diziler olarak depolar. Ancak, Microsoft Office Access 2007form veya rapordenetimbayt verileri döndüremez. Bir denetimden GUID değerini döndürmek için, bunu dizeye dönüştürmeniz gerekir. Bir GUID 'yi dizeye dönüştürmek için, Stringfromguid işlevini kullanın. Bir dizeyi GUID 'e dönüştürmek için, Guidfromstring işlevini kullanın.

Sorgu örneği

İfade

Sonuçlar

UserID, GUIDfromString (userGUID) ifadesini GUID_Table 'den GUIDCode olarak SEÇIN;

"UserID" görüntüler, StringExpression (userGUID) öğesini GUID (bayt dizesi) olarak dönüştürür ve sütun Guidkodu içinde görüntüler. Bu örnek yalnızca bir GUID 'e değerlendirebileceğiniz bir dize ifadesi için çalışır.

VBA örneği

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Aşağıdaki örnekte, bir dizeyi GUID 'e dönüştürmek için Guidfromstring işlevi kullanılmıştır. Dize, çoğaltılmış çalışanlar tablosunda dize biçiminde depolanan bir GUID. S_GUID alanı, çoğaltılmış bir veritabanındaki tüm çoğaltılmış tabloya eklenir.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×